You are on page 1of 32

Šāhzāde-ye Ebrāhim va fetne-ye xunriz

šāh – sah
zāde – gyermek, utód
fetne – intrika, csábítás, kísértés
xun – vér
riz/rixtan – önt, ont

Ibrahim herceg és a vérengző, csábító szűzleány

‫شاهزاده ابراهیم و فتنه خونریز‬

Yek-i bud, yek-i nabud, ğeyr az xodā hič kas nabud.

Hol volt, hol nem volt, akkoron, amikor az Istenen kívül még senki sem volt.

۰‫ غیراز خدا هیچ کس نبود‬،‫یکی بود یکی نبود‬

Dar zamānhā-ye qadim pādešāh-i bud ke harče zan migereft, bače-i gir-aš
nemiāmad.

gir –foggan

Élt hajdanán egy padisah, aki hiába házasodott többször is, egyik felesége sem
áldotta meg gyermekkel.

‫در زمانهای قدیم پادشاهی بود که هرچه زن می گرفت بچه ای گیرش‬
۰‫نمی آمد‬
Pādešāh hamintour ğossedār bud, tā in ke yek ruz āyine rā bardāšt va negāh-i dar
ān kard.

negāh – nézés

Bánatos volt a padisah emiatt, de aztán egy nap tükröt vett a kezébe, és
belenézett.

‫پادشاه همین طور غصه دار بود تا اینکه یک روز آیینه را برداشت و‬
۰‫نگاهی در آن کرد‬

Yekmartabe māt-aš bord, did, ey vāy, mu-ye sar-aš sefid šode va surat-aš čin-o
čoruki šode, āh-i kešid, va ru be vazir kard, va goft:

māt – csodálkozó, megdöbbent; bordan –végezni, viselni
čin –ránc, gyűrődés; čoruk – ránc, hajlat
āh – sóhaj; kešidan – fogni, húzni; ru – arc

Egyszeriben döbbenten látta, hogy haja ősz, arca petyhüdt, és ráncos,
felsóhajtott, és odafordult a vezírhez:

‫ دید ای وای موی سرش سفید شده و صورتش‬،‫یک مرتبه ماتش برد‬
‫ آهی کشید و رو به وزیر کرد و گفت׃‬،‫چین و چروکی شده‬

“Ey vazir-e binazir! Omr-e man dārad tamām mišavad, va oulād-e pesar-i
nadāram, ke pas az man sāheb-e tāj-o taxt-e man bešavad.

bi – nélkül; nazir – hasonló
dārad – konkrét jelen időre utal; tamām – egész, teljes
oulād-e pesar-i – fiú utód

Ó, páratlan bölcsességű vezírem! Az életem a végéhez közeledik, és nincs
fiúgyermekem, akire a koronát, és a trónt hagyhatnám.

‫ای وزیر بی نظیر! عمر من دارد تمام می شود و اوالد پسری ندارم که‬″
۰‫پس از من صاحب تاج و تخت من بشود‬

Nemidānam če kār konam. Če fekr-i bekonam?

fekr – gondolat, ötlet, szándék

Nem tudom, mit tegyek! Mit eszeljek ki?

″‫ چه فکری بکنم؟‬۰‫نمی دانم چه کار کنم‬

Vazir goft: “Ey qeble-ye ālam: Man doxtar-i dar parde-ye esmat dāram, agar
māyel bāšid, tā u rā be aqd-e šomā darbiyāvaram.

«világmindenség kiblája»; az iráni sahok egyik titulusa;
kibla – Mekka iránya, ami felé arccal fordulnak imádkozáskor a muzulmánok
ālam – világmindenség
parde – fátyol, fedél;
esmat – tisztaság, szüzesség
māyel – óhajtó
aqd – házasodás, nősülés, házasságkötés
dar-āvordan/āvar – vezetni, levezetni

A vezír így szólt: „Ó, világunk kellős közepe! Van egy szűzleány nálam a
fátyolfüggönyök mögött, ha óhajtod, hozzád adom feleségül.

‫ اگر مایل‬،‫ای قبله عالم! من دختری در پرده عصمت دارم‬″ ‫وزیر گفت׃‬
۰‫باشید تا او را به عقد شما دربیاورم‬
Šomā ham nazr-o niyāz bekonid va be faqirān zar-o javāher bedehid, tā balke
lotf-o karam-e Xodā šāmel-e hāl-etān bešavad va oulād-i be šomā bedehad.”

nazr – ima
niyāz – fogadalom
šāmel-e… šodan – viszonya van hozzá, érint valakit
hāl – dolgok állása, egészség

Imádkozz és tégy fogadalmat, és adj a szegényeknek aranyat és ékszert, talán az
Isten kegyelme és nagylelkűsége a te helyzetedre is kiterjed, és ad egy
fiúgyermek örököst.”

‫شما هم نذر و نیاز بکنید و به فقیران زر و جواهر بدهید تا بلکه لطف و‬
‫״‬۰‫کرم خدا شامل حالتان بشود و اوالدی به شما بدهد‬

Pādešāh be gofte-ye vazir amal kard va doxtar-e vazir rā aqd kard.

gofte – elmondott
amal – cselekedet

A padisah a vezír javaslatára házasságot kötött a vezír lányával.

‫ شاهزاده ابراهیم را به مکتب گذاشتند و بعد از آن او‬،‫پس از شش سال‬ ۰‫را درس تیراندازی دادند تا اسب سواری و تیراندازی را یاد بگیرد‬ Nagu. rövid idő alatt jólmegtanult lovagolni. gozāštan – tenni. Magasságos Allah fiúgyermekkel. ham asbsavāri va ham tirandāzi rā bexubi yād gereft. va ba’d az ān u rā dars-e tirandāzi dādand. és íjjal lőni. helyezni Kilenc hónap és kilenc nap múlt el. . ‫پس از نه ماه و نه روز خداوند تبارک و تعالی پسری به او داد و اسمش‬ ۰‫را شاهزاده ابراهیم گذاشتند‬ Pas az šeš sāl šāhzāde-ye Ebrāhim rā be maktab gozāštand. ۰‫پادشاه به گفبه وزیر عمل کرد و دختر وزیر را عقد کرد‬ Pas az noh māh va noh ruz Xodāvand-e tabārak-o taālā pesar-i be u dād. akinek az Ibrahim nevet adták. és az Áldott. lőni asb – ló savār – lovas yād – emlékezet gereftan/gir – venni Hat évvel később. Ibrahim herceg iskolába beadták. vetni. ba’d az moddat-e kam-i. tā asbsavāri va tirandāzi rā yād begirad. bexubi yād gereft – megtanult jól Képzeljétek. va esm- aš rā šāhzāde-ye Ebrāhim gozāštand. és íjjal lőni tanult. helyezni tir – nyíl andāz/andāxtan – dobni. egy kisherceggel ajándékozta meg. lovagolni. esm gozāštan – elnevezni esm – név gozāštan – tenni. ahol aztán leckéket kapott íjászatból.

did: yek pirmard-i dar ğār nešaste. egy gyönyörű. és amikor így hegyeken. hogy egy öregember ül a barlangban. va yek aks-e qašang-i be dast gerefte. meglátta. ۰‫پادشاه پش از اصرار زیاد پسرش به او اجازه داد تا به شکار برود‬ Nagu. és zokog. megengedte a fiának. hogy „Lelkem. ‫ هم اسب سواری و هم تیراندازی را بجوبی یاد‬،‫نگو بعد از مدت کمی‬ ۰‫گرفت‬ Az qazā-ye ruzgār yek ruz šāhzāde-ye Ebrāhim be pedar-aš goft: “Pedarjān! Man mixāham be šekār beravam” pedarjān – drága apám jān – lélek A sors akaratából egy nap Ibrahim herceg azt mondta az apjának. . hogy vadászni menjen. va dārad gerye mikonad. nāgahān gozār-aš be dar-e ğār-i oftād. átkelés oftādan – esni gerye – sírás Hát képzeljétek el Ibrahim herceg elment vadászni. édesapám! El akarok menni vadászni.” !‫پدرجان‬″ ‫ یک روز شاهزاده ابراهیم به پدرش گفت׃‬،‫از قضای روزگار‬ ″۰‫من می خواهم به شکار یروم‬ Pādešāh pas az esrār-e ziyād-e pesar-aš be u ejāze dād tā be šekār beravad. šāhzāde-ye Ebrāhim be šekār raft va hamintour ke dar kuh-o kotalhā migozašt. dombokon. szép egyénnek az arcképét tartja a kezében. gozār – elhaladás. egyszer csak egy barlang bejárata mellett haladt el. esrār – győzködés ziyād – sok A padisah hosszú győzködés után. halmokon átkelt. és valakinek.

és megkérdezte. hódolatom bárkinek. fiatalember! Elvesztettem a kedvesem! ‫ای جوان دست از دلم‬″ ‫پیرمرد همین طور که گریه می کرد گفت׃‬ ‫״‬۰‫بردار‬ Vali šāhzāde-ye Ebrāhim goft: “To rā be har ki ke miparasti qasam-at mideham. apóka! Kinek az arcképe ez. csak az igazat mondd!” ‫تو را به هر کی که می پرستی قسمت می‬″ ‫ولی شاهزاده ابراهیم گفت׃‬ ″۰‫دهم که راستش را به من بگو‬ Vaqt-i ke šāhzāde-ye Ebrāhim qasam-aš dād. ke rāst-aš rā be man begu. aki kedves számodra.” Azonban Ibrahim herceg azt mondta: "Esküszöm neked. raftan – menni ki-ye? = ki (van) ez? Ibrahim herceg odament hozzá. ‫ شاهزاده ابراهیم به شکار رفت و همین طور که در کوه و کتلها‬،‫نگو‬ ‫ دید یک پیرمردی در غار‬،‫ ناگهان گذارش به در غاری افتاد‬،‫می گذشت‬ ۰‫نشسته و یک عکس قشنگی به دست گرفته و دارد گریه می کند‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim jelou raft va porsid: “Ey pirmard! In aks māl-e ki-ye? Čerā gerye mikoni?” jelou – elől. xun-at be gardan-e xod-at. goft: “Ey javān! Dast az del-am bardār. . pirmard goft: “Ey javān. hālā ke ma rā qasam dādi. és miért sírsz?” ‫ای پیرمرد! این عکس مال کیه؟‬″ ‫شاهزاده ابراهیم جلو رفت و پرسید׃‬ ″‫چرا گریه می کنی؟‬ Pirmard hamintour ke gerye mikard.” Az öregember szüntelen zokogva mondta: Ó. „Ó.

egyetért xāstgāri – eljegyzés Ő viszont senkit sem fogad el férjének. hogy esküt tettél nekem. hogy megkérje a kezét.Amikor Ibrahim herceg esküt tett. Képzeld csak. aki azért jön. ő a kínai császár lánya. most. akinek láttára mindenki szerelembe esik. magadra vess. āšeq – szerelmes valakibe Ez egy vérontó bűbájos szűznek a portréja. aks-e doxtar-e fetne-ye xunriz ast ke hame āšeq-aš hastand. qabul – elfogad. ha emiatt a nyakadat szeged. ۰‫من این قصه را برایت می گویم‬ In aks-i rā ke mibini. az öregember azt mondta neki. Elmesélek neked egy történetet. . és kivégeztet mindenkit. fiatalember. jóváhagy. u rā mikošad. ‫ولی او هیچ کس را به شوهری قبول نمی کند و هر کس هم که به‬ ۰‫خواستگاریش برود او را می کشد‬ Nagu ke u doxtar-e pādešāh-e Čin ast. va har kas ham ke be xāstgāri-yaš beravad. ‫این عکسی را که می بینی عکس دختر فتنه خونریز است که همه‬ ۰‫عاشقش هستند‬ Vali u hič kas rā be šouhari qabul nemikonad. „Ó.” ‫ای جوان حاال که‬″ ‫ پیرمرد گفت׃‬،‫وقتی که شاهزاده ابراهیم قسمش داد‬ ۰‫مرا قسم دادی خونت به گردن خودت‬ Man in qesse rā barā-yat miguyam.

Világfájdalommal és bánattal tért haza. összecsomagolta a holmiját. ‫ یک دل نه صد دل عاشق صاحب عکس شد و با یک‬،‫شاهزاده ابراهیم‬ ‫دنیا غم و اندوه به منزل برگشت و بدون اینکه الاقل پدر یا مادرش را‬ ۰‫ بار سفر را بست و به راه افتاد‬،‫خبر کند‬ Raft-o raft tā in ke be šahr-e čin rasid. ۰‫همین طور حیران و سرگردان در کوچه های شهر چین می گشت‬ . donyā – világmindenség rāh – út oftādan – esni A lány arcképét megpillantva Ibrahim herceg olyan szenvedéllyel szeretett bele. vagy legalább anyját értesítette volna. ۰‫رفت و رفت تا اینکه به شهر چین رسید‬ Čun dar ān šahr ğarib bud. és ténferegve járta a kínai város utcáit. Minthogy idegen volt abban a városban. nemidānest be kojā beravad va če kār bekonad. ۰‫ نمی دانست به کجا برود و چه کار بکند‬،‫چون در آن شهر غریب بود‬ Hamintour. heyrān-o sargardān dar kučehā-ye šahr-e čin migašt. ″۰‫نگو که او دختر پادشاه چین است‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim. bār-e safar rā bast va be rāh oftād. és anélkül. yek del na sad del. āšeq-e sāheb-e aks šod. hogy apját. mit tegyen. mintha száz szíve volna. va bedun-e in ke lāaqal pedar yā mādar-aš rā xabar konad. Hosszas gyaloglás után érkezett meg egy kínai városba. hová menjen. nem tudta. Így csellengve. és útra kelt. va bā yekdonyā ğam-o anduh be manzel bargašt.

és így szólt: „Hovávalósi vagy?” ″‫ای جوان اهل کجایی؟‬″ ‫پیرزن نگاهی به شاهزاده ابراهیم کرد و گفت׃‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim goft: “Ey mādar! Man ğarib-e in šahr-am va rāh be jā-yi nemibaram. čun momken ast ke betavānad rāh-e elāj-i peydā konad. talán ő tudja az utat. jelou raft va salām-i kard. ‫ چون ممکن است که‬،‫یک مرتبه یادش آمد که دست به دامن پیرزنی بزند‬ ۰‫بتواند راه عالجی پیدا کند‬ Xolāse. megmenekülés Hirtelenjében kiötlötte. salām – köszönés. hogy egy öregasszonyhoz fog fordulni.” rāh – út jā – hely bordan/bar – vinni . odament hozzá. eszköz a megmeneküléshez elāj – kimenet. tā asr hamintour migašt. üdvözlés Röviden szólva. egész este kószált. tā yek pirzan-i peydā kard. amíg nem talált egy öregasszonyt.Yekmartabe yād-aš āmad ke dast be dāman-e pirzan-i bezanad. ahl-e kojā-yi?” negāh – tekintet Az öregasszony rápillantott Ibrahim hercegre. ‫ جلو‬،‫خالصه تا عصر همین طور می گشت تا یک پیرزنی پیدا کرد‬ ۰‫رفت و سالمی کرد‬ Pirzan negāh-i be šāhzāde-ye Ebrāhim kard va goft: “Ey javān. rāh-e elāj – út. és köszöntötte.

és azt mondta: Van egy romos kunyhónk. a dolgok állása.Ó. csak megyek az orrom után. agar sar- etān forugozāri mikonad. šāhzāde-ye Ebrāhim hamintour dar fekr bud ke nāgahān zad zir-e gerye va banā kard gerye kardan. ment az öregasszony mellett. be xāne-ye mā biyāyid. fundament /átvitt értelemben is/ banā kardan – elkezdeni tenni valamit. hamrāh – útitárs. tā be xāne-ye pirzan residand. ‫گفت׃ ابراهیم شاهزاده‬″ ‫جایی به راه و شهرم این غریب من! مادر ای‬ ‫ نمی‬۰‫ برم‬″ Pirzan del-aš be hāl-e u suxt va goft: “Mā yek xāne-ye xarābe-i dārim. kísérő Ibrahim herceg. elégni xarābe – rom/roncs sar – fej forugozāri kardan – lemondani valamiről Az öregasszony megsajnálta őt. zir-e…zadan – váratlanul elkezdeni valamit tenni gerye – sírás banā – alap. egészség suxtan – égni. amíg el nem értek az öregasszony házához. ۰‫شاهزاده ابراهیم همراه پیرزن به راه افتاد تا به خانه پیرزن رسیدند‬ Nagu.” del – szív hāl – állapot. jöjj el mihozzánk! ،‫ما یک خانه خرابه ای داریم‬″ ‫پیرزن دلش به حال او سوخت و گفت׃‬ ″۰‫اگر سرتان فروگذاری می کند به خانه ما بیایید‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim hamrāh-e pirzan be rāh oftād. ha nincs más megoldás. öreganyám! Nem vagyok ismerős ebben a városban. hozzáfogni .

az to če panhān. rāst-aš rā be man begu. va az ān ruz tā be hāl āšeq-aš šode-am. és zokogni kezdett. Ibrahim herceg hirtelen ötlettől indíttatva. qasam – eskü Az Isten szerelmére. ‫نگو شاهزاده ابراهیم همین طور در فکر بود که ناگهان زد زیر گریه و‬ ۰‫بنا کرد گریه کردن‬ Pirzan ru kard be u va goft: “Ey javān! Čerā gerye mikoni?” ru – arc Az öregasszony odafordult hozzá. öreganyám! Ne vigasztalj engem. és megkérdezte: Ó.” «ne tedd a kezed a szívemre» = „ne vigasztalj Ibrahim herceg így szólt: „Ó. mi történt! ۰‫تو را به خدا قسمت می دهم راستش را به من بگو‬″ ‫پیرزن گفت׃‬ Šāyad. tā u rā bebinam!” . mondd el nekem. qasam-at mideham.Képzeljétek el. kérlek. sírva fakadt. ″۰‫شاید بتوانم راه عالجی نشانت بدهم‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim goft: “Ey mādar! Az xodā ke panhān nist. va hālā ham be injā āmade-am. man ruz-i aks-e doxtar-e fetne-ye xunriz rā dast-e pirmard-i didam." ″۰‫ای مادر! دست به دلم نگذار‬″ ‫شاهزاده ابراهیم گفت׃‬ Pirzan goft: “To rā be xodā. fiam! Hát miért sírsz? ″‫ای جوان! چرا گریه می کنی؟‬″ ‫پیرزن رو کرد به او و گفت׃‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim goft: “Ey mādar! Dast be del-am nagozār.” Talán meg tudom mutatni (bánatod orvoslásának) útját – módját. betavānam rāh-e elāj-i nešān-at bedeham.

fiatalember! Kíméld a fiatalságod. košte šode?” rahm – részvét sajnálat rahm be… kardan – sajnálni. és most azért jöttem ide. magar nemidāni ke tā be hāl har javān-i be xāstgāri-ye doxtar-e fetne-ye xunriz rafte. Ó. Egyszer egy idős ember kezében megláttam egy gyönyörű. va agar to be dād-e man naresi. hogy megpillantsam őt!" ‫ای مادر! از خدا که پنهان نیست از تو چه‬″ ‫شاهزاده ابراهیم گفت׃‬ ‫ من روزی عکس دختر فتنه خونریز را دست پیرمردی دیدم و از‬،‫پنهان‬ ‫آن روز تا به حال عاشقش شده ام و حاال هم به اینجا آمده ام تا او را‬ ″!‫ببینم‬ Pirzan goft: “Ey javān! Rahm be javāni-ye xod-at bokon. hogy a fiatalembereket. ke dige biš az in nemitunam tahammol bokonam. öreganyám! Az Isten előtt semmi sincs rejtve. dige = digar nemitunam = nemitavānam tahammol – tűrés dād – segélykiáltás residan/res – eljutni. elérni Ibrahim herceg azt mondta. nénémasszony! Nem tudom. miért titkolnám hát előled. de már elfogyott a türelmem. de kegyetlen úrleánynak az arcképét. hát nem tudod. mit tegyek. ‫ای مادر! می دانم ولی چه بکنم که دیگه بیش از‬″ ‫شاهزاده ابراهیم گفت׃‬ ″۰‫این نمی تونم تحمل بکنم و اگر تو به داد من نرسی من می میرم‬ . és meghalok. ha nem segítesz rajtam. és attól a naptól fogva mindmáig epekedem érte.Ibrahim herceg így válaszolt: „Ó. egytől egyig kivégezték?” ‫ مگر نمی دانی که‬،‫ای جوان! رحم به جوانی خودت بکن‬″ ‫پیرزن گفت׃‬ ‫تا به حال هر جوانی به خواستگاری دختر فتنه خونریز رفته کشته‬ ″‫شده؟‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim goft: “Ey mādar! Midānam. man mimiram”. együtt érezni Az öreganyó így szólt: „Ó. akik vetélkedtek az igéző hölgyért. vali če bokonam.

mitarsam ke āxer xod-aš rā be koštan bedehad. azt mondta magában: "Bizonyára fejedelmi sarj. čahār tā tasbih ham be gardan-aš kard. pirzan boland šod. és imafüzért. šāhzāde-ye Ebrāhim mošt-i javāher be pirzan dād. most feküdj le aludni. ۰‫ شاهزاده ابراهیم مشتی جواهر به پیرزن داد‬،‫صبح که شد‬ Vaqt-i pirzan javāherhā rā did. vali heyf az javāni-yaš. boland – magas. az Isten könyörületes!" ‫ تا فردا‬۰‫حاال تو بخواب تا من فکری بکنم‬″ ‫پیرزن فکری کرد و گفت׃‬ ″۰‫هم خدا کریم است‬ Sobh ke šod. va be rāh oftād. és Ibrahim herceg egy maréknyi drágaköves ékszert ajándékozott az anyókának. va āheste dar zad. az öreganyó elvett néhány darab pecsétgyűrűt. és azt mondta. amelyekből három vagy négy darabot a nyakába akasztott.” Az öregasszony egy pillanatra elgondolkodott. in yek-i az šāhzādehā-st. kár lenne érte. va asā-yi be dast gereft. félek. hiszen még annyira fiatal". majd kezébe véve . va se. addig én töprengek. Holnap is lesz nap. emelkedett tā – darab salāne-salāne raftan – elcsoszogni Röviden szólva. tā man fekr-i bekonam. Eljött a reggel. va čand tā mohr va tasbih bardāšt.Pirzan fekr-i kard va goft: “Hālā to bexāb. piš-e xod-aš goft: “Hatman. Tā fardā ham. xodā karim ast.” Amikor az öreganyó meglátta az ékszereket. va hamintour šalān-šalān va salāne-salāne raft. hogy a végén még kivégezteti magát. tā be bārgāh-e doxtar-e fetne-ye xunriz resid. ‫حتما این یکی از‬″ ‫ پیش خودش گفت׃‬،‫وقتی پیرزن جواهرها را دید‬ ‫ ولی حیف از جوانیش می ترسم که آخر خودش را به‬،‫شاهزاده هاست‬ ″۰‫کشتن بدهد‬ Xolāse.

va bargašt. hogy egy öregasszony. Az öregasszony a szolgálóval együtt belépett a palotába. és jelentette. de kegyetlen hajadon palotájáig. va salām kard. tā bebinad ki-st. va nešast. A szolgáló kiment. és bocsásd be az öregasszonyt a palotába!” ″۰‫برو پیرزن را به بارگاه بیار‬″ ‫دختر به کنیز گفت׃‬ Pirzan hamrāh-e kaniz dāxel-e bārgāh šod.botját. va goft ke yek pirzan-i āmade. néném mi járatban vagy itt?" ″‫ای پبرزن از کجا می آیی؟‬″ ‫دختر گفت׃‬ . nézze meg. sántikálva.” biyār = biyāvar A lány mondta a cselédnek: „Menj. és ott halkan bekopogott. Az úrhölgy kiküldött egy cselédlányt. az kojā miāyi?” A hajadon megkérdezte tőle: „Ó. majd leült. ۰‫ یکی از کنیزها را فرستاد تا ببیند کیست‬،‫دختر‬ Kaniz raft. ki jött. ‫ چهار تا‬،‫خالصه پیرزن بلند شد و چند تا مهر و تسبیح برداشت و سه‬ ‫تسبیح هم به گردنش کرد و عصایی به دست گرفت و به راه افتاد و‬ ‫همین طور شالن شالن و سالنه سالنه رفت تا به بارگاه دختر فتنه‬ ۰‫خونریز رسید و آهسته در زد‬ Doxtar yek-i az kanizhā rā ferestād. bicegve elbattyogott a bájos. pirzan rā be bārgāh biyār. köszönt. ۰‫کنیز رفت و برگشت و گفت که یک پیرزنی آمده‬ Doxtar be kaniz goft: “Borou. ۰‫پیرزن همراه کنیز داخل بارگاه شد و سالم کرد و نشست‬ Doxtar goft: “Ey pirzan.

be in zibāyi va be in kamāl-o ma’refat. šomā. tā yekmartabe-i goft: “Ey doxtar. miért nem mész férjhez?” ‫ سر صحبت را همین‬،‫خالصه پیرزن با تمام مکر و حیله ای که داشت‬ ‫ ای دختر شما به این زیبایی و به‬″‫طور باز کرد تا یک مرتبه ای گفت׃‬ ″‫این کمال و معرفت چرا شوهر نمی کنید؟‬ Nāgahān dig-e ğazab-e doxtar be juš āmad. miyām = miāyam gozār – eljutás. va rāh rā gom kardam.Pirzan-e makkār goft: “Ey doxtar! Man az Karbalā miyām. čerā šouhar nemikonid?” bāz – nyitott. elvetődés. és úgy pofon vágta az idős asszonyt. te. az öregasszony minden ravaszságát és fortélyát bevetve ilyen formán gombolyította a beszélgetés fonalát. pirzan bā tamām-e makr va hile-i ke dāšt. forrongó huš – eszmélet A lány tüstént haragra gerjedt. majd váratlanul megkérdezte: „Ó szépséges hajadon. és ilyen nagy tudással rendelkezel. . kioldott šouhar – férj Röviden szólva. hogy az elvesztette az eszméletét. de eltévedtem. forrt a dühtől. va yek sili be surat-e pirzan zad. tā in ke gozār-am be injā oftād”. juš – forró. Kerbalából jövök. va zovvār hastam. ‫ای دختر! من از کربال میام و زوار هستم و راه را‬″ ‫پیرزن مکار گفت׃‬ ″۰‫گم کردم تا اینکه گذارم به اینجا افتاد‬ Xolāse. ke az huš raft. áthaladás oftādan – esni A ravasz anyóka így válaszolt: Ó hölgyem! Zarándok vagyok. sar-e sohbat rā hamintour bāz kard. aki ennyire tökéletes vagy. és véletlenül vetődtem ide.

hogy valamiféle őz-sutává. yek šab xāb didam ke be šekl-e māde āhu-yi dar-āmadam va dar biyābān migaštam va mičaridam. ۰‫آمد پهلوی من و با من رفیق شد‬ Xolāse. egészség suxtan – ég. féle māde – suta. . észrevehető Hirtelen megjelent egy hím gazella. natavānest. va har če kard. néném. ke u nar bud. doxtar del-aš be hāl-e u suxt va barāye deljuyi goft: “Ey mādar. ke pā-š rā az surāx birun bekešad. és a pusztában kóboroltam. pā-ye āhu-ye nar dar surāx-e muši raft. peydā – látható. és legelésztem. a lány megsajnálta. pahlu – oldal Mellém állt. del – szív hāl – dolgok állapota. Egy éjszaka azt álmodtam. amikor az idős asszony magához tért. éget šekl – fajta. ‫ناگهان دیگ غضب دختر به جوش آمد و یک سیلی به صورت پیرزن‬ ۰‫زد که از هوش رفت‬ Pas az moddat-i ke pirzan be huš āmad. és összebarátkoztunk. dar in kār serr-i hast. ۰‫ناگهان آهویی پیدا شد که او نر بود‬ Āmad pahlu-ye man va bā man rafiq šod. és vigaszul így szólt: „Ó. nőstény dar-āmadan – mutatkozni Valamivel később. ebben a dologban némi titok lappang. hamintour ke mičaridam. vagy talán nősténygazellává változtam. ‫ دختر دلش به حال او سوخت و‬،‫پس از مدتی که پیرزن به هوش آمد‬ ‫ یک شب خواب‬،‫ای مادر در این کار سری هست‬″ ‫برای دلجویی گفت׃‬ ۰‫دیدم که به شکل ماده آهویی درآمدم و در بیابان می گشتم و می چریدم‬ Nāgahān āhu-yi peydā šod. található.

de nem tért vissza. egyenlő kb. mialatt legelésztem. tā in ke u pā-š rā birun kešid. aztán megint útra keltünk. farsah – hosszúság mértékegység. ‫من یک فرسخ راه رفتم و آب در دهنم کردم و آوردم در سوراخ موش‬ ۰‫ریختم تا اینکه او پاش را بیرون کشید و دوباره به راه افتادیم‬ In bār pā-ye man dar surāx raft va gir oftād.pā-š = pā-yaš Szóval. va āvardam.” . gir – nehézség. a gazellabak egyik lába mélyen besüppedt egy ürgelyukba. és bárhogyan is próbálta kihúzni a lábát a gödörből. dar surāx- e muš rixtam. és beszorult. ‫ پای آهوی نر در سوراخ موشی رفت‬،‫خالصه همین طور که می چریدم‬ ۰‫و هرچه کرد که پاش را از سوراخ بیرون بکشد نتوانست‬ Man yek farsax rāh raftam. A hímgazella elment vízért. ۰‫این بار پای من در سوراخ رفت و گیر افتاد‬ Āhu-ye nar aqab-e āb raft va digar barnagašt. és vízet hoztam a számban. ۰‫آهوی نر عقب آب رفت و دیگر برنگشت‬ Yekmartabe az xāb paridam va az hamān mouqe’ bā xod-am ahd kardam ke har če mard be xāstgāri-yam āmad. lecövekelés oftādan – esni Ezúttal az én lábam süppedt be egy lyukba. hogy ki tudja húzni a lábát. nem sikerült neki. 6 km Lefutottam egy farszahot. čun dānestam ke mard bivafā- st. va āb dar dahan-am kardam. és belecsorgattam az ürgelyukba azért. u rā bekošam. va dobāre be rāh oftādim.

ke man yek rāh-e nejāt-i peydā kardam.” ‫یک مرتبه از خواب پریدم و از همان موقع با خودش عهد کردم که‬ ‫ چون دانستم که مرد بی‬،‫هرچه مرد به خواستگاریم آمد او را بکشم‬ ″۰‫وفاست‬ Pirzan ke in hekāyat rā az doxtar šenid. ‫ای جوان قصه دختر‬″ ‫ جوان را در فکر دید گفت׃‬،‫چون به منزل رسید‬ ″۰‫را شنیدم و تو هم غصه نخور که من یک راه نجاتی پیدا کردم‬ Xolāse. Amikor hazaért. mert majd cselhez folyamodunk. ki fogom végeztetni. „Kedves fiatalúr. végighallgattam a hajadon történetét. de cseppet se emésszen a bánat. inni. lakás ğosse – bánat. va ba’d az ān šāhzāde-ye Ebrāhim goft: “Hālā če kār bāyad bekonam?” . mert megtanultam. és akkor megfogadtam magamban. hogy udvaroljon nekem. boland – hosszú. goft: “Ey javān. elfogyasztani vmit. javān rā dar fekr did. va xodāhāfezi kard.” manzel – szállás. a fiatalembert gondolataiba merülve találta. magas xodāhāfezi – elbúcsúzás Miután az öregasszony végighallgatta a hajadon történetét felállt. ‫ بلند شد و خداحافظی کرد و‬،‫پیرزن که این حکایت را از دختر شنید‬ ۰‫رفت‬ Čun be manzel rasid. qesse-ye doxtar rā šenidam.bi – nélkül vafā’ – hűség. és így szólt hozzá. és távozott. va raft. boland šod. pirzan tamām-e sargozašt rā barāye šāhzāde-ye Ebrāhim goft. hogy a férfiak hűtlenek és állhatatlanok. elköszönt. hogy a férfiak közül bárki jön. állhatatosság Az álmom egy pillanat alatt elszállt. va to ham ğosse naxor. szomorúság xordan/xor – enni.

egész raxt – holmi kandan/kan – levenni Az öregasszony így szólt: “Fürdőt kell építtetned.és egy nőstény gazella legyen látható. a vízet. yek-i nar.Röviden szólva. va vaqt-i ham hammām dorost šod. ‫باید یک حمام درست کنی و دستور بدهی در بینه و رخت‬″ ‫پبرزن گفت׃‬ ‫ که دارند‬،‫ و یکی هم ماده بکشند‬،‫ یکی نر‬،‫کن حمام تصویر دو تا آهو‬ ۰‫می چرند‬ Dar marhale-ye dovvom šekl-e ān do tā āhu rā bekešand ke pā-ye āhu-ye nar dar surāx-e muš rafte. ke dārand mičarand. és az elsőn egy hím. hogy a fürdő öltözőjébe faliképeket tegyenek. mitévő legyek?" ‫خالصه پیرزن تمام سرگذشت را برای شاهزاده ابراهیم گفت و بعد از‬ ″‫حاال چه کار باید بکنم؟‬″ ‫آن شاهزاده ابراهیم گفت׃‬ Pirzan goft: “Bāyad yek hammām-i dorost koni va dastur bedehi dar bine va raxtkan-e hammām tasvir-e do tā āhu. dorost – helyes. amit a szájában hozott. hogy a hím gazella lába be van szorulva egy ürgelyukba. becsorgatja az üregbe. és el kell rendelned. va āhu-ye māde āb āvarde va dar surāx rixte. A következő rajzon azt lehessen látni. amint éppen legelésznek. miután az öregasszony töviről hegyire mindent elmesélt Ibrahim hercegnek. va āhu-ye nar ham barāye āvordan-e āb be sarčešme rafte va sayyād u rā bā tir zade. és a nőstény gazella. naqš-i bekešand ke pā-ye āhu-ye māde dar surāx rafte.” naqš – rajz kešidan/keš – húzni/rajzolni xāstan/xāh – akarni . va yek-i ham māde. a herceg megkérdezte: „Most. ‫در مرحله دوم شکل آن دو تا آهو را بکشند که پای آهوی نر در سوراخ‬ ۰‫موش رفته و آهوی ماده آب آورده و در سوراخ ریخته‬ Dar qesmat-e sevvom. bekešand. xāhnaxāh doxtar be hammām miravad va in naqqāšihā rā mibinad.

tul – hossz. in xabar dar šahr-e čin oftād ke šaxs-i az belād-e Irān āmade va yek hammām-i dorost karde. mire felépült a fürdő. xabar – hír. ۰‫ دو ماهی طول کشید تا حمام درست شد‬،‫یک‬ Nagu. Amint a fürdő felépül.A harmadik rajzon pedig azt. hogy érkezett egy ember Irán területéről. és a hímgazella indul a forráshoz vízért. nyúlik Eltelt egy-két hónap. ۰‫شاهزاده ابراهیم از همان روز دستور داد تا آن حمام را درست کنند‬ Yek. hogy most a nösténygazella lába van beszorulva az üregbe. időtartam kešidan – nyújt. . Ibrahim herceg még aznap parancsot adott a fürdő megépítésére. de egy vadász a nyilával elejti. tā hammām dorost šod. és a hajadon elmegy a fürdőbe. Gondoljátok csak el. tā ān hammām rā dorost konand. akarva-akaratlanul meglátja majd ezeket a képeket. ‫ نقشی بکشند که پای آهوی ماده در سوراخ رفته و آهوی‬،‫در قسمت سوم‬ ‫ و‬،‫نر هم برای آوردن آب به سرچشمه رفته و صیاد او را با تیر زده‬ ‫ خواه نخواه دختر به حمام می رود و این‬،‫وقتی هم حمام درست شد‬ ″۰‫نقاشیها را می بیند‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim az hamān ruz dastur dād. híradás oftādan – esni lenge – hozzá fogható. ke dar tamām-e donyā lenge-aš nist. a kínai városban elterjedt a híre annak. do māh-i tul kešid. mása vminek. és olyan fürdőt épített. amelynek nincs mása a kerek világon. közlés.

felsóhajtott. va begardad va joft-e xod-aš rā peydā konad.” Amikor az öldöklő. jār – parancs/kiáltás A hajadon parancsára kihirdették. doxtar be hammām raft va ān naqšhā rā did yekbāre āh-i kešid va dar del-aš goft: “Ey vāy. mert a kegyetlen démoni hajadon a fürdőbe készül menni. ‫به دستور دختر در کوچه و بازار جار زدند که هیچ کس در راه نباشد که‬ ۰‫دختر فتنه خونریز می خواهد به حمام برود‬ Xolāse. de bűbájos hajadon fülébe eljutott a mendemonda a fürdőről. a lány elment a fürdőbe. a hímgazella nem bűnös!" ‫ یکباره آهی کشید و در‬،‫خالصه دختر به حمام رفت و آن نقشها را دید‬ ″۰‫ آهوی نر تقصیری نداشته‬،‫ای وای‬″ ‫دلش گفت׃‬ Va dar del niyyat kard ke digar kas-i rā nakošad.” yek – egy bār – -szor. . ‫نگو این خبر در شهر چین افتاد که شخصی از بالد ایران آمده و یک‬ ۰‫حمامی درست کرده که در تمام دنیا لنگه اش نیست‬ Čun doxtar-e fetne-ye xunriz āvāze-ye hammām rā šenid. nar taqsir-i nadāšte. és kimondta tiszta szívből: „Ó. és amint meglátta azokat a képeket. így szólt: „El kell oda mennem. jaj.” ‫باید بروم و این حمام‬″ ‫چون دختر فتنه خونریز آوازه حمام را شنید گفت׃‬ ″۰‫را ببینم‬ Be dastur-e doxtar dar kuče va bāzār jār zadand ke hič kas dar rāh nabāšad. goft: “Bāyad beravam va in hammām rā bebinam. hogy lássam azt a fürdőt. ke doxtar-e fetne-ye xunriz mixāhad be hammām beravad. hogy az utcákon és bazárokban senki se tartózkodjon. -ször Szóval. -szer.

már csupán a párjára óhajt rátalálni.niyyat – szándék. megemlítette Ibrahim hercegnek. hogy többé senkit sem ölet meg. védelmező dastgir kardan – elkapni. nehogy az őrök közül bárki is utolérjen!” ‫خالصه از آن طرف پیرزن برای شاهزلده ابراهیم گفت که امروز دختر‬ ‫امروز یک دست لباس سفید می‬″ ‫به حمام آمد و بعد از آن پیرزن گفت׃‬ ،‫ آهوم وای‬،‫پوشی و به بارگاه دختر می روی و می گویی آهوم وای‬ ۰‫ و فوری فرار می کنی که کسی دستگیرت نکند‬،‫آهوم وای‬ Ruz-e dovvom yek dast lebās-e sabz mipuši va bāz be bārgāh miravi. és menj el a lányhoz a palotába. tā to rā begirand. kívánság. tekrār – ismétlés . va hamān jomle rā se bār tekrār mikoni va farār mikoni. dast – ‘komplett’. és kiáltsad: “Jaj. hiánytalan öltözék āhu-m = āhu-yam farār – futás. én gazellám. én gazellám. va bāz miravi va hamān jomle rā miguyi. hogy a leány aznap elmegy a fürdőbe. Az öregasszony így folytatta: „Öltözzél ma teljesen fehér ruhába. tiszta szívből jövő volt. āhu-m vāy. āhu-m vāy” va fouri farār mikoni. cél gardidan – óhajtani megváltozni És őszinte akarata. xolāse. jaj. va miguyi: “āhu-m vāy. ke kasi dastgir-at nakonad. ruz-e sevvom yek dast lebās-e sorx mipuši. ‫و در دل نیت کرد که دیگر کسی را نکشد و بگردد وجفت خودش را پیدا‬ ۰‫کند‬ Xolāse. én gazellám. elfogni Másrészt az öregasszony. menekülés dastgir – segítő. jaj. vali in bār farār nemikoni. az ān taraf pirzan barāye šāhzāde-ye Ebrāhim goft ke emruz doxtar be hammām āmad va ba’d az ān pirzan goft: “Emruz yek dast lebās-e sefid mipuši va be bārgāh-e doxtar miravi. de tüstént fuss el.

és a nőstény gazella elfutott.„Holnap öltözz zöld ruhába. va man raftam āb biyāvaram ke nāgahān sayyād ma rā bā tir zad. és én futottam el vízért. és a leány elé visznek. hogy foglyul ejtsenek!” ‫روز دوم یک دست لباس سبز می پوشی و باز به بارگاه می روی و‬ ‫ خالصه روز سوم یک‬،‫همان جمله را تکرار می کنی و فرار می کنی‬ ،‫دست لباس سرخ می پوشی و باز می روی و همان جمله را می گویی‬ ۰‫ولی این بار فرار نمی کنی تا تو را بگیرند‬ Vaqt-i to rā gereftand va piš-e doxtar bordand. Kimentünk a legelőre. és menj el újra a palotába. de akkor váratlanul egy vadász rámlőtt. és kimentett engem a veszedelemből. akkor ezt a választ add: „Egyik éjszaka álmomban összebarátkoztam egy nőstény gazellával. pā-ye man dar surāx-e muši raft. doxtar az to miporsad ke čerā čenin kardi. és ismételd el megintcsak ugyanezt. tul – hossz. azonban ez alkalommal ne fuss el. hogy egy farszahnyi távolságról vizet hozzon a szájában. hogy miért viselkedtél így. martab – egyszercsak. késedelem kešidan – vonszolni. Hamarosan azonban a nőstény gazella lába csúszott be egy ilyen üregbe. ‫ دختر از تو می پرسد که چرا‬،‫وقتی تو را گرفتند و پیش دختر بردند‬ ‫ یک شب خواب دیدم که با آهوی ماده ای‬″ ‫چنین کردی و تو هم بگو‬ ‫ آهوی ماده‬،‫ پای من در سوراخ موشی رفت‬،‫رفیق شدم و به چرا رفتیم‬ ‫ طولی نکشید که پای‬،‫یک فرسخ راه رفت و آب آورد و مرا نجات داد‬ ‫آهوی ماده در سوراخی رفت و من رفتم آب بیاورم که ناگهان صیاد مرا‬ ۰‫با تیر زد‬ Yekmartabe az xāb bidār šodam. távolság. hirtelen . és menekülj el! Végül a harmadik napon vegyél fel karmazsinpiros ruhát. āhu-ye māde yek farsax rāh raft va āb āvard va ma rā nejāt dād tul-i nakešid ke pā-ye āhu-ye māde dar surāx-i raft. húzni Megragadnak majd. és menj vissza a palotába. és ott a lábam belecsúszott egy ürgelyukba. és ha a leány megkérdezi. és ismételd el ugyanezeket a szavakat háromszor. va to ham begu “yek šab xāb didam ke bā āhu-ye māde-i rafiq šodam va be čarā raftim. hanem intézd úgy.

tartományról tartományra. dayār be dayār be dombāl-e joft-e xod-am migardam.” ‫ دیار به دیار به دنبال جفت خودم‬،‫حاال چند سال است که شهر به شهر‬ ″۰‫می گردم‬ Čun šāhzāde-ye Ebrāhim in dastur rā az pirzan gereft. lebās-e sefid pušid. anjām dād. ‫ لباس سفید پوشید‬،‫چون شاهزاده ابراهیم این دستور را از پیرزن گرفت‬ ‫و حرکت کرد و به بارگاه دختر رفت و همان عملی را که پیرزن یادش‬ ۰‫داده بود انجام داد‬ Doxtar be ğolāmhā goft: “In bače-ye darviš rā begirid.” A hajadon kiáltott a szolgáknak. hogy a hajadon palotájába menjen. hogy a párom megtaláljam. felébredt És akkor hirtelen felébredtem. ۰‫یک مرتبه از خواب بیدار شدم‬ Hālā. va be bārgāh-e doxtar raft. és véghezvigye azokat a teendőket. hogy fogják el azt a csavargót. hátország Már évek óta bandukolok városról városra. ″۰‫این بچه درویش را بگیرید‬″ ‫دختر به غالمها گفت׃‬ . amelyekre az öregasszony kioktatta. megvalósítás Amint Ibrahim herceg megkapta ezeket az utasításokat az öregasszonytól fehér ruhába öltözött. va harakat kard. harakat – mozgás yād – emlékezet dādan – adni anjām – teljesítés. és elindult.bidār – éber.” dombāl – hátsó rész. čand sāl ast ke šahr be šahr. va hamān amal-i rā ke pirzan yād-aš dāde bud.

de a herceg eliszkolt. mintha „nem csupán egyetlen. ۰‫ شاهزاده فرار کرد‬،‫چون آنها به طرفش حمله کردند‬ Šod ruz-e dovvom. hanem száz szíve volna. Végül.Čun ānhā be taraf-aš hamle kardand. hogy elfogják. yek del na sad del. hasonlóan. se martabe goft: “āhu-m vāy”. bāz be hamān tartib-e ruz-e avval be bārgāh raft. āšeq-aš šod vali piš-e xod-aš fekr kard ke Xodāyā. és hagyta. ruz-e sevvom ham. és a hajadon elé hurcolják. de elinalt. mint az előző kettőn kimondta háromszor: "Ó jaj. elment a palotába. hogy amint a hajadon pillantása a hercegre esett a lány olyan szenvedéllyel szeretett belé. újra megkergették. hamin ke doxtar češm-aš be šāhzāde oftād. és ismét ugyanúgy. Istenem. šāhzāde farār kard. češm – szem. ″‫آهوم وای‬″ ‫ سه مرتبه گفت׃‬،‫خالصه روز سوم هم مثل دو روز جلوتر‬ ۰‫ولی این دفعه ایستاد تا او را گرفتند و پیش دختر بردند‬ Nagu. fiú darviš – dervis. hamle – támadás. azonban most megállt. hogy: „Ó. tekintet oftādan – esni bače – gyermek. gyerek. hogy letartóztassák. ‫ دومرتبه‬،‫ باز به همان ترتیب روز اول به بارگاه رفت‬،‫شد روز دوم‬ ۰‫ فرار کرد‬،‫خواستند او را بگیرند‬ Xolāse. szerelmes lettem egy nincstelen csavargóba!” . rátámadás Rohantak tüstént. a harmadik napon is. vali in daf’e istād. farār kard. tā u rā gereftand va piš-e doxtar bordand. a gazellám!". koldus. mint az első napon. domartabe xāstand u rā begirand. csavargó Képzeljétek el. mesl-e do ruz-e jeloutar. man āšeq-e in bače-ye darviš šode- am. A második nap is beköszöntött. közben azonban azon járt az esze.

egyén . pašimān-am. Nemidānestam ke sayyād āhu-ye nar rā bā tir zade. verni Végül elszántan megszólította: “Ó. va hālā ham delxošdār ke joft-e to man hastam. goft. man gomān mikardam ke mard bivafā-st.‫ یک دل نه صد دل عاشقش‬،‫نگو همین که دختر چشمش به شاهزاده افتاد‬ ‫ ولی پیش خودش فکر کرد که خدایا من عاشق این بچه درویش شده‬،‫شد‬ ۰‫ام‬ Xolāse. és elájult. del be daryā zad va goft: “Ey bače-ye darviš! To čerā dar in se ruz in kār rā kardi va bā’es-e goftan-e in harfhā rā barāye man begu. ahogy viselkedtél? Áruld el nekem az okát!" ‫ای بچه درویش! تو چرا در این سه‬″ ‫خالصه دل به دریا زد و گفت׃‬ ″۰‫روز این کار را کردی و باعث گفتن این حرفها را برای من بگو‬ Šāhzāde-ye Ebrāhim ham baqiye-ye harfhā-yi ke pirzan yād-aš dāde bud. vándorlegény ez alatt a három nap alatt miért viselkedtél úgy. goft: “Ey javān! Ey bače-ye darviš. Xodā nazar-aš be mā do nafar bude. āh – sóhaj huš – eszmélet És Ibrahim herceg szóról szóra azt mondta neki.” del – szív daryā – tenger zadan – ütni. ke nāgāh doxtar āh-i kešid va az huš raft. könyörület nafar – személy. amire az öregasszony kioktatta. ‫ که‬،‫شاهزاده ابراهیم هم بقیه حرفهایی که پیرزن یادش داده بود گفت‬ ۰‫ناگاه دختر آهی کشید و از هوش رفت‬ Pas az moddat-i ke be huš āmad. va man ham az in hame xun-e nāhaqq ke rixte- am. erre a hajadon váratlanul felsóhajtott.” nazar – tekintet.

hogy ő az iráni sah fia. és Ibrahimnak hívják. hogy kicsoda ő. ezt mondta: „Ó. Azt hittem. ‫ خدا‬،‫ای جوان! ای بچه درویش‬″ ‫پس از مدتی که به هوش آمد گفت׃‬ ‫نظرش به ما دو نفر بوده و من از این همه خون ناحق که ریخته ام‬ ‫ من گمان می کردم که‬،‫پشیمانم و حاال هم دل خوشدار جفت تو من هستم‬ ″۰‫ نمی دانستم که صیاد آهوی نر را با تیر زده‬۰‫مرد بی وفاست‬ Xolāse. és most már én is szánom-bánom azt a sok vérontást. A herceg elmondta neki. amikor magához tért. mert nem tudtam. esküvő A leány még aznap futárral egy levelet küldött az apjának: „Házasságot szeretnék kötni!” ‫همان روز دختر یک قاصدی با نامه پیش پدرش فرستاد که من می‬ ۰‫خواهم عروسی کنم‬ Pedar-aš māt-aš bord. hogy a vadász lelőtte a hímgazellát. . ‫و او هم برایش تعریف کرد که پسر پادشاه ایران است و اسمش شاهزاده‬ ۰‫ابراهیم است‬ Hamān ruz doxtar yek qāsed-i bā nāme piš-e pedar-aš ferestād. hogy a párod vagyok. nāme-i barāye doxtar-aš nevešt ke xod-at moxtār-i. arusi – házasságkötés. hogy a férfiak egytől-egyig hűtlenek.Nemsokára. ke man mixāham arusi konam. vali vaqt-i fahmid ke joft-e doxtar-aš pesar-e pādešāh- e Irān ast. что) pesar-e pādešāh-e Irān ast va esm-aš šāhzāde-ye Ebrāhim ast. amit igazságtalanságul tettem. fiatalember! Jaj. szegény fiú! Az Isten irgalmazzon mindkettőnknek. de most boldoggá tesz. doxtar az šāhzāde porsid ke ki-st va az kojā āmade? Végül a hajadon megkérdezte a hercegtől. és honnan jött? ‫خالصه دختر از شاهزاده پرسید که کیست و از کجا آمده؟‬ Va u ham barā-yaš ta’rif kard ke (и он тогда ей рассказал. ke četour šode doxtar-aš pas az in hame ādamkoši hālā mixāhad šouhar bekonad.

Amikor azonban megtudta. va šahr be šahr. čun hamin yek pesar rā dāšt. hogy a fia keresésére járjanak be minden várost és vidéket. valamint azt. hogy a párja az iráni sah fia lesz. elvinni ādam – ember koš/koštan – megölés. hogy közben Ibrahim herceg apja parancsba kiadta.māt – megdöbbent. hogy a lánya a sok kérő kivégeztetése után most férjhez megy. qalandar – vándorló önsanyargató ’aszkéta’ dervis öltözéke . meggyilkolás šouhar – férj moxtār – teljhatalmú Az apja megdöbbent. pedar-e šāhzāde-ye Ebrāhim az ān taraf dastur dād. hogy meghívja Ibrahim herceget a palotába. boland šod. levelet írt a lányának: „Te magad döntsél!” ‫پدرش ماتش برد که چه طور شده دخترش پس از این همه آدمکشی حاال‬ ‫ ولی وقتی فهمید که جفت دخترش پسر پادشاه‬،‫می خواهد شوهر بکند‬ ۰‫ نامه ای برای دخترش نوشت که خودت مختاری‬،‫ایران است‬ Az ān taraf pedar-e doxtar majles-e arusi barpā kard. Vajon miként történhetett. dayyār be dayyār dombāl-e pesar gašt. elámult bordan – vinni. tā tamām-e šahr va dayyār rā be dombāl-e šāhzāde-ye Ebrāhim begardand. va pedar-e šāhzāde. Képzeljétek el. va šāhzāde-ye Ebrāhim rā dar majles āvard. ‫از آن طرف پدر دختر مجلس عروسی برپا کرد و شاهزاده ابراهیم را‬ ۰‫در مجلس آورد و عقد دختر را برایش بستند‬ Nagu. A menyasszony apja magára vállalta az esküvői lakoma megrendezését. va lebās-e qalandar-i pušid. ‫نگو پدر شاهزاده ابراهیم از آن طرف دستور داد تا تمام شهر و دیار را‬ ۰‫به دنبال شاهزاده ابراهیم بگردند‬ Vali ğolāmān har če gaštand. va aqd-e doxtar rā barā-yaš bastand. ahol megkötik a házassági szerződést. u rā peydā nakardand.

és beöltözött vándordervisnek. dar hamān ruz-i ke arusi-ye šāhzāde-ye Ebrāhim bā doxtar-e fetne-ye xunriz bud. ‫ولی غالمان هرچه گشتند او را پیدا نکردند و پدر شاهزاده چون همین‬ ‫ دیار‬،‫ بلند شد و لباس قلندری پوشید و شهر به شهر‬،‫یک پسر را داشت‬ ۰‫به دیار دنبال پسر گشت‬ Nagu. ám kegyetlen szűzleány az esküvőjét Ibrahim herceggel. xabar – hír Megkérdezte valakitől a csődület okát. nem lelték.Bár minden szolga őt kereste. . hogy ma tartja a bájos. amikor Ibrahim herceg az esküvőjét tartotta a démoni. ‫از یک نفر پرسید امروز چه خبر شده؟ و او هم در جوابش گفت که‬ ‫امروز عروسی دختر فتنه خونریز با شاهزاده ابراهیم پسر پادشاه ایران‬ ۰‫است‬ Čun qalandar esm-e pesar-aš rā fahmid. az iráni sah fiával. az huš raft. hogy történetesen ugyanazon a napon. ‫نگو در همان روزی که عروسی شاهزاده ابراهیم با دختر فتنه خونریز‬ ‫ دید همه‬،‫ پدر شاهزاده با آن لباس قلندری گذارش به شهر چین افتاد‬،‫بود‬ ۰‫مردم به طرف بارگاه پادشاه چین می روند‬ Az yek nafar porsid: emruz če xabar šode? Va u ham dar javāb-aš goft ke emruz arusi-ye doxtar-e fetne-ye xunriz bā šāhzāde-ye Ebrāhim. did. és látta. eljutott ugyanabba a kínai városba. a herceg apja fogta magát. Tekintve. aki vándordervisnek öltözött. pedar-e šāhzāde bā ān lebās-e qalandar-i gozār-aš be šahr-e čin oftād. Az ember azt válaszolta. pesar-e pādešāh-e Irān ast. hogy a fiáról van szó. majd városról városra. Képzeljetek el. de elbűvölő hajadonnal a herceg apja. hogy a fiára rátaláljon. hogy nagy embertömeg igyekszik a kínai császár palotája felé. Amint a dervis tudatára ébredt annak. hame-ye mardom be taraf-e bārgāh-e pādešāh-e čin miravand. elájult. hogy Ibrahim volt az egyetlen fia. tartományról tartományra kóborólt.

átnyalábolás gereftan – venni tan – test tan kardan – öltöztetni Odaszaladt az apjához. ‫جلو دوید و پدرش را در بغل گرفت و بوسید و پس از آن دستور داد تا‬ ۰‫او را به حمام بردند و یک دست لباس شاهی تنش کردند‬ Vaqt-i pedar-e šāhzāde az hammām āmad. hamrāh-e mardom be bārgāh raft. átkarolás. tā češm-e šāhzāde dar miyān-e jam’iyat be qalandar oftād. šāhzāde-ye Ebrāhim u rā pahlu-ye pedar-e doxtar bord va be u goft ke in pedar-e man ast. hogy vigyék a fürdőbe. megcsókolta. majd adjanak rá uralkodóhoz illő öltözéket. amint a herceg tekintete a tömegben a dervisre esett azonnyomban felismerte. Amikor visszanyerte az eszméletét. bağal – ölelés. ۰‫ همراه مردم به بارگاه رفت‬،‫وقتی به هوش آمد‬ Xolāse. va busid. ‫ فوری او را‬،‫خالصه تا چشم شاهزاده در میان جمعیت به قلندر افتاد‬ ۰‫شناخت‬ Jelou david. átölelte. pahlu – oldal Ibrahim herceg az apját a fürdőből egyenesen mátkája apjához vezette. ۰‫چون قلندر اسم پسرش را فهمید از هوش رفت‬ Vaqt-i be huš āmad. hogy bemutassa neki. és ő is ment a palotába. va pedar-aš rā dar bağal gereft. . va pas az ān dastur dād. a tömeggel tartott. fouri u rā šenāxt. aztán megparancsolta. Röviden szólva. tā u rā be hammām bordand va yek dast lebās-e šāhi tan-aš kardand.

va šab-e haftom doxtar rā be haft qalam bazak kardand va be hejle bordand. haft qalam – hét írótoll ( ez a kifejezés valójában a hagyományos hét kozmetikai szert: vörös hennát. A két uralkodó összeölelkezett. šāhzāde rā be taxt nešānd va dastur dād tā sekke be nām-aš zadand. ‫ شاهزاده ابراهیم او را پهلوی پدر دختر‬،‫وقتی پدر شاهزاده از حمام آمد‬ ۰‫برد و به او گفت که این پدر من است‬ Har do tā pādešāh hamdigar rā dar bağal gereftand. a herceget ültette a trónra. és a hitvesével visszatért a szülőhazájába. valamihez fogni zendegāni – élet. ۰‫هر دو تا پادشاه همدیگر را در بغل گرفتند‬ Xolāse. és egyéb kenceficéket jelenti. fekete szempillafestéket. amelyeket a nők a sminkjükhöz használnak) bazak – szépítkezés Végül is a lakodalom hét napon át tartott. megalapítani. va ānvaqt nešastand. hanem a hetedik estén a szokásos hét kenceficével gondosan még szebbé varázsolták a menyasszonyt. és elrendelte. vagyis szurmát. fekete hajfestéket. hogy pénzt verjenek a tiszteletére. ‫خالصه تا هفت روز مجلس عروسی طول کشید و شب هفتم دختر را به‬ ۰‫هفت قلم بزک کردند و به حجله بردند‬ Pas az moddat-i šāhzāde-ye Ebrāhim doxtar rā bardāšt va bā pedar-aš be mamlakat-e xod-ešān bargaštand. és a nászéjszakára bekísérték lakosztálya hálótermébe. vagyis baszmát. va čun pādešāh ham pir šode bud. és amikor a sah megöregedett. . míg meg nem haltak. nešastan – élni. éldegélni banā – alap banā kardan – elkezdeni. majd boldogan éltek. banā kardand be zendegāni kardan. létezés Bizonyos idő elteltével Ibrahim herceg az apjával. tā haft ruz majles-e arusi tul kešid.

‫پس از مدتی شاهزاده ابراهیم دختر را برداشت و با پدرش به مملکت‬ ‫خودشان برگشتند و چون پادشاه هم پیر شده بود‪ ،‬شاهزاده را به تخت‬ ‫نشاند و دستور داد تا سکه به نامش زدند و آن وقت نشستند بنا کردند به‬ ‫زندگانی کردن‪۰‬‬ .