You are on page 1of 3

Rezolvare partiala monografie recapitulativa- Seminar

1. Se primeste un credit bancar pe t.s
5121 = 5191 10.000 lei

2. Se primeste aportul la capitalul social sub forma de numerar depus in banca
5121 = 456 25.000 lei

3. Se achizitioneaza lapte 2.000l x 1.9 lei/l, ch de transport 200 lei + TVA 24%
% = 401 4.960 lei
301……….. 4.000 lei
4426………… 960 lei
Cost de achizitie = 2.000l x 1.9 lei/l + 200 lei = 4.000 lei

4. Se transfera suma de 2.000 lei din CCB in caserie
a) Ridicarea numerarului din contul bancar
581 = 5121 2.000 lei
b) Depunerea numerarului in caserie
5311 = 581 2.000 lei

5. Se achizitioneaza un autoturism 250.000 lei + TVA 24 % plata urmand sa se faca in cursul anului
urmator pentru 20%, iar restul in 2015
Achizitionarea autoturismului
% = 404 310.000 lei
2133………… 250.000 lei
4426……………60.000 lei

6. Se primeste factura pt chiria sediului adm pentru 4 luni (dec-martie) in val de 49.600 lei, cu plata in
20 de zile.
a) Primire factura
% = 401 49.600 lei
612………… 12.400 lei (49.600 lei/ 4 luni)
471………… 37.200 lei
b) Plata chiriei
401 = 5121 49.600 lei

7. Se primeste factura de materiale consumabile in val de 9.920 lei
302 = 401 9.920 lei

8. Se dau in consum materii prime in val de 2.000 lei
601 = 301 2.000 lei

9. Se consuma materiale consumabile in val de 6.500 lei
602 = 302 6.500 lei

10. Se obtin produse finite la un cost de prod de 60.000 lei
345 = 711 60.000 lei

11. Se primeste factura de energie electrica in val de 14.880 lei, cu scadenta in 5 zile, factura se achita la
termen prin banca.
a) Primire factura
605 = 401 14.880 lei
b) Se achita datoria
401 = 5121 14.880 lei

000 lei . Se achita 1.400 lei 15. 60.000 lei 16. Se primeste un efect comercial de la un client in val de 20. cost de productie= 70.000 + TVA 24%. cu plata luna urmatoare prin banca.400 lei b) Plata furnizorului 401 = 5121 12. amortizare cumulata 50.000 lei 18. Se vand produse finite la pret de vanzare de 90.000 lei 14.000 lei b) Decontarea efectului 5121 = 413 20. a) Achizitie marfuri % = 401 12.000 lei b) Descarcarea de gestiune % = 2131 60. Se emite factura privind serv de transport de bunuri efectuat in beneficiul unui client in val de 1.600 lei 701 … 90.000 lei cu scadenta peste o săptămână.400 lei b) Descarcare din gestiune 607 = 371 25.000 + 10.000)/2] 17.000 lei 7583…… 45.000 lei [(40.000 lei 4426………… 2.000 lei b) Descarcarea din gestiune 711 = 345 70. cost de achizitie de 60. Se vinde jumatate din cantitatea de marfuri detinuta la pretul de 60. Se vinde un echipament la pret de 45.000 lei a) Vanzarea proriu-zisa 4111 = % 111.000 lei 4427… 14.000 lei 19.000 + TVA.240 lei 4111 = 704 1.000 lei 212 = 105 20.000 lei 6583…………10.000 lei.400 lei 371………… 10.000 lei 4427… 21.240 lei 13.000 lei + TVA 24% a) Vanzarea propriu-zisa 4111 = % 74.000 lei 4427……10.000 lei 707…. Se achizitioneaza marfuri in val de 10. Efectul se deconteaza la termen.000 lei 2814…………50. Se inregistreaza reevaluarea cladirii prin recunoasterea unui plus de valoare din reevaluare de 20. a) Primirea efectului de la clienti 413 = 4111 20.000 lei a) Vanzarea propriu-zisa 461 = % 55.000 lei furnizorului de materii prime in numerar 401 = 5311 1.000 lei + TVA 24%.12.

000 lei 2814……….000 lei 2813………17. venituri din dobanzi aferente CCB = 1.000 lei. scadenta peste 3 luni 401 = 403 3. CFS= 900 lei 645 = % 7. Se inreg contributiile unitatii.000 lei . CFS= 300 lei 421 = % 2.8 lei/actiune iar aportul se depune sub forma unui computer a) Subscrierea actiunilor 456 = 1012 14.000 lei 6811 = % 28.000 lei 27.000 pt credite pe T. astfel: pentru mijloace de transport şi echipamente tehnologice 17. si 400 lei pt credite pe T.000 lei 28.20. Se inreg dobanzi datorate = 2. CAS= 6. Se înregistrează amortizarea imobilizărilor.250 lei 4314…… 1. a) Vanzarea propriu-zisa 461 = % 992 lei 7583…… 800 lei 4427…… 192 lei b) Descarcarea din gestiune 6583 = 214 1.950 lei. Se inregistreaza salarii in val de 30. pentru cladiri 10. Se vinde un computer in valoare de 1.350 lei 29.600 lei.000 lei 21.000 lei 641 = 421 30.000 lei b) Varsarea aportului 214 = 456 14.000 lei 31.000 lei 2812…….L.000 lei.000 lei la pretul de vanzare de 800 lei + TVA 24 % 26. Se achita factura de materii prime cu un bilet de ordin.600 lei 4371…….500 lei 4311…… 6.000 lei reprezentand o rata aferenta creditelor bancare pe T.950 lei 4372………300 lei 25.000 lei 23.L 1621 = 5121 10. 900 lei 24. Se primeste extrasul de cont continand cheltuieli privind administrarea contului = 500 lei. 1. 10.S a) 666 = 1682 2.960 lei 22. Se inregistreaza retineri salariale ale personalului CASS= 1. Se obtine din productie proprie un program informatic = 2.. pentru aparatura birotică 1. Se emit 5000 de actiuni noi la un pret de emisiune de 2. Se achita suma de 10.000 lei 205 = 721 2.000 lei b) 666 = 5121 400 lei 30.350 lei a) Ch cu servicii bancare 627 = 5121 500 lei b) Venituri din dobanzi 5121 = 766 1.