You are on page 1of 2

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO E OUTRO MATERIAL COMPLEMENTARIO.

3º E.P. CURSO ESCOLAR: 2018-2019

LIBROS DE TEXTO 3º E.P E OUTRO MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIA TÍTULO,AUTOR,EDITORIAL, ANO EDICIÓN ISBN IDIOMA

LENGUA 3 Trimestres SAVIA-14, Equipo de Educación


LINGUA CASTELÁ 978-84-675-699-57 CASTELÁ
Primaria de Ediciones SM, 2014
LINGUA 3 INTEGRADO CELME-14, Amparo Cantalejo,
LINGUA GALEGA Alfonso Guerra Reboredo, Meritxell Martí, e outros. SM xerme, 978-84-985-4420-6 GALEGO
2014
CIENCIAS CIENCIAS SOCIAIS 3 INTEGRADO CELME-14, José Luis
978-84-985-4426-8 GALEGO
SOCIAIS Pérez Bravo y Maria Gómez Negrete e outros SM Xerme.,2014
CIENCIAS DA NATUREZA 3 INTEGRADO CELME-14, Alicia
CIENCIAS DA
Soria, Alberto Navarro, Sergio López e outros SM 978-84-985-4427-5 GALEGO
NATUREZA
Xerme.,2014
MATEMÁTICAS 3- Aprender es crecer , Luis Ferrero de
MATEMÁTICAS 978-84-678-8574-3 CASTELLANO
Pablo, Ignacio Gaztelu Albero y otros, ANAYA, 2014
TIGER 3 Pb (ebook) Pk. Carol Read- Mark Ormerod.
LINGUA INGLESA 978-1-380-01462-7 INGLÉS
Editorial MACMILLAN E.L.T.
OUTRO MATERIAL complementario
TIGER 3 Ab A Pk. Carol Read & Mark Ormerod. Editorial
LINGUA INGLESA 978-0-230-43104-1 INGLÉS
MACMILLAN E.L.T
Pequeno Dicionario Xerais da Lingua, Gonzalo Navaza e
GALEGO 978-84-9121-184-6 GALEGO
outros. Ed. Xerais 2017
Diccionario Básico Primaria Lengua Española . SM(2012)
LINGUA CASTELÁ 978-84-675-5241-6 CASTELÁ
Pediuse xa en 2º E.P.

 Para matemáticas:
 Dous cadernos grandes cuadriculados, con marxe. Nome e materia postos nunha etiqueta na
portada.
 Unha regra de 15 ou 30 cm pode ser, das que son de plástico, que non se rompen.
 Un compás con roda para o 2º trimestre.
 Para plástica:
 Un bloc de debuxo de espiral simple (pode ser o do ano anterior se está sen rematar),
 Unha caixa de ceras de 24 cores plastidecor
 Outra de 12 ou 24 rotuladores de punta fina,
 Unha caixa de acuarelas con pincel Jovi ou similar.
 Unha carpeta de cartón con gomas para gardar traballos .
 Dúas cartolinas tamaño folio: Azul claro e Crema. (gardalas dentro da carpeta de cartón)
 Un sobre de plástico transparente ( tamaño aproximado 25 cm x 18 cm) para gardar os "cut outs".
 Traer o caderno de láminas pedido en 2º de "Arts and Crafts 2- Primary", para rematalo este ano.
Cada cousa co seu nome (cada cor, cada rotulador, etc) . Aproveitar o material que teñades do ano
anterior.
 Para música:
 Unha frauta doce (xa se pediu en 2º E.P).
 Para o uso de varias materias:
 CATRO cadernos pequenos de pautas estreitas de 80 follas con marxe en espiral para:
Lingua Castelá(2 mesma cor) e Galego(2 mesma cor) . O nome do alumno e da materia postos na
portada cunha etiqueta.
 Tres bolígrafos: vermello, azul, negro (cunha recarga de reposto para cada cor) aconséllase
PILOT Super Grip (M) ou dos que se borran (tamén coa súa recarga de reposto). Sempre deben
ter o bolígrafo co que escriben e un reposto de este, por si se lle acaba ou se se prefire dous bolígrafos
da mesma cor. Poñerlle o nome
 Dous correctores (tipex ou similar) de bolígrafo ou de cinta (non de pincel). Poñerlle o nome a
todo.
 Dous lapis STAEDTLER NORIS 120 (1B) ,
 Un afialapis que recolla os restos ,
 Unha goma de nata MILAN 612,
 Unha tesoira,
 Un bote de cola branca de uso escolar e un pegamento de barra,
 Un bloc de exame cuadriculado "con marxe".
 Un paquete de folios brancos.
 Plastilina: amarela, vermella, azul, verde e marrón.
 5 Papeis de Cebola brancos. Colocados na última funda da carpeta de fundas ou recambio.
 Unha carpeta de fundas transparentes ou recambio ( 50 ou 60 fundas mínimo) para gardar apuntes
ou fotocopias de: Matemáticas, Lingua Castelá, Galego, Ciencias Sociais, Ciencias naturais, Inglés,
Relixión, Música. AS CONSERVARÁN PARA O CURSO DE 4º E.P.
 Dous estoxos de tela. Un para gardar: bolígrafo azul, vermello e negro; un lapis, tipex, goma,
tesoira, cola e regra de 15 ou 30 cm, e o outro para gardar: os rotuladores e ceras. Non mesturar as
ceras e rotuladores co outro material.
 DÚAS FOTOS de carné. Debemos ENTREGALAS O mércores 3 de setembro co resto do
MATERIAL no COLEXIO
 Unha axenda que se facilitará no colexio.
NOTA: APROVEITAR TODO O MATERIAL QUE TEÑAMOS DO ANO PASADO ( estoxos,
cores, bolígrafos, ceras, etc).
LEVAREMOS O MATERIAL AO COLEXIO O MÉRCORES 3 DE SETEMBRO DE 11:00 H A
13:00 H. deixaremos só no colexio os libros ou cadernos para traballar no primeiro trimestre.
TODO o material escolar deberá vir co nome.
A TODA a roupa do uniforme( Chaquetas, xerseis,camisetas, pantalóns, chándal, ou cazadoras que se
leven ao colexio) poñerlle unha cinta co nome, para evitar confusións. GRAZAS