You are on page 1of 9

Leasing-ul ca forma de finantare a investitiilor publice

Student: Vărzaru Ionuț-Eugen
Grupa 1560 Seria C

CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE LEASING 6.INTRODUCERE 2.CLASIFICAREA CONTRACTELOR DE LEASING 7.CONCEPTUL DE LEASING 3.In plus fiind vorba de un produs financiar alternative clasicului credit bancar ce a fost studiat intr-o mare varietate de lucrari. 2.CONCLUZIE 1.ELEMENTE ALE LEASINGULUI 4.ALTERNATIVA DE FINANTARE . . dreptul de a utiliza un active pentru o perioada convenita de timp. COSTUL LEASINGULUI 8. leasingul ca operatiunea financiara isi croieste propriul drum adaptandu-se la socurile schimbarilor.Conceptul de leasing: Leasing-ul este un accord prin care locatorul cedeaza locatarului. Cuprins 1.IMPORTANTA LEASINGULUI 5.Principala motivatie privind elaborarea prezentului studio a fost determinata de existenta unor multitudini de factori care influenteaza modul de integrare in “normalitatea europeana” a leasingului practicat in Romania.Introducere In acelasi contex in care economia romaneasca capata valente din ce in ce mai apropiate de economiile dezvoltate si urmareste obiectivul atingerii dezideratului de piata matura.in schimbul unei plati sau serii de plati. COSTUL CAPITALURILOR 9. am apreciat ca acest proiect asupra prespectivei leasingului financiar isi va gasi utilitatea scontata.LEASINGUL.DECIZIA DE FINANTARE IN LEASING.

respectiv in dreptul american. fiind apoi preluat de tarile europene occidentale.Identitatea de structura a operatiunilor de leasing isi are explicatia in originea comuna a diferitelor reglementari nationale. cheltuieli privind refinantarea tranzactiei.Insa. intre care intervine o conventie de transfer a dreptului de folosinta asupra unui bun in proprietatea Finantatorului in schimbul platii unei remuneratii efectuata de catre Utilizator. simpla existent a operatiunii de leasing continand toate acete elemente intareste propria complexitate. prin transformarea lui in palrti component ale tranzactiei de leasing. iar cel de-al doilea drept o forma de inchiriere continua. astfel creand o operatiunea compleza care trebuie sa corespunda din punct de vedere financiar nevoilor de dezvoltare a potentialului Utilizator. cum ar fi: amortizarea activului. Tranzactria de leasing impune Utilizatorului plata unor redevente periodice ca urmare a folosirii activului astfel Finantatorul fiin compensate pentru costurile de investitie. Termenul de leasing este necunoscut in limba romana. tehnici financiare si de contabilitate. dar il poate da si o alta destinatie. Primul este asimilagt unei forme de imprumut.Elemente ale leasingului In timp leasingul a devenit o operatiune sofisticata. conditiile de incheiere a contractului) vor fi stabiliti prin negociere. leasingul inregistreaza doua forme principale: leasing financiar si leasing operational. Definitiile din diferitele legislatii nationale ale statelor europene prezinta aceleasi caracteristici esentiale ale leasingului. fiind preluat din jargonul economic si commercial englez. unde s-a impus de aproximativ un secol. leasingul reprezinta un contract complex care permite unei personae sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati imediat pretul. il administreaza. leasingul reprezinta o operatiune de finantare in care finantatorul asigura fondurile necesare pentru intreaga investitie. suma de plata. Din punct de vedere juridic. Definitia operatiunilor de leasing trebuie sa reliefeze elementele esentiale ale acestora. in continuare vom relief doar elemente tipice ale operatiunii in sine. precum si tehnici de vanzare si promovare.precum si modul lor de realizare. stabilite prin reglementarile specific fiecarei piete. pentru cheltuielile operationale si a altor cheltuieli cu serviciile aditionale. ofera servicii aditionale. incorporand noitiuni si insititutii financiare. In doctrina si practica mondiala. . Principalii participanti intr-o tranzactie de leasing sunt Finantatorul (Lessor) si Utilizatorul ( Lesse). cheltuile generale si administrative. 3. Din punct de vedere economic.Conventia va indeplini anumite cerinte de forma si de fond. Pentru leasingul operational caracteristica de baza este determinata de faptul ca Finantatorul isi asuma riscul afferent valorii reziduale in totalitate. in timp ce in cazul leasingului financiar acest tip de risc este asumat partial.In mod sintetic Finantatorul achizitioneazan activul. costurile initiale directe. costurile legate de serviciile auxiliare si profitul. datorita impactului pe care fiecare dintre aceste elemente il are asupra naturii si caracterului tranzactiei. insa termenii generali ai conventiei( perioada de leasing.

valoarea reziduala viitoare va fi luata in calcul in mod obligatoriu la stabilirea elementelor de leasing. Leasingul este o alternative moderna la creditul classic. aduce atingere conceptiei traditionale de propietate si afecteaza serios mitul proprietatii in planul doctrinelor economice.De asemeni. capabile sa aduca profitul necesar achitarii redeventelor. 5. Cresterea valorii reziduale de realizaeaza in detrimental scaderii cuantumului ratelor de leasing ceea ce conduce la recuperarea investitiei de catre Finantator pe o perioada mai lunga de timp si implicit la crearea unei presiuni mai reduse in prima etapa a tranzactiei asupra “Cash Flow-ului” Utilizatorului. valoarea reziduala reprezinta o potential iesire din fluxul de numerara al Utilizatorului. Unele proiecte ale statului pot fi finantate prin intermediul “leasingului public”. productia de bunuri mobile si contruirea de immobile. trimiestriale. 4. pot atrage capitalul de pe piata si directionarea lui catre investitii.Importanta leasingului Leasingul s-a dovedit a fi cel mai eficient mijloc de finantare a investitiilor productive. indirect. Fonurile sindicalizate din contractile de leasing cu valoare mare. Prin acest mijloc se incurajeaza intreprinderile rentabile. in investitiile comunitatilor pot folosi “leasingul comunal”. Nu in ultimul rand leasingul combinat cu facilitatile fiscale adecvate poate fi un miljoc efficient de dezvoltare a regiunilor subdezvoltate. Indiferent de metoda de determinare a ratelor de leasing.Acceasta forma de finantare ofera creditorului drept garantie insusi dreptul de propietate. oferind un plus de siguranta detinatorului de capital.Clasificarea operatiunilor de leasing Atat in practica cat si in literature de specialitate leasingul se remarca ca o operatiune complexa de finantare cu furnizare suplimentara de servicii aditionale. Impactul valorii reziduale asupra ratelor de leasing reflecta influent ape care o detine dimenciunea valorii reziduale asupra ratelor de leasing complementare. a tranzactiei de leasing si implicit a riscurilor asumate de Finantator. Leasingul accentueaza tendinta moderna a capitalismului de a face o disociere intre cei care detin capitalul si cei care folosesc in mod active acest capital. in acest fel leasingul se dovedeste un mijlocde vitalizare a unei economii decapitalizate.Statele au incurajat finantarile prin intermediul leasingului a unor investitii de interes general. Ratele de leasing sunt determinate in functie de rezultatul negocierilor dintre Finantator si Utilizator urmarind de regula interesele acrestuia din urma si pot fi lunare. fapt ce da creditului un grad de risc scazut. semestriale sau anuale. dar poate fi si o metode de remobilizare a capitalului imobilizat. Prin utilizarea fondurilor pentru plata furnizorilor de bunuri se incurajeaza. Operatiunile de leasing pot fi structurate in diverse categorii:  In functie de natura financiara sau nonfinanciara a operatiunilor de leasing se disting doua tipuri de leasing: .

 Dupa criteriul territorial distingem doua forme de leasing  Leasingul intern  Leasingul extern Departajarea acestortipuri de leasing este determinate de rezidenta Utilizatorului si Finantatorului.  In functie de structura sumei finantate:  Leasingul net.  Leasingul financiar: este o operatiune de credit cu character specific ce consta in acordarea dreptului de folosinta asupra bunului finantat unui Utilizator. dar de regula ele sunt operatiuni dedicate anumitor piete de bunuri finantabile pe perioade correlate cu propriile durate de viata.Perioadele de inchiriere cumulate sunt de regula mai scurte decat perioada de viata a bunului. leasingul este : . 6. Clasificarea contractelor de leasing Se folosesc mai multe criterii de clasificare : a) dupa calitatea utilizatorului . . in care suma finantata reprezinta pretul de achizitie al bunului.  In functie de durata contractului de leasing remarcam:  Leasingul pe termen scurt  Leasingul pe termen mediu  Leasingul pe termen lung Aceste tipuri de operatiuni sunt determinate uneori de cerintele Utilizatorului. alta decat furnizolrul.  O alta structurare a operatiunii dupa criteriul determinat de gradul de implicare a furnizorului de bunuri in tranzactia de leasing.  Leasingul operational: este o operatiune de inchiriere succesiva a unui bun. avand ca varianta “leasingul comunal “ . actionand astfel ca liant intre furnizorul de bunuri si beneficiarul acestora. imparte leasingul in:  Leasing direct: unde Finantatorul este si Furnizor  Leasing indirect: unde Finantatorul este o entitate specilizata. daca cel care beneficiaza de finantare este statul . privat . b) dupa apartenenta partilor : . De asemenea pe piata de leasing exista o multitudine de alte forme de leasing determinate de o serie de caracteristici specifice.  Leasingul brut in care suma finantata cuprinde si valori aditionale pretului de achizitie cu referire directa la costurile cu serviciile de intretinere. sumele privind primele de asigurare a bunurilor. cand utilizatorul este o comunitate locala . daca se realizeaza finantarea unei intreprinderi particulare vizand bunuri cu destinatie comerciala sau industriala ori pentru persoane fizice bunuri de folosinta indelungata sau imobile cu destinatie de locuinte . public . reparatiile.

cu structura tripartita .leasing ) in care suma redeventelor platite locatarului .pay. leasingul sindicalizat – finantarea ahizitiei bunurilor contractate in regim de leasing se face prin punerea in comun de fonduri apartinand mai multor societati de leasing . problema daca exista un raport de corelatie intre investitie si risc . leasingul realizat cu fondurile unei societati de leasing . din care s-a scazut cea cu titlu de marja de profit . . In special este vorba este vorba de leasingul echipamentului industrial sau alte bunuri mobile de mare valoare (avioane petroliere . 7. amortizeaza valoarea bunului. contractul de leasing cu amortizare integrala ( full – pay – out. La egalitatea . Se aplica principiul egalitatii valorilor actuale ale echivalentului sumei de finantare ( costul de achizitie si montaj al echipamentului inchiriat = E ) si ale iesirilor de trezorerie pentru platile viitoare privind chiria anuala (CH) si valoarea reziduala ( VR) . Abordarea riscului in investitii – spre exemplu – pune . in prezent . sateliti .leasing ) d) dupa apartenenta fondurilor investite prin contractul de leasing : . contractul de leasing care are ca obiect un bun construit chiar de finantator . contractul de leasing international – cand intervine un element de extraneitate . . in primul rand . contractul de leasing cu amortizare partiala . c) dupa modul de calcul al redeventelor : .23 permitandca echipamentul industrial si constructiile sa poata fi utilizate .out. Raspunsul comporta anumite formulari graduale dupa cum urmeaza : . Acest tip de contract se caracterizeaza printr-o valoare reziduala considerabila care da consistenta dreptului de optiune ( non. a celor doua fluxuri de trezorerie ( de intrare echivalenta si de iesire efectiva ) se calculeaza costul acturial al leasingului ca o rata interna de rentabilitate . Costul leasingului Leasingul reprezinta un mod de finantare particular care poate fi analizat ca un imprumut . In acest caz este relevant sistemul de impunere fiscala si vamala . etc ).Leasingul – alternativa de finantare . numita furnizor : . Ordonanta 51/1997 reglementeaza leasingul sindicalizat in art. in sistem leasing “ de catre mai multe societati comerciale . Costul acestei surse de finantare poate fi evaluat sub forma unei rate actuariale . Este cazul societatilor imobiliare pentru comert si industrie care exploateaza prin leasing imobilele pe care le-a construit . contractul de leasing clasic . leasing national – daca partile apartin aceluiasi stat . In acest caz bunul provine de la o terta persoana . daca intre acestea s-a incheiat un contract in scopul realizarii unei investitii sau al folosintei commune “ e) dupa provenienta bunurilor finantate : .full. In acest fel se pot finanta investitii mari cu riscuri scazute . camioane .

constituie ea insasi un purtator de risc . certa . strucutura financiara ( a capitalurilor proprii interne si externe si a capitalurilor imprumutate ) determina economii fiscale pe masura cresterii ratei indatorarii . . in fapt . cumpararea de actiuni noi de catre manageri sunt incitante pentru performanta intreprinderii si conduc la cresterea valorii acesteia . in procesul de decizie nu se poate lucra cu certitudini absolute asupra evolutiei unui fenomen sau indicatori . relative la un viitor incert . Obiectivul major urmarit de managerii si de investitorii de capital este acelasi : maximizarea valorii de piata a intreprinderii . o forma a ofertei care intampina cererea manifestata pe piata . bunuri si servicii . Aceasta valoare va fi apoi impartita proportional intre actionari si creditori . obtinerea unui castig . e) investitia reflecta . a) investitia este generata de nevoi si trebuinte individuale si social – umane. Teoriile noi din finante argumenteaza ca indatorarea . acoperirea cererii de marfuri .Decizia de finantare . f) investitia prin continutul sau si prin de infaptuire . Insa piata nu este perfecta si datorita unor asimetrii de tratament fiscal al veniturilor de capital ale actionarilor si creditorilor . decizia de finantare si cea de dividend pot influenta valoarea intreprinderii si a investitiilor . b) investitia este o cheltuiala prezenta pentru satisfacerea unor nevoi si trebuinte viitoare. d) investitia este o cheltuiala prezenta . 8. reflectata pe piata de nevoia individuala si sociala . c) investitia este o cheltuiala prezenta . investitiile sunt supuse influentei unor factori cu actiune mai mult sau mai putin sigura . subiectiv sau obiectiv fundamentata pe un scop virtual – speranta satisfacerii nevoilor si trebuintelor . In general . Decizia de finantare este in cea mai mare parte asumata de conducerea intreprinderii ( de catre managerii acesteia ) si mai putin de catre “furnizorii” de capitaluri . reala . ci cu estimari care sunt doar probabile . Oricat de avansate ar fi cercetarea si estimarile previzionale . Adeseori cunoasterea incompleta si mai ales imperfecta a tuturor conditiilor de desfasurare a procesului investitional punne probleme deosebite . greu de solutionat pentru investitor. Prin natura lor . Costul capitalurilor Pe o piata perfecta decizia de finantare sic ea de autofinantare nu ar modifica nicidecum valoarea intreprinderii si a proiectelor sale de investitii .

b) sa renunte la achizitionarea bunului c) sa prelungeasca contractul de leasing . Acestea se aduce . utilizatorii vor trebui sa solicite finantarea bunurilor dorite companiilor de leasing in conditii tentante pentru acestea . iar beneficiarul – performante maxime cu minimum de cheluieli . Orice operatiune de leasing trebuie analizata prin logica a cel putin doi participanti : compania de leasing si utilizatorul .In acest context Finantatorul nu detine in Patrimoniul sau un activ imobilizat. Singura cale posibila de reducere a costului capitalurilor este aceea de a creste ponderea investitorilor care cer o remunerare mai mica a capitalurilor . Ramane de realizat daca modificarea structurii capitalurilor determina sau nu cresterea valorii intreprinderii . Aceasta este deci problematica analizarii concomitente a deciziei de investire si acelei de finanatare . Insemnatatea aceastui produs determinata de dimensiunea cantitativa si calitativa inregistrata. dar cu pastrarea dreptului legal de a deduce cheltuielile cu amortizarea. La randul lor . Compania de leasing va trebui sa-si analizeze strategiile de finantare astfel incat ofertele sa fie tentante pentru utilizatori . sunt nevoiti sa urmareasca reducerea costului capitalurilor imobilizate . Fiecare dintre cele doua parti urmaresc obtinerea de avantaje maxime : compania de leasing – maximum de profit cu riscuri minime . in mod practic . ci un activ financiar -Utilizatorul la finalizarea contractului de leasing financiar are urmatoarele optiuni: a) sa achizitioneze bunul achitand valoarea rezidual prestabilita. coroborata cu o multitudine de aspecte de ordin teoretic si practic ne determina.Concluzie In concluzie constatam ca leasingul are o istorie demna de luat in considerare. care are obligatia de a plati Finantatorului o contraprestatie denumita rata de leasing. Managerii intreprinderii . sa-i acordam leasingului valoarea de concept. -Bunul este inregistrat in patrimoniul Utilizatorului fara ca acesta sa fie proprietar . 9. creditele fiind in general obtinute la un cost (dobanda) mai mica (a) decat capitalurile proprii. respectiv al cresterii valorii totale a intreprinderii . ca in abordarea acestei problematici. Investitorii de capital urmaresc o remunerare a investitiei lor la o rentabilitate superioara oportunitatilor de investitii oferite de piata fiananciara . Prin caracteristicile specifice ale leasingului determinate de faptul ca: -Finantatorul este obligatoriu proprietarul bunului ce face obiect leasingului -Bunul ce face obiectul leasingului este inchiriat Utilizatorului. actionand in interesul investitorilor de capital . printr-o crestere a gradului de indatorare . Utilitatea acestui cost redus ca factor de capitalizare a cash-flow-urilor degajate de intreprindere va aduce la cresterea valorii acesteia .

Leasing. Dorin. 2000 3. Operatiunile de leasing.cu alte forme de creditare existente pe piata financiar-bancara. Mosteanu Roxana Narcisa. 2003 (teza de doctorat ) 2. Bucuresti: Lumina Lex. Concluzionam ca leasingul reprezinta o forma viabila de finantare ce merita a fi analizata disctinct ca operatiune de finantare in companie directa. 2014 . Clocotici. IONEL. Sergiu. Contractul de leasing.2010 Roman Constantin . Bucuresti: Universul juridic. Finantele institutiilor publice. Popovici. BIBLIOGRAFIE 1. Bucuresti:Ase.Cale de finantare a investitiilor. Bucuresti: Ase. MUSTEA-SERBAN.