You are on page 1of 9

1.- A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EN GALICIA.

Actividades agrarias Actividades físicas e deportivas

Actividades marítimo-pesqueiras Administración Artes gráficas

Comercio e márketing Comunicación, imaxe e son

Edificación e obra civil Electricidade e electrónica

Fabricación mecánica Hostalaría e turismo Imaxe persoal

Industrias alimentarias Informática Madeira e moble

Mantemento de vehículos autopropulsados

Mantemento e servizos á produción Química Sanidade

Servizos socioculturais á comunidade Téxtil, confección e pel

Vidro e cerámica

Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos


Resolución do 28 de marzo do 2007 da Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos
de grao medio e de grao superior de formación profesional específica en centros
docentes sostidos con fondos públicos.
- Resolución do 28 de marzo de 2007

Información da convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos


de grao medio e superior para o curso 2007-2008.
- Máis información
Oferta formativa da Formación Profesional Inicial en centros
sostidos con fondos públicos 2006-2007 (actualización 6-06-
2006)
- Oferta clasificada por familia formativa e ciclo
- Oferta clasificada por provincia e concello

Oferta por modulos, dos ciclos da Formación Profesional Inicial en


centros públicos 2006-2007
- Oferta clasificada por familia formativa e ciclo
- Oferta clasificada por provincia e concello

Orde do 30 de maio de 2006, pola que se actualiza a oferta de


ciclos formativos, por ciclo completo, en centros públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia (16-6-2006)
- Máis información

BUSCAR TRABALLO CON INTERNET


HÁBITOS E TÉCNICAS DE ESTUDO
FORMACIÓN PROFESIONAL
OCUPACIONAL
Requisitos para recibir formación profesional ocupacional

Para ser alumno dun curso de formación profesional ocupacional


débense cumprir os seguintes requisitos:

• Estar inscrito na oficina de emprego correspondente.

• Facer constar na demanda de emprego a dispoñibilidade para realizar cursos de


formación profesional ocupacional.

• Superar un proceso de selección específico para cada curso.

Programación de accións formativas


Plan FIP-2007
PROGRAMACIÓN ORDINARIA

o A Coruña
o Lugo
o Ourense
o Pontevedra

Fondo Social Europeo 2006

• Accións formativas experimentais e complementarias do Plan FIP dirixidas


a traballadoras e traballadores desempregados
(listado definitivo)

o A Coruña
o Lugo
o Ourense
o Pontevedra
INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIÓNS A GUARDIA CIVIL

INGRESO GUARDIA CIVIL


temarios para ingreso en las diferentes escalas 2007

Si desea más información


pongase en contacto con la oficina de Atención al ciudadano
900 101 062
ingreso@guardiacivil.org

MÁIS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIÓNS A POLICIA


NACIONAL
Inicio
PROCESOS SELECTIVOS
Instancias
Información Cumplimentación Instancias
Requisitos de ingreso
Exclusiones Médicas
Solicitud Información Oposiciones
Video de la Academia
ESCALA BÁSICA
Año 2007
Página Principal 2007
Año 2006
Página Principal 2006
ESCALA EJECUTIVA
Año 2007
Convocatoria
Año 2006
Página Principal 2006
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Página principal

© Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil |

AXENTES FORESTAIS
http://www.xunta.es/doc/dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b
9e/758cf50f4f01d1c8c12570ed005ea45b/$FILE/00500D009P082.PDF

El cuerpo de agentes forestales de la Comunidad Autónoma de Galicia


fue creada por la Ley 12/1992 del 9 de noviembre perteneciente al
cuerpo de guarda forestal del Estado y del antiguo ICONA, que cuenta
con más de cien años de tradición en el cuidado de la riqueza
medioambiental. De hecho, el personal de la escuela de agentes
forestales está compuesto por personal propio de la administración
gallega y por los cuerpos nacionales.
El reglamento aprobado para este cuerpo lo subdivide en tres
categorías:

Agente territorial: coordinan, dirigen e inspeccionan las


actuaciones de los funcionarios de escala adscritos a su territorio,
entre otras responsabilidades.

Agente zonal.

Agente de base.

En Galicia hay actualmente 98 agentes territoriales, 156 agentes


zonales y 284 agentes de base. De ellos, 153 están adscritos al
servicio de Medio Ambiente, 254 al Servicio de Montes e Industrias
Forestales y 130 a la Defensa contra Incendios Forestales

La estructura de los A.F. en Galicia

Reglamento A.F. Galicia

OFERTA FORMATIVA DO IES GARCÍA BARBÓN


BOMBEIRO

INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIÓNS