You are on page 1of 2

Prijedlog teksta za predmet Medicinska sociologija

Din Duraković, student 6-e godine medicine,Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci

Hrvatskoj liječničkoj komori, Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske

U Rijeci, 2. lipnja 2017.

Predmet: Prijedlog brige i skrbi za zdravlje liječnika

Poštovani,
ovim putom dozvolite nam obratiti Vam se glede prijedloga kontrole i kvalitete zdravlja
liječnika u Republici Hrvatskoj.
Kao je liječnički poziv usmjeren ka prevenciji i liječenju bolesti, te unaprjeđenje zdravlja
cijelokupnog pučanstva, tijekom obnašanja te dužnosti liječnici su izloženi velikim stanjima
stresa On se odražava kako na profesionalni, tako i na privatni život. Sastavljen je od
svakodnevnog suočavanja sa smrću i patnjom, velike odgovornosti prema bolesnicima i
njihovim najbližima, dugog radnog vremena (prekovremeni sati i dežurstva), praćen velikim
trudom i usmjerenosti ka poslu, frustracije se javljaju pri nemogućnosti liječenja težih bolesti,
naglo donošenje često odlučujućih i zahtjevnih odluka, manjkom sna, neredovitim i
nekvalitetnim obrocima hrane, nerijetko rizičnim radnim uvjetima (npr. izloženost
ionizantnom zračenju) i dr. Sve te sastavnice mogu imati za posljedicu narušavanje tjelesnog,
psihičkog i socijalnog blagostanja liječnika, koje se često ne prepoznaje na vrijeme.

Liječnikova primarna zadaća je briga za zdravlje drugih, zbog čega često ne pridodaju
pozornost vlastitome zdravlju. Navedena problematika s kojima se liječnici suočavaju, može
imati za posljedicu razvoja ateroskleroze, arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, anksioznosti,
depresije i dr. Statistički podaci u ispitivanih liječnika pokazuju povećanu učestalost psihičkih
bolesti, te povećanu stopu samoubojstava,u usporedbi s prosječnim pučanstvom.

Liječnik svojim životnim stilom mora biti primjer svojim pacijentima, prema maksimi: zdrav
doktor = zdravi pacijenti. Stoga bi trebalo više pozornosti usmjeriti ka kontroli zdravstvenog
stanja liječnika. To će reći povećanje kvantitete, ali i kvalitete pregleda. Kliničke preglede
trebalo bi upotpuniti dodatnim dijagnostičkim pregledima parametara iz periferne krvi kao
npr. glikemiju, rdg slikom pluća, EKG-om, pokusom opterećenjem i dr. Primjer prevencije
bolesti i poboljšanja zdravlja liječnika je Australija, koja je za svoje liječnike osnovala mnoge
organizacije koje pružaju podršku u liječnikovom profesionalnom životu (pružaju iskustvo i
znanje u rješavanju medicinskih problema), ali i u privatnom životu (podrška u svladavanju
stresa).
Molim Vas da ovo pismo uzmete u obzir i pokrenete inicijativu za kontrolu zdravlja liječnika
koji žive i rade u Republici Hrvatskoj, jednom u tri godine u onih bez zdravstvenih tegoba,
jednom u dvije godine u onih s malim tegobama, jednom godišnje u onih s jasno izraženim
tegobama.
S osobitim štovanjem,
Din Duraković