You are on page 1of 9

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:
DATA:
CLASA: a VI-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Opera epică. Schiţa
SUBIECTUL: Caracterizarea personajului principal din schiţa
D-L Goe… de I.L. Caragiale
TIPUL LECŢIEI: mixtă

COMPETENŢE GENERALE:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1 înlănţuirea clară a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv, informativ);
2.5 participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;

C. PEDAGOGICE:  C. Editura Didactică şi Pedagogică. MOTRICE: C. Polirom. OFICIALE:  Programa şcolară pentru clasa a VI-a  Limba română.A. elevii vor fi capabili : C.M. Bucureşti  2.C. să încadreze corect un personaj în operă după locul şi importanţa sa.C. Manual pentru clasa a VI-a. Pedagogie. C. BIBLIOGRAFICE: 1. Iaşi. să recunoască modalităţile de caracterizare a personajului principal. C.2. să utilizeze corect mijloacele de învăţământ AFECTIVE: C.1. să exprime judecăţi de valoare originale asupra personajului.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse .3. C. să precizeze trăsăturile fizice şi morale ale personajului.4.4. COMPETENŢE DERIVATE: COGNITIVE: Pe parcursul şi la sfârşitul orei. Cucoş.C. Vor fi dispuşi să se angajeze decis în soluţionarea sarcinilor didactice RESURSE: A. 1996 .

Parfene. Goia. 1999  V. ŞTIINŢIFICE:  Dicţionar de termeni literari. Bucureşti B. Editura Orator. conversaţie euristică. 1995 4. 3. problematizare. Didactica predării limbii şi literaturii române. coord. METODICO-DIDACTICE:  C. Polirom. M. STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă 2. Cluj. tablă. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. individuală. I. Drăgătoiu. explicaţia. caiete . pe grupe 4. Moţ. METODOLOGICE: 1. cvintet 3. METODE ŞI PROCEDEE: expunere. FORMA DE ORGANIZARE: frontală. Iaşi.

Asigurarea condiţiilor optime în vederea organizatoric desfăşurării lecţiei: . în special la personajul principal.” Cele trei maxime fac referire la schiţa D-L Goe…. iar omul prin educaţie. burete .S.M.tablă. Se realizează verificarea temei: explicaţia Conversaţia Caiete Individuală Analiza atenţiei titlului schiţei Problematizare Planşe Frontală răspunsurilor Se va iniţia o discuţie care îi va antrena pe elevilor toţi elevii.” „Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat.” „Plantele se formează prin cultivare. CONŢINUTURI ŞI SARCINI DE STRA TEGIE DIDACTICĂ EVALUARE CRT LE ÎNVĂŢARE METODE MIJLOA FORME DE LECŢIEI CE ORGANIZA RE 0. SCENARIU DIDACTIC NR. dar cumpără foarte multe. vizând comentariul a trei maxime: „Politeţea nu costă nimic . EVENIMENTE C.pregătirea rechizitelor şcolare . 1. planşă etc. . Captarea C.A.notarea absenţelor . Moment C.

astfel încât la sfârşitul orei vor fi capabili să prezinte trăsăturile fizice şi morale ale acestuia desprinse din mijloacele directe şi indirecte de caracterizare. Caiete raportare răspunsurilor Se realizează o schemă a caracterizării individuală elevilor personajului la tablă. Fişele de lucru sunt întocmite astfel încât să fie atinse cât multe aspecte prezente în plan. elevii vor primi fişe de lucru Explicaţia Fişe de Lucru pe Analiza optimă a C. 2. 5. Elevii notează în caiete. Prezentarea C. Obţinerea C. Enunţarea Elevii sunt anunţaţi că astăzi se va continua Expunere Frontală obiectivelor studiul operei D-l Goe … cu caracterizarea personajului principal.4 Se cere elevilor să realizeze un cvintet care Cvintet Caiete Individuală Observarea . pe baza cărora se vor stabili: tipul Problematizarea elevilor personajului.3 care conţin citate semnificative din opera Conversaţia lucru grupe răspunsurilor conţinutului suport. procedee artistice de portretizare. Dirijarea Fiecare reprezentant al grupelor prezintă Conversaţia Tablă Frontală cu Analiza învăţării ideile stabilite de grupa sa. Se scrie pe tablă titlul lecţiei: Caracterizarea personajului Goe. relaţia cu celelalte personaje. trăsăturile fizice şi morale ale acestuia. 3.C. cu ajutorul elevilor.C. mijloacele de caracterizare.C.1 Se realizează o evaluare orală a Conversaţia Frontală cu Analiza cunoştinţelor cunoştinţelor legate de mijloacele de raportare răspunsurilor caracterizare ale unui personaj.C. Actualizarea C. Se va opta pentru una dintre cele trei maxime care va deveni moto-ul lecţiei. individuală elevilor 4. cum este el perceput de cei din jur si de autor.2 În continuare. 6.

sistematică a elevilor 7. Evaluare Se realizează evaluarea activităţii elevilor Expunere frontală Aprecieri prin aprecieri. 9. calificative generale şi globale şi individuale. Feedback Se vor discuta şi analiza răspunsurile la Conversaţie Fişe de Frontală Evaluare prin exerciţiile de pe fişele de lucru. euristică lucru calificative scrise (note sau puncte în caietul de evaluare personală a profesorului 8. se dau sugestii. Retenţia Se pun întrebări generale cu privire la Conversaţie Tablă Frontală cu Observarea subiectul lecţiei discutate cu scopul fixării euristică caiete raportare sistematică a elementelor esenţiale individuală elevilor 10. performanţei să sintetizeze trăsăturile personajului Goe. Transfer Intern : tema pentru acasă: realizarea Expunere Manual Frontală caracterizării personajului Goe. individuale Se fac observaţii colective şi individuale . .

Grupa a III-a „Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar. cât e de deştept! Zice mam-mare. zice încruntat:” Grupa a II-a „. pricopsitule? Întrebă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic?” „.Apoi de! N-a învăţat toată lumea carte ca d-ta! Zice mam-mare şi iar sărută pe nepoţel. pălărie de paie. soro? Eşti nebună? Nu ştii ce simţitor e? zice mam-mare. nu mai scoate capul pe fereastră!.Puişorule. -E ceva de speriat. mam-mare..” „. mamiţica şi tanti Miţa au promis tânărului Goe să-l ducă în Bucureşti de 10 Mai..” „D-l Goe este foarte impacient şi.” „ – Ce faci. . cu inscripţia pe pamblică: „Le Formidable”şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa că „aşa ţin bărbaţii biletul”.Da cum.E lucru mare.Grupa 1 „Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta. cu un ton de comandă. parol! Adaogă tanti Miţa.

urâtule?” „ – Să oprească! Zbiară şi mai tare Goe. Mi-a zburat pălăria! Să opreascăăă!!!” „.” „Se suie în picioare pe geamantan. se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă şi scoate iar capul.” „Şi după ce se strâmbă la urâtul. bătând cu picioarele.Ad să-l pupe mam-mare că trece!” . Grupa a IV-a „Goe nu vrea să intre în cupeu. vrea să şadă în coridorul vagonului cu bărbaţii.Să moară! . pune mâna pe mânerul maşinii şi începe să-l tragă. ori răcoare? Şi mam-mare scoate din săculeţul ei un belet tot din uniforma canonierii „ Le Formidable”.Să moară mam-mare? .„ Cum era să plece băiatul numai cu pălăria de paie? Dacă se întâmplă să plouă.” Grupa a V-a „Ce treabă ai tu .

Goe.„ –Da pe mamiţica n-o pupi? . nici marinel… .Pe tine nu vreau!zice Goe cu umor.Mariner…” - „.” „ Mam-mare doarme în fundul cupeului cu puişorul în braţe.Să moară! Grupa a VII-a Identificaţi procedeele de expresivitate folosite în caracterizarea personajului principal. Nu se zice nici marinal. .Să moară mam-mare? . urâtule? Zice mititelul.” „.Ce treabă ai tu.” Grupa a VI-a „ Eu vreau să vie!” „-Vezi că sunteţi proaste amândouă? Întrerupe tânărul Goe.