You are on page 1of 5

Ministerul Educaţiei și Cercetării Naționale

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău
Şcoala Gimnaziala ”Emil Brăescu”Măgura
Comuna Măgura, judeţul Bacău
Telefon/fax 0234 212037;
e-mail scoala_emil_braescu@yahoo.com
Nr.1420 din 13.11.2015

PROIECT EDUCAŢIONAL

„ PRIETENII NATURII”

COORDONATOR PROIECT,VASILOIU DOINIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL BRĂESCU”MĂGURA

Director, Consilier educativ,
Prof.POPA MARIA Prof.PUIU LILIANA

COLABORATORI:
PROF.PUIU LILIANA-DIRIGINTE CLASA a V-a
PROF.CAMANARU CĂTĂLINA- DIRIGINTE CLASA a VI-a
PROF.APARASCHIVEI CONSTANTIN- DIRIGINTE CLASA a VII-a
PROF.MIRON CĂLIN- DIRIGINTE CLASA a VIII-a

Program de activităţi 10. Resurse procedurale. Durata de desfăşurare a proiectului 9.portofoliu 12. Parteneri de colaborare 7. Obiectivele proiectului 3. Bibliografie . umane şi financiare 5. Coordonator proiect 8. materiale . Grup ţinta 4. Argument 2. Responsabilii cu activitatea de monitorizare a activităţilor proiectului 6. Evaluarea proiectului .Planul proiectului : 1. Descrierea şi monitorizarea activităţilor 11.

la dispariţia unor specii.Antrenarea elevilor şcolii în activităţi ce au ca scop diminuarea poluării apei.2. O3. a agriculturii şi a mijloace. omul trebuie să fie informat asupra problemelor esenţiale din domeniul actual al ecologiei. din punct de vedere ecologic . Întreaga noastră planetă aflată în suferinţă. Se cuvine a înţelege cât mai bine legile convieţuirii interumane pământene. trage un semnal de alarmă « Natura este în pericol ! ». cu privire la efectele negative care pot fi produse mediului natural de acţiunile dăunătoare ale oamenilor.Băcau . decât supunându-ne ei” Fr. solului şi aerului din zona în care trăiesc . Argument Motto: . la tulburarea liniştii..Sensibilizarea populaţiei tinere a comunitătţii. Marcellin care evidenţiază rolul formării comportamentului ecologic la elevi. O4. dezvoltarea industriei. formează un tot unitar. Pentru adesfăşura o activitate raţională. În lumina celor prezentate mai sus. jud. 2. poluarea mediului. Grup ţintă : elevii claselor V – VIII din Şcoala Gimnazială Nr. Închei acest argument cu câteva cuvinte scrise de R.Conştientizarea tinerilor din comuna Măgura cu privire la importanţa protejării cadrului natural .Promovarea valorilor ecologice în rândul elevilor . Proiectul cuprinde un program de activităţi cu mesaj ecologic în care vor fi antrenaţi elevii claselor V – VIII din Şcoala Gimnaziala „Emil Braescu” Magura. lumea modernă tinde să rupă armonia din natură. Scopul educaţiei ecologice este ca fiecare dintre noi să se simtă direct responsabil şi angajat în acţiunile de protecţie a mediului înconjurător. o ştiinţă a supraveţuirii omeneşti ”.viitorii locuitori ai comunităţii: « Protecţia naturii şi a spaţiilor libere nu este numai o chestiune de generozitate şi de estetică. Supraaglomerarea. am dorit să iniţiez un proiect pe tema educaţiei ecologice pentru a promova valorile ecologice în rândul tinerilor din comuna Măgura. ci o chestiune de supraveţuire ». Fiecare locuitor al Terrei trebuie să asculte acest mesaj. Acest echilibru devine însă din ce în ce mai fragil pentru că. Putem spune atunci că ecologia este şi .Evidenţierea importanţei ocrotirii plantelor.lor de transport au dus la modificarea condiţiilor de viaţă ale plantelor şi animalelor din mediul natural. Nu stăpânim natura. murdărirea străzilor şi a parcurilor. Bacau. animalelor şi a mediu- lui lor de viaţă. Bacon Omul reprezintă o parte inseparabilă a naturii şi. 1. împreună cu factorii de mediu. 3. O5. să-l înţeleagă şi să acţioneze într-un efort conjugat pentru a salva viul şi « a trăi conform naturii ». Obiectivele proiectului O1 . structură la Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura. O2 . un adevărat sistem aflat în echilibru.. jud.

cadre didactice din şcoală 6.2016 comună drumurile din comună Coordonator proiect jeri. V-VIII coli A4 .Coordonator proiect: Prof. Luna octombrie curtea şcolii în curtea şcolii Coordonator proiect jeri. Parteneri de colaborare : Consilierul educativ al şcolii. Colaboratori proiect de plastic.pe drumurile din Coordonator proiect fotografii comună Colaboratori proiect 3. activităţi practice. materiale. resurse procedurale : investigaţia. Program de activităţi Nr. Resurse procedurale.2015 ecologice Colaboratori proiect 2. contribuţii benevole. 5. V-VIII saci mena. Activităţi Participanţi Resurse Termen Locul de crt. . V-VIII saci mena. saci menajeri.aprilie. material plastic. mănuşi de unică folosinţă. Lopeţi.2015– 15. Activităţi de curăţenie cls.greble 4. proiectul. portofoliul . computerele din dotarea şcolii . sticle şi borcane ) colectate de elevi.11. 4.10. reprezentanţi ai Primăriei Comunei Magura . seminţe de iarbă şi răsaduri de flori ornamentale.plante 15. acuarele. unelte agicole.A5 . deşeuri textile.mănuşi 2015. curtea şcolii activităţile menite să Coordonator proiect Puieţi. resurse financiare : bani obţinuţi prin valorificarea materialelor refolosibile ( maculatură. umane şi financiare . Antrenarea elevilor în cls. resurse umane : elevii şcolii. 01. expunerea. sticla.10. fotografii. dosare.10. .11. Durata de desfăşurare a proiectului : 01. reprezentarea grafică. 30. . Şcoala Măgura pe teme Coordonator proiect fotografii 30.2016 8. coordonatorul de proiect şi profesorii colaboratori din şcoală. lectura selectivă. 01-15. metal.05.10. materiale recuperabile ( hârtie.A5 . V-VIII coli A4 . argumentaţia. coli format A4 şi A3.seminţe de Aprilie-mai îngrijirea unor flori 2016 plante/pomi. V-VIII 01. calendaristic desfăşurare 1 Realizarea de postere cls. demonstraţia. ).2015 Şcoala Măgura şcoală. Afişarea posterelor în cls. pensoane.2015 gradina scolii contribuie la plantarea/ Colaboratori proiect .06.mănuşi Colaboratori proiect de plastic 5. Acţiuni de igienizare pe cls. baloane.VASILOIU DOINIŢA Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu”Măgura 7. resurse materiale : reviste şi manuale de geografie. iunie 2016 greble .

Amenajarea cls.04. V-VIII computere Mai 2016 şcoală în ziarul local “ Coordonator proiect Desteptarea” Colaboratori proiect 11. . . 25.05.2016 şcoală tema Coordonator proiect sen. .05. V-VIII hârtie. proiecte. articolul din ziarul local „Desteptarea”cu titlul : „ PRIETENII NATURII„ – proiectul şcolii noastre”.Salvaţi Pământul !” Colaboratori proiect 8. .mănuşi 2016 Colaboratori proiect de plastic. acuarele .. referate.2016 şcoală . Realizarea unui articol cls. postere. 5 iunie -Ziua mondială cls.2016 şcoală a mediului Coordonator proiect înconjurător. Portofoliu .sesiune de Colaboratori proiect referate pe tema poluarii mediului 10.. V-VIII scaune. Coordonator proiect borcane valorificarea lor Colaboratori proiect 10. Oră de dirigenţie în aer cls. . Luna aprilie curtea şcolii interioare Coordonator proiect jeri.referat Iunie 2016 şcoală liber Coordonator proiect Colaboratori proiect 12.Colţului micului Coordonator proiect confecţionate ecologist “ Colaboratori proiect din materiale refolosibile 9. Amenajarea curţii cls. seminţe 7.sticle. greble. V-VIII saci mena. fotografii ale activităţilor desfăşurate. desene. 1-22. V-VIII coli de de. Expoziţie de desene pe cls. Colectarea de deşeuri cls.6. V-VIII obiecte 15-25. V-VIII referate 5. .06.2016 şcoală din hârtie şi sticlă.