You are on page 1of 3

Hekurudha

kufirit me Maqedoninë. Hekurudha mbulon zonat më të
populluara industriale dhe të banimit.
Vija e parë hekurudhore në ---është ndërtuar në vitin në
relacioninë. Më vonë ka filluar dhe është kryer ndërtimi
i rrjetit ---−. Hekurudhat es shtrihen në tërë territorin
e me një gjatësi prej ---- km. Në këtë gjatësi nuk
përfshihen vijat industriale të cilat kapin gjatësinë prej
km. Vijat hekurudhore bëjnë lidhjen e të gjitha qendrave
më të rëndësishme të ---përveç ---−. Vijat e hekurudhave
të Kosovës kanë lidhje të drejtpërdrejt edhe me shtetet
fqinje si me Malin e zi dhe përmes tyre edhe me shtetet
e tjera.
Hekurudhat Shqiptare u ndërtuan gjatë periudhës së
Pamje e hekurudhës ekonomisë me planifikim të centralizuar, ku Qeveria
vendoste kufizime shumë të forta mbi llojet e tjera të
transportit. Pronësia e autoveturave ishte e ndaluar dhe,
Hekurudha është "rruga" mbi të cilën kalon treni. Kjo
në rrugët që kalonin paralel me hekurudhën, ishin të
rrugë është e ndërtuar posaqërisht për kalmin e trenave
ndaluara trafiku i autobusëve dhe lëvizjet e mallrave në
dhe të asnjë mjeti tjetër transportues. Është e përbërë
një gjatësi mbi 11 km.
nga dy binarë të hekurt të cilët janë të shtrirë paralelisht
njëri me tjetrin. Këto binarë janë të përforcuar mbi Ekzistonin një numër industrish prodhuese dhe një
shtylla të shtrira betoni ose druri. Nën to dhe në pjesët industri minerare shumë aktive që furnizonion industritë
anësore zakonisht shtrohen gurë të vegjël me qëllim të e Europës Lindore nëpërmjet lidhjes hekurudhore me
përforcimit shtesë të binarëve si dhe pamundësimit të Malin e Zi. E vetmja lidhje ndërmjet HSH dhe rrjetit
rritjes së bimëve dhe mënjanimin e ngritjes së pluhurit. hekurudhor Europian, vetëm për transportin e mallrave.
Me ndryshimet politike dhe ekonomike të viteve 1990,
kërkesat për transport kanë ndryshuar në mënyrë
1 Historia dramatike. Ka pasur një rritje të shpejtë të shërbimeve
private të kamionëve dhe autobusëve dhe sidomos të
autoveturave private që e kanë devijuar trafikun nga
2 Hekurudhat botërore hekurudha. Shumë miniera dhe fabrika shtetërore
jane mbyllur duke e ulur në mënyrë serioze trafikun
hekurudhor.
3 Hekurudha në Shqipëri
Në këtë klimë të re transporti, hekurudhat shqiptare po
bëjnë përpjekje të mëdha për t’u bërë një ndërmarrje e
3.1 Historiku orientuar nga tregu, për të përballuar sfidat e kohës.
Linjat e para hekurudhore në Shqipëri ishin linja Prioritet kryesor është realizimi i lidhjes hekurudhore
minerare dhe ushtarake me skartament të ngushtë, të me ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, pjesë e
ndërtuara ndërmjet viteve 1917 dhe 1930, nga austro – Koridorit VIII Trans-Europian.
hungarezet dhe italianet.
Ndërtimi i një sistemi hekurudhor me skartament Momente më të rëndësishme në histori
standard, filloi në vitin 1947 dhe vazhdoi me shpejtësi për
të arritur në përmasat e tij aktuale prej 677 km, në vitin • nëntor 1947 – Inagurohet linja e parë hekurudhore
1987. me skartament standard nga Durrësi në Peqin.
Rrjeti hekurudhor shtrihet nga Porti i Durresit, në Detin • qershor 1957 – Futet për herë të parë tërheqja
Adriatik, dhe shkon në tre drejtime: në veri drejt kufirit Diezel Elektrike
Shqiptaro – Malazez në Han të Hotit, në jug drejt Ballshit
dhe Portit të Vlorës dhe në lindje drejt Pogradecit, pranë • korrik 1973 – Përfundimi i linjës së parë

1

për shërbimet e mallit dhe të udhëtarit • Shpejtësitë maksimale të projektimit: deri në 80 km/orë për shërbimet e mallit dhe të udhëtarit • Pesha maksimale për aks: 20 ton /aks • Pesha për ml: 8 ton • Gabariti maksimal statik i ngarkimit: B ( sipas standarteve të RIV) • Rrezja minimale e projektimit: 500m . të klasit T669.bllok. • Viti 1980 – Hekurudhat Shqipatre realizojnë 47% të volumit të përgjithshëm të transportit të mallrave në vend. 4 Hekurudha në Kosovë 5 Shih edhe • Hekurudha Durrës-Tiranë • Hekurudha e Shqipërisë • Hekurudhat e Kosovës . që i lejon operatorët e tjerë të kenë akses në H. me një pjerrtësi deri në 18 0/00. Të dhëna kryesore • Skartamenti: i gjithë rrjeti është me skartament standard 1 435 mm . 230 km linja sekondare.1.SH. me 1 350 kf. me 100% kapital shteterorë. 300m për zonat malore.2 5 SHIH EDHE hekurudhore malore nga Elbasani në Prrenjas.SH u transformua nga një Ndermarrje Shteterore në Shoqeri Anonime.43 kg/ml dhe P43 me 44. • shtator 1986 – Fillon transporti ndërkombetar hekurudhor i mallrave nëpërmjet linjës Bajze – Tuz. • mars 2005 – Hyrja në fuqi e Kodit të ri Hekurudhor. • Gjatësia: 447 km linjë kryesore . • Linja: njëfishe • Elektrifikimi: asnjë seksion i elektrifikuar • Tërheqja: lokomotiva diezel elektrike ÇKD.61 kg/ml • Tipet e traversave: traversa druri . • Pjerrtësia maksimale: 9 0/00 deri në 18 0/00 për zonat malore • Tipet e shinave: S-49 me 49. • Viti 2000 – H. traversa betoni bi.

TXiKiBoT. EmausBot. Xqbot. JAnDbot. 3 6 Text and image sources. CERabot. contributors.org/wikipedia/commons/c/c2/I_eated_this_railway_part.3 Content license • Creative Commons Attribution-Share Alike 3.jpg Burimi: https://upload. and licenses 6. KamikazeBot.jpg Licenca: Public domain Kontributorë: Puntori’s cammera Artisti origjinal:/i> sq. CUSENZA Mario. WikitanvirBot. Mr Robot dhe Anonim: 4 6. Addbot. Pmlinediter. Loveless.wikipedia.wikimedia.0 . Luckas-bot. Namik. ArthurBot.2 Images • Skeda:I_eated_this_railway_part. Flokarti. MerlIwBot. Roboti Tung. SieBot. Zeke.org/wiki/Hekurudha?oldid=1713994 Kontribuesit: Puntori.1 Text • Hekurudha Burimi: https://sq. Rubinbot. Escarbot.wikipedia: Puntori 6. VolkovBot.