You are on page 1of 1

LINGWISTYKA A+R STUDIA STACJONARNE II˚ SEMESTR ZIMOWY ROKU AKAD.

2016/20127
ROK I

P 7.30-8.15
O 8.15-9.00
N 9.15.10.00 mgr M. Adamski
I 10.00-10.45 Tłumaczenie specjalistyczne s. 106
E 11.00-11.45
D 11.45-12.30 W PROF. M. WIDAWSKI (12.00-13.30)
Z 12.30-13.15 WSPÓŁCZESNY JĘZYK ANGIELSKI I JEGO ODMIANY S. 9
I 13.30-14.15
A 14.30-15.15
Ł 15.15-16.00 W PROF. M. MARSZAŁEK
E 16.15-17.00 TEORIA PRZEKŁADU + IFR II ST. S. 107
K 17.00-17.45 dr J. Jóźwiak
18.00-18.45 PNJR Konwersacje s. 3
18.45-19.30 dr J. Jóźwiak Translatoryka rosyjska s. 3
8.00-8.45
8.45.9.30
W 10.00-10.45
T 11.00-11.45
O 11.45-12.30
R 12.45-13.30 dr M. Famielec
E 13.30-14.15 PNJR Struktury s. 110
K 14.30-15.15 dr J. Joachimiak-Prażanowska
15.15-16.00 PNJR Pisanie s.102
16.15-17.00 dr M. Weidner
17.00-17.45 PNJA Gramatyka praktyczna s. 9
18.00-18.45 dr T. Adamczewski
18.45-19.30 PNJA Konwersacje s. 6
7.30-8.15
8.15-9.00
9.15.10.00
10.00-10.45
Ś 11.00-11.45
R 11.45-12.30
O 12.45-13.30
D 13.30-14.15
A 14.30-15.15
15.15-16.00
16.15-17.00
17.00-17.45
18.00-18.45
18.45-19.30
7.30-8.15
8.15-9.00
C 9.15.10.00
Z 10.00-10.45 W DR K. SMYCZYŃSKA WSPÓŁCZ. LIT. ANGLOJĘZ. + I AA 2 ST., I AN 2. ST. S. 9
W 11.00-11.45 dr E. Wełnic
A 11.45-12.30 PNJA Pisanie s. 204
R 12.45-13.30
T 13.30-14.15
E 14.30-15.15 W PROF. T. PLUSKOTA ONOMASTYKA + I NR 2. ST. S. 10 14.25-15.10
K 15.15-16.00 W PROF. H. BARTWICKA TRANSLATORYKA ROS. + I FR 2 ST., I NR 2. ST. S. 114
16.15-17.00 W PROF. A. MAJMIESKUŁOW METODOLOGIA BAD. LITERATUROZN. + I FR 2. ST., I NR 2. ST. S. 310
17.00-17.45
18.00-18.45
18.45-19.30
P 7.30-8.15
I 8.15-9.00
Ą 9.15.10.00
T 10.00-10.45
E 11.00-11.45
K 11.45-12.30