You are on page 1of 7

ŞI TOTUŞI, ALCOOLUL ESTE UN DROG

Profesor Zepişi Simona
Grupul Şcolar „Voievodul Mircea”
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

TEMA: Şi totuşi, alcoolul este un drog!
CLASA: a IX-a
DURATĂ: 100 minute
MODULUL:Calitatea stilului de viaţă
COMPETENŢĂ GENERALA: Exersarea abilitaţilor de
management al unui stil de viaţă de calitate
COMPETENTĂ SPECIFICĂ: Analizarea unor fenomene cu
consecinţe negative asupra vieţii tinerilor şi asupra stilului de viaţă
sănătos
VALORI ŞI ATITUDINI: orientarea spre o viaţă de calitate în
prezent şi în viitor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să stabilească motivele consumului de alcool;
- să identifice factorii de risc ai consumului de droguri;
- să clasifice efectele consumului de droguri;
- să conştientizeze riscurile consumului de alcool;
- să argumenteze necesitatea evitarii consumului de
alcool;
EVALUARE: Modul în care se realizează obiectivele stabilite se
urmăreşte prin:
- observarea directă a elevilor în activitate;
- participarea la discuţii şi calitatea întrebărilor elevilor;
- eseu de cinci minute;
- prezentările realizate de fiecare grupă.
RESURSE:
 fotocopii ale fiselor de lucru, coli A4 şi A3, markere, flip-chart,
post-it, materiale Power Point, aparatură audio - video
 procedurale: Brainstorming,Metoda ciorchinelui, Gândiţi –
lucraţi în perechi – comunicaţi, Eseul de cinci minute,
conversaţia, expunerea, exerciţiul
 de timp: 100 de minute

argumentatrezultat profesorul accentuează ele activităţii de diverse motive ale grup. consumului de alcool: Sunt discutate 1) este o asemănările.. Elevii sunt atenţi Expunerea Fontal temei. Răspunsurile sunt consemnate pe foi de flip-chart. metodă deosebirile între rapidă şi placută de a opinii şi sunt modifica emoţiile. Profesorul împarte Elevii realizează Metoda Activitate de elevii în grupe de câte 4 organizatorul ciorchinelui grup şi îi solicită să realizeze grafic solicitat. Motive care Se solicită elevilor să Elevii colaborează Exerciţiul Activitate de determină realizeze o listă cu în vederea Conversaţia grup consumul de motive care determină realizării sarcinii alcool consumul de alcool. . stările de informaţiilede dispoziţie în general către profesor.”. un organizator grafic pornind de la cuvântul alcool. primite. Desfăşurarea lecţiei Se prezintă setul de Elevii urmăresc Comportame comportamente ale prezentarea Power Conversaţia Frontal nte ale sănătaţii dupa Serafino Point sănătăţii (1994) (Anexa 2) şi se (7 minute) confruntă cu răspunsurile elevilor. completate sentimentele. scopulşi obiectivele la explicaţiile scopului şi lecţiei. înseamna. obiectivelor necesitatea abordării (4 minute) unei astfel de teme la vârsta adolescenţei. motivând profesorului.Desfasurarea lectiei Etapele Activitatea Activitatea Strategii de realizare activităţii profesorului elevilor (durata) Metode şi Strategii de procedee realizare Moment Asigură un climat Elevii se pregătesc Conversaţia Frontal organizatoric favorabil desfăşurării pentru ora de (4 minute) lecţiei. (20 minute) Dacă nu sunt puse în Prezintă evidenţă de către elevi. un stil individuale. de viaţă sănătos. (Anexa 1) Anunţarea Profesorul anunţă tema.. verifică resursele dirigenţie materiale Captarea Se solicită elevilor să Elevii completează Brainstorming Individual atenţiei completeze fraza: răspunsul pe fişe (10 minute) “Pentru mine.

6) influenţa grupului 7) rezolvarea aparentă a unor situaţii de criză prin alungarea temporară a stresului Factorii de Profesorul expune într-o Elevii urmăresc Expunerea Frontal risc ai prezentare Power Point expunerea şi caută Conversaţia consumului principalii factori de risc să ofere exemple de alcool ai consumului de alcool: pentru fiecare (15 minute) -factori individuali categorie de /interpersonali factori de risc. 4) curiozitatea. atâtde scurtă profesorului. violenţa si agresivitatea. riscul de a avea raporturi sexuale neprotejate. 5)dorinţa de a imita pe cei mari. este ceva plăcut. Solicita elevilor să ofere exemple pentru fiecare categorie în parte Efectele Profesorul diriginte Elevii sunt atenţi Expunerea Frontal alcoolului prezintă efectele la explicaţiile (20 minute) alcoolului. temător. durată.şcoala ca factor.factori care ţin de “grupuri de egali” . Sunt prezentate ca efecte şi: cauza unor accidente de circulaţie. în aşteptarea unui lucru placut (celebrare. . cât şi pe termen lung (Anexa 3). sărbătorire). 2) teama faţă de ceva.comunitatea ca factor . în aşteptarea unui lucru neplăcut.familia ca factor . 3) convingerea că a consuma alcool. . că poţi deveni mai comunicativ. mai sociabil.

o întrebare şi un comentariu. ului ai da. Sunt discutate concluziile. Extinderea Se cere elevilor ca până Eseul de 5 Individual activităţii la următoarea oră: minute Activităţi de . pe raportor pentru baza celor învăţate. grup listă de argumente pro . să – şi completeze lista. comunică “Gandiţi . menţionate prezintă produsul grupului Elevii sunt rugaţi să Lucrează în Metoda Activitate de stabilească individual o perechi.patru grupe vor realiza un poster cu efectele alcoolului .trei grupe vor realiza câte o reclamă originală antialcool .să scrie un scurt eseu grup cu tema: “Alcoolul – pericolul de lângă noi!” . intrebarea “Ce răspuns argumentul oferit. comunicaţi Sunt solicitaţi să comunice între ei. perechi – ocazional de alcool. TV” privind unul din Un raportor al ultimele trei efecte fiecărui grup. Fixarea Profesorul solicită Elevii colaborează Metoda Activitate de cunoştinţelor elevilor din grupele pentru realizarea ciorchinelui grup (10 minute) iniţiale să completeze sarcinii solicitate organizatorul grafic de şi desemnează un la începutul orei. după care să se decidă asupra unei opinii pro sau contra. şi prezintă lucraţi în contra consumului concluziile. prezentarea produsului final Stabilirea Se solicită răspuns la Elevii combat Exerciţiul Individual feed-back. Se solicită elevilor să Elevii Exerciţiul Activitate de lucreze în grup pentru colaboreazăpentru grup elaborarea unei “ştiri elaborareaştirii . dacă ar trebui să (7 minute) combaţi argumentul…” (Anexa 4) Evaluarea Solicită elevilor sa Elevii îndeplinesc Individual activităţii precizeze un lucru sarcina solicitată (3 minute) învătat.

alterarea temporară a memoriei. multe dintre efectele consumului de alcool sunt periculoase sau chiar fatale. .răspunsuri încetinite faţă de mediul ambiant. Coordonator Maria Kovacs 3) Suportul de curs de la Cursul de formare “Gândire critică Învăţare activă” 4) Dirigenţia şi consilierea . .ghid metodologic. Cluj-Napoca. . Gabriela Lemeni.BIBLIOGRAFIE: 1) Consiliere si orientare – Ghid de educatie pentru carieră. decât ocazional  a face exerciţiifizice regulat ANEXA 3 ALCOOLUL Alcoolul este un drog uşor accesibil şi cel mai des întâlnit ca substanţă de abuz. .Editura “Gheorghe Alexandru”. a simţi. urmat la mică distanţă de tutun şi cafea. 1994)  a dormi între 7 şi 9 ore  a lua micul dejun regulat  a nu consuma alimente între mese  menţinerea greutăţii între limite normale  a nu fuma (active sau pasiv)  a nu consuma alcool. Alexandru Gheorghe şi alţii. Însă.uşoară relaxare. De aceea. 2004 2) Proiecte didactice pentru promovarea gândirii critice. acest lucru nu înseamnă că este şi sănătos să-l folosim. Mircea Miclea. dacă utilizarea lui este larg răspândită. Editura ASCR. a vorbi sau a se mişca al oamenilor. întâlnite imediat după consum ca: . . Craiova 2004 ANEXA1 ALCOOL ANEXA 2 Setul de comportamente protectoare ale sănătătii (Serafino. Alcoolul tulbură activitatea sistemului nervos astfel: modul de a gândi. Efecte: ● De scurtă durată.Cluj 2007-Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România. scăderea coordonării şi a capacităţii de a gândi limpede.logoree verbală.

.ciroză hepatică. . . tulburări de vedere şi echilibru. malnutriţie etc. . . 5)…dacă nu bei. 3)…dacă bei. .cancer. . arăţi că eşti stilat.pierderea memoriei. 4)…nu sti să-ţi trăieşti viaţa dacă nu bei. 2)…eşti slab dacă nu poţi bea mai mult. vomă.accidente diverse (de muncă. de circulaţie sau casnice) etc.deces. . ANEXA 4 Ce răspuns ai da. .boli de inimă. .alcoolismul. ● Unele de lungă durată care se întâlnesc la un consum cronic: . . 6)…numai tocilarii şi proştii nu beau. Măcar plăcerea de a bea să o avem. . dacă ar trebui să combaţi argumentul… 1)…toată lumea bea. 7)…şi aşa viaţa este scurtă. .ulcer. pierderea cunoştinţei. nu poţi fi prietenul nostru.deteriorarea creierului. comă. .