You are on page 1of 8

UNIVERSITATEA „PETROL – GAZE din Ploieşti”

Departamentul de ȋnvǎțǎmȃnt la distanțǎ şi cu frecvențǎ redusă
Facultatea de Ştiințe Economice
Specialitatea: Management

Tema 1

7% Sectia D: Ipl/2013=700/500x100=140% I2014/pl=400/700x100=57.7% I2014/pl=75/50x100=150% Sectia C: Ipl/2013=300/400x100=75% I2014/pl=650/300x100=216.9% I2014/pl=260/250x100=104% Sectia B: Ipl/2013=50/120x100=41.95 c) Marimile relative de dinamica: I2014/2013=1385/1200x100=115.3% I2014/pl=1385/1300x100=106. Se cunosc următoarele informaţii cu privire la producţia fizică a unei societăţi comerciale: Indicator Producţia Producţia Producţia Număr mediu realizată in planificată in realizată in de salariaţi in anul 2013 anul 2014 anul 2014 anul 2014 -mii tone -mii tone -mii tone -persoane Secţia A 180 250 260 50 Secţia B 120 50 75 30 Secţia C 400 300 650 200 Secţia D 500 700 400 150 Total Pe baza datelor din tabelul anterior. a) Marimile relative ale planului pe total societate: Ipl/2013=1300/1200x100=108.5 Marimile relative ale planului pe fiecare sectie in parte: Sectia A: Ipl/2013=250/180x100=138.9% gxD=400/1385x100=28.4% .4% gxC=650/1385x100=46.8% gxB=75/1385x100=5. b) să se calculeze mărimile relative de structură .1% b) Marimile relative de structura: gxA=260/1385x100=18. c) să se calculeze mărimile relative de dinamică şi de intensitate pe total societate şi pe fiecare secţie şi să se interpreteze rezultatele obţinute.1. se cere: a) să se calculeze mărimile relative ale planului pe total societate şi pe fiecare secţie.

PC2014=650/200=3. grupare şi prelucrare.IA2014/2013=260/180x100=144.productia imobilizata Cifra de afaceri denumita si vanzari sau livrari este un indicator de o importanta deosebita in analiza pe termen scurt a agentilor economici care permite evaluarea tendintelor curente ale afacerii. investigaţia statistică cuprinde trei etape principale : -observarea sau înregistrarea datelor. Q=QV+∆QS+QiQV .2 to/pers. . Prezentaţi pe scurt etapele cercetării statistice. PD2014=400/150=2. indicatori statistici. mod de calcul .2 to/pers.productia vanduta de catre alti agenti economici ∆QS -variatia productiei stocate Qi . de sistematizare. Investigaţia statistică (sau demersul statistic) cuprinde totalitatea operaţiilor de culegere a datelor statistice. PB2014=75/30=2. 2.4% IB2014/2013=75/120x100=62.5% IC2014/2013=650/400x100=162.5 to/pers. Productia exercitiului reflecta volumul total al activitatii producatoare de bunuri sau prestatoarede servicii desfasurate de un agent ecomic pe parcursul unui exercitiu financiar.7 to/pers. analiză şi interpretare. -prelucrarea datelor observate pentru obţinerea sistemului de indicatori statistici. -analiza şi interpretarea rezultatelor în vederea formulării concluziilor statistice. PA2014=260/50=5. Producţia exerciţiului: noţiune.5% ID2014/2013=400/500x100=80% Marimile relative de intensitate: PT2014=1385/430=3. Mai concret. 3.3 to/pers. Valoarea adaugata(VA)este unul din cei mai importanti indicatori valorici ce caracterizeaza activitatea agentilor economici si care permite aprecierea structurii si metodelor de productie ale acestora prin intermediul gradului de integrare.

Această definiţie are cinci părţi distincte: ™  Bunuri şi servicii finale ™  Valoare brută ™  Valoare de piaţă ™  Interiorul unei ţări ™  Perioadă dată de timp PIB-ul se determină ca valoare a bunurilor finale realizate în interiorul unei ţări. de piaţă a bunurilor şi serviciilor finale realizate în interiorul unei ţări într-o perioadă dată de timp. care pot fi utilizaţi fie unilateral. Efectivul salariatiilor cuprinde persoanele cu contract de munca pe durata determinate sau nedeterminata. Orice indicator statistic cuprinde două părţi: .existente in evidentele unitatii economico sociale la sfarsitul perioadei de referinta. Astfel. de sanatate. 4.detasatila lucru in strainatate etc. Indicatorii statistici sunt purtători de informaţii cu conţinut real. spaţiu şi din punct de vedere organizatoric. valoarea producţiei realizate pe teritoriul României de companiile multinaţionale se adaugă la PIB-ul României. . pentru a caracteriza laturi ale unor procese şi fenomene de masă.asigurari sociale si pentru protectia sociala a somerilor. Conţinutul şi formele indicatorilor statistici sunt strâns legate de funcţiile pe care aceştia le îndeplinesc.Castigul salarial nominal brut cuprinde salariile respectiv drepturile in bani si natura cuvenite salariatiilor pentru munca efectiv prestata.partea raţională cu care se defineşte conţinutul şi pentru care se stabileşte o metodologie unică de calcul.in greva. ataşată părţii raţionale delimitată îm timp.expresia numerică. Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla calculata pe baza efectivelor zilnice ale salariatiilor din luna respectiva fara a se lua in calcul salariatii aflati in concediu fara plata. Indicatorul statistic este expresia numerică a unor fenomene sau procese economice şi sociale. obiectiv determinat. definite în timp şi spaţiu şi structură organizatorică.contributiei salariatilor pentru asig. Castigul salarial mediu reprezinta raportul dintre sumele platite salariatiilor de catre agentul economic in luna de referinta si numarul mediu de salariati. indiferent dacă produsele au fost realizate de firme autohtone sau străine. fie sub forma unui sistem de indicatori pentru a studia fenomenele şi procesele în interdependenţa lor reciprocă. . PIB reprezintă valoarea brută. de regulă un an. Castigul nominal net se obtine prin scaderea din castigul nominal brut a impozitului. Determinarea PIB prin metoda veniturilor.

impozit pe salarii.impozite indirect nete(impozite indirect minussubventii de exploat .remunerarea muncii(salarii.G şi export (cheltuieli efectuate de agentul agregat pe care l-am numit „restul lumii” pentru a-şi procura bunuri din ţara al cărei PIB se calculează).amortizarea.) -venituri din activitatea de intreprinzator(impozit pe profit. Având în vedere că şi agenţii economici din ţara respectivă cumpără bunuri şi servicii din străinătate (se operează în ipoteza unei economii deschise). Formula de calcul rezultată pentru determinarea PIB este: PIB = C + I + G + ENET Metoda repartitiei consta in insumarea elementelor care exprima compensarea factorilor deproductie.etc. IIN. -impozite indirecte nete.impozite din salarii. firme. Nu există în prezent serii relevante de date pentru determinarea PIB lunar.CAS). Perioadă dată de timp: perioada de timp pentru care se determină PIB este de un an.C. Acestea pot fi împărţite în patru categorii: cheltuieli de consum (efectuate de familii şi indivizi) .veniturile din activitatea intreprinzatorilor(impozit profit. cheltuieli pentru investiţii (efectuate de firme) . respectiv menaje. acestea vor fi scăzute din totalul cheltuielilor.dividente.cas.în timp ce producţia realizată de o firmă românească în afara graniţelor naţionale este parte a PIB-ului ţării respective. cheltuieli guvernamentale (sume utilizate de guvern pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii) .etc). Măsurarea PIB al unei ţări se poate realiza prin trei metode distincte: Metoda cheltuielilor: presupune determinarea PIB prin însumarea diferitelor cheltuieli pe care agenţii economici le realizează într-un an.  Formula de calcul a PIB va fi: PIBPP=Rm+VPR+VINTR+A+IIN Rm.dividente) A. VPR.dobanzi.dobanzi.profit nedistribuit. Agenţii economici agregaţi pe care îi luăm în considerare la determinare PIB .I. VINTR.etc) -venituri din proprietate(rente. la PIB adăugându-se de fapt exportul net (diferenţa dintre exporturi şi importuri) – ENET sau E-I. într-o economie naţională.veniturile din proprietate(rente. guvern şi restul lumii.  Produsul intern brut calculate dupa aceasta metoda cuprinde: -venituri din munca(salarii nete.concretizate in venituri primate de proprietarii acestora in alocatiile pentru consumul decapital fix si inimpozitele indirect.etc) -alocatii pentru consumul de capital(amortizarea).

♣ mărimi relative de intensitate. Mărimile relative reprezintă rezultatul comparării sub formă de raport a doi indicatori statistici absoluţi: un indicator comparat (sau raportat) şi un indicator bază de comparaţie (de raportare). Tema 2 1. Mărimile relative au o largă utilizare în toate domeniile şi în toate fazele prelucrării statistice. se cere: a) să se precizeze felul seriei statistice şi să se reprezinte grafic. 3. ♣ mărimi relative ale dinamicii ♣ mărimi relative ale planului (ale prevederilor). 1. Este serie statistica dupa continut caracteristic de timp 2. Mărimile relative ale planului şi cele de intensitate : noţiune şi mod de calcul. b) să se calculeze indicatorii relativi ai seriei cronologice cu bază fixă şi cu bază în lanţ. Cifra de afaceri : noţiune şi mod de calcul. Determinarea PIB prin metoda valorii adăugate.1. 2. Producţia industrială a unei societăţi comerciale a evoluat în perioada 2005 – 2013 după Anul Cantitatea realizată – mii tone 2005 1520 2006 1600 2007 1680 2008 1700 2009 1810 2010 1880 2011 1900 2012 2200 2013 2240 Utilizand datele din tabelul anterior. 4. . În funcţie de scopul analizei şi de informaţiile existente în statistica social – economica se calculează următoarele tipuri de mărimi relative: ♣ mărimi relative de structură. ♣ mărimi relative de coordonare.

indiferent de sfera sa de activitate: cifra de afaceri. În practica statistică cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri. este un indicator de o importanţă deosebită în analiza pe termen scurt a agenţilor economici. remizele si alte reduceri acordate clientilor. sau pentru a compara nivelul efectiv realizat in perioada supusa analizei cu nivelul prevăzut pentru aceeaşi perioadă. necesare îndeosebi în analiza la nivelul unităţilor economice sunt utilizate pentru a compara nivelul prevăzut al unei variabile cu nivelul realizat într- o perioada anterioara. Cifra de afaceri nu include TVA.în măsura în care bunurile fabricate şi serviciile prestate sunt vândute clienţilor. producţia exerciţiului. benzi sau suprafeţe. indicatori care diferă de la o ramură de activitate la alta. Reprezentarea grafică a mărimilor relative ale planului se face cu ajutorul diagramelor p rin coloane. . o serie de indicatori îi regăsim în analiza activităţii oricărui agent economic (cu unele nuanţări metodologice). 3.. incasari de dobanzi si dividente precum si sumele rezultate din vanzarea de actiuni. Mărimile relative ale planului se calculează în două forme: ♣ mărimi relative ale sarcinii de plan: . efectivul de salariaţi. Analiza statistică a activităţii agenţilor economici se face pe baza unui sistem de indicatori statistici. Cifra de afaceri indică deci rezultatele activităţii comerciale. veniturile rezumate din vanzarea sau transferul de mijloace fixe. ind icatorul arată viitorul flux monetar reprezentând astfel o apreciere asupra investiţiilor viitoare. valoarea adăugată. fie sub formă procentuală. câştigul salarial etc. executarea de lucrari si prestarile de servicii. care permite evaluarea tendinţelor curente ale desfacerii. Cifra de afaceri denumită uneori şi “vânzări” sau “livrări”.Mărimile relative ale planului. Cifra de afaceri se determină prin însumarea vânzărilor de mărfuri cu vânzările de produse fabricate (şi/sau de servicii). Totuşi. mai putin rabaturile.pag 77 ♣ mărimi relative ale prevederilor (programului) – pag 77 Mărimile relative ale planului se exprimă fie sub formă de coeficienţi.

ramuri si pe ansamblul economiei nationale. Produsul Intern Brut este definit 37 ca valoarea curentă de piaţă a tuturor bunurilor şi serviciilor finale produse de agenţii economici din interiorul țării. într-o perioadă de un an. această metodă presupune măsurarea şi evidenţierea valorii adăugate brute (VAB) create de factorii de productie in toate unitatile din interiorul tarii.CIi de unde: PIB = Σ PBi . Valoarea Adăugată Brută reprezintă soldul contului de producţie.Σ CIi în care PBi = producţia brută a ramurii i . Pentru stabilirea VABi se procedează astfel : din valoarea brută sau totală (produsul brut) a bunurilor produse de un sector sau ramură se scade consumul intermediar ( CIi ). producatoare de bunuri si servicii si agregarea acestor marimi pe sectoare. respectiv. Vom avea aşadar: VABi = PBi . 4. Astfel. dacă avem în vedere determinarea PIB. Pentru determinarea indicatorilor macroeconomici se pot folosi trei metode38 şi anume: metoda de producţie.valoarea adăugată brută a sectorului sau ramurii economice i.sectoarele sau ramurile economiei. respectiv valoare bunurilor materiale şi a serviciilor produse în perioada de calcul şi folosite pentru a produce noi produse. valoarea nou creată în procesul de producţie. metoda utilizării producţiei finale şi metoda repartiţiei. Metoda de producţie (metoda valorii adăugate) Sintetic. i . formula de calcul va fi: unde: VABi .