You are on page 1of 4

1(2)

Stockholm maj 2017

Hkan Sellstedt Swedbank AB (Publ)


Folkja 402 Box 174
872 98 NORASTRM 872 24 KRAMFORS

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Rntefond Kort Plus
Du sparar i vr fond Swedbank Robur Rntefond Kort Plus. Med detta brev vill vi informera dig
om att Swedbank Robur Fretagsobligationsfond FRN kommer att lggas samman med din fond
Swedbank Robur Rntefond Kort Plus. I samband med sammanlggningen gr vi ven en del
ndringar i fondbestmmelserna fr Rntefond Kort Plus. Sammanlggningen och ndringarna
gr vi fr att frenkla och tydliggra vrt erbjudande av rntefonder samt ka mjligheten till
god avkastning p ditt sparande.
Sammanlggningen och frndringarna r godknda av Finansinspektionen och kommer att ske
den 17 augusti 2017. Du behver inte gra ngot med anledning av denna information.

Huvudsakliga frndringar i Rntefond Kort Plus


Vi ndrar fondens mlsttning frn att vara absolutavkastande till relativavkastande.
Fondens mlsttning kommer nu att vara: Mlsttningen r att fonden varje
kalenderr vertrffar OMRX TBILL.
Vi ndrar den genomsnittliga durationen p fondens innehav till att vara -1 r till 3 r
fr att fonden ska ha mjlighet till positiv avkastning ven vid stigande rntor.
Vid placeringar i utlndsk valuta kommer fonden att valutaskra sitt innehav mot
svenska kronor och p s stt minska valutarisken.
Vi frstrker frvaltningsteamet med tre personer med kreditkompetens och hjer
drmed kvaliteten p frvaltningen av fonden.
Ls mer om de ndringar som vi gr p sidan 2 i detta brev, dr finner du ven information om
sammanlggningen. Vi gr ven sprkliga justeringar och frtydliganden i fondbestmmelserna.
Nr frndringarna brjar glla publicerar vi uppdaterade fondbestmmelser, faktablad och
informationsbroschyr p swedbankrobur.se.

Har du frgor?
Har du ngra frgor med anledning av detta brev eller behver rdgivning gllande ditt
fondsparande r du alltid vlkommen att kontakta oss. Ring vrt Kundcenter p 0771-22 11 22
eller besk ditt nrmaste bankkontor. r du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter p din
sparbanks hemsida.
Med vnlig hlsning
Swedbank Robur Fonder AB
Miljcertifierad enligt ISO 14001

Morgan Andersson, chef Affrs- och produktutveckling


Bilaga Faktablad fr Swedbank Robur Rntefond Kort Plus

Swedbank Robur Fonder AB Tel 08 - 585 924 00 Styrelsens ste Stockholm www.swedbankrobur.se
105 34 Stockholm Org nr 556198-0128
2(2)
3(4)
2(4)

ndrad duration p fondens innehav


Vi ndrar den genomsnittliga durationen p fondens innehav som nu fr ha intervallet minus 1
r till 3 r. Syftet med att justera rntebindningstiden r att fonden ska ha mjligheten att skapa
positiv avkastning ven vid stigande rntor. Vi tar ven bort begrnsningen att inget enskilt
vrdepapper fr ha en lngre lptid n 5 r och en mnad.

kad andel krediter


Vi kommer ven ka andelen placeringar i bde svenska och utlndska obligationer utstllda av
fretag och kreditdelen kommer drmed f en betydande del av fonden. Dessutom kommer
antalet emittenter utkas vilket kommer gra att fonden blir mer diversifierad och minskar sin
koncentrationsrisk. Precis som tidigare kommer vi ha fokus p krediter med hg kreditvrdighet.

Frstrkt frvaltningsteam
Vi har under ret utkat frvaltningsteamet med ytterligare tre personer med kreditkompetens
och avstter drmed fyra personer till att hantera kreditdelen i fonden. Ett kat fokus p
krediterna och utkad kompetens hjer kvaliteten p frvaltningen.

Vad innebr sammanlggningen fr dig som sparar i Rntefond Kort Plus?


Sammanlggningen pverkar inte vrdet p ditt fondsparande och medfr inga kostnader eller
skattekonsekvenser fr dig som r andelsgare i fonden. Sammanlggningen leder heller inte till
ngon utspdningseffekt p resultatet i fonden och ngon vsentlig ndring av fondens
sammansttning av tillgngar r inte avsedd att genomfras innan sammanlggningen.
Vid sammanlggningen faststlls samtliga tillgngar och skulder frn Fretagsobligationsfond
FRN och verfrs till Rntefond Kort Plus. Eventuella ytterligare skulder eller tillgngar som
uppkommer efter sammanlggningsdatumet kommer att tilldelas Rntefond Kort Plus.

Handel i Rntefond Kort Plus i samband med sammanlggningen


Du kan som vanligt lgga kp- eller sljorder i fonden till och med tisdagen den 15
augusti fre kl 15.30. Sen stnger vi fonden fr bde kp och frsljning.
Order om kp och frsljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 15 augusti
klockan 15.30 behandlas inte frrn mndagen den 21 augusti och genomfrs till den
andelskurs som rknas fram denna dag.
Den 21 augusti ppnas Rntefond Kort Plus fr handel.
Du kan alltid kostnadsfritt kpa och slja andelar i vra fonder. Observera att vid frsljning av
fondandelar betalar du skatt p eventuella kapitalvinster, med undantag fr sparande inom
pensions- och frskringssparande samt inom ramen fr Investeringssparkonto.

Har du begrt fondflytt Rntefond Kort Plus?


Har du anskt om att flytta ditt fondinnehav till ngon annan terfrsljare n Swedbank eller
Sparbankerna och din anskan inkommit till oss efter den 15 augusti 2017, kan vi tyvrr inte
flytta dina fondandelar. Du behver drfr terigen begra en flytt av ditt innehav. Vi beklagar
att sammanlggningen kan medfra merarbete fr dig i ovanstende rende.

Revisorsyttrande
Vr externa revisor Deloitte Audit har infr sammanlggningen granskat metoderna som
anvnds fr att bland annat vrdera tillgngar och skulder. nskar du f en kopia av
revisorsyttrandet vnligen ring 08-5859 7300.
Basfakta fr investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehller basfakta om denna fond. Faktabladet r inte reklammaterial. Det r
information som krvs enligt lag fr att hjlpa dig att frst vad en investering i fonden innebr och riskerna med denna. Du
rekommenderas att lsa den s att du kan fatta ett vlgrundat investeringsbeslut.

Rntefond Kort Plus


Swedbank Robur Rntefond Kort Plus, SEK
ISIN: SE0005467982

Denna fond frvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Ml och placeringsinriktning Risk och avkastningsprofil


Lgre risk Hgre risk
Mlsttningen r att fonden varje kalenderr vertrffar
OMRX TBILL. Lgre mjlig avkastning Hgre mjlig avkastning

Fonden placerar frmst i skuldfrbindelser utgivna av stater,


1 2 3 4 5 6 7

kommuner, landsting, skerstllda bostadsinstitut, banker och Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
fretag. Fonden kan investera i fretagsobligationer med ett och mjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
kreditbetyg som vid investeringstillfllet som lgst uppgr till baseras p hur en fr fonden representativ portfljs vrde har
BB enligt Standard & Poors eller motsvarande frn annat frndrats de senaste fem ren. Den hr fonden tillhr
kategori 1, vilket betyder mycket lg risk fr bde upp- och
kreditinstitut eller motsvarande bedmning av fondens
nedgngar i andelsvrdet. Kategori 1 innebr inte att fonden
frvaltare. Historiskt bedmer fondens frvaltare att andelen
r riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att
fretagsobligationer i fonden med ett kreditvrderingsbetyg
frndras. Det beror p att indikatorn bygger p historiska
uppgende till BBB- eller hgre uppgtt till 95 -100%. Fonden
data som inte r en garanti fr framtida risk och avkastning.
fr placera i svensk eller utlndsk valuta och placeringarna
sker s att en god riskspridning uppns. Fonden fr ven Rntefonder har generellt sett lgre risk n aktiefonder.
anvnda sig av derivatinstrument i strvan att ka fondens Vrdet kan sjunka om marknadsrntorna stiger, men om
avkastning, men ocks i syfte att valutaskra sina innehav. marknadsrntorna sjunker kar dremot vrdet p fondens
innehav. Hur stor risken r i en rntefond beror p lptiden p
Den genomsnittliga durationen p fondens innehav ska vara
fondens placeringar. Ju lngre lptid desto hgre risk.
mellan minus 1 r och 3 r.
Risken fr fonden r dock begrnsad eftersom de
Fonden har en aktiv investeringsstrategi som innefattar bland
rntebrande vrdepapperna som fonden investerar i har en
annat val av genomsnittlig rntebindningstid och val av
begrnsad lptid.
vrdepapper inom rntemarknadens olika segment och
geografiska omrden som bedms vara attraktivt vrderade. Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och
avkastningsindikatorn r:
Fonden fljer fondbolagets policy fr ansvarsfulla
investeringar. Ls mer i fondens informationsbroschyr. Kreditrisk. Eftersom fonden placerar i vrdepapper med hg
kreditvrdighet begrnsas fondens kreditrisk.
Du kan normalt kpa och slja fondandelar alla bankdagar via Likviditetsrisk. Marknadslikviditeten i enskilda innehav kan
vra terfrsljare. vara lg.
D derivat anvnds i mycket stor utstrckning i fonden
Fonden lmnar normalt ingen utdelning utan vinster
pverkas fondens riskprofil i mycket stor omfattning.
terinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olmplig fr


RKP_SEK_sv_19

investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 r.


1 (2)
Avgifter
Engngsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar rlig avgift r baserad p det senaste rets utgifter,
Insttningsavgift - kalenderret 2016. Avgiften kan variera frn r till r.
Uttagsavgift -
Avgiften utgr betalning fr fondens driftskostnader,
Ovanstende r det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behllningen betalas ut. inklusive marknadsfring och distribution, och minskar
Avgifter som tagits ur fonden under ret fondens avkastning.

rlig avgift 0,40%


Avgifter som tagits ur fonden under srskilda omstndigheter
Resultatbaserad avgift -

Tidigare resultat

% 0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
2012 2013 2014 2015 2016
Fond - - - -0,4 0,4
Index - - - -0,3 -0,7

Fondens jmfrelseindex r OMRX TBILL.

Fondens resultat r berknat efter avdrag fr rlig avgift. Vrdet fr samtliga r r berknat i SEK och med eventuella
utdelningar terinvesterade i fonden.

Tidigare resultat r ingen garanti fr framtida avkastning. Fonden startade r 2014.

Praktisk information
Frvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) skattesituation.

Ytterligare information om fonden framgr av Swedbank Robur Fonder AB kan hllas ansvarigt endast om
informationsbroschyren, fondbestmmelserna (tillgngliga p ett pstende i detta faktablad r vilseledande, felaktigt eller
svenska) samt hel- och halvrsrapporterna (tillgngliga p ofrenligt med de relevanta delarna av fondens
svenska). Dessa kan hmtas kostnadsfritt p vr hemsida, informationsbroschyr.
www.swedbankrobur.com/doc.
Denna fond r auktoriserad i Sverige och tillsyn ver fonden
Information om aktuell ersttningspolicy finns p utvas av Finansinspektionen.
www.swedbankrobur.com/doc. Papperskopia kan erhllas p
Dessa basfakta fr investerare gller per den 17 augusti
begran, vnligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.
2017.
Andelsvrdet berknas normalt varje bankdag och publiceras
p vr hemsida.

Den skattelagstiftning som tillmpas i fondens


auktorisationsland kan ha en inverkan p din personliga

2 (2)