You are on page 1of 30

PROIECT DIDACTIC

PENTRU INSPECTIA DE DEFINITIVAT

IANUARIE 2017

PROPUNĂTOR : VESPAN MĂDĂLINA- ANTOANETA

SCENARIUL ZILEI
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:" Vieţuitoarele pământului"
TEMA ZILEI: "Prieteni fără grai"
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
LOCUL DE DESFĂŞURARE : sala de grupa
GRUPA : mare
DURATA: 1 zi
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:
" Bună dimineaţa, mici mei ursuleţi!"
 Salutul;
 Prezenţa;
 Calendarul naturii;
 Noutatea zilei;
 Mesajul zilei.
Rutine:
 "Fă-ţi curaj , fiindcă îndată / animalele se arată"
 "Sunt mic, dar curajos!"
Tranziţii:
"Bat din palme clap, clap"
"Câte unul pe cărare"
"Să ai mâinile curate"
"Rândul iute îl formăm"

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA 1)
 BIBLIOTECĂ – „ Animale domestice şi sălbatice„-citire imagini de pe jetoane
 CONSTRUCŢII -"Căsuţe pentru animale"
 JOC DE MASĂ: "Puzzle cu animale sălbatice şi domestice"
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
 DOMENIUL ŞTIINŢA- ACTIVITĂŢI MATEMATICE
 "Numărul şi cifra 6"
 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE-ACTIVITATE PRACTICĂ
"URSULEŢUL MARTINEL"-îmbinare, lipire
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE – relaxare și revenirea organismului la normal
 Jocuri și activități recreative
 “Ursul doarme"-joc cu text şi cânt
 “Iepuraşu-n iarbă” - joc distractiv

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 26.01.2017
PROPUNATOR: Vespan Mădălina - Antoaneta
UNITATEA DE INVATAMANT: Grădiniţa Sascut-Sat
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:" Vieţuitoarele pământului"
TEMA ZILEI: "Prieteni fără grai"
MOD DE REALIZARE: Activitate integrată
CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activităţi liber alese
TIPUL ACTIVITATII: de transmitere şi insuşire de noi cunoştinţe, precum şi de formare de
priceperi şi deprinderi.
1.SECTOR BIBLIOTECĂ
 TEMA – citirea imaginilor cu animale sălbatice şi formularea de propoziţii cu ajutorul
acestora
SUBIECT LUDIC : "Citim imagini cu animale sălbatice”
 OBIECTIV DE REFERINŢĂ:
Utilizarea şi îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv cu cuvinte şi expresii noi pe baza
experienţei personale.
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 să identifice imagini cu animale sălbatice de la noi din ţară;
 să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
 să răsfoiască şi să verbalizeze imaginile văzute.
 să comunice verbal cu partenerii de la masa de lucru;
 sã participe activ şi cu interes la activitate;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul
MATERIAL DIDACTIC: planşe cu imagini specifice temei, jetoane.
MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE: în grup
RESURSE:
UMANE: preşcolari de grupă mare
TEMPORALE: 15 minute
SPAŢIALE: sala de grupă
BIBLIOGRAFICE:
o Curiculum pentru invatamantul prescolar” (3-6/7 ani) M.E.C.T. 2008;
o Camelia Lazăr, Cornelia Marta, Elena Ilie, Gabriela Berbeceanu, Smaranda Maria
Ciofica, “Ziua bună începe de dimineaţă”.
2. SECTORUL CONSTRUCŢII:

C. manifestandu-se liber creativ. o Camelia Lazăr.SECTOR JOC DE MASĂ  TEMA – reconstituire de imagini  SUBIECT LUDIC : “: "Puzzle cu animale sălbatice " OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Cultivarea sociabilităţii copiilor.să strângă materialele de construcţii la terminarea activităţii. explicaţia MATERIAL DIDACTIC: piese puzzle MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE : pe grupuri mici cu elemente de individualizare. * să selecteze imaginea care se potriveşte pentru a alcătui întregul. TEMA –aşezarea cuburilor in plan orizontal şi vertical. îmbinării sau alăturării pieselor. a intercomunicării libere şi civilizate între copii în timpul jocului . OBIECTIVE OPERAȚIONALE: . RESURSE: . 2008.să respecte regulile jocului. MATERIAL DIDACTIC: cuburi din trusa Arco MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE : frontal RESURSE: UMANE: preşcolarii grupei mari TEMPORALE: 15 minute SPAŢIALE: sala de grupă BIBLIOGRAFICE: o Curiculum pentru invatamantul prescolar” (3-6/7 ani) M. 3. conversaţia . Smaranda Maria Ciofica. comportându-se civilizat. -să redea tema prin tehnica suprapunerii. Gabriela Berbeceanu. Elena Ilie.T. explicaţia şi demonstraţia. .să participe afectiv la activitate. SUBIECT LUDIC : "Construim adăposturi pentru animale"  OBIECTIV DE REFERINȚĂ: Formarea capacităţii de a transpune în joc realitatea înconjurătoare. STRATEGII DIDACTICE: METODE SI PROCEDEE:. “Ziua bună începe de dimineaţă”.să se încadreze în timpul stabilit. * să-şi dezvolte spiritul de ordine. . Cornelia Marta.să-şi împartă echilibrat rolurile. cu scopul realizării unor adăposturi pentru animale.E. . .  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: * să-şi dezvolte imaginaţia creatoare. * să lucreze individual şi în colectiv. STRATEGII DIDACTICE METODE SI PROCEDEE:conversaţia . -să colaboreze cu grupul de copii in realizarea temei date. să-şi dezvolte spiritul de echipă: * să reconstituie întregul din părţile componente. * să alcătuiască propoziţii pe baza imaginilor obţinute. a intereselor şi deprinderilor de cooperare cu partenerii de joc.

Gabriela Berbeceanu. Cornelia Marta. raspunsuri dimineaţă semicerc pentru a putea jetoane. UMANE: preşcolarii grupei mari TEMPORALE: 15 minute SPAŢIALE: sala de grupă BIBLIOGRAFICE: o Curriculum pentru invatamantul prescolar” (3-6/7 ani) M.T. “Ziua bună începe de dimineaţă” SCENARIU DIDACTIC ALA 1 Eveniment Strategii didactice Eval didactic Conţinut Mijloace Forme uarea Metode de înv.C. Camelia Lazăr. de organiz are Activitatea zilei începe cu Conversaţ Calenda front Aprecieri ADP întâlnirea de dimineaţă.E. ia rul ală verbale ale Întâlnirea de Copiii sunt aşezaţi în explicaţia naturii. lor oferite stabili fiecare un contact fotograf vizual cu toţi membrii ii ale grupei. copiilor Salutul se realizează prin intermediul unor versuri rostite de educatoare:”Dimineaţa a sosit/Toţi copiii au venit/ Pe scăunele ne aşezăm/ Şi frumos ne salutăm! Bună dimineaţa dragi copilaşi! Prezenţa se va realiza de asemenea cu ajutorul unor versuri: „ După ce ne-am adunat/ Şi frumos ne-am salutat/ Cu toţii ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit?”. Elena Ilie. Calendarul naturii se va realiza prin formula:” Cum este vremea astăzi?/ În ce anotimp suntem?/ Cum este vremea afară?/ . 2008. Smaranda Maria Ciofica.

de puzzle imagini cu Probǎ animale sălbatice de la noi practicǎ din ţară. când am venit la grădiniţă m-am întâlnit pe drum cu doi oaspeţi surpriză care m-au rugat să îi iau şi pe ei cu mine să asiste la activităţile noastre. Anunţarea Voi anunţa copiii ca Conve Materia Interes temei şi a vom desfăşura o rsaţia lele de frontal ul obiectivelor activitate interesantă explicaţia la copiilo folosind materialele de centre : r la centre.cu materialele puse a la dispoziție preșcolarii imaginilor vor asambla din piesele .Bibliotecă”. Captarea Se realizează prin intuirea Obser Interes atenţiei materialelor. învăţării şi cu materialul distribuit. Explicaţia Jetoane cu Pe grupe obţinerea copii vor citi imagini cu imagini..Dirijarea La sectorul . adaposturi La sectorul . Probǎ performanţei animale sălbatice de la noi Cuburi. -citirea . materi fiecare centru . alele puzzle descop erite la centre 4. Jetoane cu pentru Voi anunţa temele pentru imagini.. Cum ne-am îmbrăcat noi?” Împărtăşirea cu ceilalţi:”Astăzi copii.Adăposturi pentru animale animale”-copiii vor fi îndrumaţi sǎ realizeze Observaţi adăposturi pentru animale a Probă din cuburi.se cere copiilor să pentru observe şi să denumească fiecare materialele aflate pe centru măsuţe..Joc de asamblare masă”. Cuburi. practică: din ţară şi vor alcătui puzzle -realizarea propoziţii.. 3. 2. practică: La sectorul .Construcţii” lor pentru . vaţia frontal ul .

Voi urmǎri mânuirea corectǎ a instrumentelor de lucru şi a materialelor puse la dispoziţie. cu formativ toată grupa de copii. Voi da semnalul de începere a lucrului. 7. 6. În timp ce copiii lucreazǎ. Dacǎ este cazul voi corecta greşelile . Evaluare Va fi realizată la Evaluarea sfârşitul activităţii. Se face turul galeriei. dar şi pentru respectarea . frontal continuǎ pentru fiecare sector. imaginilor Copiii vor fi îndrumaţi de educatoare în legătură cu Explicaţia centrul de interes la care doresc să-şi desfăşoare Demonstr activitatea/să lucreze. poziţia corectǎ a corpului şi de asemenea respectarea temei şi finalizarea ei. Aceştia vor denumi tema şi tehnica de lucru utilizată. şi voi interveni acolo unde este necesar.Feedback iar lucrările deja galerie al Orală expuse vor fi individual prezentate de grupul de copii căruia le aparţin. explicând întregii grupe ce au realizat.RETENTI Copiii vor fi apreciaţi E SI pentru modul în care TRANSFER s-au comportat în cadrul activităţii. Turul Front 5. aţia Explicarea şi Exerciţiul demonstrarea modului de lucru-pentru fiecare sector de activitate. voi oferi explicaţii suplimentare. Le voi atrage atenţia cǎ trebuie sǎ termine lucrǎrile la timp.

regulilor din cadrul fiecărui sector. Copiii vor reveni pe scaunele in semicerc . TRANZIŢIE: Copiii vor interpreta cântecul "Câte unul pe cărare" . vom face tranzitia pentru activitatea urmatoare.

 să stabilească locul fiecărui număr în şirul numerelor naturale folosind aspectul ordinal al numărului. c) Psiho-motorii: . CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:" Vieţuitoarele pământului" TEMA ZILEI: "Prieteni fără grai" DOMENIUL EXPERENŢIAL ŞTIINŢE CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică CAPITOL: Numere naturale TEMA : .Numărul 6. b)De însuşire a numărului 6:  să analizeze relaţia de echipotenţă dintre mulţimi prin conştientizarea fenomenului de conservare a cantităţii. cifra corespunzătoare şi integrarea lui în şirul numeric. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: COGNITIVE: a) De evaluare a numărului 5  să numere conştient.  înţelegerea semnificaţiei reale a relaţiei de ordine pe mulţimea numerelor naturale şi a denumirii corespunzătoare(mai mare. fără suport intuitiv..  înţelegerea locului fiecărui număr în şirul numerelor naturale de la 1.6(aspectul ordinal al numărului). mai mic).01.  cunoaşterea cifrelor corespunzătoare.2017 GRĂDINIȚA: Sascut – Sat GRUPA: MARE PROPUNĂTOR: Vespan P. PROIECT DIDACTIC DATA 26. Numeraţia în limitele 1-6” TIPUL DE ACTIVITATE:Mixtă MIJLOC DE REALIZARE: exerciţii cu material individual FORMA DE DESFĂŞURARE: frontală cu secvenţe de individualizare RESURSE UMANE: 15 preşcolari din grupa mare de vârste cuprinse între 5-6 ani OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: Formarea conceptului de număr natural concretizată în:  înţelegerea de către copii a numărului ca proprietate a mulţimilor cu acelaşi număr de elemente.  să analizeze relaţia de ordine conştientizând procesul de creştere cu o unitate a numerelor naturale.  să deducă pe baza achiziţiilor dobândite tehnica de formare a numărului 6.  să găsească soluţii de descompunere a numărului 5. în şir crescător şi descrescător în limitele 1-5.  să raporteze numărul la cantitate şi să asocieze cifra corespunzătoare. necesar definirii numărului.  să motiveze acţiunile şi rezultatele obţinute utilizând termenii matematici adecvaţi. Mădălina – Antoaneta TEMA ANUALĂ: “CÂND.  să utilizeze informaţia matematică în jocurile şi activităţile cotidiene.

distanţa. fişe de lucru. STRATEGIA DIDACTICĂ: Mixtă . jetoane cu animale sălbatice.. Editura PIM. Editura Excelsior .. flanelograf. relaţiile dintre mulţimi. Iasi.  să se orienteze în spaţiul bidimensional percepând corect poziţiile spaţiale.. logică Material didactic: panou .30 de minute Material bibliografic  Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii.  Florescu P.inductivă. jetoane cu cifre. direcţia . ordinea. 2006. Mihaela Neagu . Timişoara. 2008  Constantin Petrovici. deductivă . creioane Durata activităţii : 25.Proiecte didactice.Elemente de didactica matematicii în gradinita si invatamantul primar”. planşă cu cifra 6. .

2. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Eveniment Conţinut Strategii didactice Evaluar didactic Mijloace Forme ea Metode de înv. Captarea Se va face prin prezentarea frontal Observare atenţiei copiilor a ursului Martinel Conversaţia Ursul a care a adus cu el o scrisoare explicaţia Martinel comporta şi materialele necesare Coşuleţ mentului desfăşurării activităţii. Momentul Asigurarea condiţiilor pentru organzatoric desfasurarea activităţilor. 3. ţia obiectivele cognitive şi se explicaţi obiectivelor motivează pozitiv selectarea a acestora . Jetoane cu copiilor Deschid scrisoarea de la animale Martinel care îi roagă pe salbatice copii să-l ajute să înveţe fise numărul şi cifra 6. să formeze mulţimi şi sa numere corect animalele din pădure. pregătirea sălii de grupă şi a materialului didactic necesar desfăşurării activităţii. de organiza re 1. Anunţarea Se prezintă tema activităţii . conversa frontal temei şi a se anunţă scopul acesteia.

5 cu o diferenţă de 1. .numărarea fără suport ţia de frontal observarea intuitiv în şir crescător şi verificar selectivă a comporta descrescător în limitele 1-5. e şi cunoştinţelo -pentru performanţă se va consolid mentului r dobândite solicita şi numărarea din 2 în are nonverbal 2.Reactualiz Se va solicita: conversa area O1 . O5.4.găsirea de soluţii de compunere şi descompunere a numărului 5. Se formează o mulţime de elemente corespunzătoare ultimului număr învăţat 5. conversaţia copiilor O4. -Caracterizarea orală a 2 .3 numere naturale din şirul 1-5. exerciţiul O2.raportarea numărului şi a individual al cifrei la cantitate şi invers. -Se asociază cifra corespunzătoare. -Se formează alături o mulţime echipotentă. -În baza achiziţiilor cognitive anterioare se solicită enunţarea tehnicii de formare a numărului nou 6.determinarea locului fiecărui număr în şirul numeric utilizând numeralul ordinal. determinarea prin de verificare comparaţie a vecinilor exercişiul numerelor în cadrul şirului individual numeric 1.2 elemente. O6.

-Se încadrează numărul 6 în şirul numeric. Se va face generalizarea necesară stabilirii conservării. Prezentarea Se adaugă un element la a Frontal noului doua mulţime.apoi relaţia de vulpi. Aşază o mulţime(stupii) care să aibă cu un obiect mai mult decât prima mulţime. mărimea şi Problematiz aşezarea spaţială a area elementelor mulţimii. Modul de echipotenţă prin adăugarea iepuraşi. găini şi Exemplu: cuibare cu Aşază atâtea borcane cu oua. -Se formează încă o mulţime veveriţe cu 6 elemente aşezate în altă flanelograf poziţie decât cea iniţială. grupării învăţării mulţime. Căprioare. Jetoane frontal Obţinerea Se realizează cu copiii mai multe exerciţii de constituire Conversaţia Evaluarea performanţei Exerciţiul Jetoane cu individual a cât mai multe mulţimi cu 6 Frontal elemente.se compară Verificare mulţimile şi se stabileşte Coşuleţe Individual a prin conţinui relaţia de ordine(mai mult. Se ul stabileşte relaţia de echipotenţă. cantităţii indiferent de felul obiectelor. coteţe miere câţi urşi sunt desenaţi pe jetonul arătat de mine (5). stupi . Jetoane cu acţiune mai puţin. explicaţia borcane de ă acţională individual Se numără şi se ataşează cifra miere şi 6. exerciţiul -Se precizează cifra corespunzătoare numărului 6. Copiii vor lucra individual la Jetoane cu masă sarcinile primite. însuşire a Drijarea unui element şi la prima Urşi. Se descoperă că această .

-Se va pune accentul pe autocontrol şi autoreglare. mulţime are 6 elemente .vor colora mulţimea cu 6 elemente. vor trasa numărul 6 ." Se fac aprecieri asupra modului în care au răspuns preşcolarii şi au lucrat în timpul activităţii. se numără şi se aşază cifra. RETENTIE Pentru realizarea acestei jocul frontal SI etape voi împărţi copii în TRANSFER funcţie de dorinţa fiecăruia la următoarele centre: Joc de rol unde "aşezăm masa pentru 6 persoane". Convers -Se va verifica încadrarea în aţia frontal ritmul de lucru. Aşază o mulţime ( coteţele ) care să aibă cu un obiect mai mult decât prima mulţime. conversa Construcţii: "construim 6 ţia gărduleţe. Evaluare Copiii vor lucra pe fişe Exerciţi Fişe de Evaluare individuale vor avea de ul lucru individual individual format mulţimi de elemente. vor recunoaşte numărul 6 dintr-o mulţime de numere date. Aşază atâtea găini câte cuibare cu ouă sunt desenate pe jetonul arătat de mine(5). . explicaţia -Se va solicita de fiecare dată verbalizarea acţiunilor în terminologie matematică adecvată. conversaţia ă vor scrie numărul explicaţi corespunzător fiecărei a mulţimi. Preşcolarii se vor aşeza pe scăunele în semicerc şi se vor pregăti de masă. Artă "desenăm 6 copăcei". Feedback -Se va interveni pentru reglarea greşelilor copiilor.

pe mânuţe să ne spălăm!" ( Ne pregătim de masă) .TRANZIŢIE: "Să ai mâinile curate bine-i pentru sănătate De pe mâini te-ai murdărit la ghiuvetă am pornit Rândul iute îl formăm .

recompense.01.2017 GRĂDINIȚA: Sascut – Sat GRUPA: MARE PROPUNĂTOR: Vespan P. CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:" Vieţuitoarele pământului" TEMA ZILEI: "Prieteni fără grai" DOMENIUL EXPERENŢIAL OM ŞI SOCIETATE CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică TIPUL DE ACTIVITATE : formare de priceperi şi deprinderi SUBIECTUL LUDIC: "Ursuleţul martinel" MIJLOC DE REALIZARE: Exerciţiul. MIJLOACE: planşă model. explicaţia. foarfece. Mădălina – Antoaneta TEMA ANUALĂ: “CÂND. O3 – să lucreze cu ambele mâini pentru a duce la bun sfârşit plasarea elementelor. observaţia. expunerea. PROIECT DIDACTIC DATA 26. O6– să aprecieze critic propria lucrare în raport cu modelul.îmbinare prin lipire SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor de lipire într-o anumită ordine a elementelor compoziţionale necesare redării temei. şerveţele umede. O8– să participe cu interes şi plăcere la activitate. demonstraţia. FORMA DE ORGANIZARE: frontal şi individual. . observarea curentă. RESURSE: Umane: 15 preşcolari TEMPORALE: 30-35 DE MINUTE MODALITĂŢI DE EVALUARE: aprecieri verbale. O7– să aibă o poziţie corectă pe scăunele. lipici. O5 – să realizeze dimensiunea estetică a compoziţiei aplicative şi păstrarea acurateţei lucrării. coşuleţe. O4 – să respecte principiile armoniei şi echilibrului între elementele compoziţionale. siluetă de ursuleţ de decupat. 2008. analiza produselor activităţii BIBLIOGRAFIE: 1) Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani . METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. O2 – să respecte etapele şi tehnica de lipire. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1– să denumească materialele folosite în elaborarea temei.

Ghici ce- i?" 3.fişă comportame denumească cu silueta ntului conţinut materialele ursuleţului copiilor pregătite. Observarea a noului privească şi să conversaţia lipici . demonstraţi Martinel Pentru a realiza a castronaşe această temă va borcane cu trebui să lipiţi părţile miere. conversaţia plicul comportament Iepuraşul venit în ghicitoarea ului copiilor vizită care ne aduce o ghicitoare pe care ne roagă să o rezolvăm: "Umblă moşul prin pădure după fragi şi după mure. -aranjarea mobilierului. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ETAPELE Conţinut STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE ACTIVITĂŢI I METODE MIJLOAC FORME E DE ORGANI ZARE 1. Cer copiilor 4. -pregătirea materialului de lucru. Moment Se asigură condiţiile organizatoric optime pentru buna desfăşurare a activităţii: -aerisirea sălii de grupă.Prezentare Cer copiilor să Explicaţia foarfec.Anunţarea Astfel captată explicaţia frontal Observarea temei atenţia le voi spune comportame copiilor că astăzi vor ntului trebui să realizeze copiilor un tablou cu ursuleţul Martinel. .Captarea Se va realiza prin Observaţia iepuraşul frontal Observarea atenţiei surpriza . 2.

demonstra copiilor etapele de lucru. -după ce vom asambla părţile componente vom lipi pe marginea tabloului borcănaşe cu miere. morişca . 4. Se va prezenta lucrarea model şi se va explica . Le spun că la sfârşitul activităţii vom realiza o expoziţie cu lucrările.fişă curentă a demonstrat modul explicaţia cu silueta educatoarei de realizare a ursuleţului ursuleţului. cartonată Înainte de începerea lucrului voi face câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: "cântăm la pian. suport pentru a realiza tabloul. Pentru a realiza ursuleţul vom proceda astfel: -mai întâi vom decupa părţile componente de pe fişa pregăţită.Dirijarea După ce le-am Demonstraţ foarfec. voi Martinel solicita copiilor să-şi castronaşe reamintească care borcane cu sunt etapele de lucru miere. -vom trece mai apoi la asamblarea ursuleţului pe hârtia albă . componente ale foaie albă ursuleţului prin cartonată îmbinare. şi voi ruga un copil foaie albă să le verbalizeze. frontal Observarea învăţării explicat şi ia lipici . .

TRANZIŢIE:"Lucrul noi l-am terminat Lucrări frumoase am realizat Şi acum să ne jucăm .Retenţie şi Preşcolarii se aşază transfer pe scăunele în semicerc şi ne pregătim pentru activitatea următoare. 5. le voi atrage atenţia copiilor să aşeze în mod corespunzător părţile componente ale corpului ursuleţului. să cântăm. Voi da startul pentru realizarea lucrărilor .Asigurare Se va realiza prin conversaţia Lucrările frontal a feedback. mişcăm degeţelele". 8. Voi urmări realizarea lucrărilor şi voi interveni atunci când va fi cazul.adresarea de copiilor întrebări copiilor: ului "Ce lucrare am realizat astăzi?" 7.Obţinerea Realizarea de către Munca Frontal Observarea performanţe copii a lucrărilor independen individual curentă a respectând etapele tă educatoarei i de lucru . să ne distrăm" .Evaluarea Se va realiza o mini conversaţia recompens Frontal Analiza expozişie cu e individual produselor lucrările copiilor ce activităţii vor fi analizate de către educatoare dar şi de ei. La finalul activităţii vor primi aprecieri verbale şi recompense. 6.

2017 GRĂDINIȚA: Sascut – Sat GRUPA: MARE PROPUNĂTOR: Vespan P. explicaţia. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: .să răspundă atunci când sunt solicitaţi. PROIECT DIDACTIC DATA 26. . Educarea şi cultivarea interesului pentru joc şi mişcare.să participe cu interes la jocuri . demonstraţia. exerciţiul MATERILA DIDACTIC: un scăunel. Mădălina – Antoaneta TEMA ANUALĂ: “CÂND. CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:" Vieţuitoarele pământului" TEMA ZILEI: "Prieteni fără grai" CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA II TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare FORMA DE REALIZARE: Joc cu text şi cânt OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: Formarea deprinderilor de coordonare psiho-motrică. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia.să respecte regulile jocului. .01. păstrând ordinea şi disciplina. o mască în formă de ursuleţ LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă BIBLIOGRAFIE : Antologie de jocuri pentru învăţământul preşcolar .

3. Anunţarea Jocul se explicaţia Masca de frontal temei şi a numeşte ursuleţ obiectivelor "Ursul doarme" un joc pe care noi l- am mai jucat.o mască de ursuleţ pe care o vom folosi la jocul nostru de astăzi. Moment Pregătirea organizatoric materialelor pentru activitate. Captarea Dragi copiii Conversaţia Masca de frontal atenţiei am o supriză explicaţia ursuleţ pentru voi de la Zâna Pădurii. .Nr Etapele Conţinutul Strategii didactice Evaluare crt activităţii instructiv- educativ Metode Procedee Forme de organizare 1. Introducerea copiilor în ordine în sala de grupă 2.să participe alături de ceilalţi copii la .să mimeze mişcările sugerate de joc. .să interpreteze corect textul jocului. Regulile jocului: .

-după ce termină de cântat . Dirijarea Ne prindem de Conversaţia Masca de frontal Respectarea învăţării mâini şi facem Explicaţia urs regulilor un cerc mare. -ceilalţi copii se vor roti în jurul lui şi vor cânta. demonstraţia jocului În mijloc vom aşeza un scăunel pentru copilul care va fi ursuleţul şi . un copil desemnatde educatoare va striga la cel aşezat pe scaun "ursuleţule!"iar el trebuie să ghicească cine l-a strigat. joc în cadrul grupului.copiii formează un cerc ţinându-se de maini. -în mijloc. Sarcina jocului: . -copilul desemnat de educatoare să strige la ursuleţ se duce în locul acestuia. pe un scăunel se va aşeza un copil care va fi ursul şi va purta pe cap o mască de urs . 4.

Asigurarea Ce -am făcut conversaţia frontal retenţiei şi a noi astăzi la transferului activitatea recreativă? Fac aprecieri individuale şi colective asupra modului în care copiii au participat la activitate. . Jocul se repetă până când toţi copiii vor trece pe scăunel. 5. prin ţinându-se de descoperire mâini în jurul Exerciţiul scăunelului jocul cântând : "Ursul doarme şi visează că papucii lui dansează Ce să-i dăm noi de mâncare? Lapte dulce sau cafea ? Să ghicească pe cineva!" Este numit un copil de către educatoare să strige "ursuleţule!"iar copilul de pe scăunel trebuie să ghicească cine la strigat. care va purta masca . Ne pregătim de următorul joc. Ceilalţi copii Învăţarea se rotesc .

Mădălina – Antoaneta TEMA ANUALĂ: “CÂND. CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ:" Vieţuitoarele pământului" TEMA ZILEI: "Prieteni fără grai" CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA II TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare FORMA DE REALIZARE: Joc cu text şi cânt SUBIECT LUDIC: "Iepuraşu-n iarbă" OBIECTIV DE REFERINŢĂ: Educarea capacităţii de coordonare psiho-motrică în interpretarea jocului cu text şi cânt. MATERIAL DIDACTIC: masca de iepuraş FORMA DE ORGANIZARE : frontal. explicaţia.2017 GRĂDINIȚA: Sascut – Sat GRUPA: MARE PROPUNĂTOR: Vespan P.01. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  să execute mişcările sugerate de jocurile cu text şi cânt.  să respecte regulile jocului STRATEGII DIDACTICE METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. PROIECT DIDACTIC DATA 26. individual . demonstraţia. exerciţiul.

un copil este ales printr-o numărătoare veselă.Desfăşurarea jocului: Copiii fac un cerc în interiorul căruia va sta Iepuraşul . Copiii se vor învârti în jurul lui rostind următoarele versuri: " Iepuraşu-n iarbă Doarme şi visează Poate că s-a îmbolnăvit De aceea n-a sărit Iepuraş . . Iepuraşul va trebui să imite săritura iepuraşului şi să aleagă alt copil care să-i ia locul. Joacă-te cu mine Ca să-ti fie bine! După ce copiii au terminat de rostit versurile . coconaş .

Ursuletul Martinel . ANEXE Dragii mei. Vreau si eu sa invat numarul si cifra 6. Eu singur am pregatit toate cele necesare o sa le gasiti si voi pe bancute . dragi copii din grupa mare.Sunt si eu un pui de urs care a m auzit din padure ca voi sunteti copii isteti . De aceea eu va rog sa ma lasati sa invat matematica cu voi. sa formez multimi si sa stiu a numara de la 1 pan"la 6. Eu ma numesc Martinel .

.

mor si mor.clap. Umbla ursii prin padure Dupa fragi si dupa mure Ascultati si glasul lor Mor. trap Ne învârtim. ne răsucim La măsuşe noi pornim" 2)Câte unul pe cărare Cate unul pe carare Mergem in padurea mare In padure pasarele Canta sus pe ramurele. să cântăm. Refren: Uite sus si uite jos Totu-i vesel si frumos Fiecare-n fel si chip Cip cirip si cip cip cip. mor. mor" 3)"Să ai mâinile curate Bine-i pentru sănătate De pe mâini te-ai murdărit La ghiuvetă am pornit" "Lucrul noi l-am terminat Lucrări frumoase am realizat Şi acum să ne jucăm . Din picioare trap. să ne distrăm" "Uite a mai trecut o zi Cu jocuri şi jucării Iar părinţii ne aşteaptă . TRANZIŢII 1)"Bat din palme clap. mor.

Să plecăm îndată acasă Bat din palme clap.clap. Din picioare trap. trap Ne învârtim. ne răsucim Şi la cuier noi pornim!" .

Ghicitoare Eu sunt Rilă Iepurilă ce vă aduc o provocare Am şi eu o ghicitoare Să vedem cine ghiceşte şi răspunsul îl şopteşte: ""Umblă moşul prin pădure după fragi şi după mure.Ghici ce-i?" .