You are on page 1of 2

http://www.poljosfera.

rs/agrosfera/agro-teme/vocarstvo-i-vinogradarstvo/lacenje-i-prekracivanje-
lastara-vinove-loze/

Lačenje i prekraćivanje lastara vinove loze

Napisao/la Milan 17/06/2015. Objavljeno u Voćarstvo i vinogradarstvo

U gajenju, agrotehnici, vinove loze, posebno u poboljšanju kvaliteta i rodnog potencijala grožđa,
važno mesto pripada zelenoj rezidbi čokota. Kao korekcija rezidbe

zelena rezidba vinove loze

na zrelo osnovna dobrobit joj je u regulaciji rodnosti čokota i porastu njegovih zelenih delova.

To se uspešno može postići brojnim merama od kojih su najznačajnije: lačenje; prekraćivanje
lastara; prstenovanje lastara; zakidanje zaperaka; proređivanje grozdova i bobica…

Lačenje (ili očenjivanje, plevljenje) lastara podrazumeva odstranjivanje suvišnih zelenih lastara na
čokotu. To su obično tzv. jalovaci – lastari izbili iz slepih pritajenih okaca. Takođe se uklanjaju i
suvišni lastari izbili iz pravih okaca, ukoliko je iz jednog okca izbilo više lastara. Obe ove vrste
lastara očenjuju se kada oni dostignu dužinu 20-25 cm.

Ukoliko su sama područja gajenja karakteristična po poznim prolećnim mrazevima, lačenje bi
trebalo izvršiti tek kada ta opasnost prođe. Ovakvi suvišni lastari odstranjuju se rukom. Ukoliko su
oni već očvrsli pri osnovi, trebalo bi ih uklanjati oštrim nožem. Broj ovako očenjenih lastara
uslovljen je prevashodno načinom rezidbe. Kod Gijovog načina rezidbe, ali i kod kordunica
jalovaci se uklanjaju, osim kada bi trebalo obnoviti izdužen krak ili neki slabiji rodni čvor.

Krajinskom rezidbom (odnosno rezidbom u glavu) lačenjem se ostavlja onoliko jalovaka koliko je
potrebno kondira prilikom naredne rezidbe.

Kod župske rezidbe (rezidbe kondir na kondir) uklanjaju se svi lastari izbili iz slepih, pritajenih
okaca, osim u slučaju da se krak čokota suviše izdužio pa bi najbolje bilo istog zameniti. Samo u
tom slučaju pri osnovi izduženih krakova ostavlja se po jedan jalovak. Ukoliko je iz jednog okca
izbilo više lastara, ostavlja se najrodniji. Istovremeno sa lačenjem ostalih lastara obavezno se
uklanjaju i izdanci iz podloge. Ako se ovi porasti iz podloge ne uklone dok su još zeleni, obavezno
se moraju ukloniti u redovnoj rezidbi čokota.

Osim lačenja direktan uticaj na prinos i kvalitet grožđa u tekućoj godini ima i prekraćivanje
lastara. Ova mera se obavlja na dva načina: – zakidanje samo rodnih lastara; i – zalamanje svih
lastara na čokotu.

– Zakidanje rodnih lastara u praksi se primenjuje samo kod špalirskog gajenja vinove loze. Na
ovaj način zakida se vrh samo kod onih rodnih lastara koji će se rezidbom na zrelo ukloniti, dok
lastari za zamenu se ne zakidaju.

Ovo je jedna od veoma efikasnih mera kod sorti koje su sklone rehuljanju. Ovom merom može se
povećati prinos za 10 do 30 % ukoliko se ona obavi na vreme, odnosno neposredno pred
cvetanje čokota. Takođe je važno pri zakidanju vrha lastara da se iznad najviše cvasti ostavi 8-10
listova. Samo zakidanje vrši se oštrim nožem.

– Zalamanje u svrhu prekraćivanja lastara uglavnom se obavlja posle završenog cvetanja.
Ukoliko se prerano lastari zalamaju javlja se pojačano izbijanje zaperaka. Sa druge strane suviše
pozno zalamanje može loše uticati na rodnost čokota, međutim, to doprinosi boljem kvalitetu vina.

Zakidanje (prekraćivanje) zaperaka

U njihovom neograničenom porastu na vinovoj lozi mogu biti i izvesni štetni efekti. što se direktno korisno odražava na povećanje broja cvasti. Ukoliko je i vreme cvetanja u njihovom kritičnom porastu zakidanje zaperaka se odlaže po završetku cvetanja. Zakidanje zaperaka vrši se po obrazovanju na njima najviše 5-6 listića. Da bi se to izbeglo. Obavlja se ručno. ali i na povećanje otpornosti lastara na niske zimske temperature. efikasnije upotrebom oštrih noževa. Poslednje zakidanje zaperaka je pred etapu šarka grožđa. Takođe. na krupnoću grožđa i kvalitet vina. u pojavama poznih prolećnih mrazeva. dok na većim plantažama ova mera se obavlja najbrže i najekonomičnije korišćenjem mašina za rezidbu vinove loze na zeleno. Autor: Mr Branko Tanasković . zbog rizika na poremećaj oplodnje cvetova.Razvoj zaperaka (koji su po svojoj prirodi rodni) omogućuje bolju ishranu grožđa. rastom i razvojem zaperaka može se nadoknaditi vegetativna masa uništena mrazem. zaperci se zakidaju na 3-4 lista. lastara i zimskih okaca.