You are on page 1of 2

Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Rezultati Popravnog kolokvija i Popravne provjere

Uvid u popravne kolokvije i popravne provjere odrat e se u etvrtak,


8.6.2017. u 10:00 h. Studenti koji ne mogu u navedenom terminu doi na
uvid trebaju zakazati drugi termin uvida slanjem poruke elektronike pote
na adresu dvrbljanac@pravri.hr.

Pop.
provjera Pop. 1. kol. Pop. 2. kol.
Ime Prezime % Bod % Bod %
Barbara Ani 19 20
Ive Begonja 22 22
Laura Belas 15 15
Karlo Braut 0
Andrea Brekalo 24 24
Tea uki 0
Ema Husnjak 0
Lea Jugovac 0 30 30
Katarina Komazin 10
Petra Kovaevi 10
Valentina Kruljac 0
Isabella Lazarin 0
Ivo Mati 0 30 30
Izo Mei 10
Marino Milkovi 9 0
Mateo Pahljina 28 28
eljka Plazoni 0
Ivana Posavec 0
Monika Pothorski 18 20
Luka Pogaj 0 20 20
Teo Rani 0
Harry Roth 10 27 27
Nina Siljan 0
Gregor Stadaas 0
Mateo ostarec 17 20
Marko timac 12 0
Andrea vorini 0
Luka Trivi 6 0

1 REZULTATI Popravnog kolokvija i Popravne provjere


Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo 2017.

Barbara Vidakovi 13 0
Stefani Vrh 22 22
Sandra Vuica 10
Ivan Zeli 0
Katarina Zeli 15 15
Matej Zurak 10
Hrvoje erjav 17 20
ana Drai 15 15
Filip Grguri 0
Davor Ivkovi 24 24
Matea Juraga 0 19 20
Ivan Korotaj 17 20
Tereza Kovcs 0
Martina Ljulj 0
Mathea Mareti 15 15
Samanta Matijevi 10 16 20
Adriana Nadilo 20 20
Zvonimir Neki 28 28
Karlo Pernar 0 7 0
Robert Subi 0 21 21
Gloria Toljani 22 22
Andrea Vitori 0 15 15
Marina Frkovi 10
Ana Fruk 10 20 20
Ankica Grani 10 13 0
Marina Hrebak 11 0
Jelena Komadina 0
Danijela Laa 10
Sandra Lovri 10
Hrvoje Miholjevi 0
Nikolina Paljuh 0
Sabrina Tasi 19 20
Saa Vuini 13 0 15 15
Kristina Brljavac 0 23 23
Nikola Kavi 10
Irena Maga 0 16 20
Iskra Metrovi 0 12 0
Novarli
Tamara Despotovi 10

2 REZULTATI Popravnog kolokvija i Popravne provjere