You are on page 1of 16

Tabela e librezes se masave

Faktoret
Nr. rendor Nr.
analiz- Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total
es Sasi Gjatesi Gjeresi ose
thellesi
PUNIME DHEU
Germim dheu me makineri me ekskavator (ne kat. II), me
1 27 zinxhir. m3

Faza e pare ne forme pllake
1 19.3 10.4 0.2 40.144

1 17.2 4.3 0.2 14.792

1 9.3 2.9 0.2 5.37

Faza e dyte ne forme plinti (PL1) 4 2.4 2.4 1.35 31.104

8 2.4 1.28 1.35 33.177

Faza e dyte ne forme plinti (PL2) 2 6.1 4 1.35 65.88

2 6.1 1.28 1.35 21.08

2 4 1.28 1.35 13.824

Faza e dyte ne forme plinti (PL3) 1 8.4 6 1.35 68.04

1 8.4 1.28 1.35 14.515

1 6 1.28 1.35 10.368

Faza e dyte ne forme plinti (PL4) 1 6.1 6 1.35 49.4

1 2.1 2 1.35 5.67

4 0.392 0 Shuma 3.A-7.392 0 Shuma 3.4 0.8 1.91 Faza e dyte ne forme plinti (PL6) 1 5.498 PUNIME BETON E BETON-ARMEJE Shtrese cakelli t=10cm.182 PL-3.1 0 0.3 0.976 0 16 0.A-8) 3 0.4 6.753 1 2.9 0.C-5 .4 0.B-8.9 0.(A-3.B-5.617 0 2 1.4 0.35 5.976 4 114/1 Plinta B\A e bazamente ÷20 m M-200 3 m3 PL-1.207 makineri m3 Nen plintat PL-1 16 1.2 3 1.C-8.A-4) 2 1.4 1.8 2.35 2.3 0.35 57.A-7.352 1 2. 16 1.1 0.6 1.2 6.35 4.D-1.252 0 Shuma 22.033 Kollona K-2 (A-1.536 16 0.55 0.724 1 1.9 0.C-C 2 15.136 0 Nen plintat PL-2 2 1.976 3 109/1 Shtrese betoni M-100 nen plintat Nen plintat PL-1 16 1.4 0.748 20.D-4.4 0.1 0 0.3 2.4 0.448 0 Nen plintat PL-3 1 2.4 0.35 0. Faza e dyte ne forme plinti (PL5) 1 6.3 0.C-7.35 0.6 1.C-1.35 8.976 0 3.A-8.027 .25 455.3 0.976 0 3.35 0.259 5 116/1 Tra themeli M-200 m3 Trau A-A.B-2.8 0.B-3.4 0.D-3.4 1.15 0.1 3.35 50.4 0.4 0.136 0 Nen plintat PL-2 2 1.808 0 Kollona K-3 (A-3'.4 0.1 0.35 0.9 0.448 0 Nen plintat PL-3 1 2.A-5') 2 0.896 PL-2.35 10.9 1.65 0.35 1.C-3.4 1.1 0.(A-1.301 1 1.9 1.6 0.67 475. e perhapur e ngjeshur me 2 3.724 2 0.8 1.35 0.65 1.4 0.3 0.1 0.E-4.(D-6) 1 2.259 0 22.1 3.4 3 1.

C-3.98 0 Kollona K-2 (A-1.3 0.15 1.55 deri -0.3 3.55 0.00 deri ne +3.3 0.30 (K2) 18 0.C-1.00 deri ne +3.3 0.017 Trau 4-4.1 0 0.3 0.0395 0 Shuma 12.103 0 Nga kuota ±0.045 Trau B-B 1 14 0.B-5.852 7 121/1/A Soleta te plota monlite ÷4m M-250 m 3 Rampa e shkalles kuota (-0.103 0 Nga kuota +3.15 1.C-5.3 0.3 0.122 6 117/1/A Kollona B/A monolite me lartesi ÷4 m M-250 m3 Nga kuota ±0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.3 1.15 5.D-6.E-4.3 0.3 0.852 0 12.00 deri ne +3.30 (K3) 2 0.3 1.3 0.3 0.1 0 0.1 0.D-7) 5 0.3 0. analiz.7 0.3 0.3 3.045 Trau E-E 1 5.12 1.504 0 Kollona K-2 (E-4.1 0 0.15 (K2) 18 0.729 0 Kollona K-2 (D-1.02 Shuma 9.C-8) 5 0.3 0.D-1.B-8.C-7.3 0.D-3) 5 0. Kollona K-2 (C-1.A-7) 2 0.018 Trau 1-1.3 0.8-8 2 6.3 3.3 0.3 0.3 0.D-6.E-6) 4 0.3 0.2835 0 Nga kuota +3.3 0.55 0.423 0 Kollona K-2 (C-7.3 0.3 0.1584 0 Faktoret Nr.2 0.C-8.3 0.3 0.3 0.3 0.0395 0 Nga kuota +3.15 (K1) 1 0.3 0.26 0 Kollona K-2 (B-2.7 0.C-3.E-6) 2 0.15 (K3) 2 0.15 5.1 0 0.15 0.15 deri ne +6.30 (K1) 1 0.3 3.045 Kollona K-3 (A-3) 1 0.498 0.3 1.B-8) 4 0.04) 1 1.1 0 0.1 0 0.3 0.036 Trau D-D 1 8.15 deri ne +6.009 Trau 7-7 1 4.6 0.1 0 0.3 0.D-4.3 0.3 0.A-8) 5 0.3 3.2835 0 Nga kuota ±0.3 0.206 0 Kollona K-2 (C-5.6-6 2 3.15 0.3 0.3 0.B-3.15 deri ne +6.045 1 0. Emertimi i punimit Njesia Pozitiv Negativ Total es .594 0 Kollona K-2 (D-4.3 3.1 0.D-3. rendor Nr.036 Trau 5-5.3 0.55 0.B-3.B-5.376 9.3-3 2 11 0.

5 1.95 Traret T-8.kuota +3.3 102.3 0.Aksi (7-7.65 0 Ballkoni ne kuoten +3.15.28 0...kuota +6..15.2-2) 1 5.15.25 0 2.3 0.5 0 6.45 Traret T-7.3 51..Aksi (B-B) 2 14 0.Aksi (7-7) 1 4..18 Traret T-2.Aksi (2-2) 1 8..7 Traret Tp-3.15.25 0 3...kuota +3.28 0.25 0 2.D-D) 1 13.5 0 2.Aksi (C-C) 1 5 0.15.25 0 2..kuota +6.5 1.35 Traret T-2.kuota +6.075 226.B-B) 1 12 2 24 0 Ballkoni ne kuoten +3.25 0 2.15) 18 1.9 0.75 Traret T-2.475 Traret T-6.55 deri -0.9 Traret T-9.475 Traret T-9.3 57.5 0.8-8) 1 5.8 0.Nr.+6. rendor Nr.25 0 7.E-6 4 0.9 0 Ballkoni ne kuoten +3.15…(D-D) 1 13.30 (B-B.1 2.Aksi (A-A) 2 15.33 0 Shuma 1..25 0 2. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi Bazamaket (-0.1 1.17 0 Soleta ne kuoten +3..15.Aksi (D-D) 1 13.Aksi (C-C) 1 10.15 0.30.975 Traret T-3.25 0 1.673 0 .8 Traret T-6.+6.025 Traret T-7.721 Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm 8 125/1/A m2 Soleta ne kuoten +3.5 0 0.012 9 119/1/A Trare deri ne 4 m.8 0.00 deri +3.15.5 7.375 0 Kollonat E-4.025 Traret T-9.4 0.Aksi (1-1.Aksi (1-1) 1 5. analiz.9 4.7 Traret Tp-1..7 0.25 0.25 0 1.Aksi (8-8) 2 5.04) 3 1..E-E) 2 5.4 0.53 1 0.5 Traret T-4.1 0.9 0..6 1 2.15..Aksi (E-E) 2 5.30.5295 0 Bazamaket (±0.25 0 2.15 0.D-D) 1 11.62 0 soleta ne kuoten +6.Aksi (D-D) 1 11..5 0.175 0.25 0 7 Traret T-5. M-250 m 3 Traret T-1…(E-E) 2 5.25 0 2..9 0.9 0.kuota +6.2 1 0.8 0.9 4.15) 1 3.0874 57.25 0.25 0 2..15.34 0 Soleta ne kuoten +3.Aksi (2-2) 1 4.15.Aksi (7-7) 1 9.6 0.25 0 1.C-C) 2 11.05 Traret Tp-2..2 0.9 0.6174 0 Sheshpushimi kuota +1.Aksi (5-5) 1 13.Aksi (3-3) 1 9.1 0.2 0.Aksi (D-D.72098 0 1.kuota +3.08568 0 Rampa e shkalles kuota (±0.kuota +3.00 deri +3.30..9 31..1 8.Aksi (C-C.5 2.5 0 4.Aksi (4-4..30..4 0.17 0.6-6) 4 2.95 Shuma 283.30.4 4.Aksi (C-C.Aksi (1-1) 1 9.30.kuota +3.40735 0 Traret T-1.Aksi (A-A.

(1-1) 1 5.3 0.287 0 KollonatC-1.6 0.A-5 4 0.12 0.45 Traret T-3…(C-C) 1 10.3 0.25 0.5 0 0.5 1..1 0.25 0.96..(8-8) 2 5. traret T-2.kuota +6.3 0 0.15.8 0.485 0 Traret T-8.C-8 3 0.467 1.30.5 0 Kollonat B-2.5 1.5 1.9 0.D-3.144 0 Tipi II (per dritaret e banjave) 4 1 0.C-7.A-8 6 0.12 0.4 0.5 0.819 0 .3 1..(3-3) 1 9.1 0.kuota +6.042 0 Tipi IV (per dyert e ballkoneve) 2 1.25 0.kuota +6.2375 0 Traret T-9.25 0.27 Kollonat A-3..5 1.5 3.25 0.25 0.(B-B) 2 14 0.3 0.779 23.3 0. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi 10 119/1/A Arkitrare deri ne 4 m.(7-7) 1 4.054 Traret T-4.30…(D-D) 1 11.25 0.15.25 0.3 0.5 0 0.5125 0 Traret T-9.25 0..(1-1) 1 9..3 0.3 0.487 0 Kollonat D-2.25 0.35 0 Traret Tp-3.90.3 0.12 0. analiz.875 0 Kollonat A-1.135 Traret Tp-1…(C-C) 1 5.25 0.C-5 2 0.5 1.3 0.30.25 0.(4-4.5 0 0.06 0 Shuma 2.25 0 Tipi III (per dyert e dhomave) 6 1.8 0.3 0..25 0.264 11 121/1 Breza B/A M-250 m3 Kuota +0.25 0.89 0 Traret T-9.(3-3) 1 8.5125 0 Traret T-7.(2-2) 1 4.25 0.12 0.475 0 Shuma 25.688 Faktoret Nr.2375 0 Traret T-6.3 0. M-250 m3 Tipi I (per dyert e banjave) 4 1.3 1.02.kuota +3.225 0 Tipi V (per dritaret e dhomave) 4 2.3 0.12 0.25 0.7 0.5 0.9 0.kuota +3.D-6.3 0..9 0.(7-7) 1 9.3 0.+3.B-3.(A-A) 2 15.25 0.871875 0 Tipi VI (per dritaret e shkalleve) 2 1 0.55 0 Tipi V (per dritaret e dhomave) 9 1.12 0.30.B-5.B-8 8 0.55 0.6-6) 4 2.25 0.5 0..9 0.(1-1..263835 0 2.1 0.5 1.05 0 Traret Tp-2.D-7 10 0.(5-5) 1 12.2 0.D-4.5 3.5 0 0.795 0 Kollonat C-3.kuota +6...A-7.5 0.25 0.5 0..5 1. rendor Nr.12096 0 Tipi III (per dyert e dhomave) 1 1.25 0.9 0.25 0.5 0.36 Traret T-5.5 0 0.33 traret T-6.5 0.25 0.kuota 3.4 0.4 0.2 0.725 0 Traret T-7.15.25 0.A-C) 3 9.+7.25 0.55 0.

25 0.(1-1) 1 4 0.4 Muri kuota +3.8 0.3-4) 3 3.0945 Dera 3 0.96.(4-4.4 .70875 Dritarja 1 1.07776 Dyert 6 0.12 0.936 0 Klollonat 1÷4-A 3 1.25 3.1-4) 3 10..25 3.3 0..3 0..5 0 0.02.4725 Dritarja 1 1.+3.819 0 Klollonat A÷C-4 3 1.15 0 0.4725 Dritarja 1 1.25 3.(D-7.675 Traret T-7.00875 0 Kollonat .45 0.90.6 0.8 0.1 0.25 0.6225 0 Kollonat (1-D.+7.25 3.6225 0 Kollonat .25 0.5 0 0.25 1.02.00875 0 Kollonat .15 3.25 3.(B-B.90.02.25 0.(7-7) 1 8.25 3..12 0.02.675 Traret T-9.25 0.5 0 0. Kollonat A÷C-1 3 1.25 1.4 0 0..15 10.25 0.25 0.12 0 0.1-4) 3 10.(7-7) 1 4.15.1305 Kuota +0.25 0.65 0.96.936 0 Klollonat 1÷4-C 3 1.12 0.15 0 1.25 3.675 Traret T-6.659 PUNIME MURATURE Mur me tulla te lehtesuara dopjo deri 3m me llaç M-25.12 0 0..5 0 0.45392 0.3 0.+3.(2-2) 1 8 0.25 3.96.15.(4-4) 4 2.0945 Kuota +0.(D-7.5 0 0.12 0.15 3.25 3.12 0.(1-1) 1 4..25 0.1 0.25 3.C-7) 2 0...23625 Traret T-7.25 0.+7.4 Muri kuota +3.3 0.(2-2) 1 4 0.2-B) 3 0.(7-7) 1 4 0.6 0.C-7) 2 0.04 Muri kuota ±0.675 Traret T-9.05 0.25 0.4 0 0.9 0.12 0.9 0.108 Kuota +0.(2-B) 1 0.96.1305 Dera 3 1.12 0 0.00..8 Muri kuota ±0.25 0.12 0.90.25 1.(4-4.8 0.4 0 0.4 0 1.15 3..15.(C-C.8 0.78624 0 Klollonat A-2÷C-3 6 0.+7.(A-A.07776 Kuota +0.15 0 0.00.12 0.+3.1-C) 2 0.79452 3.15 0 0.A-C) 6 9. 15 70/2 25cm m3 Muri kuota ±0..12 0.12 0 0.3-3.2 0.+7.00.08 0 Kollonat 8 0..6-6) 4 3.25 1.(2-2) 1 4..(7-7) 1 4 0.90.+3.3 0.25 0..4725 Dritarja 1 1.00.25 3.25 3.12 0 0.15 7.96..+3.15768 0 Shuma 4.02.15 0 0.15 0 0.90..4 0..(2-2.+3.05 0.15 7.(2-2) 1 8.25 0..(2-D.6 0.5 Muri kuota ±0.25 0.45 0.12 0 0..9 0.3 0.A-C) 3 9.4 0 0.12 0 0.3 0.+7.2 0..081 Kuota +0.2-C.89 Traret T-8.9 0.4 0.38625 0 Kollonat.12 0 0.9 0.

6 Muri kuota ±0.25 3.15.(D-D) 1 12 0..25 3.(8-8_ 1 4 0.25 3.487 Muri kuota +3.33 Dyert 2 0.15.25 3.15 0 0.15 0 0.6 0.15 0 1.25 2.15 0.25 0...15 3.15 11.182 Dritaret 1 0.C-3..15 0 1.0125 Dera 1 1.945 Dritaret 4 0.25 3.805 Traret T-4.45 0 Kollonat .15 0 0.9 0.6 0. analiz.C-3.D-8) 2 0.25 3.2 0 0..4 0 2.25 0.B-3.662 0 Kollonat .25 2.3 0.8 0.D-3.25 0..E-6) 4 0.15 11.25 2 0 0.25 3.15 10.(C-8.B-3.25 2 0 0.8 0.25 3.6225 0 Kollonat .(C-C) 1 11.5 0..8 Traret T-2.25 0.(B-B) 1 14 0.5 0..25 0.25 0.4 0.5 0 1.(D-1.B-5) 4 0.695 Faktoret Nr.3 0.(8-8) 1 4.182 Dritaret 1 0.3 0.2 0 0.15 0 0.7053 35.8 0.25 2.3 0.4 0.945 Muri kuota ±0.15.2 0 0.5 0 1.00.4725 Traret T-9.25 3.3 0.3 0 0.25 3.25 0.(E-4.225 Shuma 106.6 Dera 1 1.181 Dera 1 1 0.3 0.33 Dyert 2 0.25 3.25 1.C-1.25 0.(B-B) 1 12.25 2..D-4) 5 0.6 0.3 0 0.C-5) 4 0.(B-B) 1 12. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi .312 Muri kuota ±0.7087 Dritaret 4 1.(E-E) 2 5.8 0.8 0.(C-C) 1 9..15 0.4 0 0.025 0 Kollonat B-2.(C-C) 1 10.00.25 3.15 9..15.505 0 Kollonat ..6 0.25 3. rendor Nr..7187 Traret T-4.3 0.36 Traret T-1..+3.55 Traret T-3.945 Dritaret 5 1.15 0 0.C-5) 5 0.D-3.93 Muri kuota +3.25 0.5 0 1.25 3...3 0.135 0 Kollonat C-2.9 0.00.5 0 1.15 8.D-4) 5 0.4 0 0.4 Muri kuota ±0.B-5) 3 0.025 0 Kollonat (B-2.15 9.(D-D) 1 13..3 0.552 0 Kollonat..6 0.15 0 1.(E-E) 2 4.25 1.00.4 0 1.15 8.6 0 0..(B-B) 1 14 0.896 Traret T-2.5 0 1.25 3.0099 71.25 3.6 Muri kuota +3.(D-D) 1 11..25 2.(D-D) 1 10.00. Muri ne kuoten ±0.(D-2.

.12 0.85 70.(3-3) 1 4..15 1.388 Shuma 12.8 Suvatim i murit.234 Muri kuota +3.685 0 Dritaret 1 1.528 Soleta 1 10.(3-3) 1 4.74 0 dyert 4 1 2.(1-1) 1 4.00..388 Muri kuota ±0..7 0 dyert 4 1 2.1476 Dera 1 1 0.00.5498 0 traret Tp-2.8 0. analiz.12 3.(3-3) 2 4.1 0.1 2.8 Suvatim i murit.1 2.2 0 4.4 .5 1.85 46.15 2.85 15.12 2.2 0 0.5498 0 Soleta 1 4.12 0.12 2.(Pa Aks) 1 4..7 Suvatim i murit.8508 3.12 2. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi 16 86 Mur tulle me vrima deri 3m me llaç M-15.12 3..1 2.85 5.3 0 0.12 0.2 0 4.(Pa Aks) 4 4.3 0 0.75 0 Dritaret 1 1.65 2.1 2.15 1.85 11.37 0 dyert 2 1 2.(5-5) 1 6.8 0 1..3 0 0..15 4. rendor Nr.5498 0 Dera 1 1 0.15.8 0.3 0 0.(Pa Aks) 2 4.1476 Muri kuota ±0.8 0.265 Soleta 1 10.1476 Dera 1 1 0..12 0..12 3.3 0 0.11 0 Suvatim i murit.Nr.(5-5) 4 2.85 23.1 0.2 0 0.(4-4) 2 2.12 3.264 Muri kuota +3.00.12 3.8 0 2.15 1.15.11 0 Suvatim I murit 2 1 2.85 30.12 3..2 0 0.3 0 0.65 2.1 0. 17 310 llaç i perzier m2 Suvatim i murit.(2-2) 3 4.12 0.85 30..1 0.15.22 0 Suvatim i murit 6 4.549 0 Dera 1 1 0.(5-5) 1 10.1 0.0824 0 Dyert 2 1 0. me drejtues.264 Muri kuota +3.12 0.1 2..57 0 Traret Tp-3.35 Suvatim i murit.1 0.2 0 0.2 0 0.1578 9.5 0.693 PUNIME SUVATIMI Suvatime te brendshme deri 4m..2 0 8.(4-4) 1 4.12 3.(5-5) 1 6.. mur tulle.2 0 8.85 23. 12cm m3 Muri kuota ±0.(Pa Aks) 1 4.1 2.1 0.8 0.384 Soleta 1 4.37 0 dyert 2 1 2.5 1.15 1.12 2.4 Suvatim i murit.

(B-B) 1 13.(C-C) 2 9.15.6 0..85 32.12 2.(C-C) 2 6.4 Dritare 1 0.15..12 2..85 0 0.4 2..85 0 1.4 Suvatim i murit. analiz.4 Dritare 1 0.684 Suvatim I murit kuota +3.85 38.45 2.00.025 Muri pingul 2 0.(C-C) 1 3.342 Suvatim I murit kuota +3.11 0 Suvatim i murit.22 Dritaret 4 1.(7-7) 3 4.85 15.026 Suvatim I murit kuota +3.22 Muri pingul 2 0.5 0 Dyert 4 0.368 Suvatim I murit kuota ±0.(D-D) 1 7.(E-E) 2 5 2...4 2.85 18.15.55 2.85 10.026 Suvatim i murit.4 Muri pingul 2 0..00.85 35.9 2.85 28.685 0 Suvatim I murit kuota ±0..(8-8) 1 4.6 0 1.49 0 Dyert 1 1.5 1.65 2.44 0 Muret pingul 4 0..(D-D) 1 6.12 2.2 0 1.85 39.85 0 1.85 0 0.15 1.2 0 4. Suvatim i murit.12 0 Suvatim I murit kuota ±0.3 0 3.2 2.342 Shuma 618..12 2.5 0 Dyert 4 0.00.00.38 0 Suvatim I murit kuota +3.15.5 0 Dritare 4 0.6 2.95 2.(D-D) 2 5 2.85 52.12 2.00.85 28.2 0 1.85 0 0.32 Muri pingul 3 0.3 0 3.8 0 5.4 0 4.4 2.155 76.6 2.(D-D) 2 5 2.648 Suvatim I murit kuota ±0.4 0 3.12 2.(6-6) 2 2..85 28.32 Mure pingul 3 0. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi Dyert 2 1 2.12 2.4 2..8 2 0 6.1 2.055 0 Dritaret 2 1. rendor Nr..19 0 Dyert 1 1.15 1.85 0 0.85 0 1.22 Dritaret 5 1.615 0 Faktoret Nr.1 2.904 .85 11.251 541.515 0 Suvatim I murit kuota ±0.(B-B) 1 11.85 22.8 2 0 6.44 Muri pingul 2 0.

9 3.15 28.5 0 2.15 14.545 0 Dritaret 1 1.(1-1) 1 4.885 0 Dritarja 1 0. Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento 18 340 te bardhe.3 3..025 0 Suvatim i murit kuota ±0. me gevishtje. analiz.15 28.8 1.2 0 1.6 2.15..15 20..15 13.00.98 0 Faktoret Nr.6 3..2 0.00.1 Suvatim I murit.(C-C) 1 3.5 0 2.545 0 Suvatim I murit kuota +3.48 7.475 0 Dritarja 1 0.9 3.176 Suvatim i jashtem me hapesire ÷35% me granil e çimento 19 345 te bardhe.48 3.6 0.784 E-E 1 5. rendor Nr.5 3..48 2.44 Suvatim I murit kuota ±0.6 0.44 Dritaret 10 1.3 0.5 3.(4-4.7 Suvatim I murit .6_6 2 2.5 0 2.2 0 Suvatim I murit kuota ±0. mbi 8m.15 13.(D-D) 1 6..176 0 28.(2-2) 1 4.(2-2) 1 8.3 0 6.2 0 1.15 25. xokoli me gevishtje.9 0.4 2. larje m2 Suvatim I murit.48 2.232 0 A-A 1 15. mbi mure..00.48 2. larje m2 1_1 1 10.8 1..792 4_4.8 1.15 88.9 3.(7-7) 1 8.48 1.00.7 Suvatim I murit kuota ±0.44 0 8_8 1 6.5 0.6-6) 4 2 3.15 24.32 Suvatim i murit kuota +3.49 0 Dritaret 1 1.32 Suvatim i murit.(8-8) 1 4.(7-7) 1 4.(D-D) 1 7..035 0 Dritaret 1 1.2 0 Dera 2 1.3 3.48 3.9 0.65 0 Dritaret 4 0.15 1.6 0 1.5 3. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi .7 Suvatim I murit.15 28.064 0 D-D 1 7.15 11.9 0.6 3.4 0 16.056 0 7_7 1 4.035 0 Dritaret 1 1.5 0.7 Suvatim I murit kuota +3.15 34.168 0 C-C 1 2.5 0 2.15.15.(E-E) 2 5.48 5..64 0 Shuma 28.8 1.(B-B) 2 14 3.6 2.

701 Faktoret Nr.30.4344 0 Veranda 1-1 1 6..9 0.7 0.15. analiz..1 1.9 0.6 0 Veranda (1-1) 1 6.2-2) 1 14 4.6 1..+6.8 0 Ballkon 8-8 1 6.2 12. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi Shuma 231.6 1.6 0...122 0 Shuma 17.4-4) 1 5.30.5 2. rendor Nr.2 12.1-1) 1 13.328 0 Shtrese zhavorri nen dyshemene e katit pedhe.15. rendor Nr.2-2) 1 14 4.1 6.00.4 4.8 0 Veranda (1-1) 1 6.(C-C.3 0.Nr.88 216.84 14.4 4.19 0 Veranda (A-A) 1 14 2 0.(D-D.2-2) 1 11.5 2.3944 0 329.7 0.4-4) 1 5.2 2.6 1.17 0 kuota +6.9 4.2 3.(C-C. shtrese betoni M-150 m 3 Dyshemeja ne kuoten ±0.(B-B. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi 218 Cati vendi e zakonshme HD-8m mbuluar me tjegulla vendi m2 .6 54.74 0 kuota +3.15.(C-C.960 20 301 Suvatim solete me drejtues qeramike te drejte ÷4m m 2 kuota +3..701 0 17.1-1) 1 13.6 0.22 0 Veranda A-A 1 14 2 28 0 Shuma 329.6 54.3 0.2 5.9 0 Ballkon 1-1 1 6.(D-D.(B-B.394 PUNIME SHTRESASH 21 258 Shtresa brenda ndertesave.4 2 22.3.1 6.9 4.22 0 Ballkon A-A 1 11.(C-C.04 0 Shtrese zhavorri nen dyshemene e katit pedhe..402 0 35.00.9 4.244 0 Shuma 35.4-4) 2 5.7 11. analiz.9 31.2-2) 1 11.595 0 Veranda (A-A) 1 14 2 0.3 51.7 11.3 51.1 1.5 2.1 2.(B-B.164 0 Dyshemeja ne kuoten ±0.2-2) 1 11.02 0 Dyshemeja ne kuoten ±0.9 4.74 0 kuota +6....(D-D.4 12.6 2.(B-B.6 1.402 22 262/3 Shtresa brenda nderteses.1-1) 1 11.17 0 kuota +3.00. nenshtrese zhavorri m3 Shtrese zhavorri nen dyshemene e katit pedhe.

00.0468 0 Nderkatet +3.04 0.00.9 4.870 25 264 Shtresa brenda nderteses.800 24 261 Shtresa brenda nderteses.1 0.04 2.4-4) 1 5.9 4.6 61.17 0 H/iz i tarraces.9 15.5 2.(C-C.6 1.C-C) 1 16.5 2.765 Faktoret Nr.(C-C.2-2) 1 14 4. rendor Nr.5544 0 Ballkon (1-1) 1 6.2-2) 1 11.3 51.00.(D-D.04 0.4 2 0.92 0 Aksi (C-C.7 0.2-2) 1 11.7 11.9 0.9 4.1896 0 Nderkatet +3.D-D) 1 14..15.tarraca 1 6.5 7.22 0 Shuma 359..7 0.4 0 Aksi (C-C.(C-C.9 0.15.4-4) 1 5.638 0 Veranda (A-A) 1 14 2 0.64 0 H/iz ne dyshemene e banjove.(E-E.6 1.(C-C.04 0.4488 0 Shuma 13.2-2) 1 14 4.638 0 Nderkatet +3.5 2.4 4.00.6 1.(D-D.9 2..912 0 Balkon (8-8) 1 6.1 13.6 1.9 4.(B-B.(B-B. Aksi (A-A.6 125.12 Veranda (1-1) 1 6.04 2..3 0.04 1.7 11.04 2.4-4) 1 5.408 0 Nderkatet ±0. shtrese rere m3 Nderkatet ±0.5 2.3 60.2-2) 1 11.(B-B.(B-B.04 0. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi 23 197 H/izolim me emulsion dhe karton katramat me 2 shtresa m2 H/iz ne dyshemene e katit perdhe.2-2) 1 11.E-E) 1 6. luster çimentoje 1:2 m2 Nderkatet ±0.1-1) 1 13.04 0. (B-B.8 0 359.6 54.04 0.4488 Balkon (A-A) 1 11.6 2.4656 0 Nderkatet ±0.1-1) 1 13.04 2.22 0 H/iz i tarraces.765 0 207.87 0 13.(E-E.86 Ballkon (1-1) tarraca 1 6.6 0.9 18.4 4.8 0 Ballkon (8-8).4-4) 4 2.5 29 0 Veranda (A-A) 1 14 2 28 0 Veranda (1-1) 1 6. analiz.85 0 Shuma 207.6 2.74 0 H/iz i tarraces.95 Balkon (A-A) tarraca 1 11.2 0 .3 0..4 2 22..2-2) 1 14 4.6 0.4 4.3 60.15.3 61.2 0 H/iz ne dyshemene e katit perdhe.

3 51.6 2.4-4) 1 5.tarraca 1 6.95 Balkon (A-A).95 0 Veranda A-A 1 14 2 28 0 Veranda 1-1 1 6.15.2-2) 1 14 4.95 0 Nderkatet +3.2-2) 1 11. Shtrese me pllaka çimento.4-4) 1 5.4-4) 1 5.17 0 Nderkatet +3. (C-C.4 2 22.52 0 Bazamaket 18 1 0.5 2.(C-C.5 2.750 27 199 Shtresa mbrojtese mastike 5mm e3 mm zall m2 .7 11.(B-B.3 51.1 1.4 2 22.5 2. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi Nderkatet +3.06 0 Shuma 479. (B-B.8 0 Balkon (8-8) 1 6.00.6 1.1 13..64 0 Nderkatet ±0.7 11.23 0 479.8 0 Balkon (8-8).9 4.9 4. ((C-C.22 0 Shuma 346.9 15.15.00.6 54.86 0 Ballkon (1-1) 1 6.4-4) 1 5.15.15.4 4.17 0 Nderkatet +3.86 0 Ballkon (1-1) tarraca 1 6.95 0 Veranda (A-A) 1 14 2 28 Veranda (1-1) 1 6.230 Shtresa brenda nderteses.6 54.2 2.7 11.(E-E. tarraca 1 11.95 0 Nderkatet +3. te 26 265 zakonshme m2 Nderkatet ±0.6 61.9 15.74 H/iz i tarraces.(B-B.1-1) 1 13. (E-E.64 0 Nderkatet ±0.3 51.2-2) 1 11.4 4.5 2.2 0 Nderkatet ±0.22 0 H/iz i tarraces.(C-C.4-4) 1 5.1 13.7 11. (E-E..9 4.28 5.1-1) 1 13.6 61. (C-C.6 1.15..9 15.2-2) 1 11.17 3.9 4.00.9 15.9 15. (B-B.2-2) 1 11.74 0 Faktoret Nr.22 0 Sheshpushimi 1 2. Nderkatet ±0.6 54. (E-E.9 4.17 0 H/iz i tarraces. rendor Nr.74 0 Nderkatet +3.9 4.6 2.(E-E.00.15.6 1.22 Balkon (A-A) 1 11.3 60.2-2) 1 11.04 0 Bazamaket 18 1 0.2-2) 1 11.6 1.5 2. analiz.00.75 0 346.

04 0 Bazamaket 18 1 0.04 0.8 18.8 0 5. Balkon (A-A) 1 11.6 0.04 6.3 0 0.6 1.22 0 Shuma 68. analiz.7 11.560 Shtresa brenda nderteses.64 Dritare Dr-3 4 0.6 2.5544 0 Ballkon (1-1) 1 6.04 0.3 1.52 0 Bazamaket 18 1 0.7 0. te bardha m2 Veshje te mureve te banjos me pllaka majoike me lartesi 1. rendor Nr.6 1.72 Dritare 4 0. Shtrese me pllaka mermeri te 30 267 zakonshem m2 Sheshpushimi 1 2.8 0 Dritare Dr-2 2 0.6-6 8 2.6 1.215 28 201 Penobeton M-4 m 3 Balkon (A-A) 1 11.56 0 E-E 4 2.8m 4-4.4 2 22.2 15.44 Dritare Dr-4 9 1.76 Shuma 77.vendosje dritare duralumini m2 Dritare Dr-1 4 1.28 5.8 16.9152 0 1.6 1.620 PUNIME DYER-DRITARE 31 375 Furnizim.912 0 Faktoret Nr.04 0.8 0 Balkon (8-8) 1 6.8 1.37 0 29.vendosje dyer te brendshme me zemer derrase 32 383 pasqyre m2 Dyer D-3 7 1 2.370 Furnizim.8 1.6 0.17 3.1 1.5 10.72 Dera 4 0.49 0 Shuma 29.9 1.8 41.4 14.4 2 0.06 0 Shuma 10.48 70.76 0 E-E 4 2.1 34.4 .6 2.2 2. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi Balkon (8-8) 1 6.4488 0 Shuma 1.1 0.2146 0 68.15 1.6 2.1946 0 Ballkon (1-1) 1 6.2 2.915 29 326 Veshje me pllaka majolike 15x15.62 0 10.

15 (D-D) 1 6.875 Dritaret 4 1.32 Bojatisje e murit ±0.845 35.00.8 2 6.44 Bojatisje e murit ±0.875 Shuma 2.00 (D-D) 1 8.6 2.2-2) 2 8.4 0 6. rendor Nr.15 1.+3.15 (B-B) 1 11.15 (3-3) 2 4.875 0 2.+3.65 0 Dritaret 4 0.85 46.4 Bojatisje e murit ±0.380 36 404 Dy duar hidromat (Bojatisje e brendshme) m2 Bojatisje e murit ±0.44 Bojatisje e murit ±0.vendosje dyer te jashtme me lende druri.1 0 Dritaret 5 1.2 0 1.775 0 Dritarja 1 0.9 3.+3.+3.8 3.3 0 3.00.8 1.4 2.7-7.00.1 2.4 0 8.22 Shuma 3.4 2.875 PUNIME BOJATISJE 35 399 Sherbetim e bojatisje e jashtme m2 Bojatisje e murit ±0.455 0 Dritaret 2 1.22 0 3.15 (E-E) 2 5.8-8) 2 11.15 (1-1.4 Shuma 21.00 (B-B) 1 14 3.800 Furnizim. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi Furnizim.8 0 21.85 23.15 2.15 (6-6.5 3.465 425.5 0 5.15 20.15 44.25 2.15 26.00.15 34.8 1.220 Faktoret Nr.5 0 5.15 (1-1.15 1.2 0 2.32 Bojatisje e murit +3. pj. 34 387/1 xham e siperfaqje drite m2 Dyer D-1 1 1.05 Dera 1 1.68 0 Dritaret 2 1.22 Bojatisje e murit +3.3 0 2.25 2. pj.vendosje dyer te jashtme me lende druri.2-2.4-4) 2 11.5 0 5.4 Bojatisje e murit ±0.4 Shuma 460.3 2.3 3.15 37.2 .5 3.6 0.00. 33 388 xham e siperfaqje drite m2 Dyer D-2 1 1.8 1.15 148.6 0 1.+3.15 148.475 0 Dritaret 1 0.485 0 Dyer 1 1. Dyer D-4 4 0.2 0 1.5 3.6 2.8 3.68 0 Dritaret 2 1. analiz.37 0 Dyert 1 1 2.

4 Faktoret Nr.6 2.7 2.56 Shuma 593.2 Dritarja 1 0.84 0 Dyert 2 1 2.85 55. Emertimi i punimit Njesia Lartesi Pozitiv Negativ Total es Sasi Gjatesi Gjeresi ose thellesi Bojatisje e murit Pa Aks 4 4.15 (4-4.00.4 0 4.2 0 4.6 2.00 (D-D) 1 12.86 0 Dyert 4 0.85 59.6 0 0.66 Bojatsja e murit +3.2 2.15 (B-B) 1 11 2.25 bojatisje e murit ±0.025 Bojatisje e murit +3.35 0 Dritaret 3 1.85 22.3 1.5 0 5.3 2.85 37.4 0 2.22 Bojatisje e murit +3.+3.85 0 26.7-7.2 2.325 432.6 2.00 (B-B) 1 13.9 2.8-8) 2 13.3 0 2.99 0 Hapesira bosh 2 2.8 2 0 6.4 Bojatisje e murit ±0.4 0 2.72 Heqim pllakat majolike ne banjo 0 70. rendor Nr.95 2.15 (C-C) 2 10.8 2 0 3.25 2.85 60.66 Bojatisja e murit ±0.15 (D-D.00 (5-5) 2 8 2.5 2.85 63.15 (5-5) 2 11.2 Dritarja 1 0.85 31.2 0 0.85 79.875 Bojatisje e murit ±0.85 30. Bojatisje e murit ±0.15 1. analiz.85 34.5 0 Dyert 2 0.515 0 Dritaret 2 1.4 Dritaret 3 1.00 (C-C) 2 10.05 2.17 0 Dyert 2 1 2.8 1.E-E) 4 4.375 161.905 0 Dera 1 1.61 Dritaret 5 1.415 Dera 1 1.2 0 0.15 (D-D) 1 10.3 0 1.6-6.85 46.8 0 Bojatsje e murit +3.85 0 14.73 bojatisje e murit ±0.77 0 Dera 2 0.5 2.2 0 4.050 .15 1.6 0.4 2.+3.85 0 Hapesira bosh 2 4.4 Dritaret 4 0.7 2.8 2 0 3.00.