You are on page 1of 17

HC VIN CN B TP.

H CH MINH

BI SON MN : NHNG VN C BN V LCH S NG CNG SN VIT NAM

HC VIN : TRN TH BCH LOAN

NHM : 1

PHN BI SON
VN 1 :ng Cng sn Vit Nam ra i (3-2-1930) l tt yu khch quan ca lch s x hi
Vit Nam thi Php thuc? V sao hin nay Vit Nam khng chp nhn a nguyn, a ng?
Tr li :
ng Cng sn Vit Nam ra i nm 1930 l sn phm ca nhng iu kin khch quan v ch
quan ca cuc u tranh dn tc v giai cp Vit Nam trong thi i mi. cng l kt qu ca qu
trnh la chn con ng cu nc, gii phng dn tc; l s tch cc chun b v t tng, chnh tr
v t chc ca mt tp th chin s cch mng m ngi c cng u l Nguyn i Quc H Ch
Minh.
A. ng cng sn Vit Nam ra i l mt tt yu khch quan
1. Bi cnh TG v trong nc tc ng n x hi VN nhng nm cui th k 19 u th k 20.
a. Nhng tc ng ca tnh hnh TG
- CNTB chuyn t giai on t do cnh tranh sang giai on c quyn (CNQ) tin hnh
chin tranh xm lc v p bc cc dn tc thuc a (VN c ti nguyn phong ph, v tr chin lc
quan trng nn l tm ngm ca CNQ). Mu thun gia cc dn tc thuc a v CNQ ngy cng
gay gt, do vn chng Q gii phng dn tc l mt vn cp thit v ch c ng ca gia cp
v sn mi thc hin c s mnh lch s ny.
- Nm 1917 CMT10 Nga thng li lm bin i su sc tnh hnh th gii (thng li ca
CMT10 bin hc thuyt Mc thnh hin thc, khng nh vai tr lnh o ca ng v sn i vi
phong tro u tranh gii phng dn tc, l mt tm gng sng i vi cc quc gia b bc lt trong
c VN, t c v phong tro u tranh cch mng ca giai cp v sn trn ton th gii, m ra
mt thi i mi vi m hnh cch mng mi l m hnh cch mng v sn. Chnh v nhng nguyn
nhn ny i hi CMVN phi c ng Cng Sn lnh o CMVN.
- Thng 3/1919 QTCS thnh lp to tin v iu kin c bn thc y phong tro cch
mng th gii (vch ra cng lnh chnh tr, phng hng u tranh gii phng cc dn tc thuc a
trn lp trng cch mng v sn; vch ra cng lnh, ng li u tranh ca CMVN; truyn b ch
ngha Mc-Lnin vo VN, o to i ng cn b ct cn ca CMVN nh Nguyn i Quc, Trn Ph,
L Hng Phong ) to tin quan trng cho qu trnh thnh lp ng cch mng ca VN.
b. Qu trnh xm lc, cai tr ca thc dn Php v tc ng ca n i vi x hi VN
*** Nm 1858 TDP xm lc VN, nm 1884 VN tr thnh thuc a ca Php. Chnh sch bc lt,
cai tr ca thc dn Php :
- V Chnh tr:
+ XD h thng chnh quyn thuc a, thi hnh chnh sch cai tr trc tip v chia tr rt thm c
(chia Vit Nam thnh 3 min: Bc K, Trung K, Nam K cng vi Ai Lao v Cao Min thit lp Lin
Bang ng Dng ca Php nhm mc ch tch Vit Nam ra khi bn th gii).
+ n p m mu cc phong tro yu nc ca nhn dn VN.
- V Kinh t:

1
+ Tin hnh khai thc thuc a ln 1 v ln 2.
+ V vt ti nguyn, bc lt sc lao ng, thu kha nng n.
- V Vn ha:
+ Thc hin chnh sch ngu dn d cai tr (nh t nhiu hn trng hc).
+ Du nhp vn ha i try, tuyn truyn tm l phc v s Php.
+ Khuyn khch t nn x hi nh: dng ru cn, thuc phin u c th h tr.
2. S chuyn bin v kinh t x hi VN trong nhng nm u th k 20
- V Kinh t: Bc u du nhp QHSX TB (t 1 x hi phong kin c nn kinh t ch o l
nng nghip n xut hin cc nh my, x nghip a ngi nng dn thnh cng nhn)
- V X hi: Tnh cht x hi VN thay i t x hi phong kin c lp sang x hi thuc a na
phong kin nn x hi VN c s phn ha su sc, xut hin nhiu giai cp mi (a ch, nng dn,
tiu t sn, t sn, cng nhn) trong giai cp cng nhn l giai cp lnh o cch mng VN nhng
khi cha c ng th giai cp ny khng th thc hin s mnh lch s gii phng dn tc nn cn thit
phi c s hnh thnh ng Cng Sn a ra nhng ng li ng n gip giai cp ny thc hin
s mnh ca mnh.
- Mu thun x hi: 2 mu thun c bn: mu thun dn tc (mu thun gia dn tc VN v TD
Php) v mu thun giai cp (mu thun gia nng dn v a ch).
3. Cc phong tro yu nc trc khi c ng:
Cc phong tro u tranh yu nc hnh thnh gii quyt hai mu thun c bn trong x hi
a. Phong tro chng Php theo thc h phong kin:
Phong tro Cn Vng do Tn Tht Thuyt ng u (1885-1896), nhiu cuc khi ngha din ra
si ni rng khp v th hin tinh thn qut cng chng ngoi xm ca cc tng lp nhn dn khi
triu nh phong kin u hng. Nhng ngn c phong kin lc khng cn l ngn c tiu biu
tp hp 1 cch rng ri, ton th cc tng lp nhn dn, khng c kh nng lin kt cc trung tm
khng Php trn ton quc nn cuc khi ngha ca Phan nh Phng tht bi nm 1896 l lc chm
dt vai tr lnh o ca giai cp phong kin i vi phong tro yu nc VN
Phong tro t pht ca nng dn Yn Th (1897-1913) do Hong Hoa Thm lnh o, y l
cuc u tranh anh dng ca nng dn VN ko di gn 30 nm, ghi mc son trong lch s u tranh
chng TD Php. S bn b, ngoan cng ca phong tro th hin sc mnh to ln ca nng dn nhng
phong tro vn mang nng ct cch phong kin khng c kh nng m rng hp tc v thng nht
to thnh 1 cuc cch mng gii phng dn tc nn cui cng cng b TD Php n p.
b. Phong tro chng Php theo khuynh hng t sn
Tiu biu l xu hng bo ng do Phan Bi Chu (1867-1940) t chc, lnh o v xu hng ci
cch do Phan Chu Trinh (1872-1926) xng.
Phan Bi Chu thnh lp Duy Tn hi (ch trng xy dng ch qun ch lp hin nh
Nht, t chc a thanh nin yu ncc VN sang Nht hc tp. Nm 1912 lp t chc VN Quang
Phc hi vi tn ch l nh ui gic Php, khi phc VN, thnh lp nc cng ha dn quc VN.
Nhng chng trnh, k hoch hot ng ca hi li thiu tn ch r rng. Khi Phan bi Chu b bt th
nh hng ca t chc ny i vi phong tro yu nc VN chm dt.
Phan Chu Trinh v nhng ngi cng ch hng mun ginh c lp dn tc bng con ng ci
cch t nc: chn dn tr, khai dn tr, hu dn sinh, bi b ch qun ch, thc hin dn quyn,
khai thng dn tr, m mang thc nghip. Phan Chu Trinh ngh nh nc bo h Php tin

2
hnh ci cch cu nc. PT b thc dn Php n p d man, git hi cc s phu yu nc v
nhn dn tham gia biu tnh.
Cc phong tro yu nc trn u biu dng tinh thn yu nc, bt khut ca dn tc VN nhng
hu ht u tht bi v:
Cc phong tro yu nc t cc lp trng phong kin tht bi l do khng c ng li
ng n v giai cp phong kin, a ch khng cn kh nng dn dt dn tc thc hin s nghip
gii phng dn tc n thng li.
Cc phong tro yu nc theo khuynh hng t sn do ng li chnh tr khng r rng, nht
l khng bit da vo qun chng nhn dn m ch yu da vo uy tn c nhn nn khng to sc
mnh tng hp, khng to ra c s thng nht cao trong nhng ngi lnh o phong tro, chnh v
vy nn khi ngi lnh o b bt th phong tro cng tan r theo.
Tht bi ca cc phong tro yu nc theo khuynh hng phong kin hay t sn ni ln 1 s
tht: con ng cu nc ca cc phong tro CMVN u ri vo tnh trng b tc. XH VN lm vo
tnh trng khng hong trm trng c v ng li cu nc v giai cp lnh o cch mng v thiu
mt chnh ng chn chnh t chc v lnh ophong tro u tranh cch mng, thiu 1 ng li
chnh tr ng n, cha tp hp c ng o qun chng nhn nhn tham gia cch mng, cha c
phng php cch mng khoa hc .
Xut pht t nhng thc t i hi phi c 1 ng li cch mng ng n v 1 t chc cch
mng c kh nng tp hp mi tng lp nhn dn a phong tro yu nc i n thng li.

4. Vai tr ca Nguyn i Quc trong qu trnh thnh lp CSVN


*** Sinh ra trong mt gia nh tri thc yu nc, ln ln t mt min qu c truyn thng u tranh
qut khi, Nguyn i Quc t rt sm c ch ui thc dn Php, gii phng ng bo. Ngi rt
khm phc tinh thn yu nc ca cc bc tin bi nh Phan nh Phng, Phan Bi Chu, Phan Chu
Trinh nhng khng tn thnh con ng cu nc ca cc c. Xut pht t lng yu nc vi kht
vng gii phng dn tc, cng vi thin ti tr tu, nhn quan chnh tr sc bn v trn c s rt kinh
nghim tht bi ca cc th h cch mng tin bi, ngy 5/6/1911, Nguyn i Quc quyt tm ra i
tm con ng cu nc mi hu hiu hn.
*** Trn hnh trnh i v tm c con ng cu nc NAQ i qua 4 chu lc, 28 quc gia v
tri qua 12 ngh kim sng. S kin nh du bc ngot trong t tng v lp trng chnh tr
ca Nguyn i Quc trn cuc hnh trnh lao ng, tm kim, kho nghim con ng cu nc mi
cho dn tc din ra vo thng 7/1920, NAQ c c bn s tho ln th nht lun cng v vn
dn tc v vn thuc a ca Lnin. L lun ca Lnin v lp trng ng n ca quc t cng sn
v cch mng gii phng cc dn tc thuc a gii p nhng vn c bn v ch dn hng pht
trin ca s nghip cu nc, gii phng dn tc. NAQ tip tc hc tp b sung hon thin t tng
cu nc, ng thi tch cc truyn b ch ngha Mc -Lnin v VN nhm chun b tin v t
tng, chnh tr v t chc cho s ra i chnh ng tin phong VN.
- V t tng: Truyn b ch ngha Mc Lnin thng qua bo ch (t bo Le Paria - ngi cng kh
vi tc phm ni ting ca NAQ l Bn n ch thc dn Php xut bn nm 1925, ng Kch
Mnh xut bn nm 1927).
Nguyn i Quc hnh thnh mt h thng lun im chnh tr, c th :

3
Nguyn i Quc khng nh con ng cch mng ca cc dn tc b p bc l : Ch c gii
phng giai cp v sn th mi gii phng c dn tc;c
hai cuc gii phng ny ch c th l s nghip ca ch ngha cng sn v ca cch mng th gii.
Nguyn i Quc xc nh cch mng gii phng dn tc l mt b phn ca cch mng v sn
th gii.Cch mng gii phng dn tc cc nc
thuc a v cch mng chnh quc c quan h cht ch vi nhau, h tr cho nhau nhng khng ph
thuc vo nhau. Cch mng gii phng dn tc c th thnh cng trc cch mng chnh quc gp
phn thc y cch mng chnh quc.
Nguyn i Quc nhn r, trong nc nn nng nghip lc hu, nng dn l lc lng ng o
nht, b quc phong kin p bc bc lt nng n,
v vy cn phi thu phc v li cun c nng dn, cn phi xy dng khi cng nng lm ng lc
cch mng.
Cch mng mun dnh c thng li trc ht phi c ng cch mng nm vai tr lnh o.
ng mun vng phi c ch ngha Mc Lnin :
Trc ht phi c ng cch mnh trong th vn ng v t chc qun chng, ngoi th lin lc vi
dn tc b p bc v v sn giai cp mi ni.ng c vng cch mnh mi thnh cng, cng nh
ngi cm li c vng thuyn mi chy. ng mun vng phi c ch ngha lm ct, trong ng ai
cng phi hiu ai cng phi theo ch ngha y. ng m khng c ch ngha cng nh ngi khng c
tr khn, tu khng c bn ch nam. By gi hc thuyt nhiu, ch ngha nhiu, nhng ch ngha chn
chnh nht, chc chn nht, cch mng nht l ch ngha Mc Lnin.
Cch mng l s nghip ca qun chng nhn dn. V vy, cn phi tp hp, gic ng v tng
bc t chc qun chng u tranh t thp n cao.
Nhng t tng v quan im trn ca Nguyn i Quc c truyn b qua Hi Vit Nam Cch
mng Thanh nin truyn b trong nc(qua phong tro v sn ha t 1928 - 1929) lm cho phong tro
cng nhn v cc phong tro yu nc Vit Nam chuyn bin mnh m.
-V chnh tr: hnh thnh 1 h thng lun im chnh tr (gm 5 lun im chnh, sau ny pht trin
thnh nhng ni dung c bn trong cng lnh chnh tr ca ng). H thng ny c mt s ni dung
c bn sau:
+, Ch c gii phng giai cp v sn th mi gii phng c dn tc; c 2 cuc gii phng ny ch c
th l s nghip ca ch ngha cng sn v ca cch mng th gii.
+, Xc nh cch mng gii phng dn tc l 1 b phn ca cch mng v sn th gii. Cch mng
gii phng dn tc c th thnh cng trc cch mng chnh quc, gp phn thc y cch mng chnh
quc.
+, Trong nc nng nghip lc hu, nng dn l lc lng ng o nht, b quc phong kin p
bc bc lt nng n, v vy cn phi thu phc v li cun c nng dn, cn phi xy dng khi
cng-nng lm ng lc cch mng.
+, Cch mng mun ginh c thng li, trc ht phi c ng cch mng nm vai tr lnh o.
ng mun vng phi trang b ch ngha Mc-Lnin: trc ht phi c ng cch mnh, trong th
vn ng v t chc dn chng, ngoi th lin lc vi dn tc b p bc v giai cp v sn mi ni.
+, Cch mng l s nghip ca qun chng nhn dn. Cch mng l vic chung ca c dn chng ch
khng phi l vic ca 1 ngi. V vy cn phi hp tc, gic ng v tng bc t chc qun chng
u tranh t thp n cao.

4
Nhng quan im c truyn b qua hi VNCM thanh nin truyn b trong nc lm cho qun
chng nhn dn v cc phong tro yu nc VN chuyn bin mnh m.

-, V t chc:
+, Thng 11/1924, Nguyn i Quc t Lin X v Qung Chu (Trung QUc)- ni c rt ng ngi
Vit Nam yu nc hot ng - xc tin cc cng vic t chc thnh lp chnh ng Mc xt.
+, Thng 2/1925, Nguyn i QuC la chn mt s thanh nin tch cc trong Tm tm x lp ra
nhm Cng sn on.
+, Thng 6/1925, thnh lp Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin ti Qung Chu (Trung Quc). Sau
khi thnh lp, Hi m cc lp o to, bi dng l lun ch ngha Mc L nin cho nhng ngi
trong t chc Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin. Ngoi ra hi cn c ngi i hc trng i hc
Cng sn Phng ng (Lin X), trng Qun chnh Hong Ph (Trung Quc). tuyn truyn Hi
cn xut bn t bo Thanh nin in bng ch quc ng.
+, Thng 7/1925 tham gia sng lp Hi Lin hip cc dn tc b p bc ng.
+, Nm 1927, xut bn cun ng Cch Mnh y l cun sch gio khoa chnh tr u tin ca
cch mng Vit Nam, tp hp tt c cc bi ging ca Nguyn i Quc. Trong cun sch ny, tm
quan trng ca l lun cch mng c t ln v tr hng u vi cuc vn ng cch mng v i vi
cch mng tin phong.
T u nm 1926, Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin bt u pht trin c s trong nc, u
nm 1927 cc k b c thnh lp, ngoi ra cn ch trng xy dng c s trong Vit Kiu Thi
Lan.
Nh vy, Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin cha phi l chnh ng cng sn nhng chng trnh
hnh ng th hin quan im lp trng ca giai cp cng nhn l t chc tin thn dn ti s ra
i cc t chc cng sn Vit Nam.
+, Sau khi la chn con ng cu nc con ng cch mng v sn cho dn tc Vit Nam,
Nguyn i Quc thc hin l trnh i vo qun chng, thc tnh h, t chc h, on kt h, a
h ra u tranh ginh t do c lp. Trong nhng nm thng y cam go, him nguy, th thch vi
kht vng chy bng gii phng dn tc, lnh t Nguyn i Quc hot ng khn trng, tch cc
v y sng to chun b nhng tin v t tng, chnh tr, t chc dn ti s ra i cc t chc
cng sn Vit Nam y bnh xe lch s ca cch mng Vit Nam ph hp vi xu th tin b ca
lch s.
+, Vi khng kh dng ln cao mnh m ca phong tro u tranh cch mng, ch trong vng 7 thng
(t thng 6/1929 n thng 1/1930), c nc ln
lt ra i ba t chc cng sn. l, ng Dng Cng sn ng (thng 6/1929), An Nam Cng
sn ng (thng 10/1929) v ng Dng Cng sn lin on (thng 1/1930). Lc ny, vic thng
nht cc t chc cng sn thnh mt ng Cng sn duy nht, kh nng lnh o phong tro cch
mng c nc va l yu cu tt yu khch quan, va l ch th ca Quc t Cng sn.
T cui nm 1928 n u nm 1929, phong tro dn tc v dn ch nc ta, c bit l phong tro
cng nng theo con ng cch mng v sn, pht trin mnh m. Trc tnh hnh , Hi Vit
Nam cch mng thanh nin khng cn sc lnh o na. Cn phi thnh lp mt ng Cng sn
t chc v lnh o giai cp cng nhn, giai cp nng dn cng cc lc lng yu nc v cch
mng khc u tranh chng quc v phong kin tay sai, ginh ly c lp v t do.
+, Trc tnh hnh cp bch , Nguyn i Quc t Xim (Thi Lan) tr li Hng Cng (Hng
Kng) triu tp ngay hi ngh i biu cc t chc cng sn thng nht cc t chc li v thnh
lp mt ng Cng sn thng nht. T ngy 3 n ngy 7/2/1930, ti Hng Cng, sau mt thi gian
ngn gp rt chun b, vi t cch l i din ca Quc t Cng sn, Nguyn i Quc ch tr Hi
ngh thng nht cc t chc cng sn Vit Nam thnh mt t chc duy nht, ly tn l ng Cng sn
Vit Nam. Hi ngh thng qua Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt, iu l tm tt ca ng v
Li ku gi do Nguyn i Quc son tho. Tt c cc ti liu ny c xem l Cng lnh chnh tr
5
u tin ca ng ta. Ni dung Cng lnh chnh tr nu r ng li chin lc v sch lc ph
hp vi tnh hnh thc t ca cch mng Vit Nam, l u tranh ginh c lp dn tc, thc hin
mc tiu ngi cy c rung v tin ln ch ngha x hi.
Kt lun: CSVN ra i l bc ngot quan trng trong lch s CMVN. S kin lch s v i y
chm dt s khng hong v ng li cu nc v t chc lnh o phong tro yu nc VN u th
kXX, p ng kht vng gii phng dn tc ca nhn dn VN, l nn tng vng chc cho dn tc VN
tip ni trn con ng c lp dn tc v CNXH.

B. V sao hin nay Vit Nam khng chp nhn a nguyn, a ng?
1, Cc khi nim :
***, Nguyn: l h t tng.
***, a Nguyn: l nhiu h t tng, lp trng
Hin nay CSVN ch ly mnh CN Mc-Lnin v t tng HCM lm nn tng t tng v kim ch
nam cho mi hnh ng ca ng. V vy VN khng chp nhn a nguyn.
***, a ng: nhiu ng cng tn ti trong mt quc gia

- Lch s Vit Nam cng c thi k a ng. Nm 1946, ngoi ng Cng sn cn c s tn ti


ca hai ng i lp l Vit Nam Quc dn ng, Vit Nam Cch mng ng minh hi, khi qun
Tng Gii Thch rt khi Vit Nam, hai ng cng gii tn theo. C thi k ngoi ng Cng
sn Vit Nam, cn tn ti ng Dn ch Vit Nam, ng X hi Vit Nam. C hai ng ny u tha
nhn vai tr lnh o ca ng Cng sn Vit Nam. Sau hai ng ny tuyn b t gii tn v ch
cn ng Cng sn Vit Nam. Vai tr c quyn lnh o ca ng Cng sn Vit Nam l mt sn
phm t nhin, mang tnh khch quan ca lch s t nc.
- Nhn dn Vit Nam tha nhn ng Cng sn Vit Nam l ng duy nht lnh o, khng
chp nhn a nguyn, a ng. ng Cng sn Vit Nam c nhn dn che ch, xy dng. Nhn dn
Vit Nam tru mn gi ng Cng sn Vit Nam l "ng ta". Bi hc t s sp ch XHCN
Lin X v ng u cn nguyn gi tr. T khi chp nhn b iu 6, Hin php Lin X, dn n
tnh trng xut hin a ng v hu qu l ng Cng sn Lin X mt quyn lnh o, ch XHCN
Lin X sp . Cc tng lp nhn dn Vit Nam nhn thc r hn ai ht, nu chp nhn a ng,
ch XHCN s sp , t nc s ri lon, i sng nhn dn c vt cht v tinh thn ri vo tay
cc th lc khng trung thnh vi li ch ca giai cp cng nhn, nhn dn lao ng v ca c dn tc
ta.
ng Cng sn Vit Nam do ng ch H Ch Minh sng lp v rn luyn, lnh o nhn dn
tin hnh Cch mng Thng Tm thnh cng, lp nn nc Vit Nam Dn ch cng ho (nay l nc
Cng ho x hi ch ngha Vit Nam), nh thng cc cuc chin tranh xm lc, xo b ch thc
dn, phong kin, hon thnh s nghip gii phng dn tc, thng nht t nc, tin hnh cng cuc
i mi, xy dng ch ngha x hi v bo v vng chc nn c lp ca T quc.
- ng Cng sn Vit Nam l i tin phong ca giai cp cng nhn, ng thi l i tin phong
ca nhn dn lao ng v ca dn tc Vit Nam; i biu trung thnh li ch ca giai cp cng nhn,
ca nhn dn lao ng v ca dn tc.
- Mc ch ca ng l xy dng nc Vit Nam c lp, dn ch, giu mnh, x hi cng bng,
vn minh, khng cn ngi bc lt ngi, thc hin thnh cng ch ngha x hi v cui cng l ch
ngha cng sn.
- ng ly ch ngha Mc - Lnin v t tng H Ch Minh lm nn tng t tng, kim ch nam
cho hnh ng, pht huy truyn thng tt p ca dn tc, tip thu tinh hoa tr tu ca nhn loi, nm

6
vng quy lut khch quan, xu th thi i v thc tin ca t nc ra Cng lnh chnh tr,
ng li cch mng ng n, ph hp vi nguyn vng ca nhn dn.
- ng l mt t chc cht ch, thng nht ch v hnh ng, ly tp trung dn ch lm nguyn
tc t chc c bn, thc hin tp th lnh o, c nhn ph trch, thng yu ng ch, k lut nghim
minh, ng thi thc hin cc nguyn tc : t ph bnh v ph bnh, on kt trn c s Cng lnh
chnh tr v iu l ng, gn b mt thit vi nhn dn, ng hot ng trong khun kh Hin php
v php lut.
- ng Cng sn Vit Nam l ng cm quyn, tn trng v pht huy quyn lm ch ca nhn dn,
chu s gim st ca nhn dn; da vo nhn dn xy dng ng; on kt v lnh o nhn dn
tin hnh s nghip cch mng. ng lnh o h thng chnh tr, ng thi l mt b phn ca h
thng y. ng lnh o, tn trng v pht huy vai tr ca Nh nc, Mt trn T quc Vit Nam v
cc on th chnh tr - x hi.
- ng kt hp ch ngha yu nc chn chnh vi ch ngha quc t trong sng ca giai cp cng
nhn, gp phn tch cc vo s nghip ho bnh, c lp dn tc, dn ch v tin b x hi ca nhn
dn th gii.
- ng Cng sn Vit Nam c xy dng vng mnh v chnh tr, t tng v t chc, thng
xuyn t i mi, t chnh n, khng ngng nng cao cht lng i ng cn b, ng vin, sc
chin u v nng lc lnh o cch mng ca ng.
- Vai tr lnh o ca ng Cng sn Vit Nam c khng nh trong thc tin 85 nm qua
ca cch mng Vit Nam.
- ng Cng sn Vit Nam ra i gii quyt thnh cng cuc khng hong ng li cu nc,
gii phng dn tc cui th k 19, u th k 20.
- ng Cng sn Vit Nam l ng duy nht lnh o cc cuc khng chin chng ngoi xm,
ginh c lp dn tc, a s nghip n thng li hon ton.
- ng Cng sn Vit Nam lnh o thnh cng s nghip i mi t nc hn 30 nm qua
ginh nhng thng li to ln.
- Tt c nhng l do trn khng nh rng ch c ng ta mi xng ng l ngi duy nht m
nhim vai tr lnh o CMVN. Do vy nng cao sc chin u, cng c nim tin ca nhn dn,
ng ta cn phi thng xuyn xy dng v chnh n ng v mi mt: t tng chnh tr, o c
v t chc :
Lin h bn thn (t sang to da trn cc im di)
*,Th nht v t tng : Gio dc cho cn b, ng vin v nhn dn kin nh, gi vng v tng
cng bn cht giai cp cng nhn ca ng, h t tng ca ng.
Cng tc gio dc phi lm cho mc tiu, l tng ca ng n su, bm chc vo i sng chnh tr
tinh thn ca ton ng, ton dn, ton qun ta. Trn c s nm vng bn cht cch mng v khoa hc
ca ch ngha Mc - L-nin, t tng H Ch Minh, u tranh chng li nhng quan im sai tri, bo
v ch ngha Mc - L-nin, t tng H Ch Minh, bo v ng, bo v ch x hi ch ngha; lm
tht bi mi m mu, th on ca k th chng ph s nghip cch mng nc ta, ph hoi khi
on kt trong ng, trong ton x hi.
*, Th hai v o c : Ra sc hc tp, rn luyn o c, li sng cch mng cho i ng cn b,
ng vin.Trc ht phi nng cao kin thc mi mt cho cn b, ng vin, trong tp trung bi
dng l lun ch ngha Mc - L-nin, t tng H Ch Minh. ng ta xc nh vic hc tp, tu
dng, rn luyn o c, li sng l ch bt buc, l tiu chun phn loi, nh gi cht lng
t chc ng v ng vin.
*, Th ba v t chc: Cng c t chc, chp hnh nghim cc nguyn tc, ch sinh hot ca ng.
y l c s cng c t chc, bo m on kt thng nht, k lut trong ng. V vy, phi qun
trit, chp hnh nghim nguyn tc tp trung dn ch, nguyn tc t chc c bn ca ng, ch t
7
ph bnh v ph bnh trong ton ng. Kin quyt chng quan im, t tng ph nhn, xuyn tc, bp
mo nguyn tc, ch xy dng ng, hng lm cho ng suy yu v t chc, dn n bin cht
ng.

VN 2: Nhng n i dung c ban trong ng l i cach ma ng dn t c dn chu nhn dn di


s lnh o ca ng C ng san Vit Nam qua cac thi ky: 1930-1945; 1945-1954; 1954-1975?
Lin h quan i m cua ang ta hin nay? (Vn kin i hi XII)

Tr li :
I. ng li u tranh ginh chnh quyn (1930 - 1945) :
1. ng li cch mng dn tc dn ch nhn dn c ng ta xc nh ng li ngay t trong
Cng lnh chnh tr u tin ca ng nm 1930 xc nh:
***, Lm T sn dn quyn cch mng v th a cch mng i ti x hi cng sn. vi nhng
nhim v v chnh tr, kinh t, vn ha x hi, trong c bit nhn mnh nhim v: Chng
quc, phong kin tay sai lm cho nc ta c hon ton c lp, lp chnh ph cng nng binh, t
chc qun i cng nng
***, Cng lnh cng ch ra c th lc lng cch mng; phng php cch mng; mi quan h gia
cch mng Vit Nam vi phong tro cch mng th gii; ng lnh o cch mng Vit Nam.
***, ng li cch mng dn tc dn ch nhn dn c th r nht trong giai on 1939 1945.
l ng li ging cao ngn c gii phng dn tc.
a. Bi cnh lch s
***, Tin h hin h th gii
+, Ngy 1-9-1939, chin tranh th gii th II bng n, Php tham chin. Chnh ph Php thi hnh mt
lot cc bin php n p lc lng dn ch trong nc v phong tro cch mng thuc a, Mt trn
nhn dn Php tan v. ng cng sn Php b t ngoi vng php lut. Thng 6-1940, c tn cng
Php v Chnh ph Php u hng.
+, Ngy 22-6-1941, qun pht xt c tn cng Lin X.
+, T khi pht xt c tn cng Lin X, tnh cht chin tranh quc chuyn thnh cuc chin tranh
gia cc lc lng dn ch do vi cc lc lng pht xt.
***, Tin h hin h trong nc
+, Thc dn Phap an ap cac phong trao CM ng Dng.
+, Nh t va Phap th ng tri ng dng dn n mu thun xa h i gay g t, chu y u la mu thun dn
t c, dn n cac cu c khi nghia bung n ( B c Sn 27/9/1940, Nam Ky 23/11/1940, Binh Bi n
Lng 13/1/1941).
+, Trc tinh hin h o ang t nhi m vu giai phong dn t c ln hang u c th hi n thng qua cc
h i nghi TW 6 , 7, 8.
+,H i nghi TW 6 ta i Hoc Mn chuy n hng chi a o chi n l c gianh chin h quy n.
+, H i nghi TW 7 ( 11/1940) va h i nghi TW 8 (5/1941) y la h i nghi hoan thi n ng l i giai
phong dn t c.
b. ng li ging cao ngn c gii phng dn tc
***, Hi nghi TW 6 ( 11/1939) nhn i nh anh gia tinh hinh chi n tranh TG l n II k t thuc tao ra thi
c cho CM Vi t Nam :
+, Xac inh nhi m vu mu c tiu mi la t p trung vao giai phong dn t c, lam cho ng Dng hoan
toan c l p.
+, Thanh l p m t tr n th ng nh t dn t c phan ng Dng.
+, Thay i kh u hi u cach ma ng Ch ng Thc Dn qu c.
+, Chuy n hin h thc u tranh sang hoa t ng bi m t.
+, Tim i u ki n khi nghia .
*** Tai hi nghi TW 7 (11/1940) ang a chi ao:
8
+, Duy tri pht tri n i du kich.
+, Thanh l p khu cn c CM l y Bc Sn va Vu Nhai lam trung tm.
***,Tai hi nghi TW 8(5/1941) ang a nhn i nh tinh hinh.
+, t vn chng quc , gii phng dn tc ln hng u. Mc tiu trc mt l nh quc
v tay sai lm cho ng Dng hon ton c lp. Vn cn kp l dn tc gii phng
+, Ch trng on kt rng ri lc lng ton dn tc, thnh lp mt trn Vit Minh tp hp ng
o mi ng phi, giai cp, dn tc, tn giomin c lng yu nc, mu cu c lp nhm u
tranh gii phng dn tc.
+, Ch trng gii phng dn tc trong khun kh tng nc.
+, t cng tc chun b khi ngha v trang lm nhim v trung tm ca cch mng ng Dng.
+, Coi trng nhim v xy dng ng, m bo vai tr tin phong ca giai cp cng nhn.
Nhng ch trng ng n ca ng th hin r s trng thnh vt bc ca ng v t duy cch
mng, v lnh o chnh tr, c lp, t ch trong xc nh ng li. t nn tng cho thnh cng ca
cuc vn ng, chun b khi ngha v tng khi ngha thng 8.
c. Chng minh vai tr lnh o ca ng thnh tu bng ca cch mng thng 8
***, ng ta chun b mi mt v lc lng
V lc lng chnh tr:
+, Thnh lp mt trn Vit Minh
+, Xy dng cng vn ha vi 3 nguyn tc Dn tc, khoa hc, i chng nhm mc ch nh
hng cho cc nh hot ng vn ha
+, Xut bn cun lch s nc ta 1941 ca Nguyn i Quc nhm nh hng t tng cho CMVN.
V lc lng v trang:
+, Thnh lp cc i t v, i cu quc, i VN tuyn truyn gii phng qun
+, Xy dng cn c a cch mng
***ng ta lnh o cao tro khng Nht cu nc
+, Chun b v thi c v chp thi c (d bo chnh xc kh nng xut hin thi c bng vic d bo
qun Nht s u hng ng minh l thi c ta ng ln tng khi ngha)
+, Chp thi c lnh o cuc tng khi ngha thnh cng (chp thi c trong vng t ngy 13 - 28).
Cch mng thng 8 thnh cng trong 15 ngy nhng l s chun b chu o trong 15 nm ca ng
v nhn dn ta.
+, Thng li ca cch mng thng Tm p tan xin xch n l ca ch ngha quc trong gn mt
th k, chm dt s tn ti ca ch qun ch chuyn ch sut my ngn nm v ch thng tr ca
pht xt Nht.
+, Ra i nh nc Vit Nam Dn ch Cng ho, nhn dn Vit Nam t thn phn n l tr thnh
ngi t do, ngi lm ch vn mnh ca mnh.
+, a dn tc Vit Nam vo k nguyn c lp, t do v ch ngha x hi.
2. Trong giai on 1945 1954. ng li khng chin chng Thc dn Php :
a. m mu ca thc dn Php
- Pht ng cuc chin tranh Nam B ngy 23/9/1945, nhng phn t hiu chin trong gii cm
quyn Php bc l r m mu ti chim ng Dng ln th hai. Vi sc mnh qun s v v kh
vt tri, TDP hy vng l s nh nhanh, thng nhanh. Cho nn tt c cc hot ng i ngoi t
pha nh nc ta cui cng u b v hiu ha bi d tm xm lc ca TDP. V mong mun ha bnh
chng ta phi nhn nhng, cn TDP th tm mi cch thc hin m mu xm lc nc ta
nhanh hn.
b. ng li khng chin chng thc dn Php
***ng li khng chin chng Php c thc hin thng qua cc vn kin:
+ Ch th khng chin kin quc 25/11/1945
+ Ch th "Ton dn khng chin" ca trung ng ng (12-12-1946)
+ Li ku gi ton quc khng chin ca H Ch Minh (19-12-1946)
9
+ Tc phm "Khng chin nht nh thng li" ca ng ch Trng Chinh (9-1947).
*** Ni dung ca ng li xc nh:
- Mc ch khng chin: nh phn ng thc dn Php xm lc; ginh thng nht v c lp.
- Tnh cht khng chin: Cuc khng chin ca dn tc ta c tnh cht dn tc gii phng v dn ch
mi.
- Chng trnh v nhim v khng chin: on kt ton dn, thc hin qun, chnh, dn nht tr
ng vin nhn lc, vt lc, ti lc thc hin ton dn khng chin, ton din khng chin, trng k
khng chin. Ginh quyn c lp, bo ton lnh th, thng nht Trung, Nam, Bc. Cng c ch
cng ha dn chTng gia sn xut, thc hin kinh t t tc
- Phng chm tin hnh khng chin: tin hnh cuc chin tranh nhn dn, thc hin khng chin
ton dn, ton din, lu di, da vo sc mnh l chnh.
+, Khng chin ton dn: "Bt k n ng, n b khng chia tn gio, ng phi, dn tc, bt
k ngi gi, ngi tr. H l ngi Vit Nam phi ng ln nh thc dn Php", thc hin mi
ngi dn l mt chin s, mi lng xm l mt pho i.
+, Khng chin ton din: nh ch v mi mt chnh tr, qun s, kinh t, vn ho, ngoi giao.
Trong :
V chnh tr: Thc hin on kt ton dn, tng cng xy dng ng, chnh quyn, cc on
th nhn dn; on kt vi Min, Lo v cc dn tc yu chung t do, ho bnh.
V qun s: Thc hin v trang ton dn, xy dng lc lng v trang nhn dn, tiu dit ch,
gii phng nhn dn v t ai, thc hin du kch chin tin ln vn ng chin, nh chnh quy, l
"trit dng du kch, vn ng chin. Bo ton thc lc, khng chin lu di.... va nh va v
trang thm, va nh va o to thm cn b".
V kinh t: Tiu th khng chin, xy dng kinh t t cung t tc, tp trung pht trin nng
nghip, th cng nghip, thng nghip v cng nghip quc phng.
V vn ho: Xo b vn ho thc dn, phong kin, xy dng nn vn ho dn ch mi theo ba
nguyn tc: dn tc, khoa hc, i chng.
V ngoi giao: Thc hin thm bn bt th, biu dng thc lc. "Lin hip vi dn tc Php,
chng phn ng thc dn php", sn sng m phn nu Php cng nhn Vit Nam c lp.
Khng chin lu di: L chng m mu nh nhanh, thng nhanh ca Php, c thi gian
cng c, xy dng lc lng, nhm chuyn ho tng quan lc lng t ch ta yu hn ch n
ch ta mnh hn ch, nh thng ch.
Da vo sc mnh l chnh: Phi t cp, t tc v mi mt. Khi no c iu kin s tranh th s
gip ca cc nc, song lc cng khng c li.
- Trin vng khng chin: Mc d lu di, gian kh, kh khn, song nht nh thng li.
- Qu trnh ng ta b sung, pht trin, hon chnh ng li c c th ha ti i hi ton
quc ln th II (2/1951)
i hi nghe Bo co hon thnh gii phng dn tc, pht trin dn ch nhn dn, tin ti ch ngha
x hi do Tng B th Trng Chinh trnh by v thng qua Chnh cng ca ng lao ng Vit
Nam.
***Ni dung ca Chnh cng ng lao ng Vit Nam (2-1951).
Tnh cht x hi Vit Nam: C ba tnh cht: Dn ch nhn dn mt phn thuc a na phong
kin. Ba tnh cht ang u tranh ln nhau, nhng mu thun ch yu lc ny l mu thun gia
tnh cht dn ch nhn dn v tnh cht thuc a.
Nhim v cch mng:
+ nh ui bn quc xm lc, ginh c lp v thng nht tht s cho dn tc.
+ Xo b nhng di tch phong kin v na phong kin, lm cho ngi cy c rung.
+ Pht trin ch dn ch nhn dn to c s cho ch ngha x hi.
Ba nhim v khng kht vi nhau. Song nhim v chnh trc mt l hon thnh gii phng
dn tc.
10
y mnh khng chin. i hi ra 12 chnh sch c bn ng vin, tp hp sc mnh
ton dn tc quyt tm ginh thng li
i hi II nh du bc trng thnh ln trong t duy l lun ca ng v cch mng, thi vo
cuc khng chin mt ngun sinh lc mi.
ng l i khang chi n ch ng phap v ban ch t la ng l i chi n tranh nhn dn Vi t Nam. Trong
h khanh chi n ang va Chu Tich
qua trin H Chi Minh lun coi tro ng vi c b sung, phat tri n va cu th
hoa ng l i khang chi n phu h p vi yu c u thc t cua tng giai oa n lich
s. Va no tr thanh
ngo n c dn d t va la ng lc chinh tri tinh th n a nhn dn ta ti n ln chi n u va chi n th ng
thc dn Phap xm l c.
c. Chng minh ng li lnh o ca ng trong khng chin chng Php
1. Trn lnh vc kinh t
- Xy dng c nn kinh t dn ch nhn dn, t cung, t cp, p ng nhng nhu cu cp thit ca
cuc khng chin.
- Thc hin xa n, gim t, tc cho nng dn
- Sn xut cng nghip, tiu th cng nghip cng c nhng bc pht trin
2. Trn lnh vc chnh tr
- ng ra hot ng cng khai c iu kin kin ton t chc, tng cng s lnh o i vi
cuc khng chin.
- B my chnh quyn nm cp c cng c.
- Mt trn Lin hip quc dn Vit Nam (Lin Vit) c thnh lp.
- Khi i on kt ton dn pht trin ln mt bc mi.
- Chnh sch rung t c trin khai, tng bc thc hin khu hiu ngi cy c rung.
3. Trn lnh vc qun s:
- n cui nm 1952, lc lng ch lc c su i on b binh, mt i on cng binh -
pho binh.
- Ta ginh c nhiu Thng li: chin dch Trung Du. ng 18, H Nam Ninh, Ho Bnh,
Ty Bc, Thng Lo... tiu dit c nhiu sinh lc ch, gii phng nhiu vng t ai v dn c,
m rng vng gii phng ca Vit Nam v cho cch mng Lo....
- Chin thng in Bin Ph ngy 7-5-1954 c ghi vo lch s dn tc ta mt trang s v
vang v i vo lch s th gii nh mt chin cng hin hch, bo hiu s thng li ca nhn dn cc
dn tc b p bc, s sp ca ch ngha thc dn.
4. Trn lnh vc ngoi giao
- Vi nhng chin thng ta buc Php phi m phn thng lng vi ta.
- Ngy 8-5-1954, Hi ngh quc t v chm dt chin tranh ng Dng chnh thc khai mc
Ginev (Thu S).
- Ngy 20-7-1954, cc vn bn ca Hip ngh Ginev v chm dt chin tranh, lp li ho bnh
ng Dng c k kt, cuc khng chin chng thc dn Php xm lc ca qun dn ta kt thc
thng li.
5. Trn lnh vc vn ha, gio dc:
- Xa nn m ch v pht trin cc loi trng lp (1948 c 4 triu ngi bit ch, 1950 thc hin
chng trnh ci cch gio dc, mt s trng i hc c thnh lp)
- Vn chm lo sc khe cho dn c nhng thnh cng ln
- Xy dng c h thng c s y t rng khp
3. Giai on 1954 1975. ngl i khang chi n ch ng My cu nc :
a. m mu ca quc M v tay sai
- quc M c tim lc kinh t, qun s hng mnh, m mu lm b ch th gii vi cc chin lc
ton cu phn cch mng. M tm mi cch m rng phm vi nh hng, bao vy chng ph CNXH.
- M khng k vo tuyn b cui cng ca hip nh Ginevo, tm mi cch thay th TDP min
Nam.
11
- a Ng nh Nhim ln lm th tng chnh ph b nhn
M gt b Php bng quyt nh NSC 5429/2: trc tip vin tr cho Ngy quyn SG; loi b Bo
i
- M tng bc bin Min Nam thnh cn c qun s v thuc a kiu mi ng Nam .
b. ng li ca cch mng Min Nam
***, ng li ca CMMN qua 21 nm c thc hin qua rt nhiu hi ngh TW v i hi ln th
III ca ng, c th:
- Hi ngh ln th su BCHTW kha II (7/1954) khng nh: QM l k th chnh ca nhn dn
th gii v ang tr thnh k th trc tip ca nhn dn ng Dng nn mi vic ca ta u nhm
chng M.
- Ch th ca BCT (9/1954), u tranh i thi hnh hip nh Ginevo; chuyn hng cng tc
thch hp vi thi bnh; on kt u tranh i t do dn ch.
- cng ca CMMN do ng ch L Dun son tho (6/1956) khng nh: Nhim v ca
cch mng min Nam l trc tip nh chnh quyn c ti, pht xt Ng nh Dim, tay sai ca
M, gii phng nhn dn min Nam khi ch quc, phong kin, thit lp min Nam mt chnh
quyn lin hip c tnh cht dn tc, dn ch cng vi min Bc thc hin mt nc Vit Nam ha
bnh, thng nht, c lp v dn ch nhn dn.
- Hi ngh ln th 13 (12/1957) nhn nh: ta ng thi chp hnh hai chin lc chin cch
mng: cch mng dn tc dn ch nhn dn (CMDTDCND) v Cch mng x hi ch
ngha(CMXHCN)
- Hi ngh ln th 15 (1/1959) a ra ngh quyt xc nh nhim v trc mt: on kt ton dn,
kin quyt u tranh chng M xm lc, u tranh lt ch c ti Ng nh Dim, thc hin
c lp dn tc, thng nht nc nh.
- i hi ng ton quc ln th III (9/1960)
- Cch mng dn tc dn ch nhn dn min Nam gi vai tr quyt nh trc tip i vi s
nghip gii phng min Nam khi ch thng tr ca quc M v b l tay sai, thc hin ho bnh
thng nht nc nh, hon thnh cch mng dn tc dn ch nhn dn trong c nc.
- Hi ngh ca BCT 1961, 1962: Gi vng v pht trin th tin cng m ta ginh c sau
cuc "ng khi" nm 1960, a cch mng min Nam t khi ngha tng phn pht trin thnh chin
tranh cch mng trn quy m ton min.
- Kt hp khi ngha ca qun chng vi chin tranh cch mng, gi vng v y mnh u tranh
chnh tr, ng thi pht trin u tranh v trang nhanh ln mt bc mi, ngang tm vi u tranh
chnh tr.
- Thc hnh kt hp u tranh qun s v u tranh chnh tr song song, y mnh nh ch
bng ba mi gip cng, ba vng chin lc.
- Hi ngh TW ln 9 (11/1963) :Hng hot ng i ngoi vo vic kt hp sc mnh dn tc
vi sc mnh thi i nh M v thng M.
- Kt hp u tranh chnh tr, u tranh v trang i i, c hai u c vai tr quyt nh c bn,
ng thi nhn mnh yu cu mi ca u tranh v trang.
- Hi ngh ln th 11 (3/965) nu r: ra sc tranh th thi c, tp trung lc lng ca c nc,
ginh thng li quyt nh min Nam trong thi gian tng i ngn, ng thi chun b sn sang
i ph v quyt thng cuc chin tranh cc b min Nam nu ch gy ra
- Hi ngh ln th 12 (12/1965): khng nh gi vng v pht trin th chin cng

12
- Hi ngh ln th 13 (1/1967) quyt nh m mt trn ngoi giao tranh th s ng h ca quc
t, pht huy sc mnh tng hp nh M. y l iu kin chng ta chun b cho cuc m phn
hi ngh Pari.
- Ngh quyt hi ngh ln th 14: anh dng tin ln, thc hin tng cng kch v tng khi ngha
ging thng li quyt nh cho s nghip chng M, cu nc
- Hi ngh ln th 18 (1/1970) ra nhim v trc mt l y mnh cuc khng chin trn tt c
cc mt, va tn cng, va xy dng lc lng, ginh thng li tng bc i ln ginh thng li quyt
nh.
- Hi ngh ln th 21 (7/1973) ra ngh quyt Thng li v i ca cuc khng chin chng M,
cu nc v nhim v ca cch mng min Nam trong giai on mi
- Hi ngh ca BCT cui 1974 u 1975 ch r : nm vng thi c lch s, m nhiu chin dch
tng hp lin tip, nh nhng trn quyt nh, kt thc cuc khng chin chng M.
- Nh vy, ln qua nhiu Hi ngh, i hi ng ta a ra ng li cho CMMN trong tng
giai on c nhng bc khc nhau, nhng u th hin c quyt tm, ch r con ng, bc ,
bin php a nhn dn ta ginh thng li, Nam Bc thng nht mt nh.
c. Thnh tu ca ng li lnh o trong thi k ny
- ***, Cuc khng chin chng M cu nc ca nhn dn ta tri qua gn 21 nm, l cuc khng chin
lu di, gian kh v nhiu thch thc, c lit. ng v nhn dn ta phi u tr v u sc chng tn
quc giu mnh v hung bo nht trong phe quc. Cuc khng chin ny tri qua nhiu giai
on, phi i ph ln lt vi cc k hoch chin lc Chin tranh c bit, chin lc Chin
tranh cc b, Vit Nam ho chin tranh, chin lc ca quc M. Cuc Tng tin cng v ni
dy ma Xun nm 1975 bt u t ngy 4/3 bng ba n chin lc: Chin dch Ty Nguyn m u
bng trn t ph nh chim Bun Ma Thut, gii phng Ty Nguyn; Chin dch gii phng Hu -
Nng v Chin dch H Ch Minh gii phng Si Gn - Gia nh kt thc vo ngy 30/4. Qua gn
2 thng chin u vi sc mnh p o v chnh tr v qun s, qun v dn ta ginh c ton
thng, kt thc 21 nm khng chin chng quc M xm lc.

- Giai on t thng 7/1954 n ht nm 1960: ng ta lnh o nhn dn ta u tranh gi gn lc


lng, chuyn dn sang th tin cng, lm tht bi bc u phng thc ch ngha thc dn mi ca
quc M.
***, Phong tro ng khi (1959 - 1960), xoay chuyn tnh th cch mng min Nam, lm tan r hng
lot b my ca ngy quyn cc thn, x. Chm dt chin lc chin tranh n Phng ca M.
- Giai on t u nm 1961 n gia nm 1965: ng ta lnh o cuc cch mng min Nam gi
vng v pht trin th tin cng, nh bi chin lc Chin tranh c bit ca quc M.
T cui nm 1960, quc M thay i chin lc, chuyn sang chin lc Chin tranh c bit i
ph vi cch mng min Nam. l chin lc dng qun i ngy tay sai lm cng c tin hnh
chin tranh, cn qut, dn dn vo p chin lc, l cuc u tranh ca nhn dn min Nam chuyn
sang giai on mi, t khi ngha tng phn ln chin tranh cch mng, kt hp song song c u
tranh v trang v u tranh chnh tr, nh ch bng c ba mi gip cng, trn c ba vng chin lc,
lm ph sn chin lc Chin tranh c bit ca quc M v tay sai. Trn min Bc, cc mt trn
kinh t, vn ho, an ninh quc phng u c bc pht trin mi.
- Giai on t gia nm 1965 n ht nm 1968: ng pht ng ton dn chng M cu nc, nh
bi chin lc Chin tranh cc b ca quc M min Nam, nh thng cuc ph hoi bng
khng qun, hi qun ln th nht min Bc.

13
- Trc nguy c ph sn ca Chin tranh c bit, quc M chuyn sang chin lc Chin tranh
cc b, s dng qun i M l lc lng c ng ch yu tiu dit b i ch lc ta; dng ngy
qun, ngy quyn bnh nh, km kp nhn dn, m mu nh bi cch mng min Nam trong vng
25 n 30 thng (t gia 1965 n ht 1967), y mnh chin tranh ph hoi min Bc bng khng
qun v hi qun.
- Trn chin trng min Nam, qun v dn ta nh thng qun xm lc M ngay t nhng trn
u khi chng va b vo. Tip theo nhng trn thng oanh lit Ni Thnh, Vn Tng, Plyme,
t Cuc, Bu Bng, ta li nh bi ba cuc hnh qun ln ca M vo min ng Nam B, nh
thng ln cc chin trng Ty Nguyn, min Ty khu V, ng 9, ng bng Nam B v cc mc
tiu ch yu ca ch cc thnh ph ln.
- Cuc Tng tin cng v ni dy Tt Mu Thn nm 1968 ging mt n quyt nh vo chin
lc Chin tranh cc b ca quc M, buc chng phi xung thang chin tranh v ngi vo bn
m phn vi ta ti Hi ngh Pari, a cuc khng chin chng M cu nc ca dn tc ta bc vo
giai on mi.
- Giai on t nm 1969 n nm 1973: Pht huy sc mnh lin minh chin u Vit Nam vi Lo,
Campuchia, lm tht bi mt bc chin lc Vit Nam ho chin tranh, nh bi cuc chin tranh
ph hoi bng khng qun, hi qun ln th hai min Bc, to th mnh trong m phn.
Nhng thng li ca chin tranh cch mng ba nc ng Dng trong hai nm 1970-1971 to
thun li cho cuc khng chin chng M, cu nc ca nhn dn ta. Nh chun b tt lc lng,
nhm ng thi c, qun v dn ta lin tip ginh thng li ln trn chin trng, nht l cuc tin
cng chin lc nm 1972 v nh bi cuc chin tranh ph hoi ln th hai min Bc,
- Giai on t cui nm 1973 n ngy 30/4/1975: To th v lc, to thi c, kin quyt tin hnh
cuc Tng tin cng v ni dy ma Xun 1975, kt thc thng li trn vn cuc khng chin chng
M cu nc, gii phng hon ton min Nam, thng nht t nc.
Sau khi k Hip nh Pari, mc d buc phi rt ht qun nhng quc M vn tip tc m mu
dng ngy qun, ngy quyn lm cng c thc hin ch ngha thc dn mi min Nam Vit Nam.
- Cuc Tng tin cng v ni dy ma Xun nm 1975 bt u t ngy 4/3 bng ba n chin lc:
Chin dch Ty Nguyn m u bng trn t ph nh chim Bun Ma Thut, gii phng Ty
Nguyn; Chin dch gii phng Hu - Nng v Chin dch H Ch Minh gii phng Si Gn - Gia
nh kt thc vo ngy 30/4. Qua gn 2 thng chin u vi sc mnh p o v chnh tr v qun s,
qun v dn ta ginh c ton thng, kt thc 21 nm khng chin chng quc M xm lc.

Lin h quan i m cua ang ta hin nay? (Vn kin i hi XII)

VN 3: Nu mt s im ni bt v ng li i mi t nc ca ng ta thi k t nm
1986 n nay? (Vn kin i hi VI n i hi XII)
Tr li :

1. c im CM c nc trc 1986
* Thun li:
- ng tng bc tm ti i mi
- Yu cu sng cn ca cch mng VN phi i mi
- Xu th thi cuc, thi i
* Kh khn:
- Khng hong kinh t - x hi trm trng, nim tin ca ngi dn b gim st
- Xu th ci cch, ci t trong cc nc XHCN
- Din bin ha bnh ca CNQ
14
2. ng li CM XHCN: Ch yu trong ng li cc k i hi ng
a. Hnh thnh ng li i mi: H VI (12/1986)
H VI la co y nghia lich s tro ng a i, anh d u bc ngo c trong s nghip qua ln CNXH
va m ra thi ky phat tri n mi cho cach ma ng VN. Tinh th n cua H la Nhin th ng vao s
th t, anh gia ung s th t, noi ro s th t.
* 5 phng hng c ban cua chin h sach kinh t xa h i:
- i mi c cu kinh t, thc hin chnh sch kinh t nhiu thnh phn: Nhn thc v vn dng ng
quy lut QHSX phi ph hp vi tnh cht v trnh ca LLSX, b tr c cu sn xut, iu chnh li
c cu u t, tp trung thc hin 3 chng trnh kinh t ln (v lng thc thc phm, hng tiu dng
v hng xut khu).
- i mi c ch qun l: xo b c ch tp trung, quan liu, hnh chnh, bao cp, chuyn sang hch
ton kinh doanh XHCN i mi, kt hp k hoch ha vi th trng, tng bc a nn kinh t vn
hnh theo c ch th trng c s qun l ca nh nc. Phng hng i mi c ch qun l l xd
c ch mi ph hp vi quy lut khch quan v trnh pht trin ca nn kinh t vi 2 c trng
quan trng l tnh k hoch v s dng ng quan h hng ho tin t.
- i mi v tng cng vai tr qun l, iu hnh ca nh nc: tng cng b my nh nc t TW
n a phng c s phn bit rnh mch nhim v, quyn hn, trch nhim ty cp ng nguyn tc
tp trung dn ch.
- M rng v nng cao hiu qu kinh t i ngoi: khuyn khch nc ngoi u t vo nc ta di
nhiu hnh thc, nht l i vi cc ngnh v c s i hi k thut cao, lm hng xut khu, to iu
kin thun li cho ngi nc ngoi v vit kiu v nc u t, hp tc kinh doanh.
- i mi t duy l lun v phong cch lnh o ca ng: nng cao nhn thc l lun, vn dng ng
quy lut khch quan khc phc bnh ch qua, duy ch, tr tr.
* C th ha, th ch ha ng li i mi thnh ch trng, chnh sch, php lut, bin php c th,
a Ngh quyt vo cuc sng.
- Quyt nh 217 HBT (11.1987) v t ch sn xut kinh doanh ca cc n v quc doanh.
- Quc hi (kha VIII) (12.1987) thng qua Lut u t nc ngoi.
- BCT ra NQ 10 (4.1988) khon 10 v i mi qun l KT nng nghip, giao quyn s dng rung t
lu di cho nng dn v xc nh vai tr kinh t h nng dn.
- Hi ngh TW 6 (kha VI) (3.1989) a ra 12 ch trng, chnh sch ln c th ha ngh quyt i hi
VI.
***, ngha:
- i hi hoch nh ng li i mi ton din, su sc v trit . l s kt tinh tr tu ca
ton ng ton dn v cng th hin tinh thn trch nhim cao ca ng trc t nc v dn tc.
ng li i mi do i hi 6 ra th hin s pht trin t duy l lun, kh nng tng kt v t
chc thc tin ca ng, m ra thi k mi ca s nghip CM nc ta trn con ng i ln CNXH.
b. B sung, pht trin ng li i mi: H VII N XI
* H VII (6/1991) l mt bc pht trin c bit quan trng ca qu trnh i mi, inh hng ung
n, va ch ra ng l i a t nc thoat khoi kho khn, xy dng thanh cng CNXH va bao v
vng ch c T Qu c. H xac inh qua la m t qua trin
h lu dai, trai qua nhi u ch ng ng.
- a t tng H Ch Minh cng vi CN Mac Lnin l kim ch nam hnh ng ca ng.
- Thng qua Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln CNXH gm cc phn ch yu:
+ Nhn nh tnh hnh quc t.
+ 5 bi hc kinh nghim.
+ M hnh XHXHCN: 6 c trng c bn.
1. La XH do nhn dn lao ng lam chu.
2. Co n n KT phat tri n cao da trn LLSX hi n a i va ch cng hu v t li u SX chu y u.
3. Co n n VH tin ti n, m a ban s c dn t c, con ngi c giai phong khoi ap bc b t cng.
15
4. Lam theo nng lc hng theo lao ng, co cu c s ng m no, t do hnh phuc.
5. Cac dn t c trong nc cung binh ng, oan k t gip nhau cung ti n b .
6. Co m i quan h hu nghi va h p tac vi nhn dn cac nc trn TG.
+ 7 phng hng v con ng i ln ch ngha x hi.
1. XD NN XHCN cua dn do dn vi dn.
2. Phat tri n LLSX cng nghi p hoa t nc theo hng hi n a i. Phat tri n n n nng nghi p toan
di n.
3. Thi t l p quan h SX t th p n cao, a da ng v hinh thc s hu va phu h p vi s phat tri n
LLSX.
4. Ti n hanh CM XHCN trn lin h vc t tng VH.
5.Thc hi n chinh sach a i oan k t dn t c.
6. XD CNXH va bao v TQ la nhi m vu chi n l c cua CMVN.
7. XD ang trong sa ch vng ma nh.
- Chin lc n nh, pht trin KT-XH n nm 2000.
- V i ngoi: ng ch trng lm bn vi tt c cc nc trn th gii
* H VIII (6/1996) anh d u bc ngo c chuy n t nc ta sang thi ky mi y mnh CNH-HH,
xy dng t nc c l p, dn chu, giau ma nh, XH cng b ng, dn chu, vn minh theo inh hng
XHCN.
- nh gi 10 nm i mi, khng nh nc ta ra khi khng hong kinh t - x hi
- y mnh CNH HH t nc: Xac inh khoa ho c cng ngh la ng lc cua CNH HH
- Xc nh r con ng i ln CNXH nc ta.
- ra chin lc pht trin KT - XH n nm 2020: ph n u a nc ta c ban thanh nc cng
nghi p
- ra k hoch 5 nm 1996 2000 xem i mi kinh t l nhim v trung tm, xy dng ng l
nhim v then cht lm r hn nh hng x hi ch ngha trong vic xy dng nn kinh t hng ho
nhiu thnh phn; tip tc khng nh xy dng Nh nc php quyn x hi ch ngha ca dn, do
dn, v dn; tip tc coi pht trin gio dc - o to v khoa hc - cng ngh l quc sch hng u.
* H IX (4/2001):
- Tng kt, nh gi 15 nm i mi: lm r nhng vn l lun-thc tin, XD nn KT th trng.
- Khng nh thng li ca ng trong 70 nm
- y mnh cuc vn ng xy dng, chnh n ng
- B sung mc tiu xy dng CNXH: Dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh.
- Lm r hn con ng i ln ch ngha x hi nc ta vi ba ni dung c tnh cht t ph:
1. nh gi su sc, y , ton din hn v tr, vai tr t tng HCM: t tng HCM soi ng cho
cuc u tranh ca nhn dn ta ginh thng li, l ti sn tinh thn to ln ca ng v dn tc ta;
2. Khng nh nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha l m hnh kinh t tng qut ca
nc ta trong thi k qu ln ch ngha x hi;
3. Coi vic Pht huy sc mnh ton dn tc l mt nhn t rt c bn xy dng ch ngha x hi,
theo , ng lc ch yu pht trin t nc l i on kt ton dn trn c s lin minh gia
cng nhn vi nng dn v tr thc do ng lnh o, kt hp hi ho cc li ch c nhn, tp th v x
hi, pht huy mi tim nng v ngun lc ca cc thnh phn kinh t ca ton x hi.
- iu chnh chin lc n nm 2020 c bn tr thnh nc cng nghip.
* H X (4/2006): Chu Nng cao nng lc lan h a o va sc chi n u cua ang, phat huy sc ma nh
toan dn t c, y ma nh toan di n cng cu c i mi, sm a nc ta thoat khoi tin h tra ng kem phat
tri n
- Xy dng ng l then cht
- Pht huy vai tr Mt trn T quc, cc on th qun chng.
- Xy dng nh nc php quyn xhcn.
- y mnh i mi ton din.
16
- Tng kt 20 nm i mi: Thnh tu, bi hc kinh nghim.
* H XI (1-2011): quan i m mi Co n n kinh t phat tri n cao da trn LLSX hi n a i vi QHSX
ti n b phu h p
- Xc nh Chin lc pht trin kinh t - x hi 10 nm (2011 - 2020)
+ Hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, trng tm l to lp mi trng
cnh tranh bnh ng v ci cch hnh chnh
+ Pht trin nhanh ngun nhn lc, nht l ngun nhn lc cht lng cao, tp trung vo vic i mi
cn bn nn gio dc quc dn, gn kt cht ch pht trin ngun nhn lc vi pht trin v ng dng
khoa hc, cng ngh.
+ Xy dng h thng kt cu h tng ng b, vi mt s cng trnh hin i, tp trung vo h thng
giao thng v h tng th ln.
- B sung, pht trin Cng lnh nm 1991: Cng lin h cua H XI la thanh qua cng cu c i mi
trc h t la i mi nh n thc ly lu n v CNXH trn c s v n du ng sang ta o CN Mac-LNin va TT
HCM phu h p vi thc tin VN trong i u ki n hi n nay, o la thanh qua cua s k t h p hoa gia cai
ph bi n va cai c thu cai chung va cai ring ta o nn m hinh CNXH VN
3. Thnh tu
Hn 25/30 nm qua, vi s n lc phn u ca ton ng, ton dn, ton qun, cng cuc i mi
nc ta t nhng thnh tu to ln v c ngha lch s.
* Kinh t: t nc ta ra khi khng hong kinh t - x hi, c s thay i c bn v ton din.
- Kinh t tng trng kh nhanh v tng i n nh
- C cu kinh t chuyn bin tch cc theo hng cng nghip ha, hin i ha, gn sn xut vi th
trng.
- Thc hin c kt qu ch trng pht trin nn kinh t nhiu thnh phn, pht huy ngy cng tt hn
tim nng ca cc thnh phn kinh t
Th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha dn dn c hnh thnh, kinh t v m c bn
n nh
* Thc hin tin b v cng bng x hi, i sng ca i b phn dn c c ci thin r rt
* Chnh tr - x hi: n nh
- H thng chnh tr v khi i on kt ton dn tc c cng c v tng cng.
- Quc phng v an ninh c gi vng.
Vi mc tiu pht huy quyn lm ch thc s ca nhn dn, xy dng v pht huy i on kt ton
dn, gi gn bn sc vn ha dn tc, tip thu tinh hoa vn ha nhn loi. Nh nh hng ng n
m nhng yu cu cp thit ca nhn dn ta v sn xut v i sng c gii quyt, em li s tin
tng ca nhn dn i vi s nghip i mi.
* Trong lnh vc i ngoi, Vit Nam thc hin chnh sch m rng quan h i ngoi v ch ng hi
nhp, kin tr phn u y li v lm tht bi chnh sch bao vy cm vn, c lp Vit Nam ca cc
th lc th ch. V th nc ta trn trng quc t khng ngng nng cao.

17