You are on page 1of 4

Duminica Fiului risipitor 1

Condac, glas 3 T Fecioara astăzi
eN S
D 0N
e d 001P
la pă rin teas @
că 3'
sla !a !
va!
TaA 1M
de 1
păr 10
tân du

030\!O]
mă ne bu ne e eş @
te amV !c
bo1gă P
ţi @
a 3'
ce ! ! !datA 0
e mi-ai în 1M

1
u 1
tăţi 0
am 0
ri 0
si \!O
pi i i ]@
t-o.m
a V0
Pen 0
tru 0
a 1
cea os
a !as

1a
ta p
gla !00!o1'
sul des frâ na a a _tu 000\!O
lui a duc Ţi i i ]@
e m
a V

1
gre 1'
și N!i !i t-am
!A 3M
î 01'
na in !
tea!o1')s0q!00
Ta a a a Pă rin te În du

\!O
ra a a ]@
te m
a V 1N
pri 1
meş ' _
te 110`0a
mă pe mi i ne c<C/ Y'
cel !
ce!

111a
po că iesc c<C/ 0q!000'
şi fă mă ca pe !!
u nul din!2'
ar ga !
a!ţi !S
ii}; 0
Tăi knN

www.stavropoleos.ro

. B000'!!0os00am<?q!0!1~0! o gă ţi i a Da a ru lui ca re mi-a ai dat Mîn tu !!0os u i to o ! ru !A le b<? 0x du 4 cîn 000q!1' du mă în la turi eu ! ti!!PH i că lo \0!S o o0sul a m<? 2' rău ! o Qz am _ che PH e 0el _1a tu it b<? 1~0 vie ţu YH i \0!S i ind0 cur 0os0a ve eş te m<? 1@1@11a şi o am ri si pi ` it X 1@10' dra ci lor î ! în!!os şe lî în ! !A b<? 0x du mă ci 1 în ~11@1 tor cîn du mă 1q!01' !!! pri meş te mă ca pe des frîPH na \0!S a a0tul a m<? 01' Pă rin ! teUS Î !S î în 0 du 0os ra a 0 te am<? 10!!!PH şi mă mî în tu ie \0!S e eș 0 te kb<? Slavă.ro .stavropoleos. p.11 C001'!!A!0os00am<? q!1'!!!os hel tu i ind a vu ţi i a Ta Doamne o o am ri i 0@a si pit b<? 40001' şi m-am su pus eu ! ti !!PH i că lo \0!S o o0sul am<? 2' dra !!1Qz ci lor ce lor _vi 0a cleni b<? 1~q ci !0!2' Tu prea mi los ti ! !UH ve Mîn tu \0!S u u 00os i to o 0 ru 0a le m<? @s mi 1 los 110! ! 2' ti veş te te spre mi ! ne!!PH des frî na \0!S a a0tul a b<? 40001' şi mă cu ră ţeş ! te ! pe2' !!! mi ne ca \0 e spurPH a !Sa 0 tul a m<? 1' ! US dîn du-mi ha ! a ai S0 na 0os cea ! 1a a din tîi m<? @11 a Îm pă 1' ră ! ţi !!PH i ei Ta \0!S a a0le kb<? www.. p..10 Podobie: Femei auziţi. Duminica fiului celui desfrînat Svetilna. Paisian.. Glas 2 2 wG m<? Paisian. Glas 2 wG m<? Podobie: Femei auziți. Podobie.

a Născătoarei. Glas 2 3 m<? Paisian. p.stavropoleos.ro . Şi acum.11 S q!1'!!A!0os0am<? @0111'!!! fîn tă Ma ai că Fe cioa a ră pro po vă du i rea a cea PH ma \0!S a a0re a b<? 40q!001' a A pos to li !!!0os lor a Mu u ce ni i !!A ci lorm<? !X şi 1 a 11' Pro ro ! ci !01' lor şi !!!0os a Cu u vi o o ! şi !A lor b<? 3' fă ! mi !1`0' los ti iv no ! uăUS ro ! o o S0 bi a` i X10a lor tăi m<? !X pe1Fi ~0!!!PH ul tă ău şi Do \0!S o om0 nul a b<? 400qUS de Dum ne zeu Nă ! ăs_PH că toa \0!S a a0re am<? 10_OS cînd va a şe dea !a_0os a să ju u 0 de 0a ce m<? @111 du pă vred ni 1@0a ci a fi 1 e 1a că ! ru0k ia ) a !1a a a { !K a b<? www. Svetilne.