You are on page 1of 1

1

8 ian. la Fericiri, din Peasna 4 din 6 ian., glas 2 T
T WM 1 D
F 000
d e ri ci ţi 0
veţi 000000000
fi cînd vă vor o că rî şi vă
T
0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 11' ! !
vor pri go ni şi vor zi ce tot cu vîn tul rău s0
îm

011O' ! min
po tri va voas tră ! !ţi `
ind1' ! U@a
pen tru Mi ne m?
Să se curăţească Soarele cel prealuminat din fire, cine a văzut? propoveduitorul a
strigat. Să te spăl pe Tine cu ape, Raza slavei, chipul Tatălui cel pururea veşnic, şi
iarbă fiind să mă ating de focul dumnezeirii Tale. Că Tu eşti Hristos, înţelepciunea
şi puterea lui Dumnezeu.

T T
B 0
d u 03y
cu ra 0
ţi 0
vă 0
şi 0000a
vă ve se li ţi s0
că 0
pla

0q ! 0'
ta voas tră ! !20!!A
mu ul tă es te în ce !
ruriAm?
Arătatu-şi-a Moisi dumnezeiasca cucernicie care a avut, apropiindu-se de Tine; că
dacă Te-a cunoscut pe Tine când l-ai strigat din rug îndată şi-a întors faţa, dar eu
cum Te voi vedea luminat? Sau cum îmi voiu pune mâna pe Tine? Că tu eşti Hris-
tos, înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu.

S 311'
la vă Ta !
tă !
lui 01'
şi Fi !
u!lui !
şi O'
Sfîn ! ! Duh
tu lui !A m?
Cu suflet înţelegător fiind eu şi cu cuvântare cinstit, mă ruşinez de cele fără de su-
flet; că de Te voi boteză pe Tine, pârâş este mie muntele cel ce fumega cu foc şi ma-
rea ceea ce a fugit în două părţi, şi Iordanul care s-a întors. Că tu eşti Hristos,
înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu.

Ş 311@2'
i a cum şi pu !
ru !A
rea0
şi 00'
în ve _
e cii 20!!!A
ve ci lor A minm?
Trimis fiind de la Tatăl prealuminate Cuvîntule, vii să goneşti cuprinderea nopţii
cea rău întunecată, şi să dezrădăcinezi păcatele oamenilor, şi fii luminaţi la Tine să
tragi cu Botezul Tău, Fericite, din curgerile Iordanului.

www.stavropoleos.ro