You are on page 1of 7

Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Ostvareni postotci do zavrnog ispita

Ime Prezime %
Andro Amani 61
Barbara Ani 60
Andrea Atelj 64
Dina Baagi 56
Ive Begonja 54
Laura Belas 54
Lea Lina Beli 67
Davor Beni 56
Ivana Bili 62
Monika Blakovi 73
Maa Bojeti 59
Ana Brajkovi 60
Karlo Braut 55
Andrea Brekalo 54
Mateo Brlas 59
Adriana Bytyqi 62
Lucija Franka Buka 63
Maja Burul 69
Adriana Burul 58
Klara Car 57
Elena Cindri 70
Tea uki 56
Magdalena urila 51
Lucia Debeli 15
Dorotea Dimini 67
Iva Doleni 68
Danijela Dreli 0
Rebeca Erent 70
Iva Franikovi 66
Anastazija Franoli 65
Zrinka Gaparovi 67
Ana Glava 58
Ivana Glava 0
Ana Gortan 40
Antonio Gospi 69
Livia Grgi 65

1 Ostvareni postotci do zavrnog ispita


Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Valnea Grguri 23
Petra Heberling 64
Ema Husnjak 63
Sara Ivasovi 59
Milica Ivoevi 60
Patricia Jakovac 63
Iva Jalui 67
Viktorija Jambrui 70
Karolina Jane 64
Tea Jerkovi 58
Bernard Jobst 70
Lea Jugovac 65
Vlatka Jurdana 70
Romina Jurinjak 42
Ivan Kalanj 44
Marija Keser 66
Andrea Kinkela-Luki 64
Katarina Komazin 58
Lorena Konurat 54
Emil Koeto 60
Nina Kova 50
Petra Kovaevi 59
Valentina Kruljac 53
Sara Kuli 61
Martina Lakoeljac 70
Katia Lazari 67
Isabella Lazarin 48
Lucija Lerga 66
Ira Lini 69
Tena Lovri 57
Marko Marinki 41
Vito Martinevi 54
Ivo Mati 55
Izo Mei 59
Filip Metri 61
Lucijana Milkovi 61
Marino Milkovi 35
Entoni Mian 52
Lucija Moini 64
Karmen Mrakovi 69
Matej Mrass 66

2 Ostvareni postotci do zavrnog ispita


Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Katarina Mulac 64
Emil Nazarevi 64
Ivana Neki 68
Antea Ninevi 65
Matea Noari 56
Nada Oparnica 41
Mateo Pahljina 64
Ivo Peki 55
Lorena Perani 60
Katja Perni 66
Paolo Pilato 69
Dora Pintari 58
eljka Plazoni 52
Ivana Posavec 48
Monika Pothorski 55
Luka Pogaj 47
Rebekah
Sarah Pribeti 51
Josipa Radeti 65
Natalija Raki 56
Teo Rani 46
Harry Roth 65
Marija Sesar 47
Nikola Sikavica 15
Nina Siljan 52
Kristina Siroti 65
Andro Skupnjak 45
Nikolina Smokovi 62
Ela Soi 63
Gregor Stadaas 46
Gabrijela Stanarevi 56
Jan - Matija Stella 61
Katarina Stoki 61
Korana Stupar 0
Laura Sumi 52
Jelena ebeli 50
Katerina iljak 60
Lucija ipo 60
Barbara iprak 64
Mateo ostarec 45
Marko timac 15

3 Ostvareni postotci do zavrnog ispita


Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Andrea vorini 47
Natali Talan 50
Darija Toki 57
Petra Tonkovi 62
Luka Trivi 25
Elizabeta Uha 64
Lucija Uji 61
Barbara Vidakovi 35
Ines Vidovi 62
Stefani Vrh 57
Sandra Vuica 55
Karmen Vujevi 57
Ema Vuki 67
Marko Vuki 65
Iva Vukoja 66
Tea Zaklan 53
Dora Zambata 57
Ivan Zeli 64
Katarina Zeli 48
Matej Zurak 64
Hrvoje erjav 55
Ana Aljinovi 0
Silena Bajdl 0
Larisa Balog 51
Marina Bankovi 47
Lotar Bengin 59
Mile Blaevi 40
Carmen Brala 51
Mateo Brei 66
Ema Debeljuh 62
ana Drai 50
Antonio ureta 45
Nora Erceg 50
Laura Gluhakovi 50
Filip Grguri 40
Tanja Gvozdi 67
Mirna Horvat 64
Davor Ivkovi 49
Bruna Jakovac 0
Bruno Jurada 67
Matea Juraga 45

4 Ostvareni postotci do zavrnog ispita


Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Ivan Korotaj 40
Tereza Kovcs 0
Martina Ljulj 49
Mathea Mareti 52
Samanta Matijevi 50
Emanuel Mikac 50
Valentina Mikec 50
Martin Milak 50
Eva Mlinar 59
Adriana Nadilo 50
Zvonimir Neki 58
Karlo Odak 54
Moreno Pajkovi 56
Anja Pami 50
Tamara Pavlica 59
Karlo Pernar 15
Fran Petrovi 0
Tatjana Pjeva 50
Matea Popovi 50
Helena Radi 56
Katarina Radovac 62
Elena Sebastijanovi 40
Augustin Serdar 48
Andrea Stanii 61
Robert Subi 41
Tea tefanec 61
Lea tifani 57
Sara Tesser Hasanovi 61
Gloria Toljani 37
Nikolina Topolko 53
Ivona Tubi 0
Andrea Vitori 40
Tatjana Vojnovi 46
Henny eeli 43
Marino Barievi 54
Marijana Bezjak 0
Davor Bjeli 59
Antea Brajkovi 62
Ivan Devi 55
Toni Doen 0
Marina Frkovi 58

5 Ostvareni postotci do zavrnog ispita


Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Ana Fruk 56
Ankica Grani 35
Marina Hrebak 35
Kristina Keler 0
Ksenija Kezele 53
Iva Kli 64
Jelena Komadina 46
Tereza Koroec 0
Toni Kranjec 57
Sanja Krnjus 50
Danijela Laa 50
Sandra Lovri 35
Nataa Masli 42
Hrvoje Miholjevi 41
Teuta Noka 0
Nikolina Paljuh 47
Magdalena Podrapovi 57
Tamara Polan 0
Talia Preden 45
Monika Raji 59
Dejan Rodi 0
Nikola Rupi 60
Daniel Signorini 10
Kristijan timac 0
Sabrina Tasi 50
Ivana Vretenar 45
Saa Vuini 25
Elvira Bii 0
Kristina Brljavac 48
Tanja Dimnik 60
Nikola Kavi 50
Ana Koorog ulenti 0
Irena Maga 47
Neven Matijevi 59
Sanda Matijevi 61
Iskra Metrovi 27
Mario Nikoli 54
Tamara Novarli Despotovi 50
Loredana Pezzino 30
Iva Sabali 56
Karmen Stani 62

6 Ostvareni postotci do zavrnog ispita


Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

7 Ostvareni postotci do zavrnog ispita