You are on page 1of 2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

1. Notă introductivă

Cursul “Economia sectorului public” este destinat studenţilor ce-şi fac studiile
la specialitatea “Economia şi sociologia resurselor umane”, având drept scop
familiarizarea lor cu principiile de funcţionare a sectorului public într-o economie
bazată pe principiile de piaţă.

2.Fondul de timp

Cursul “Economia sectorului public” este predat în semestrul 9 şi prevede 30
ore teoretice şi 14 ore practice concretizate în seminarii, lucrări practice de rezolvare a
problemelor, studii de caz la calculator.

Temele şi numărul de ore

3. Conţinutul cursului

Tema 1. Introducere în economia sectorului public (4 ore)

1. Obiectul de studiu al economiei sectorului public
2. Noţiune de sector public într-o economie.
3. Dimensiunea sectorului public în economia de piaţă.
a. Activităţile sectorului de stat
b. Organizaţiile non-guvernamentale
4. Necesitatea şi importanţa sectorului public în economia naţională. Eşecurile pieţei
a. Limitarea mediului concurenţial
b. Asimetria informaţională
c. Externalităţile
5. Sectorul public al economiei în condiţiile tranziţiei economice

Tema 2. Bunurile publice (4 ore)

1. Noţiune de bunuri sociale
2. Problema supraaglomerării şi teoria cluburilor
3. Cererea de bunuri sociale

Preferinţele interdependente şi cheltuielile publice 6. Teoria alegerii publice (4 ore) 1. Finanţarea producţiei bunurilor şi serviciilor în sectorul public 7. Eşecurile statului Tema 5. Alegerea publică. Noţiune de quasi-pieţe 8. Bunăstarea societăţii 6. Alegătorul median şi coaliţiile 6. Tipurile de contracte 9. Principiul de compensaţie 4. Costurile redistribuirii 3. Acţiunea denaturată a cheltuielilor publice 5. Structurile executive 8. Protecţia socială şi asigurarea socială 3. Mecanismul de votare 4. Cheltuielile publice. Alegerea raţională colectivă 5. Alegerea publică: consumatori şi furnizori 3. Statul ca furnizor de bunuri economice 6. Problema “călătorului clandestin” sau a “iepuraşului” 5. 4. Grupele de interese 7. Introducere în problemă 2. Procesele de redistribuire 2. Procesele de redistribuire (4 ore) 1. 2. Criteriile de apreciere . Eficienţa cheltuielilor publice 10. Bunurile sociale în condiţiile perioadei de tranziţie Tema 3. Eficienţa şi echitatea 5. Teoria cheltuielilor publice (6 ore) 1. Transferul de beneficii şi sfera de acţiune a programelor sociale 4. Concepţia statului bunăstării Tema 4.