COLOFON

Het Kick-In Magazine is een
uitgave van de Kick-In Commissie,
onderdeel van de Student Union
Universiteit Twente.

Kick-In Commissie
Mitchel Haring
Annemarie Smid
Myrte Wennen
Eline Zwijgers
Patrick Braakman
Sannah van der Heijden

Art Director
Eline Zwijgers

Copyright foto’s
Beeldbank Universiteit Twente,
Enschede Promotie, UT Nieuws,
Vitto Bonnemayers, Eerde
Bruinung, Thijs Dortmann, Xadya
van Bruxvoort, Pascalle ten
Bloemendal, Robert Büß, Sarah
Hoekstra, Quick Focus, Amaury
Henderick, Roy te Lintelo, Gijs van
Ouwerkerk

Contact
Kick-In Commissie 2017
Bastille, kamer 335
Postbus 217
7500 AE Enschede

Telefoon: +31 (0)53 489 2356
Website: www.kick-in.nl
Kick-In
Magazine 2017
Kick-In
14 Wat is de Kick-In? 58
42
Wat houdt de Kick-In
precies in en wat ga je
allemaal doen?

15 Find your Rhythm
Het thema van de 45 Meer dan zomaar Studentenleven
Kick-In 2017 een Nederlandse
universiteit
Lees meer over internationale 78 Gezelligheids-
16 Kick-In programma verenigingen en organisaties verenigingen
Uitleg over het negen dagen Leer de studentenverenigingen
durende programma in Enschede kennen
50 UT-afkortingen
Welke afkortingen worden op
20 Wie kom je tegen? de Universiteit Twente veel 82 Disputen
Wie kom je allemaal tegen gebruikt en zijn handig om Wat is een dispuut en welke kun
tijdens de Kick-In en wat te weten? je in Enschede vinden?
doen ze?

84 Activisme
Enschede Zeven interviews met actieve
Universiteit

12
studenten

56 Ontdek de hotspots
28 Geschiedenis van de van Enschede 88 Speciaalbier
universiteit Wat zijn de leuke plekken Een aantal bijzondere biertjes op

96
Lees over het ontstaan en in Enschede die je niet een rijtje
de ontwikkeling van de mag missen?
Universiteit Twente

JOZEFKERK
58 Evenementen Op kamers
P
34 Studeren aan de in Enschede

45
Universiteit Twente De leukste evenementen
P
Hoe gaat je eerste jaar aan de op een rijtje 96 Praktische zaken
STADSKANTOOR

P
universiteit eruit zien? Wat moet je allemaal doen als je
op kamers gaat?
NATIONAAL MUZIEKKWARTIER

O

60 Plattegrond
WILLEM
NS STATION WILMINKPLEIN
EIN
IO NSPL MUZIEKCENTRUM
STAT

40 Studieverenigingen van Enschede
ARTEZ CONSERVATORIUM
PARKEERGARAGE
IRENE
.

BUSSTATION

100 Studentenhuizen
PARKEERGARAGE

Welke studieverenigingen zijn er Vind de weg in het centrum
STATIONSPLEIN

SAXION
KRUISPUNT
DE GRAAFF en waar zitten ze? van Enschede Vijf studentenhuizen in
Enschede uitgelicht
OUDE
MARKT
GROTE KERK

SAXION
SAXION JACOBUSKERK

SAXION 42 Evenementen 66 Twente
PARKEERGARAGE POLITIE
HERMANDAD P STADHUIS
op de campus Het land van de Tukkers en 104 ‘Ongeschreven’ regels
HO

FP
AS

Verschillende evenementen hun typische gebruiken We maken een uitzondering en
SA

ARIËNSPLEIN
GE

ZUIDMOLEN

op de campus schrijven ze toch een keer op
H .J.
VAN
H E EKPLEIN
MEDISCH SPECTRUM TWENTE WARENMARKT
PARKEERGARAGE HOLLAND
H.J. VAN HEEK-WEST CASINO
PRIMARK
HENDRIK JAN
VAN HEEKPLEIN WINKELCENTRUM

5
BUSS KLANDERIJ
SYNAGOGE TATION

Kick-In Magazine 2017
PARKEERGARAGE
H.J. VAN HEEK-OOST

ALPHATOREN
MEDISCH SPECTRUM TWENTE

P
Kick-In Commissie 2017
Dit jaar vindt de introductieperiode van de Universiteit Twente al voor de 53e keer plaats. Sinds acht jaar heet deze periode
de ‘Kick-In’. De introductieperiode wordt ieder jaar georganiseerd door de Kick-In Commissie, zes enthousiaste studenten
die hun studie een jaar opzij zetten om al hun tijd en energie te steken in de organisatie van de Kick-In. De commissie is
verantwoordelijk voor onder andere het bedenken en uitwerken van het programma, het regelen van alle vergunningen
en het samenwerken met externe partijen. Tijdens de Kick-In zullen zij geholpen worden door ongeveer 150 crewleden.

De commissieleden stellen zich graag aan je voor:

Mitchel Haring Annemarie Smid
Voorzitter Secretaris

Leeftijd: 22 jaar Leeftijd: 21 jaar

Studie: Master Industrial Studie: Master Medical
Engineering and Sensing and Stimulation
Management
Motivatie: Ik vind het echt
Motivatie: Ik wil de geweldig om straks het
nieuwe studenten net zo’n mooiste evenement van de
geweldige start van hun universiteit mee te maken
studententijd geven als dat en te kunnen denken ‘Dit
ik heb gehad! heb ik georganiseerd!’.

Myrte Wennen Eline Zwijgers
Hoi aankomend student! Penningmeester Publicatie

Leeftijd: 22 jaar Leeftijd: 21 jaar

D
e zomer is begonnen en je beleven waarin je in contact komt met alle
De middelbareschooltijd nadert zijn aspecten van het studentenleven. Je maakt Studie: Master Medical Studie: Master Biomedical
einde. Misschien ben je wel plannen kennis met je studiegenoten, je opleiding, de Imaging and Interventions Engineering
Kick-In aan het maken voor een gave vakantie stad Enschede, de studentenverenigingen
of lig je lekker in het zonnetje te ontspannen. en de sport- en cultuurverenigingen. Er zijn Motivatie: Ik geniet enorm Motivatie: Ik hoop dat alle
vindt Wat je ook aan het doen bent, je hebt je talloze mogelijkheden op de universiteit om je van het organiseren van nieuwe studenten bij de
aangemeld voor een studie aan de Universiteit studententijd in te richten. Of je nu graag wilt de Kick-In en ik vind het Kick-In 2017 zijn, zodat hun
dit jaar Twente en dat betekent dat je een nieuwe fase basketballen, altijd al toneel hebt willen spelen erg belangrijk alle nieuwe studententijd onvergetelijk
in je leven tegemoet gaat: je studententijd! of het liefst in de studentenkroegen te vinden studenten een warm van start kan gaan!
plaats van bent, tijdens de Kick-In maak je het allemaal welkom te geven op de
Student worden zal voor jou een hoop mee. Op deze manier kan jij het beste kiezen universiteit!
23 t/m 31 veranderingen betekenen. Er zullen veel waar je actief gaat zijn tijdens je studententijd.
nieuwe dingen op je afkomen: collegezalen,
augustus tentamens, nieuwe vrienden, verenigingen De Kick-In vindt dit jaar plaats van 23 t/m Patrick Braakman Sannah van der Heijden
en vooral heel veel mogelijkheden om jezelf 31 augustus, dus houd deze periode zeker Logistiek Externe Betrekkingen
te ontplooien. Daarnaast ga je misschien wel vrij in je agenda! Wil je nu al helemaal op de
op kamers en weet je nu al dat je zult gaan hoogte blijven van de Kick-In? Volg ons dan op Leeftijd: 22 jaar Leeftijd: 21 jaar
verdwalen in je nieuwe stad. Om je alvast een Twitter of Facebook, download de app of neem
beetje wegwijs te maken in het studentenleven een kijkje op onze website: www.kick-in.nl. Studie: Master Studie: Master Health
in Enschede hebben we dit magazine voor Schrijf je snel in als je de perfecte start van je Biomechanical Engineering Sciences
je gemaakt. Dit blad staat vol interessante ontplooiing als student niet wilt missen!
artikelen en bevat informatie die je zeker wilt Motivatie: Het is geweldig Motivatie: Tijdens (het
weten voordat je gaat studeren. Hopelijk tot ziens op 23 augustus! om samen met deze leuke organiseren van) de Kick-In
groep een fantastisch begin kom je in contact met alle
Bij de Universiteit Twente begint je Mitchel, Annemarie, Myrte, voor alle studenten in facetten die het Enschedese
studentenleven met deelname aan de Eline, Patrick en Sannah Enschede te organiseren! studentenleven te bieden
introductieperiode, de Kick-In. Tijdens dit Kick-In Commissie 2017 heeft, fantastisch dus!
evenement zal je een onvergetelijke tijd

6 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 7
ALGEMEEN

rondom een actueel thema op de Waarom doen we dat?
Universiteit Twente, waar we de mening We geloven dat de persoonlijke ontwikkeling
van studenten peilen en er interessante van studenten ontzettend belangrijk is en
sprekers aanwezig zijn. voeren daarom de campagne ‘More Than
• De grootste studentendenktank ter a Degree’! Eén van de dingen die onze
wereld, Create Tomorrow, wordt eens per universiteit zo speciaal maakt, is dat onze
twee jaar door een van onze commissies studenten de verantwoordelijkheid nemen om
georganiseerd. bij te dragen aan een tof studentenleven.
• We organiseren jaarlijks TEDxTwenteU,
een dag vol inspirerende lezingen. Waarom jij ook actief moet worden? Ten
• We bieden nuttige trainingen voor eerste is het ontzettend leuk! Als je eenmaal
studenten en verenigingen via de Skills actief bent, zul je ook merken dat je veel leert
Certificate-commissie en het Board op het gebied van sociale en organisatorische
Improvement Program. vaardigheden. Verder leer je met veel
• Ons Buddy-programma koppelt nieuwe verantwoordelijkheid om te gaan, creatieve
internationale studenten aan een buddy- oplossingen te verzinnen en breid je je
student en organiseert verschillende netwerk enorm uit. Het is echt een investering
welkomstactiviteiten. in jezelf, waar je later in je studie en tijdens
• De Global Lounge is de plaats waar je je carrière nog veel aan zult hebben. Tot slot
meer informatie kan krijgen over in het scoort activisme bij toekomstige werkgevers:
buitenland studeren. dat diploma geloven ze wel, maar wat
• Samen met Novel-T stimuleren we onderscheidt jou van alle studenten die
studenten om een bedrijf te starten. hetzelfde diploma behaald hebben? Heb jij een
• We overleggen veel met beetje extra in je mars, doordat je bijvoorbeeld
universiteitsmedewerkers en komen daar in een commissie of bestuur hebt gezeten? Dan
op voor de belangen van alle studenten. heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt!
• En nog veel meer!

Commissies van de Student Union
Student Union
Kick-In

D
Organiseert de Kick-In, de introductieperiode van de Universiteit Twente
e Student Union is er om jouw stadium van de besluitvorming mee met de
studententijd fantastisch te maken! universiteit. Deze positie is voor ons ideaal om Skills
Wij geloven dat het belangrijk is om de belangen van studenten en verenigingen zo Organiseert trainingen voor studenten om zichzelf te verbreden en te ontwikkelen onder begeleiding van
meer te doen dan alleen studeren; goed mogelijk te behartigen. professionele trainers
namelijk actief worden in het studentenleven!
Wat de Universiteit Twente zo uniek maakt, Wat doen we nu precies? Create Tomorrow
is dat iedere student wel op een manier Met een paar concrete voorbeelden wordt het Organiseert eens per twee jaar ’s werelds grootste studentendenktank
actief is bij een studie-, sport-, cultuur- of duidelijker wat we nu allemaal precies doen:
gezelligheidsvereniging. In Enschede worden TEDxTwenteU
al deze verenigingen gerund voor en door • Met onze UnionCard zorgen we dat je als Organiseert eens per jaar een TEDx-conferentie op de Universiteit Twente
studenten. student kan sporten en van cultuur kan
genieten. Buddy
Hoe werkt de Student Union? • We beheren een aantal gebouwen, Organiseert activiteiten voor inkomende internationale studenten, waarbij ze gekoppeld worden aan
Ieder jaar vormen zes andere studenten namelijk de Bastille op de campus, het nationale studenten: Buddy’s
het bestuur van de Student Union. We Watersportcomplex aan het kanaal
zetten ons op allerlei manieren in voor en de Pakkerij in de stad, waar de Global Lounge
alle studenten. Denk bijvoorbeeld aan gezelligheidsverenigingen gevestigd zijn. Organiseert activiteiten op internationaal gebied in de Global Lounge
alle sport- en cultuurvoorzieningen op de • We bieden je een plek om ook in het
campus, de organisatie van evenementen centrum te studeren: Wallstreet. Connecting Hands
zoals de Kick-In, het stimuleren van • Studiemateriaal, universiteitskleding Organiseert activiteiten voor vluchtelingen om ze kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur
studentenondernemerschap en onze en cadeauartikelen koop je in onze
overleggen met het College van Bestuur UnionShop. UT-Model United Nations
van de universiteit. De Student Union • We zetten studenten in het zonnetje met Organiseert de Model United Nations op de Universiteit Twente, een simulatie van de verenigde naties voor en door
kan gezien worden als de brug tussen de prijzen zoals de More Than a Degree studenten
studentenorganisaties in Enschede en het Awards, de Cultuurprijs en de Henk Zijm
College van Bestuur van de Universiteit Award voor internationalisering. SUN
Twente. Op sommige terreinen bepalen we het • We organiseren regelmatig een Student Ontwikkelt het Student Union Network, een intelligent ledenadministratiesysteem voor alle Unionverenigingen
beleid en op andere denken we al in een vroeg Union Forum: een discussiemoment

8 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 9
‘Studeren in
Enschede is
Kick-en!’

Rector Magnificus Burgemeester van Enschede
Prof. dr. Thom Palstra Onno van Veldhuizen

M W
et je aanmelding voor één van de ervaringsdeskundigen die we in huis hebben: ie Enschede zegt heeft het over Bijvoorbeeld als je je opgedane kennis in
opleidingen van de Universiteit onze huidige studenten. Het thema is ‘Find het kloppend hart van Oost- Enschede inzet bij één van de vele bedrijven.
Twente, heb je een uitstekende your Rhythm’: vind het ritme dat bij je past, Nederland, de stad tegen de Of bij het opzetten van je eigen onderneming,
keuze gemaakt. Welke opleiding je om goed van start te gaan. Het mooie hieraan Duitse grens. En daarmee ook zoals al vele oud-studenten in deze stad met
ook hebt gekozen, de Universiteit Twente zal is dat je soms kunt meebewegen op een ritme ‘In de pas gelijk een stad die letterlijk en figuurlijk succes hebben laten zien. Zij zetten hun
er alles aan doen om je excellent onderwijs te dat al in gang is gezet, maar vaak ook zélf het grensverleggend is. Het is een stad met kennis in de markt bij verschillende spin-
bieden met bijpassende faciliteiten. Daarnaast ritme kunt aangeven. Voor nieuwe ideeën of uit de pas’ vele mogelijkheden, zowel nationaal als offs en wisten daarmee te groeien tot grote
vinden we het belangrijk dat je je snel welkom moet je nu eenmaal initiatief tonen en soms internationaal. Kortom; in Enschede gebeurt ondernemingen. Naast alle faciliteiten die
voelt op onze campus. Je zet immers een zelfs uit de pas gaan lopen. Dat wordt ook het. Een stad die voortdurend blijft streven een student zich maar kan wensen, biedt
belangrijke stap in je leven. Een stap die nu al van je verwacht in je opleiding. Maar om te naar verdere ontwikkeling en innovatie. De Enschede ook vele voorzieningen op het
richtinggevend is voor je toekomst. Een stap beginnen is de Kick-In een heel enerverende vele duizenden studenten vormen daarin gebied van shoppen, uitgaan, sport, cultuur
waarin je ook een nieuw levensritme moet en léuke start van je studietijd: laat je vooral een niet te missen basis. Als ondernemers en natuur. Huisvesting is geen probleem.
zien te vinden: zelfstandig wonen - wellicht ook inspireren in deze week, en geniet ervan. en werknemers van de toekomst, maar Kortom, een stad waar het voor iedere student
op onze campus -, nieuwe mensen ontmoeten, Ik heet je van harte welkom op onze campus! zeker ook als belangrijke factor in ons niet alleen goed studeren is, maar ook prettig
voor jezelf uitvinden wat het ‘studentenleven’ bruisende stadsleven. Binnen studenten- leven en wonen. In dit magazine vind je daar
nu eigenlijk inhoudt. Dit is niet helemaal een Prof. dr. Thom Palstra en studieverenigingen wordt zoveel uitgebreide informatie over. Ik wens je dan
sprong in het diepe: de introductieperiode Rector Magnificus georganiseerd dat je je werkelijk geen moment ook veel succes en bovenal veel plezier in
‘Kick-In’, voorafgaand aan de start van je hoeft te vervelen. Bijzondere ervaringen studentenstad Enschede.
opleiding, helpt je daarbij. Deze intensieve die niet alleen je studententijd op een leuke
periode wordt georganiseerd door de beste manier inkleuren, maar waar je in de toekomst Onno van Veldhuizen
op kunt voortbouwen. Burgemeester van Enschede

10 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 11
14 Wat is de Kick-In?

Nieuw hoofdstuk: Kick-In 15 Find your Rhythm

16 Kick-In programma

18 Doegroepen

19 Ladies Kick-In

20 Wie kom je tegen tijdens
de Kick-In?

22 Ons goede doel

25 To do

KICK-IN
12 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 13
Wat is de Kick-In? Find your Rhythm

D I
e Kick-In is de officiële Algemene Kick-In eder jaar wordt er een thema aan de wordt gemaakt aan het ritme waar iedere
introductieperiode van de Universiteit Tijdens het algemene deel van de Kick-In Kick-In verbonden. Dit gebeurde ook nieuwe student voor kiest. Alle nieuwe
Twente. Deze introductieperiode zijn er verschillende dagen die volledig al toen de introductieperiode nog studenten maken gedurende de Kick-In
wordt elk jaar georganiseerd in de gewijd zijn aan de sport-, cultuur- en ‘Introductieperiode Technische Hogeschool namelijk kennis met de vele mogelijkheden
week voordat de colleges beginnen, zodat gezelligheidsverenigingen, waarbij de Twente’ heette. In de jaren tachtig waren er die de universiteit te bieden heeft. Waar je
alle nieuwe studenten op en top voorbereid bijbehorende verenigingen uitgebreid thema’s zoals ‘Kiezen’, ‘Richting’ en (geloof het tijdens jouw studententijd voor kiest, hangt erg
aan hun studie en hun studentenleven aan je worden geïntroduceerd en er veel of niet) ‘Gans’. Het is sinds jaar en dag traditie af van wat je in de Kick-In tegenkomt. Tijdens
kunnen beginnen. Tijdens de Kick-In worden leuke activiteiten speciaal voor jou zijn dat de organisatie van de introductieperiode de Kick-In ben je bewust of onbewust al aan
belangrijke activiteiten vanuit de verschillende georganiseerd. Zo organiseren de sport- in handen ligt van studenten. Ieder jaar het kiezen waar je actief gaat worden tijdens Het ritme
opleidingen georganiseerd, zodat je alles en cultuurverenigingen bijvoorbeeld hun koppelt de verantwoordelijke commissie een jouw studententijd en waar je je voor in gaat
komt te weten over jouw opleiding en je alles eigen minigame, is er een sportbarbecue pakkend thema aan de introductieperiode. zetten. Je bepaalt waar je jouw vrije tijd aan van jouw
kunt regelen wat nodig is voordat je straks in en een groot feest op de sociëteiten van de Hierdoor kan er niet alleen duidelijk worden gaat besteden, hoe je jezelf wilt ontplooien en
de collegebanken zit. Daarnaast leer je jouw studentenverenigingen. Vele vrijwilligers in gemaakt wat de organiserende studenten dit wat je wilt gaan opbouwen tijdens je tijd als studententijd
studiegenoten kennen, maak je kennis met je de vorm van doegroepouders, crewleden en jaar willen bereiken met de introductieperiode student. Door alles wat op je af komt tijdens de
nieuwe leeromgeving en kom je alles te weten verenigingsleden steken al hun energie in voor alle nieuwe studenten, maar kan er ook Kick-In wordt het ritme van jouw studententijd
over de mogelijkheden die de universiteit jou het neerzetten van een geweldige Kick-In, om een gepersonaliseerd accent worden gegeven bepaald. De Kick-In Commissie maakt zich
te bieden heeft. de nieuwe studenten zo goed mogelijk in het aan iedere introductieperiode. Hierdoor heeft er sterk voor dat iedere nieuwe student een
studentenleven te introduceren. elke introductie een unieke sfeer en een eigen geweldige start van zijn studententijd krijgt.
De Kick-In 2017 bestaat uit negen dagen vol identiteit. Dit betekent dat de Kick-In door iedere student
activiteiten om je zoveel mogelijk van het Naast dat het heel erg nuttig is om deel te anders beleefd kan worden.
Enschedese studentenleven te laten zien. We nemen aan de Kick-In, is het ook vooral De Kick-In Commissie 2017 heeft voor een
zullen je meenemen naar alle verenigingen ontzettend leuk! De Kick-In is het grootste en thema gekozen dat het doel van de Kick-In De Kick-In zorgt ervoor dat jij jouw ritme
die de stad rijk is, je zal de campus leren leukste evenement dat de Universiteit Twente perfect omvat. Het thema van de Kick-In kan vinden!
kennen, maar ook de stad Enschede zelf. ieder jaar neerzet. Alle studenten kijken 2017 is ‘Find your Rhythm’. Hiermee wordt
Negen Tijdens de Kick-In komen er ontzettend veel ieder jaar weer uit naar de Kick-In, vanwege uitgelicht dat tijdens de Kick-In een begin
nieuwe dingen op je af. Je ontmoet veel nieuwe de ontspannen sfeer, de gave activiteiten en
dagen vol mensen, maar je ziet ook alle studie-, sport-, natuurlijk de geweldige feesten! Je gaat de
cultuur-, gezelligheids- en overige verenigingen mooiste tijd van je leven tegemoet en er is
activiteiten die bij het Enschedese studentenleven horen. geen betere manier om deze in te luiden dan
Dit alles hoef je natuurlijk niet in je eentje mee door deel te nemen aan de Kick-In. Je leert op
te maken. De Kick-In doorloop je samen met de leukste manier mogelijk het Enschedese
je doegroep en je wordt begeleid door twee of studentenleven kennen. Kortom, dit is hét
meer doegroepouders. Wat een doegroep is en evenement dat je niet wilt missen voordat je
wat doegroepouders zijn lees je op pagina 18. begint met studeren!

Opleidingsdagen Meer informatie
Tijdens de Kick-In zijn er voor elke opleiding Het volledige programma van de Kick-In
een aantal dagen specifiek voor de studenten 2017 staat op pagina 16. Je kan je aanmelden
van één opleiding georganiseerd. Dit worden voor de Kick-In door met de gegevens in de
de ‘opleidingsdagen’ genoemd. Het deel van bijgevoegde deelnemersbrief in te loggen op de
de Kick-In dat je samen met alle nieuwe Kick-In website: www.kick-in.nl. Hierbij kan je
studenten doorloopt heet de ‘algemene aangeven aan welke programma’s je deel wilt
Kick-In’. Tijdens de opleidingsdagen maak je nemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
intensief kennis met al jouw studiegenoten de ‘algemene Kick-In’ en de ‘opleidingsdagen’.
en de studievereniging die hoort bij jouw De Kick-In vindt plaats van 23 t/m 31 augustus
opleiding. Het verschilt per studievereniging 2017. Wees erbij!
of de opleidingsdagen op de campus
plaatsvinden of dat er een opleidingskamp
wordt georganiseerd, waarbij je met al jouw
studiegenoten een paar dagen op kamp gaat. In
beide gevallen wordt het maximale uit de intro
gehaald en zal je een geweldige tijd hebben
met je studiegenoten en studievereniging.

14 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 15
Kick-In programma Kick-Off
Woensdag 23 augustus gaat de Kick-In van start! Nadat je
je geregistreerd hebt, neem je een kijkje bij verschillende
Tempo
Deze dag staat in het teken van de cultuurverenigingen.
Na de activismelunch kan je verschillende minigames doen
verenigingen en activiteiten op de openingsmarkt. bij de cultuurverenigingen. Daag je doegroep uit en verdien

De Kick-In 2017 bestaat uit negen dagen vol
Halverwege de middag vindt er een centrale opening zoveel mogelijk punten. Tegelijkertijd vindt de Bestorming
plaats in de grote tent. Na deze spetterende opening ga van de Bastille, een grote hindernisbaan, plaats. Geniet ’s

activiteiten om zoveel mogelijk van het Enschedese
je naar je studie toe en word je verdeeld in zogenoemde avonds, onder het genot van een pizza, van de dinner show.
‘doegroepen’. Je kan op dit moment ook een hapje eten met Vervolg je avond door luidkeels mee te zingen bij de cantus

studentenleven te laten zien
je studiegenoten. Met je doegroep ga je ’s avonds met de of ga kijken naar de cabaretvoorstelling in Hengelo. De
city tour naar de stad waar de eerste dag wordt afgesloten avond wordt afgesloten met een groot feest in het centrum
met een goed feest in het centrum van Enschede! van Hengelo.

Beat it
WO / 23 DO / 24
WO / 23 VR / 25DO / 24 ZA / 26
VR / 25 ZO / 27
ZA / 26 MA / 28
ZO / 27 DI / 29MA / 28 WO / 30
DI / 29 DO / 31
WO / 30 DO / 31 Op vrijdag leer je de sportverenigingen van de universiteit
kennen. De dag begin je goed met een warming-up
Kick-Off Tempo Kick-Off Beat it TempoRhythm of the night
Beat it Relax, take
Rhythm
it easy
of theDon´t
nightstopRelax,
the music
take it easy 9Don´t
to 5 stop the music
Just dance9 to 5 Kick-Out
Just dance Kick-Out
waarna je langs allerlei sportverenigingen gaat om aan
de minigames deel te nemen en je verdiende punten op
de vorige dag aan te vullen. Dan is het tijd voor een goede
ONTDEK ONTDEK
maaltijd: een barbecue bij verschillende sportverenigingen!
CENTRALE REGISTRATIE

CENTRALE REGISTRATIE
A AWARMING WARMING
ENSCHEDE ENSCHEDE
OCHTEND

OCHTEND

B B UP UP ’s Avonds kun je meedoen aan de student mile, een duik
OPENINGSMARKT

OPENINGSMARKT

nemen in het zwembad bij de poolparty en feesten bij het
C C sport-schuimfeest!
ALBERT HEIJN ALBERT HEIJN
D D LUNCH LUNCH
ACTIVISME LUNCH
ACTIVISME LUNCH Rhythm of the night
EUROS EUROS

MARKET

FORMALITY MARKET
E E Zaterdag begint met een ochtendactiviteit in het centrum
LUNCH LUNCH OPLEIDINGS PARADISE
OPLEIDINGS PARADISE

& BICYCLE SALE

& BICYCLE SALE
van Enschede. De rest van de dag maak je kennis met de
DAG LUNCH DAG LUNCH verschillende gezelligheidsverenigingen die Enschede rijk

CULTURE

CULTURE
FORUM

FORUM
QUIZ

QUIZ
DE BASTILLE FACT

FACT
is. ’s Avonds ga je de sociëteiten van de verenigingen op

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN
FORMALITY
CULTUUR MINIGAMES

CULTUUR MINIGAMES

waar je kan eten, borrelen en uiteindelijk feestend de dag
BESTORMING VAN

BESTORMING VAN

GRATIS

GRATIS
kan afsluiten!
MIDDAG

MIDDAG

GRAND GRAND SPORT SPORT
DE BASTILLE

OPENING OPENING MINIGAMES MINIGAMES KICK-OUT KICK-OUT Relax, take it easy
SHOW SHOW Zondag is het tijd om even tot rust te komen. Overdag
AEGEE AEGEE zijn er allerlei gratis activiteiten (zoals poolen, bowlen,
FOTOMOMENT FOTOMOMENT
PUBQUIZ PUBQUIZ zwemmen, etc.) waar je aan mee kunt doen. Naast de
gratis activiteiten wordt er een lounge en een kerkdienst

NOVEL-T KICK-OUT

NOVEL-T KICK-OUT
georganiseerd waar iedereen welkom is. ‘s Avonds kun je in

FESTIVAL

FESTIVAL
het openluchttheater een film kijken.
DOMINO’S PIZZA

DOMINO’S PIZZA

UNION UNION OPLEIDINGS OPLEIDINGS
OPLEIDINGS OPLEIDINGS
DINNER SHOW

DINNER SHOW

KERKDIENST

KERKDIENST
DINER BBQ DINER DAGHAPPEN DAGHAPPEN Opleidingsdagen
BBQ & DINER DAG DAG DAG DAG

& DINER
CHOOSE

CHOOSE
@PAKKERIJ @PAKKERIJ Maandag, dinsdag en woensdag staan in het teken van
je opleiding. Je leert deze dagen je andere studiegenoten
DOEGROEPEN DOEGROEPEN kennen en hoort alles over de plek waar je de komende
MARKT MARKT jaren gaat studeren.
& DINER & DINER
STUDENT

STUDENT
KRONOS

KRONOS
MILE

MILE

Just dance
GROLSCH

GROLSCH

ALPHA’S ALPHA’S
CANTUS

CANTUS
TASTE

TASTE

AFTER DINNER AFTER DINNER Woensdagmiddag kom je terug van de opleidingsdagen en
ga je naar de stad waar je in één van de vele restaurants
DANCE DANCE
in Enschede gaat daghappen. Dan is het tijd voor een groot
AVOND

AVOND

EINDSHOW EINDSHOW
@HENGELO

@HENGELO
POOLPARTY

POOLPARTY
CABARET

CABARET

concert op de Oude Markt, waar bekende artiesten samen
PIRANHA

PIRANHA

CONCORDIA CONCORDIA
CONCERT CONCERT met jou een gaaf feestje zullen neerzetten!
OPENLUCHT OPENLUCHT
@OUDE MARKT @OUDE MARKT
SPORT-SCHUIMFEEST

SPORT-SCHUIMFEEST

AUDENTIS AUDENTIS
BIOSCOOP BIOSCOOP
CITY TOUR

CITY TOUR

Kick-Out
CNØDDE

CNØDDE

FEEST FEEST
VESTINGBAR

VESTINGBAR

Op de laatste dag van de Kick-In is het Kick-Out festival.
De dag begint met een lunch bij het watersportcomplex
GROLSCH GROLSCH van Euros. Daarna zal het festival op de campus losbarsten
KICK-OFF FEEST

KICK-OFF FEEST

PARALLELFEEST

PARALLELFEEST

waar je nog eens langs alle verenigingen kan gaan, in
PAKKERIJFEEST

PAKKERIJFEEST

FEEST FEEST SLOTFEEST SLOTFEEST
contact kan komen met bedrijven, iets te eten kan halen
@VIOS @VIOS bij de verschillende food trucks of los kunt gaan bij het
hoofdpodium. ’s Avonds wordt de Kick-In spectaculair
AFTERPARTY AFTERPARTY afgesloten en ben jij klaar om te beginnen aan je
studententijd in Enschede!
@’T BÖLKE @’T BÖLKE

16 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 17
KICK-IN

Ladies Kick-In
Ben je een vrouw en en ga je volgend jaar een studie met veel mannen doen? Dat lijkt misschien spannend, maar
maak je geen zorgen; veel dames zijn je al voorgegaan!

O
m de overgang naar deze nieuwe ‘mannenwereld’ ze heel enthousiast was over de Kick-In en de LKI betekent
iets minder groot te maken, organiseert de alleen maar nog meer Kick-in! Wanneer je het wel eng
Universiteit Twente de Ladies Kick-In (LKI). Dit is vindt om tussen de mannen te belanden en daardoor
een extra programma, speciaal voor de meiden die twijfelt over je studie, is de LKI een fijne manier om
een technische studie gaan volgen waarbij het percentage de Kick-In te beginnen en deze twijfel weg te nemen.
vrouwen erg laag ligt. De Ladies Kick-In begint op de Danique kon tijdens de LKI veel vragen stellen over
maandag voorafgaand aan de Algemene Kick-In en bestaat haar studententijd en ze kon voor de Kick-In al helemaal
uit drie dagen vol met gezellige activiteiten. wegwijs worden op de campus en in Enschede.

Danique Wetsteijn (20 jaar, tweedejaars studente ‘Je krijgt een goede klik met meiden die je buiten je eigen
Mechanical Engineering) vertelt jullie meer over de Ladies opleiding nooit tegen zou komen. Ik heb tegen mijn
Kick-In: ‘De Ladies Kick-In is de introductieperiode voor verwachtingen in een paar goede vriendinnen aan de LKI
vrouwen die een studie doen waarbij minder dan 10% overgehouden en dat vind ik echt heel leuk. Het is juist zo
vrouw is, oftewel bij de mannenstudies. De LKI heeft als leuk dat er tijdens de LKI een aantal cliché vrouwelijke

Doegroepen Dit gebeurt nadat alle begeleiders van
doel om de vrouwelijke studenten voor te bereiden op
hun tijd als student en om hen de eerste contacten op de
Universiteit Twente te laten leggen. Bovendien kan je al
activiteiten worden gedaan, terwijl ik dat normaal nooit
doe. Tijdens de LKI doe je alles samen met de andere
meiden en het is simpelweg gewoon voor de lol.’
Wat houdt dat precies in? de doegroepen, de doegroepouders,
zich hebben voorgesteld middels een
je vragen en twijfels kwijt bij de vrouwelijke ouderejaars
studenten die de LKI organiseren. Tijdens de LKI worden er De LKI draait vooral om een hele leuke tijd hebben
filmpje en een korte presentatie. Deze een aantal vrouw-gerelateerde activiteiten georganiseerd, met de andere vrouwelijke studenten die allemaal een

O
p woensdag 23 augustus is Doegroepenmarkt doegroepouders zullen je wegwijs maar ook workshops en practica die de ladies inhoudelijk mannenstudie gaan doen. Bovendien zitten al deze meiden
het zover: de Kick-In begint! Op de eerste dag van de Kick-In loop je maken tijdens de Kick-In en aan de op niveau brengen.’ in hetzelfde schuitje, waarbij iedereen aan het begin van
Vanuit heel Nederland komen samen met bijna 2000 studenten rond hand van de filmpjes kies jij welke hun studentenleven staat. Als eerstejaars voel je je binnen
nieuwe studenten naar de op de campus. Van al deze studenten groep je gezellig vindt. Zo vorm je Danique voegt lachend toe: ‘Eten staat centraal tijdens een paar dagen helemaal thuis op de Universiteit Twente
campus van de Universiteit Twente om ken je er waarschijnlijk maar weinig een groep met acht tot twaalf andere de Ladies Kick-In. Elke ochtend ontbijten we samen en en dit is een fijn begin van de Kick-In.
hun studentenleven te laten beginnen. en binnen je studie misschien wel eerstejaars studenten. Met deze er is een heerlijke high tea. Doordat we tijdens de Ladies
Natuurlijk is dit best spannend, want helemaal niemand. Toch zal je de groep zal je de rest van de Kick-In alle Kick-In vaak samen eten, is er veel tijd om iedereen te leren ‘Ik kan alle ladies zeker aanraden om mee te doen aan
je hebt geen idee wat er allemaal op negen dagen durende Kick-In niet in je activiteiten, minigames en feestjes kennen, super gezellig!’ de Ladies Kick-In!’
je af zal komen. We laten je graag eentje beleven, maar met jouw eigen afgaan. Wanneer je doegroep bekend
weten hoe dit allemaal in zijn werk zal doegroep. Op de doegroepenmarkt, is, kan je Kick-In dus echt beginnen! Danique heeft niet aan de LKI mee gedaan met als reden
gaan. Om te beginnen, wat houdt een die op de eerste dag plaatsvindt, zal jij dat ze bang was voor een studententijd met alleen maar
doegroep precies in? jouw doegroep kiezen. Soorten doegroepen mannen om zich heen. Ze heeft juist mee gedaan, omdat
Verschillende vriendengroepen,
jaarclubs, disputen en verenigingen
doen elk jaar weer hun best om
de doegroepen te leiden en dit
zorgt ervoor dat de verschillende
doegroepen erg divers zijn.
Doegroepen zullen herkenbaar
aanwezig zijn tijdens de Kick-In door
de doegroepshirts die doegroepouders
uitdelen. Je kunt kiezen voor een Er wordt per jaar bekeken welke
doegroep van een vereniging die studies mee doen aan de LKI. Dit
je interesseert (sport, cultuur of wordt bepaald aan de hand van het
gezelligheid) of een onafhankelijke aantal dames dat zich per studie
groep die je aanspreekt. Er is voor inschrijft. Als jouw studie hierbij
ieder wat wils! Vaak blijven de zit, krijg je na je inschrijving bericht
studenten uit je doegroep je vrienden van ons. Dus, mocht je deze brief
voor de rest van je studententijd. Sta ontvangen, schrijf je dan vooral in!
dus open voor alles wat je tegenkomt
tijdens de Kick-In en geniet van de Wil je meer informatie? Kijk dan op:
negen dagen met je doegroep! www.utwente.nl/lki

18 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 19
Wie kom je tegen tijdens de Kick-In?
Waarom ben je doegroepouder
geworden?
Mijn jaarclubgenoten en ik hebben
allemaal afzonderlijk als kiddo een
hele leuke Kick-In gehad. Dit jaar had
DOEGROEPOUDER
Kiddo’s, doegroepouders en crewleden, ze lopen allemaal rond tijdens de Kick-In om er samen een onvergetelijke ik de mogelijkheid om bij Industrial Naam Everhard Westerbroek
tijd van te maken. Hoe hebben zij afgelopen jaar de Kick-In ervaren? Lees de drie interviews. Design zelf een doegroep te begeleiden
als doegroepouder. Als doegroepouder Leeftijd 19
leer je, net als kiddo, weer veel nieuwe
studenten kennen en dit leek mij, Studie Industrial Design
naast de Kick-In opnieuw beleven,
heel leuk.

Wat is het verschil tussen de
Kick-In volgen als kiddo of als kent. Dit zorgt voor een hele andere studentenleven zou willen doen. Houd
doegroepouder? Kick-In, want je beleeft het nu met je bijvoorbeeld van sport, kies dan een
Als kiddo kun je iedere dag je vrienden die je al een jaar kent doegroep van een sportvereniging.
ongestoord feesten en losgaan. Als en je bent op locaties waar je vaker Ben je nieuwsgierig naar een
doegroepouder draag je een stuk bent geweest. Ik vind het moeilijk studentenvereniging, ga dan voor een
verantwoordelijkheid en moet je om te zeggen wat leuker is omdat de doegroep bij een studentenvereniging.
jezelf toch wat meer inhouden. Het beleving zo anders is. Mocht je het nou lastig vinden om te
is niet zo dat je niks meer kunt de kiezen wat goed bij je past, dan is een
hele week, maar er moet altijd een Wat zou je de aankomende kiddo’s onafhankelijke doegroep ook altijd een
verantwoordelijke zijn die de kiddo’s mee willen geven? goede keuze.
in de gaten houdt. Daarnaast is het Als je als kiddo je doegroep gaat

KIDDO grote verschil dat je als doegroepouder
weet wat alles is en je veel mensen
kiezen geef ik als tip mee dat je moet
nadenken over wat je tijdens je

Naam
Koen Zoetekouw

Leeftijd 18 een leuke manier om mensen te leren
kennen en help ik graag de nieuwe
Studie
International Business
Administration
CREWLID studenten op weg in Enschede.

Hoe vond je het om crew tijdens de
Koen en Everhard Kick-In te zijn?
Naam Heel erg leuk! Als crew moet je jezelf
Marieke Reincke flink inzetten en ben je met zijn allen
hard aan het werk. Soms moet je
Leeftijd 21 bijvoorbeeld 1000 bankjes neerzetten
Hoe heb je je doegroep gekozen goed opgevangen tijdens de Kick-In Wat zou je de aankomende kiddo’s op een plein, wat natuurlijk niet het
en waarom? en er wordt heel veel aan je laten zien mee willen geven? Studie leukste werk is. Toch ben je met een
Aan het begin van de tijdens deze negen dagen. Zo maak Ga goed uitgerust richting de Technische Geneeskunde gezellige groep mensen aan het werk
doegroepenmarkt lieten alle je dankzij je doegroep kennis met de Kick-In, en stap vooral vol in de week en wordt zelfs het neerzetten van
verschillende doegroepen een filmpje stad, de campus, je opleiding en alle en doe overal aan mee. Tijdens de bankjes leuk. Daarnaast is er een erg
zien. Eén van de filmpjes sprak mij verenigingen. Kick-In kom je misschien wat minder relaxte sfeer binnen de crew van de
veruit het meeste aan. Dit was omdat aan slaap toe, maar dat kan later nog Kick-In. Aangezien er een ruime tijd is
het heel veel gezelligheid en feestjes Wat is je leukste herinnering wel. Er zijn zoveel leuke dingen die ingepland voor het opbouwen van alle
liet zien, dus dacht ik; daar wil ik bij! aan de Kick-In? je kunt doen en zoveel dingen die je Waarom heb je ervoor gekozen om activiteiten heb je tussen het werken
Ik vind het lastig om een specifiek leert kennen dat je moet proberen crew te worden? door genoeg tijd om even met elkaar Marieke
Kwam de Kick-In overeen met wat je moment aan te wijzen, omdat er heel het hele programma te volgen. Dit In eerste instantie via mijn huisgenoot te relaxen. Dan kun je bijvoorbeeld bij
had verwacht? veel dingen erg leuk waren. Het zijn zorgt voor een hele leuke week en dat Gerike. Zij zat afgelopen jaar in de activiteiten kijken en genieten van
Nee eigenlijk niet. Ik had verwacht dat negen dagen waarop je alleen maar je na de Kick-In klaar bent om aan de Kick-In Commissie en had mij de Kick-In.
je veel meer in het diepe gegooid zou leuke dingen doet en mooie feestjes je studententijd te beginnen. Actief gevraagd of ik wilde helpen als crew, registratiedesk en ik was voor alle
worden tijdens de Kick-In. Aangezien meepakt. Hierdoor raak je wel eens meedoen dus! dat leek mij erg leuk. Daarnaast Wat vond je de leukste activiteit om nieuwe studenten het eerste gezicht.
je vertrekt van een middelbare school het gevoel van tijd kwijt en lijkt het wilde ik de Kick-In ook op een andere als crew actief te zijn? Ik vond het erg leuk om dit eerste
met misschien 400 leerlingen en wel weken te duren. Weken die alleen manier meemaken. Ik had dit eerder Ik ben als crew bij veel verschillende contact van zoveel verschillende
aankomt op de universiteit met zoveel maar gevuld zijn met leuke dingen, gedaan als deelnemer en als Kick-In activiteiten actief geweest. Toch mensen te zijn en ze op pad te helpen
studenten had ik minder begeleiding een erg mooie herinnering dus! Commissie van studentenvereniging vond ik het registeren van de aan het begin van hun studententijd in
verwacht. Je wordt echter heel erg Alpha en het leek me leuk het ook masterstudenten de leukste activiteit. Enschede.
eens als crew te doen. Daarnaast is het Ik zat bij deze registratie achter de

20 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 21
KICK-IN

Ons goede doel Stéphanie en haar gezin stapten in
een ware fantasiewereld tijdens hun
Na veel vervelende dagen duren de leuke
Opkikkerdag
dagen toch nét iets langer!
Ervaring van
Ieder jaar steunt de Kick-In een goed doel. Tijdens de Kick-In kan ook jij dit goede doel steunen. Alle winst die
Stéphanie

T
gemaakt wordt met de verkoop van merchandise tijdens de Kick-In gaat naar het goede doel. Ook worden er loten oen Stéphanie vier jaar was, werd er dag zat er meteen in! Landgoed
verkocht voor de loterij, waarbij veel leuke prijzen te winnen zijn. Dit jaar is het goede doel Stichting Opkikker. per toeval ontdekt dat ze de ziekte Blikkenburg was omgetoverd tot een
van Cystinose heeft, een ziekte die in ware fantasiewereld, met daarbij
Nederlands slechts bij 25 tot 50 mensen behorende activiteiten. Zelfs alle

A
ls het allemaal even niet zo lekker gaat, dan Stichting Opkikker krijgt geen subsidies en is volledig voorkomt. Bij het lezen van de symptomen vrijwilligers waren verkleed als fantasiefiguur!
kun je best een flinke Opkikker gebruiken. Dit afhankelijk van zakelijk en particulier initiatief. Aangezien van deze ziekte, vielen bij de moeder van Sietze was vooral heel erg onder de indruk
geldt ook voor de vele kleine patiëntjes die al de Kick-In bestaat uit een aaneenschakeling van leuke Stéphanie de puzzelstukjes in elkaar. Sinds van de Starwars-figuren. Alle kinderen hebben
op jonge leeftijd met de wereld van doktoren en activiteiten voor alle kersverse studenten, willen we extra deze diagnose is het leven van Stéphanie, hun eigen interesses, maar er waren zoveel
ziekenhuizen worden geconfronteerd. De aandoeningen aandacht besteden aan degenen die ook zo’n geweldige tijd en daarmee dat van haar gezin, ingrijpend activiteiten, dat het echt voor iedereen leuk
kunnen schokkend zijn, de ziekenhuisopnames duren altijd verdienen. Daarom zetten we ons tijdens de Kick-In dit jaar veranderd. Tijdens de Fantasydag konden ze was! Zo vond Stéphanie het bakken van de
lang en de behandelingen vragen heel veel kracht. Om in voor Stichting Opkikker. Samen zorgen we ervoor dat deze zorgen even vergeten en een dagje volop schoorsteenkoek onwijs leuk, terwijl Sietze op
nog maar te zwijgen over de impact die deze moeilijke en gezinnen met een langdurig ziek kind de dag van hun leven genieten met het gezin. dat moment juist naar de roofvogels liep. ‘Alles werd
onzekere periode teweeg brengt bij de ouders, broers beleven tijdens hun Opkikkerdag en hiermee even uit de
en zussen. nare werkelijkheid kunnen stappen. ‘We kregen de diagnose toen we op vakantie ‘We hebben echt genoten met zijn allen. voor ons
waren. We gingen weg als ouders, maar We hoefden ons deze dag werkelijk nergens
Redenen genoeg om deze kinderen in ieder geval één Meer informatie over Stichting Opkikker kun je vinden op: kwamen terug als ouders én verzorgers. druk over te maken, alles werd voor ons geregeld!’
mooie dag te geven met het héle gezin voor de broodnodige www.opkikker.nl. Stéphanie slikt dagelijks elf verschillende geregeld! Het mooiste vind ik dat het voor
afleiding in hun dagelijks bestaan vol ziekenhuisbezoeken soorten medicatie, verdeeld over zeven het hele gezin is. Het leven van haar broertje
en opnames. In een moeilijke periode worden mooie en momenten. In het begin moesten we haar wordt ook enorm beïnvloed door haar ziekte.
leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan hier ’s nachts ook altijd wakker voor maken. De Opkikkerdag was ook voor hem, hij werd
de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het STICHTING Bij de ziekte hoort ook dat ze niets eet en ook overal bij betrokken en zo heeft hij het
gezin. Stichting Opkikker zet zich daar 2000 keer per jaar drinkt. Hiervoor is er inmiddels operatief een ook echt beleefd. Nu, een paar maanden later,
voor in! buiksonde ingebracht, waardoor ze tijdens de hebben we het er nog steeds over. Alle leuke
eetmomenten en in de nacht sondevoeding herinneringen komen steeds weer boven. Ze
krijgt. Dit, in combinatie met haar hebben zich zo bijzonder gevoeld en dat geeft
groeihormonen, heeft ervoor gezorgd dat het de kinderen steeds weer die energieboost.’
nu gelukkig een stuk beter gaat met Stéphanie.

‘Ondanks dat we een zo normaal mogelijk
leven proberen te leiden, heeft de ziekte
veel impact op het gezinsleven. We moeten
eigenlijk alles plannen. Wanneer we
bijvoorbeeld een dagje naar de dierentuin
willen, moeten we eerst de plattegrond
bekijken en onze route uitstippelen. We keken
dan ook met zijn allen enorm uit naar de
Fantasydag van Stichting Opkikker!

‘Het begon al bij de voorpret. We kregen een
video thuisgestuurd met daarin het mysterie:
professor Kleur was verdwenen en met hem
alle kleur uit de wereld. Stephanie en Sietze
wilden het liefst meteen aan de slag om het
mysterie op te lossen. Toen de dag ‘eindelijk’
was aangebroken, stonden ze meteen naast
hun bed om de, door Stichting Opkikker
opgestuurde, kostuums aan te trekken.

‘Eenmaal aangekomen, waren we heel erg
onder de indruk van al die enthousiaste
mensen die ons, langs de rode loper, op Stéphanie
stonden te wachten. De stemming van de

22 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 23
KICK-IN

To do
Wat moet je nu allemaal doen?

K
rijg je bij het lezen van dit magazine al
helemaal zin in de Kick-In? Schrijf je dan
nu al in op de website: www.kick-in.nl. Om Wat heb ik nodig voor de start van mijn
je in te kunnen schrijven log je in met je collegejaar?
gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kun je vinden
in de brief die met dit magazine is meegestuurd of je • Check of jouw gegevens kloppen op
kunt je UT-account gebruiken. De Kick-In vindt plaats Studielink (www.studielink.nl)
van woensdag 23 augustus t/m donderdag • Vraag een persoonlijke OV-chipkaart aan
31 augustus 2017. (www.studentenreisproduct.nl)
• Vraag je OV-studentenproduct aan en haal
deze op bij een OV-chipkaart oplaadpunt
• Vraag eventueel een lening aan via DUO
(www.duo.nl)
Wat heb ik nodig tijdens de Kick-In? • Zoek uit of je misschien in aanmerking
komt voor een aanvullende beurs of
Er zijn een aantal dingen die je moet regelen zorgtoeslag
en meenemen voordat je kunt beginnen aan • Regel een laptop die geschikt is voor je
jouw Kick-In: studie, bijvoorbeeld via het Notebook
• Een slaapplek* Service Centre (www.nsc.utwente.nl)
• Voldoende contant geld en/of een pinpas
met voldoende saldo
• Een geldig legitimatiebewijs
• Voldoende zonnebrand
• Voldoende kleding (incl. sportkleding) Verhinderd
• Een fiets met goede verlichting
• Je e-ticket Natuurlijk wil iedereen bij dit prachtige negendaagse
evenement aanwezig zijn en er geen seconde van missen!
* Slaapplek Echter kan het zo zijn dat je door omstandigheden
Zorg van tevoren voor een slaapplek tijdens de verhinderd bent en daardoor delen van de Kick-In moet
Kick-In! Als je zelf (nog) geen kamer hebt, kijk missen. Dit is natuurlijk erg jammer, maar geen paniek!
dan of je tijdelijk bij (studerende) vrienden of
misschien familie of kennissen terecht kunt. Mocht je het eerste gedeelte van de Kick-In moeten
Is dit écht niet mogelijk? Dan leert de ervaring missen, maar de rest van de Kick-In wel mee willen
dat er binnen je doegroep altijd wel iemand is maken, ga dan bij aankomst op de Universiteit Twente
die je een slaapplek aan wil bieden. Neem je eerst naar de infobalie van de Kick-In. Hier zal de
logeerspullen dus mee! infobaliecrew je verder helpen en je indelen in een
doegroep, waarna je probleemloos deel kunt nemen aan
de rest van het Kick-In programma. Meld je evengoed
van te voren wel aan op de website!

Kun je niet aanwezig zijn tijdens (één van) de laatste
dagen van de algemene Kick-In, dan hoef je verder niets
Wat als je op kamers gaat? extra’s te regelen.

Over het vinden van een kamer vind je Als het niet mogelijk is om volledig of juist maar
verderop in dit magazine meer informatie. gedeeltelijk aanwezig te zijn bij de opleidingsdagen, dan
Regel, wanneer je op kamers gaat, het moet je dit van tevoren laten weten bij je inschrijving.
volgende:
• Schrijf je in bij je nieuwe gemeente Mocht je tijdens de Kick-In ineens verhinderd raken,
• Geef je nieuwe adres door bij DUO en ga dan naar de infobalie. Daar word je door de
Studielink infobaliecrew verder geholpen.
• Wissel van huisarts en van tandarts

24 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 25
28 Geschiedenis van
de universiteit

30 De campus en haar gebouwen

34 Studeren aan
de Universiteit Twente

35 Onderwijssystemen en
helpdesks

36 Interview met studieadviseur

37 Begeleiding en advies

40 Studieverenigingen

42 Evenementen op de campus

44 Universiteitsraad

45 Meer dan zomaar een
Nederlandse universiteit

48 Internationaal studeren

50 UT-afkortingen

UNIVERSITEIT
52 RSI / Kans

53 (On)beperkt studeren

Kick-In Magazine 2017 27
UNIVERSITEIT

Geschiedenis van de universiteit De ‘kunst’
In de loop der jaren heeft de campus
van de Universiteit Twente een hoop
Vernieuwingen
kunstobjecten verzameld. 1980 De eerste studentenverenigingen in Enschede C.S.V. Alpha en

Van bebost landgoed naar High Tech campus
Het object waar de verzameling mee D.S.C. Cheiron (nu DSCC/DJCR Audentis et Virtutis) werden
begon was het Carillon. Bij de officiële opgericht.
opening in 1964 kreeg de toenmalige 1986 Naamsverandering van THT naar haar huidige naam.
hogeschool het carillon aangeboden 1989 Het grote computernetwerk van de Universiteit Twente werd in
van een aantal gemeenten in de gebruik genomen.

D
e Universiteit Twente is dat studenten zo efficiënt mogelijk streek die de komst van de hogeschool Halverwege de jaren 90: het College van Bestuur schafte ‘de
in 1961 opgericht als de konden studeren. In de jaren zeventig in Twente wel zagen zitten. De 49 Pakkerij’ aan.
Technische Hogeschool kwam hier verandering in en wilden klokken (4 octaven) zijn gegoten 1991 Civiele technologie en management werd een vrije studierichting.
Twente (THT) met als doel de studenten niet meer buiten door de Koninklijke Klokkengieterij 1993 De opleiding Bedrijfsinformatietechnologie startte.
om de Nederlandse industrie van maar midden in de samenleving Eijsbouts in Asten. De grootste dertig 1998 De opleiding Toegepaste Communicatiewetenschappen startte.
ingenieurs te kunnen voorzien. staan. Eén voor één sneuvelden dragen de namen van de gemeenten in 2001 De opleidingen Biomedische Technologie en Industrieel
Daarmee was de THT de derde de vernieuwingen van de THT en de omtrek die desbetreffende klokken Ontwerpen begonnen.
technische hogeschool van Nederland, men beschouwde de campus als hebben geschonken. In de VS is het 2002 De opleiding Psychologie startte.
naast Delft en Eindhoven. Het was een gewone wijk van Enschede. Wel traditie dat er op de campusterreinen 2003 De opleiding Technische Geneeskunde startte.
eerst nog onduidelijk waar deze groeide de THT in deze jaren uit van de universiteiten een carillon 2004 De opleiding Advanced Technology startte.
nieuwe hogeschool gevestigd zou met maatschappijwetenschappen, staat. In Nederland is het carillon 2009 De introduktiecommissie gaat over in de Kick-In Commissie.
worden, maar na een politieke waardoor op den duur geen sprake van de Universiteit Twente het enige 2016 Rector Magnificus Ed Brinksma wordt opgevolgd door Rector
strijd met onder meer Deventer meer was van een louter technische campuscarillon en tevens het eerste Magnificus Thom Palstra.
en Zwolle werd gekozen voor het hogeschool. Halverwege de jaren parkcarillon.
idyllische landgoed Drienerlo, dat tachtig veranderde de naam in Het meest spraakmakende kunstwerk
door de gemeente Enschede voor één Universiteit Twente (UT) en begon op de campus is toch wel het Torentje.
gulden ter beschikking werd gesteld. de Universiteit Twente zich te Over het Torentje van Drienerlo automaat strafbaar was, is deze genoemd en dient als huisvesting voor
Binnen no time werd een technische presenteren als een ondernemende doen diverse verhalen de ronde. meteen weer verwijderd. Halverwege de faculteit Gedragswetenschappen.
hogeschool uit de grond gestampt, universiteit, een slogan die tot vrij wandelen een positieve stimulans Zo zou het met de laatste ijstijd de jaren 60 stond de campus nog te Bij de brand gingen de A- en D-vleugel
inclusief gebouwen voor onderzoek recent werd gehandhaafd. zou betekenen voor de sfeer op de vanuit Noorwegen door het ijs zijn boek als een aseksuele plaats. Toen van het gebouw verloren. Bij de
en onderwijs, allerlei faciliteiten en campus. ‘Dit stimuleert de informele meegenomen; het zou een overblijfsel op een ochtend in 1965 een meisje naamswijziging van het gebouw in de
natuurlijk studentenhuisvesting. De Studenten en hun stalen ros wandelcontacten, de discussies zijn van het landgoed Drienerlo, dat met slaperige ogen bij één van de Cubicus zijn de namen van vleugel B
architecten van de campus waren ir. Studenten en hun fietsen hebben een onderweg, het profijt van het eerst een moeras was en vervolgens is jongensflats werd gesignaleerd, leidde en C behouden, om zo een herinnering
Wim van Tijen en ir. Sam van Embden speciale relatie. Ze zijn onlosmakelijk landschap. Grote hoeveelheden leeggepompt en opgehoogd, behalve dit zelfs tot een spoedbespreking bij de aan het oude gebouw te behouden.
en zij lieten zich inspireren door met elkaar verbonden en bij fietsers brengen er een jachtig element de ruimte rond het oude kerkje; of Rector Magnificus thuis. Op de plek waar vroeger vleugel
voorbeelden in Engeland en Amerika. gebrek aan of malfunctioneren van in; stalling van veel fietsen is altijd het zou gemaakt zijn door Ernie van A en D stonden, ligt nu een grote
Tegenwoordig huisvest landgoed het rijwiel voelt iedere student rommelig.’ Hoewel hij met de laatste Sesamstraat. Wat nu precies het juiste Grote brand bij de UT parkeerplaats. Wanneer je naar de
Drienerlo de enige echte universitaire zich direct onthand. Toch lijken opmerking een goed punt heeft, zijn verhaal is, zal een mysterie blijven. Op 20 november 2002 was er een Cubicus gaat, vraag dan bij de portier
campus die Nederland rijk is, met beleidsmedewerkers niet altijd in de studenten uitstekend in staat gebleken grote brand in het toenmalige TWRC- goed de weg, want het blijft een
vanzelfsprekend alle mooie verhalen gaten te hebben wat de fiets precies al fietsend verhitte discussies te De condoomautomaat faculteitsgebouw, door brandstichting gebouw waar je flink kunt verdwalen.
die daarbij horen. voor de student betekent. Zo is er voeren en nieuwe contacten te leggen. Als er in de Tweede Kamer vragen in het voormalige rekencentrum door
meerdere malen geprobeerd op de Dit wordt ze recentelijk wel weer worden gesteld over zaken die zich een medewerker. Dit gebouw bevatte
Een eigen staat campus een fietsverbod in te stellen. wat lastiger gemaakt door de vele hebben afgespeeld op de campus, dan toen de meeste netwerkvoorzieningen
In de beginperiode was de campus Bob Greiner, hoogleraar slagbomen en paaltjes die de campus moet er wel iets heel ernstigs aan de voor de UT, daarom werd door deze
echt een wereld op zichzelf. Naast een Algemene Chemie, stelde ooit dat tegenwoordig rijk is. hand zijn. Voor Toon Nuijens, namens brand een groot gedeelte van het
kruidenier, bank, kapper en een kroeg, de Boerenpartij lid van de Tweede computernetwerk van de universiteit
kende de campus zelfs zijn eigen Kamer en zelf vader van tien dochters verwoest. Ongeveer vijfhonderd
regels en bestuursorganen. Werden en vijf zonen, was de plaatsing van studenten en personeelsleden van de
regels door studenten overtreden, een condoomautomaat in de kelders Universiteit Twente konden in de week
dan konden ze te maken krijgen van de Bastille aanleiding om vragen na deze brand niet internetten, mailen
met het eigen scheidsgerecht. De te stellen aan de toenmalig minister en onderling data uitwisselen op de
hogeschool stond daarmee eigenlijk van justitie Polak. Was de minister op computer. Het TWRC-gebouw was
een beetje buiten de samenleving. Dit de hoogte van het feit dat ‘studenten voor de helft verwoest en de schade
‘isolement’, zo sprak de allereerste op het openbaar terrein van de liep in de tientallen miljoenen euro’s.
Rector Magnificus, was een privilege: technische hogeschool in Twente Het hart van het computernetwerk
de studenten werden tot in de puntjes automaten hebben aangebracht voor is in vlammen opgegaan en ook
verzorgd. Het avondmaal werd door de verkoop van condooms, wat niet verblijfsruimten voor studenten en
de hogeschool bereid, het bedlinnen alleen uiterst ongepast is, maar zelfs personeel van deze faculteit waren
werd gewassen en faciliteiten in strijd met de wet?’ De minister verwoest. Ongeveer driehonderd
voor sport en ontspanning waren antwoordde dat op 23 oktober 1969 studenten hielden zich daar bezig
binnen handbereik. Kortom, alles inderdaad een condoomautomaat met Wiskunde, Bestuurskunde en
werd gedaan om ervoor te zorgen op de campus was geplaatst. Echter, Communicatiewetenschappen. Een
nadat de studenten duidelijk was jaar na de brand werd het gebouw
geworden dat het plaatsen van de heropend. Het wordt nu de Cubicus

28 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 29
UNIVERSITEIT

De campus en haar gebouwen

Bastille zie plattegrond 1 Vrijhof zie plattegrond 10 Horst zie plattegrond 8 Ravelijn zie plattegrond 6

Spiegel zie plattegrond 11 Carré zie plattegrond 3 Nanolab zie plattegrond 4 Waaier zie plattegrond 5

Cubicus zie plattegrond 12 Zilverling zie plattegrond 7 O&O plein zie plattegrond 13 Citadel zie plattegrond 9
30 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 31
Plattegrond Campus

1 Bastille 9 Citadel 17 Sky
2 Meander 10 Vrijhof 18 Openluchttheater 23
3 Carré 11 Spiegel 19 Zwembad
4 Nanolab 12 Cubicus 20 BTC
5 Waaier 13 O&O plein 21 Therm De Coop Compact is de enige
6 Ravelijn 14 Hal B 22 ITC supermarkt op de campus en bevindt
7 Zilverling 15 The Gallery 23 Coop Supermarkt zich aan de boulevard. De supermarkt
8 Horst 16 Sportcentrum 24 Vestingbar biedt een breed studentgericht
assortiment: van fietsonderdelen tot
prepaidkaarten en van kant- en klaar
maaltijden tot een groots assortiment
aan pizza’s en bier. Sinds kort hebben
ze ook een OV laadpaal beschikbaar.
Tijdens de Kick-In gelden twee
speciale acties: 3 croissantjes voor
19
slechts €1,00 en een belegde pistolet
met ham of kaas van €1,75 voor
18 slechts €1,00!

24

De Vestingbar is de gezelligste
10 studentenkroeg en gevestigd op de
16 23 campus. Door het jaar heen doen
17 1 ze vele (thema-)feesten en grote
24 feesten zoals de Kick-In en het
Batavierenfeest. Maar ze zijn vooral
open voor een gezellig biertje met je
12
vrienden! Achter de Vestingbar zit
een studentenvereniging, omdat het
gerund wordt door studenten! Wil jij
ook je eigen bar? Ga dan langs!
7
8
20 6 14
13 3
5
9
4 2

11 15

21

20 22

21
Kick-In Magazine 2017 33
UNIVERSITEIT

Onderwijssystemen en helpdesks
Als student heb je straks toegang tot allerlei websites en systemen van de universiteit. Je kunt cijfers inzien,
jezelf inschrijven voor modules en mailen met jouw studentenmailaccount. Er zijn nogal wat websites
en systemen die dit allemaal aanbieden; wat je waar kunt vinden staat hier allemaal uitgelegd.

Blackboard
(blackboard.utwente.nl)
Blackboard wordt op de universiteit
gebruikt voor vakinhoudelijke Student Services
informatie. Informatie over het vak, Bij Student Services kun je terecht met vragen over inschrijving voor een
opdrachten en de nodige bestanden opleiding, module of vak. Zaken als een bewijs van inschrijving en een officiële
worden op Blackboard geplaatst. cijferlijst kun je hier ook aanvragen. Naast deze studiezaken kun je ook
Elke module en elk vak heeft zijn antwoord krijgen op vragen over bijvoorbeeld het gebruik van Studielink, het
eigen Blackboardpagina. Zodra je betalen van collegegeld of het aanvragen van studiefinanciering. Je kunt de
je hebt ingeschreven op Osiris krijg balie van de Student Services vinden in gebouw de Vrijhof.
je automatisch toegang tot de goede
Blackboardpagina.

ICTS Servicedesk
Waar de SNT Helpdesk zich richt op studenten, is de ICTS Servicedesk er voor
Osiris medewerkers én studenten. Het ICT Servicecentrum (ICTS) is de afdeling van de

Studeren aan de Universiteit Twente (osiris.utwente.nl/student)
Osiris is het systeem waar je je voor
aanvang van een nieuw kwartiel
universiteit die alles met IT regelt. Zij zijn behalve medewerkersvoorzieningen,
zoals werkplekken en e-mail, ook verantwoordelijk voor alle ICT-voorzieningen,
zoals Blackboard en Osiris.
moet inschrijven voor een module.

D
e arbeidsmarkt verandert snel. Het is Zo ziet een bacheloropleiding eruit Aanmelden voor een module is
tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat je je Alle bacheloropleidingen aan de Universiteit Twente zijn belangrijk voor de cijferadministratie,
hele carrière hetzelfde werk blijft doen. Daarom gebaseerd op het Twents Onderwijsmodel. Dat ziet er anders mag je geen tentamens maken. Notebook Service Centre (NSC)
is het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. ongeveer als volgt uit: Zodra je tentamen is nagekeken, zal Je hebt voor je studie hoogstwaarschijnlijk een laptop nodig. De universiteit
Niet alleen de nieuwste kennis verwerven, maar ook het cijfer in Osiris komen te staan. heeft elk jaar een aantal laptops beschikbaar tegen zeer gunstige prijzen. Deze
vaardigheden leren, zoals nieuwe kennis snel eigen • Elke bacheloropleiding is verdeeld in 12 ‘modules’ van laptops kan je aanschaffen via het notebookproject van het NSC. Deze laptops
kunnen maken en problemen op een systematische manier 15 studiepunten (EC’s); zijn speciaal toegespitst op gebruik bij je studie. Bestellen kan via de volgende
aanpakken. Het Twents Onderwijsmodel (TOM) helpt je • Elke module bestaat uit tien weken; site: www.utwente.nl/icts/nsc. Ook heeft het NSC een helpdesk beschikbaar waar
daarbij. Het maakt leren veelzijdiger, effectiever en leuker. • In elke module staat één thema centraal; Roosters je terecht kunt voor problemen met UT-notebooks en voor de software die
• Elke module bestaat uit verschillende activiteiten (rooster.utwente.nl) zij leveren.
Theorie en praktijk, kennis opdoen en toepassen (moduleonderdelen), zoals werkcolleges, Voor elke module is het rooster
Een belangrijk aspect van het TOM is de verwevenheid groepsopdrachten, gastcolleges, practica of digitaal beschikbaar. In eerste
van theorie en praktijk, van kennis verwerven en kennis projectdiscussies; instantie is de kalender leeg; deze
toepassen. Naast colleges volgen over je vakgebied ga je in • In sommige projecten werk je samen met studenten kun je vullen door het toevoegen SNT Helpdesk
projecten zelf aan de slag. Je leert en oefent in systematisch van andere opleidingen. van vakken en modules. Uiteindelijk De SNT Helpdesk wordt gerund door studenten. De helpdesk is er voor alle
problemen oplossen. Samenwerken, onderzoeken, nieuwe kun je het rooster raadplegen via de problemen met internet, e-mail en VPN. SNT is een vereniging die zich naast
informatie snel verwerken en kennis breder toepassen; Eerst de basis, dan je eigen keuzeruimte website, Outlook, Google Calendar of het runnen van een helpdesk bezighoudt met allerlei dingen op IT-gebied,
deze aanpak in combinatie met de opbouw van de studie In de eerste zes tot acht modules van je opleiding leg je je telefoon. zoals het draaien van een eigen cloudplatform voor verenigingen. Alle help- en
bevordert je slagingskans. Het vraagt ook iets van je. Een een vakinhoudelijke basis. Hierna heb je keuzeruimte. servicedesks voor IT-gerelateerde problemen (ICTS, NSC en SNT) zijn te vinden
actieve houding en betrokkenheid. Je zult vanaf dag één Die kun je op verschillende manieren gebruiken. Je kunt in het gebouw Citadel.
aan de slag moeten. bijvoorbeeld met studenten van andere opleidingen een
module volgen, of een periode in het buitenland studeren. My Utwente
‘Eindeloos sommetjes uit een boek maken, daar wordt Modules 11 en 12 vormen de afstudeerperiode. In deze (my.utwente.nl)
niemand vrolijk van. Het is zoveel leuker en leerzamer om periode ga je alles wat je geleerd hebt toepassen in je Naast Osiris, Blackboard en het Handleidingen
met deze ‘droge’ stof bezig te gaan in projectvorm en je bacheloropdracht. rooster kent de universiteit nog veel (snt.utwente.nl/handleidingen)
er op die manier in te verdiepen. Waarom leer ik eigenlijk meer websites en systemen. Er is Hoe krijg je het rooster in je eigen agenda? Hoe zorg je ervoor dat jouw smartphone
al deze wiskunde? Waar ga ik de kennis die ik hier opdoe Meer weten over TOM? Kijk op: www.utwente.nl/tom. één centrale plek met een overzicht kan verbinden met het wireless netwerk? Kun je je studentmail linken aan je
ooit gebruiken? Op die vragen krijg je tijdens de projecten hiervan, het My Utwente-portaal. eigen mailadres? Voor elk van deze vragen is er een handleiding beschikbaar bij
een antwoord en dat maakt de leerstof meteen een stuk Deze website bestaat uit widgets, SNT (Studenten Net Twente). Mocht het niet lukken met de handleiding, dan is er
interessanter.’ snelkoppelingen en nieuwsberichten, ook de mogelijkheid om langs te gaan bij de SNT Helpdesk.
zodat je in één oogopslag alle
- Stefan, Mechanical Engineering belangrijke informatie bij de hand
hebt.

34 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 35
UNIVERSITEIT

Interview met
Deirdre Brandwagt Begeleiding en advies
Studieadviseur Technische Geneeskunde Je studententijd wordt vaak als een geweldige ervaring gezien en gelukkig is dat ook
vaak zo. Toch kun je tegen problemen aanlopen. Voor de meest uiteenlopende vragen of
problemen die je tegenkomt tijdens je studie zijn er diverse begeleiders bij wie je terecht
Tijdens je studententijd zal je ongetwijfeld vragen hebben over je studie en alles wat kunt voor informatie, advies en ondersteuning.
daarbij komt kijken. De studieadviseur van je opleiding staat altijd klaar om je te helpen!
Een interview met Deirdre Brandwagt; zij is één van de twee studieadviseurs van de studie

D
Technische Geneeskunde. e studieadviseur weet alles van het problemen of andere omstandigheden
onderwijsprogramma en is het eerste waardoor het studeren niet lukt kun je dit Advies bij
aanspreekpunt binnen de opleiding. bespreken met je studieadviseur. Er is ook
Wat is je eigen achtergrond en waarom Wat vind je van je baan? De studieadviseur begeleidt je in je veel mogelijk buiten je opleiding. Bij Student al je vragen
ben je studieadviseur geworden? Ik werk hier nu zes jaar en ik vind het een heel studieloopbaan, geeft advies en begeleiding Affairs Coaching & Counselling denken en
Ik heb zelf Toegepaste Onderwijskunde erg fijne baan. Het is leuk en ook uitdagend om bij de aanpak van de studie, studieplanning, helpen de studentbegeleiders oplossingsgericht en problemen
gestudeerd hier aan de Universiteit Twente en jonge mensen in deze belangrijke levensfase vakkenkeuze en bewaakt de studievoortgang. met je mee en adviseren je bij al je vragen en
ik ben daarna gaan werken in het bedrijfsleven verder te kunnen helpen. Mijn baan is erg Ook als er sprake is van persoonlijke problemen.
in het zuiden en westen van Nederland. Ik afwisselend want iedere keer zijn er andere
ben hierbij vooral bezig geweest thema’s die aan bod komen in de gesprekken.
met multimedia, internet en leren. De één wil extra vakken naast de studie en
Vanwege een verhuizing naar de ander is juist op zoek naar hulp en betere
Twente moest ik op zoek naar een studievaardigheid of heeft persoonlijke
nieuwe baan en dacht aan mijn problemen. Daarnaast heb ik natuurlijk veel Studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counselling
mooie studententijd in Enschede. herinneringen aan mijn eigen studententijd in
Ik ben toen onderwijscoördinator Twente en dat maakt het extra leuk.
van Gezondheidswetenschappen De studentendecaan heeft verschillende adviseert over mogelijke voorzieningen en
geworden. Het contact met alle Wat vind je bijzonder aan je baan als informatieve, adviserende, bemiddelende praktische hulpmiddelen en coördineert de
studenten beviel zo goed dat ik wel studieadviseur? en ondersteunende taken en kun je benodigde extra faciliteiten.
meer hiervan wilde. Toen kwam Ik vind het altijd bijzonder om te zien als inschakelen bij opleidingoverstijgende
de vacature voor studieadviseur studenten een droom hebben en daarbij vragen. Bijvoorbeeld over aspecten die Bij vragen over studiekeuze en loopbaan ga
bij Technische Geneeskunde vrij. het uiterste uit zichzelf halen. Ik kan samen je studievoortgang belemmeren, zoals ja naar de loopbaanadviseur voor advies,
Deze baan heb ik uiteindelijk met hen de mogelijkheden verkennen persoonlijke omstandigheden. Je kunt individuele begeleiding en coaching waarbij
gekregen! Ik heb zelf al veel en helpen een eerste stap te zetten in het er terecht voor vragen over wet- en jouw loopbaantraject en persoonlijke profiel
verschillende dingen gedaan in bereiken van die droom. Studenten die regelgeving, (ondersteunende) regelingen centraal staat.
mijn loopbaan en hierdoor kan studievertraging oplopen hebben vaak gaten en voorzieningen rondom financiën,
ik studenten goed begeleiden bij in hun programma. Om daar dan samen topsport en onderwijsaanpassingen, over
onder andere onzekerheden bij het met de student een goede invulling aan te vertrouwenskwesties en procedures rondom
beroepsperspectief. Veel studenten geven en het negatieve om te buigen naar iets het Bindend Studie Advies (BSA).
hebben de vraag ‘Maar wat ga ik positiefs, dat vind ik ook bijzonder en daar ligt Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)
dan doen na mijn studie?’. voor mij de uitdaging. Naast het advies aan Bij de studentenpsycholoog kun je terecht
Ik ben het voorbeeld van: je weet studenten ben ik betrokken bij de opleiding voor persoonlijke vragen en studeerproblemen Vrijhof 311 (3e verdieping)
het nooit! Je komt voor zo veel op beleidsmatig niveau. De studieadviseurs waar je tijdens je studie mee te maken
verschillende keuzes te staan. vertegenwoordigen hierbij de belangen van kan krijgen. Voorbeelden van problemen +31 (0)53 4892035
studenten. De informatie die wij van de zijn faalangst, studiestress, uitstelgedrag,
Waarvoor kun je bij een studieadviseur studenten krijgen in onze gesprekken koppelen gebrek aan discipline of motivatie. Ook biedt www.utwente.nl/sacc
terecht? we terug naar de opleiding zodat dit de de studentenpsycholoog begeleiding bij
In het kort kun je bij ons terecht voor alle kwaliteit van de studie kan bevorderen. persoonlijke problemen die het functioneren
soorten studieloopbaanadvies. in studie en het studentenleven in de weg
We kunnen je helpen bij het samenstellen van Wat wil je meegeven aan aankomende staat, bijvoorbeeld moeite met het leggen van
‘Er is zoveel studieprogramma’s en -planningen. studenten? contact met andere studenten, onzekerheid,
Ook begeleiden we natuurlijk bij Om goed te kunnen studeren moet je lekker in piekeren of somberheid.
te kiezen!’ studieproblemen, bijvoorbeeld bij je vel zitten. Zorg dat je naast een actieve en
uitstelgedrag maar ook als je juist heel hard fitte start van het studiejaar een fijn sociaal Bij vragen op het gebied van studeren met een
studeert maar het lukt niet. We trainen en netwerk opbouwt. Er is zoveel te kiezen! Doe functiebeperking is de coördinator diversiteit
helpen studenten met hun studievaardigheid dingen die jij leuk vindt en die bij jou passen. jouw aanspreekpunt. Zij informeert en
en bij hun studiekeuze. Alle gesprekken En verder: de universiteit is anders dan het
zijn volledig vertrouwelijk en er geldt een VWO. Loop je vast of gaat het niet zo lekker?
geheimhoudingsplicht. Modder dan niet te lang aan en maak een
afspraak bij je studieadviseur.

36 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 37
Notebook Service Centre
Een splinternieuwe notebook voor een studentenprijs Ontmoet Mike en Remon,
startup ambassadeurs bij Novel-T

Als je gaat studeren zijn er veel zaken die goed geregeld voor een geschikte notebook. Het gebeurt tijdens een biertje met je vrienden op het terras of terwijl je spart
moeten worden, zo is een notebook ook een echte must- Echter, NSC doet haar uiterste met je collega’s over productverbetering. Je krijgt een idee waarvan je weet dat
have voor je studententijd. Nu gaat de aanschaf van een best om voor jou de perfecte je er iets mee moet doen. Maar hoe zet je die volgende stap?
notebook vaak gepaard met hoge kosten en zonder de deal in de wacht te slepen.
steun van ouders kan dit best een uitdaging zijn. Gelukkig Zo kun je als aankomend
biedt de Universiteit Twente een uitkomst met het student een zakelijke kwaliteit “Kom bij ons langs voor een kop koffie” zegt Mike Verkouter, startup ambassadeur bij Novel-T. “Als je
Notebook Service Centre (NSC). Zij staan klaar om jou te notebook voor een studenten een fantastisch idee hebt, wil je meteen aan de slag. Bij Novel-T hanteren we daarom een ‘open door
helpen en zorgen ervoor dat jij altijd binnen no time aan de prijsje aanschaffen. Nog een
policy’.” Zijn collega ambassadeur Remon van der Woude vult aan: “Alleen een pril idee is al genoeg om
slag kunt met jouw notebook. voordeel: als er iets mis is met
jouw notebook, zal het NSC binnen even bij ons aan te schuiven. Bel ons, stuur een appje of loop meteen even bij ons binnen in The Gallery..
Wat is het Notebook Service Centre? één uur zorgen dat jij weer zonder zorgen verder kan Dan drinken we dat kopje koffie en luisteren we naar je verhaal.”
Sinds 2002 faciliteert de Universiteit Twente niet alleen de werken. Mocht jouw eigen notebook niet binnen één uur
netwerkvoorziening, maar ook notebooks van top kwaliteit. gerepareerd kunnen worden, dan krijg je een vervangend
Via de faculteiten kwam alles op gang en sindsdien levert model aangeboden tot alles weer in orde is. Succesvolle startups
het NSC notebooks die van alle gemakken voorzien zijn. Je
hoeft je nooit zorgen te maken of jouw notebook wel aan de Hoe kan ik dit betalen? Mike en Remon zagen al veel mooie verhalen veranderen
juiste UT-eisen voldoet, want dat voldoen ze gegarandeerd. Ondanks dat het NSC betere deals regelt, zal de notebook
Naast de voorziening van notebooks, biedt het NSC ook nog steeds een flink bedrag kosten. Daarom biedt de
in succesvolle ondernemingen. “Kijk naar Giels Brouwer
ondersteuning in het gebruik ervan. Het NSC bevindt zich Universiteit Twente een renteloze lening aan; dit houdt van SciSports”, vertelt Mike. “Hij was één van onze
in het gebouw de Citadel op de campus, waar medewerkers in dat de Universiteit Twente de aanschafprijs van je medewerkers, een echte ondernemer in de dop. We
klaar staan om jou uit de brand te helpen. Naast reparaties notebook voorfinanciert tot een bedrag van maximaal praatten vaak over al zijn plannen en nu heeft hij met
kun je ook hulp vragen bij het tot stand brengen van een €1000,- en dat je twee jaar de tijd hebt om het bedrag terug
VPN-connectie. Deze connectie heb je nodig om toegang te betalen. Dit aanbod maakt het veel aantrekkelijker voor zijn bedrijf een investering van 1,35 miljoen
te krijgen tot het intranet van de UT. Via dit intranet heb studenten om een gloednieuwe notebook aan te schaffen binnengehaald.
je bijvoorbeeld toegang tot de Universiteitsbibliotheek zonder dat het al te veel pijn doet in je portemonnee.
catalogi en databases. Erg handig dus!
Is jouw interesse gewekt? Op de website
www.utwente.nl/nsc kun je nog veel nuttige, algemene
Een ecosysteem voor ondernemers
Wat kan het NSC voor jou betekenen?
Als aankomende student heb je een goede notebook nodig, informatie vinden over het aanbod van notebooks en de
die niet alleen voldoet aan jouw eisen, maar ook in staat services van het NSC. Universiteit Twente staat sinds de jaren ‘70 bekend als
is om studiegerelateerde software aan te kunnen. Voor de de ‘ondernemende universiteit’. Novel-T heeft daarom
echte technici kan dat uitkomen op een behoorlijke prijs in de afgelopen jaren een ecosysteem ingericht waarin
alle instrumenten die ondernemerschap bevorderen
aanwezig zijn. “We hebben in Twente geweldige financieringsmogelijkheden en mooie evenementen, zoals
de startup weekenden waar je van alles kunt leren over innoveren en ondernemen”, legt Mike uit. “Daarnaast
hebben we als Novel-T een netwerk met veel interessante relaties opgebouwd die we nu optimaal kunnen
inzetten. Daarmee helpen we niet alleen startende studenten, maar ook mkb’ers met bijvoorbeeld een
innovatief plan, maar onvoldoende technische kennis om zijn idee uit te werken”, vult Remon aan.”

Sluit aan bij het Novel-T netwerk

“De omgeving van Novel-T biedt starters enorme kansen voor het vinden van bijvoorbeeld de juiste expertise,
het benodigde kapitaal of interessante verbindingen”, stelt Remon. “Wij kunnen je helpen een boost te geven
aan je idee!”

Heb jij een goed idee?
Kom langs tijdens het Novel-T Kick-Out festival!

38 Kick-In Magazine 2017 www.novelt.com | contact@novelt.com | +31 (0)53
Kick-In 483
Magazine 20176839
00
UNIVERSITEIT

Studieverenigingen

I
edere opleiding aan de Universiteit Twente heeft een Naast al deze doelen is de studievereniging ook een plek
eigen studievereniging. Als eerstejaars student krijg voor gezelligheid. Zo organiseren alle studieverenigingen DIMENSIE W.T.S. IDEEFIKS
je hier gelijk mee te maken. De studievereniging van regelmatig borrels waar je kunt bijkletsen met je
je opleiding zorgt er bijvoorbeeld voor dat je wegwijs studiegenoten, zijn er ledenactiviteiten en worden er Psychology Wijsbegeerte van Wetenschap,
wordt gemaakt in je faculteit en dat je je studieboeken gala’s en feesten georganiseerd. Bovendien kun je altijd Dimensie Techniek & Samenleving (WWTS)
kunt kopen. De studievereniging houdt zich voornamelijk even langskomen op de verenigingskamer om even uit Locatie: Cubicus kamer B-111
bezig met studiegerelateerde zaken. Hierbij valt te denken te rusten na college, of om tussen het studeren door een www.dimensie.utwente.nl Locatie: Cubicus kamer B-115
aan het organiseren van lezingen en excursies naar welverdiende kop koffie of thee met wat lekkers te halen. www.ideefiks.utwente.nl
bedrijven en instellingen die voor jouw studierichting
interessant zijn. Ook houden verenigingen de kwaliteit van
opleidingen in de gaten en kun je er terecht met vragen en
opmerkingen over je studie.
I.C.T.S.V. INTER-ACTIEF W.S.G. ISAAC NEWTON
Technical Computer Science & Mechanical Engineering
Business and IT
W.S.G. ABACUS C.T.S.G. ALEMBIC Locatie: Horst kamer C-030
Locatie: Zilverling kamer E-208 www.isaacnewton.utwente.nl
Applied Mathematics Scheikundige Technologie www.inter-actief.utwente.nl

Locatie: Zilverling kamer E-203 Locatie: Horsttoren kamers HT-511
www.abacus.utwente.nl t/m HT-513
www.alembic.nl
S.V. ONWIJS S.V. PARADOKS
Lerarenopleiding Biomedische Technologie &
Technische Geneeskunde
S.V. ARAGO S.V.A.T. ASTATINE Locatie: Ravelijn kamer 1343
www.onwijs.utwente.nl Locatie: Horst kamer C-004
Technische Natuurkunde Advanced Technology www.svparadoks.nl

Locatie: Carré kamer CR-3190 Locatie: Horsttoren kamer HT-713
www.arago.utwente.nl www.astatine.utwente.nl

S.A. PROTO E.T.S.V. SCINTILLA
Creative Technology Electrical Engineering

S.A. ATLANTIS S.V. COMMUNIQUÉ TOGETHER WE
CREATE Locatie: Zilverling kamer A-230 Locatie: Zilverling kamer E-204
www.saproto.nl www.scintilla.utwente.nl
Academy of Technology and Communication Science
Liberal Arts & Sciences
Locatie: Cubicus kamer B-105
Locatie: Citadel kamer H-111 www.communique.utwente.nl
www.sa-atlantis.nl
SIRIUS STRESS
European Public Administration Technische Bedrijfskunde
& Gezondheidswetenschappen & International Business
CONCEPT S.G. DAEDALUS Administration
Locatie: Ravelijn kamer RA-1324
Civil Engineering Industrial Design www.sirius.utwente.nl Locatie: Ravelijn kamer RA-1336
www.stress.utwente.nl
Locatie: Horst kamer C-016 Locatie: Horst kamer C-008
www.concept.utwente.nl www.sgdaedalus.nl

40 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 41
UNIVERSITEIT

Evenementen op de campus
Op de campus worden elk jaar verschillende evenementen georganiseerd. Naast evenementen die worden
georganiseerd om in contact te komen met bedrijven of je academische vaardigheden te ontwikkelen vinden er Campusloop
ook grote festivals op de campus plaats.
Voorjaar 2018

Ieder jaar wordt door Kronos de hardloopwedstijd op de
CuriousU campus van de universiteit georganiseerd. De Campusloop
is een avondwedstrijd en kent twee afstanden: 2 en 4 mijl.
13-22 augustus 2017 Omgerekend is dit 3,2 km en 6,4 km. De Campusloop wordt
door studenten vaak gelopen als voorbereiding op de
Batavierenrace.
CuriousU combineert een summerschool
met een festival en biedt daardoor een
unieke ervaring: academische cursussen,
muziek, sport, theater, inspirerende sprekers.
Dit alles vindt plaats op de levendige
Universiteit Twente campus. De courses Batavierenrace
en speeches zijn allemaal in het Engels. Dit
maakt het een geweldige kans om je Engelse April 2018
taalvaardigheden verder te verfijnen!

Eind april klinkt jaarlijks het startschot voor
de grootste estafetteloop van de wereld: de
Batavierenrace. De route loopt van het Radboud
Sportcentrum Nijmegen, via Duitsland, de rustige
Achterhoek en de Oude Markt in hartje Enschede
Bevrijdingsfestival Bedrijvendagen Twente naar de campus van de Universiteit Twente. De
totale loopafstand bedraagt ruim 175 kilometer
5 mei 2018 Voorjaar 2018 en is onderverdeeld in 25 etappes (16 heren- en
9 damesetappes). Er nemen ieder jaar ruim 8500
studenten deel aan de Batavierenrace. Aan dit
Op Bevrijdingsdag Tijdens de Bedrijvendagen aan de enorme deelnemersaantal dankt de Batavierenrance
wordt de campus van de Universiteit Twente wordt een serie sinds jaar en dag haar vermelding in het Guinness
universiteit omgebouwd activiteiten georganiseerd die de contacten Book of Records. Na de finish van de Batavierenrace
tot een festivalterrein. Op bevorderen tussen studenten, promovendi rond 18:00 uur volgt jaarlijks het grootste
het hoofdpodium treden en afgestudeerden enerzijds en potentiële studentenfeest van de Benelux op de campus van
verschillende artiesten op werkgevers anderzijds. Ieder jaar maken meer Universiteit Twente in Enschede. Naar schatting zijn
om samen de vrijheid te dan 2.500 studenten en net afgestudeerden er 13.000 studenten die op verschillende locaties op
vieren. Het festival is gratis kennis met meer dan 150 bedrijven bij een de campus uit hun dak gaan!
en voor iedereen verscheidenheid aan activiteiten. Deze
toegankelijk. activiteiten vinden plaats op en rond de
campus van de Universiteit Twente.
Create Tomorrow
Voorjaar 2019
Green Vibrations
10 mei 2018 Om het jaar organiseert de Student Union een competitieve
denktank voor studenten uit heel Nederland. Deelnemers zullen
een dag lang in teamverband werken aan één van de cases uit
Green Vibrations is hét muziekfestival op de campus. Met meer het bedrijfsleven, waarbij ze zullen worden ondersteund door
dan vijftig acts, verspreid over vier podia is er voor iedere professionele consultants. Create Tomorrow brengt op deze
muziekliefhebber wel iets te beleven. Het programma bestaat uit manier studenten en bedrijven op een creatieve manier dichter
zowel lokale als nationale talenten en muzikanten. De muziekstijlen bij elkaar. Create Tomorrow is een dag vol entertainment,
lopen uiteen van techno, rock, reggae, pop tot en met dubstep. inspiratie en innovatieve oplossingen! Gedurende deze dag hoef
je geen zorgen te maken over lunch, diner en drinken, dit wordt
allemaal verzorgd.

42 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 43
UNIVERSITEIT

Universiteitsraad Meer dan zomaar een
Nederlandse universiteit
H
et is cruciaal dat studenten en De UR heeft het recht om informatie te
medewerkers inspraak hebben vragen, advies te geven en al dan niet in te
in het reilen en zeilen van de stemmen bij verschillende bestuursbesluiten. Waar je ook vandaan komt, de Universiteit Twente biedt veel mogelijkheden voor jouw ontwikkeling.
Universiteit Twente! De belangen De UR moet dus altijd informatie krijgen als Verscheidene organisaties zijn volledig ingericht om je te helpen bij internationale oriëntatie, contact met
van de studenten en medewerkers op de zij hierom vraagt en mag advies geven, maar internationale studenten en zelfs stages en reizen. Of je nu een Nederlandse student bent en graag ervaring op wilt
Universiteit Twente worden behartigd door de dit advies is niet bindend. Daarnaast zijn er doen in het buitenland, of een buitenlandse student bent en in Nederland komt studeren, deze organisaties zorgen
universiteitsraad (UR). De UR is het centrale besluiten waar de raad mee moet instemmen ervoor dat jij op de juiste plek terecht komt!
medezeggenschapsorgaan van de universiteit voordat dit mag worden uitgevoerd. Dit
en voert regelmatig overleg met het College biedt voor studenten en medewerkers veel
van Bestuur (CvB). Als lid van de UR is het mogelijkheden om hun ideeën te realiseren! International Support
jouw taak om het universiteitsbestuur te
controleren, beïnvloeden en te overtuigen. Heb je goede ideeën voor de universiteit? Wil Student Services Formality Market
je lid worden van de UR? Heb je een klacht of Student Services helpt nieuwe studenten, zowel nationaal Internationale studenten van zowel de bachelor als de
Het College van Bestuur van de Universiteit wil je dingen anders zien? Laat het dan weten als internationaal, met vragen over aanmelding, toelating, master worden geholpen met het regelen van formaliteiten
Twente is erg actief in het maken van aan de verschillende partijen die de UR rijk visa, huisvesting, collegegeld en inschrijvingen. De bij de Formality Market. Dit is een integraal deel van de
nieuw beleid over onderwijs, onderzoek en is. Dit zijn op dit moment de Campus Coalitie studentservicesbalie kun je vinden op de eerste verdieping Kick-In en is verplicht voor alle internationale studenten.
personeel en huisvesting. De UR stelt daarbij (enkel medewerkers), de Partij van de UT van het gebouw de Vrijhof. De balie is iedere dag Er zijn meerdere stands waar je zaken kunt regelen als een
de juiste vragen om er achter te komen of (medewerkers en studenten), De Ambitieuze geopend van 10:00 tot 16:00 uur om vragen persoonlijk te Nederlandse bankrekening, visa en huisvesting.
alles goed doordacht is en gaat waar nodig in Student (enkel studenten) en UReka (enkel beantwoorden. Je kunt Student Services ook bereiken via
debat met het bestuur. Binnen de raad zijn er studenten). Mocht je zelf onderdeel willen studentservices@utwente.nl. Ze zijn er om jou te helpen! Study abroad
drie verschillende commissies die zich ieder uitmaken van de raad, dan moet je verkozen Dankzij een netwerk van meer dan 300 partners
met andere onderwerpen bezig houden. Zo is worden door de medewerkers en studenten Het International Student Handbook staat vol met handige wereldwijd kunnen UT-studenten ervoor kiezen om, als
er de commissie OOS (onderwijs, onderzoek van de universiteit. Voor deze verkiezingen informatie voor studenten uit andere landen die op de onderdeel van hun studie aan de UT, een studie of stage in
en studenten), de commissie SI (strategie wordt altijd stevig campagne gevoerd door de Universiteit Twente komen studeren, inclusief het ITC. Het het buitenland te doen. Een ervaring die niet alleen een
en internationalisering) en de commissie partijen. Misschien zien we jou dan wel terug handbook, inclusief meer informatie voor internationale toegevoegde academische waarde biedt, maar ook voor een
FPB (financieel en personeelsbeleid). in de UR! studenten, is te vinden op de website van de universiteit: onvergetelijke persoonlijke ervaring zorgt. Elk jaar wordt
Deze commissies hebben ook ieder een www.utwente.nl/en/education/international-students. een groot evenement georganiseerd voor studenten die
portefeuillehouder binnen het CvB. informatie willen over studeren in het buitenland: Let’s GO!
Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de international In 2017 zal de Let’s GO! plaatsvinden in het najaar in het
community op de Universiteit Twente door lid te worden Design Lab.
van de Facebook groep:
www.facebook.com/groups/utinternational.

Servicedesk & Formality Market

44 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 45
UNIVERSITEIT

UniTe Buddy
Het moment is aangebroken dat jij toetreedt tot Naar de universiteit gaan is meer dan alleen maar
de universiteit, een totaal nieuwe omgeving leert AIESEC onderzoek doen en studeren. Het is een geweldige
kennen en een geheel nieuwe pagina in je leven kans om je sociale netwerk uit te breiden en je
omslaat. Als je gaat studeren, word je geconfronteerd AIESEC is één van de internationaal georiënteerde horizon te verbreden. Dit is nu precies waar het ESN
met allerlei verenigingen waar je misschien wel lid organisaties op de Universiteit Twente. Wij zijn om draait bij het Buddy-programma. Buddy is
van wilt worden. Het is tijd om die blanco pagina een organisatie die volledig gerund wordt door een programma van de studentenvakbond dat Erasmus Student Network (ESN) Twente is een
te gaan beschrijven! Hier komt uiteraard ook UniTe studenten en we zitten in ongeveer 126 landen Nederlandse studenten en buitenlandse studenten non-profit internationale studentenorganisatie.
om de hoek kijken. UniTe is een overkoepelende verspreid over de hele wereld. Wat wij studenten met elkaar in contact brengt. Het doel van het Onze missie is om de mobiliteit van studenten
organisatie voor internationalisering en integratie. van de universiteit aanbieden, is de kans om jezelf te programma is om een warm welkom te geven aan in het hoger onderwijs te stimuleren onder het
UniTe is een vereniging die de grenzen wegneemt ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied alle internationale studenten en om deze wegwijs te principe van ‘Students Helping Students’. De
tussen nationale en internationale studenten. Dit doen tijdens jouw studententijd. Dit kan op verschillende maken in de Nederlandse cultuur en omgeving. Elke vereniging is onderdeel van een groter netwerk,
we door beleid te evalueren en een discussieplatform manieren: je kunt naar het buitenland gaan op een internationale student krijgt een Nederlandse buddy verspreid over heel Europa, en is één van de grootste
voor de verenigingen te bieden. Hier kunnen vrijwilligersproject, zoals lesgeven aan kinderen en toegewezen (of een internationale student die hier al studentennetwerken van het continent.
verenigingen hun ervaringen delen en om hulp mensen voorlichten over voeding, hygiëne of hun langer studeert), die optreedt als raadgever, gids en
vragen als het gaat om vraagstukken met betrekking rechten. Deze projecten duren meestal zes tot acht vriend. Het interessante hieraan is dat je wederzijds ESN Twente is de sectie binnen ESN die de Universiteit
tot internationalisering en integratie. We werken weken. Als je graag langer naar het buitenland wilt, van elkaars cultuur kunt leren en dat je samen Twente vertegenwoordigd. Wij verwelkomen
nauw samen met de studentenvakbond en tal van kun je een stage gaan lopen bij een bedrijf. Dit kun je nieuwe en opwindende ervaringen kunt opdoen. Om elk semester ongeveer 300 nieuwe studenten;
overige organisaties. Zo proberen we gezamenlijk voor 3 tot 18 maanden doen en je krijgt ook betaald. deze ervaringen gestalte te geven en leuke dingen uitwisseling, bachelor, master en PhD, iedereen is
een universiteit te creëren die voor iedereen open Hoef je niet per se naar het buitenland, maar wil je te beleven met overige buddies, organiseert het welkom. Ons doel is om hun verblijf hier onvergetelijk
staat en alle studenten uit binnen- en buitenland de wel graag bijdragen aan de organisatie? Dan kun Buddy-programma zeven tot acht activiteiten per te maken. We doen dit door onze leden alles mee te
best denkbare ervaring biedt. Kom ook eens langs en je bij ons ook terecht voor een fulltime of parttime semester. Verder worden buddies aangemoedigd met geven wat Nederland en Europa, maar ook culturen
ervaar wat de universiteit te bieden heeft. Neem eens bestuursfunctie. Afhankelijk van je functie ben je elkaar af te spreken en zelf iets te ondernemen. Zo buiten Europa, te bieden hebben. We organiseren
een kijkje in de Global Lounge in de Bastille, waar veel in contact met studenten en bedrijven of je bent ontmoet je mensen uit allerlei verschillende landen stedentrips, reizen naar andere landen in Europa,
studenten van alle nationaliteiten elkaar kunnen bezig met het aansturen van een team, trainingen en met allerlei verschillende academische, sociale en culturele evenementen, leuke activiteiten en feestjes.
ontmoeten, contacten kunnen leggen en ervaringen organiseren, een strategie schrijven en nog heel veel culturele achtergronden. Het is een uitgelezen kans
en verhalen kunnen uitwisselen! We hopen je snel te meer! Geïnteresseerd in AIESEC? Email naar om vrienden te maken uit de hele wereld en culturele Om ervoor te zorgen dat je ten volle profiteert van
zien op de campus. Veel plezier bij je studie! twente@aiesec.nl. verschillen te leren waarderen. De evenementen je lidmaatschap van ESN hebben wij de ESN-kaart,
die we hebben georganiseerd, zijn onder andere waarmee je kortingen krijgt bij niet alleen onze
een welkomstdiner waarbij ook Nederlandse activiteiten, maar ook bij activiteiten van het hele
spelletjes worden gespeeld (denk aan: koekhappen, ESN-netwerk. Dus als je geïnteresseerd bent om lid
spijkerpoepen, etc.) een schaatsevenement, te worden van ESN Twente, of als je meer informatie
een bordspellenavond, een high tea en een wilt, kom vooral langs bij ons kantoor of bezoek
afscheidsetentje waarvoor iedereen iets kookt uit zijn www.esntwente.nl. Tot snel!
eigen land en dit met de anderen deelt. Hoewel het
programma nog maar kort geleden is gestart, zijn er
al opmerkelijk veel aanmeldingen geweest en hebben
we positieve reacties ontvangen van alle deelnemers.
Door deel uit te maken van dit bijzondere programma,
voeg je iets toe aan je studentenleven hier op de
Universiteit Twente. Het is iets dat je nooit meer
zult vergeten!

De Global Lounge
De Global Lounge houdt zich bezig met het bevorderen van de
internationalisering van de Universiteit Twente. We doen dit door
onze gezellige ruimte in de Bastille beschikbaar te stellen voor studie,
spelletjes of het organiseren van een evenement. We organiseren ook
regelmatig onze eigen activiteiten. De Global Lounge beschikt over veel
faciliteiten om presentaties te houden, te lezen over studeren in het
buitenland of even een pauze te houden tijdens het studeren. Als jouw
vereniging of commissie graag een internationaal georiënteerde activiteit
wil organiseren kun je de Lounge gratis gebruiken! We hebben veel
ruimte en een scala aan faciliteiten die je kunt gebruiken. Kom langs!

46 Kick-In Magazine 2017
UNIVERSITEIT

Interview met Interview met
Katya Langeveld Daniel Poveda Agudelo
Studeerde een half jaar in Brazilië Doet zijn master aan de Universiteit Twente
Waar ben je gaan studeren? Moest je erg wennen in Brazilië? Waar kom je vandaan? beide landen. In Colombia is het vrij
Ik ben in Curitiba in Brazilië gaan studeren. Ik ben zes maanden weggeweest. Eerst leek Ik kom uit Medellín, een stad in het gebruikelijk dat je om 8:30 uur aankomt
In eerste instantie zou ik ergens anders in dit een hele grote stap, maar het heeft me noordoosten van Columbia met ruim als je om 8:00 uur hebt afgesproken. In
Brazilië vakken gaan volgen, bij een partner- verbaasd hoe makkelijk het is gebleken twee miljoen inwoners. Nederland zie je dit niet vaak gebeuren,
universiteit van de Universiteit Twente. om zo lang ergens anders te wonen. De iedereen is hier altijd zo gehaast! De
Later kwam ik erachter dat de vakken stap om nog eens een langere periode Waarom ben je in Nederland gaan mentaliteit van de mensen is ook erg
niet geheel aansloten bij wat ik ervan had naar het buitenland te gaan is nu veel Studie studeren? anders. In Nederland is iedereen heel
Studie verwacht, maar ik had mijn vliegticket al kleiner. Uiteraard moest ik even wennen Integrated Ik ben bezig met mijn master Integrated vriendelijk, maar tot een bepaalde hoogte.
Industrial geboekt en wilde erg graag naar Brazilië! aan Brazilië. De avonden zijn opeens veel Water Resources Water Resources Management. Deze Je raakt niet snel echt bevriend met iemand,
Design Uiteindelijk ben ik toen in Curitiba terecht minder gevuld met afspraken die je in Management master is gericht op water, waar kun je terwijl dit in Colombia heel makkelijk
gekomen, waar ik in plaats van vakken Enschede wel hebt, en in Brazilië ga je daar beter over leren dan in Nederland? gaat. Ook het fysieke contact is anders; in
Leeftijd volgen aan een project heb mogen werken. bijvoorbeeld niet snel ’s avonds wandelen Leeftijd Watermanagement interesseerde me al Nederland geeft iedereen elkaar een hand
21 omdat de veiligheid op straat dit niet toelaat. 24 op jonge leeftijd, mijn vader is hydroloog terwijl wij elkaar in Colombia veel sneller
Wat was dit voor project? (deskundige op het gebied van de kussen en knuffelen.
Dit project was een samenwerking tussen Wat zijn de grootste verschillen die je zijn waterkringloop). Ook wilde ik altijd al in  
de Universiteit Twente, de gemeente opgevallen? het buitenland studeren, dit leek me een Wat heb je allemaal al gezien in
in Curitiba, het bedrijfsleven en de Met betrekking tot het project is het vooral verrijking. Nederland?
universiteit daar. Het doel hiervan was om het tempo waarop alles gebeurd. Studenten In Nederland heb ik vooral veel steden
de burgers meer te laten fietsen, iets waar in Brazilië werken meestal naast hun Waarom ben je juist in Enschede gaan bezocht: Rotterdam, Amsterdam, Delft,
Nederlanders natuurlijk mee bekend zijn! opleiding om deze te bekostigen. Om deze studeren? Wageningen en Den Haag. Delft vond ik het
reden ligt het tempo iets lager en worden Ik heb mijn universiteit uitgezocht vanuit mooist. De huizen, de grachten, alles was
Waarom heb je voor Brazilië gekozen? er bijvoorbeeld hoorcolleges ’s avonds Colombia. Hierbij heb ik gezocht naar prachtig om te zien. Ik wil in Nederland
Ik wilde graag studeren in een land gegeven. Ook kunnen afspraken, zoals technische universiteiten, omdat deze ook nog graag de Kinderdijk, Maastricht, en
waarvan de cultuur ver van de westerse bijvoorbeeld een interview, heel anders goed aansloten bij mijn bachelor Civil natuurlijk de zee zien. Eén van de mooiste
cultuur af stond, waarbij je snel in Azië door beide partijen worden ingeschat. Engineering. Eindhoven viel in mijn hoofd dingen die ik daarnaast in Nederland heb
of Zuid-Amerika terecht komt. In Azië Ik dacht dat een interview een uurtje al direct af, en toen ik Delft en Enschede gezien is de zonsondergang. Overal ter
leek de cultuur me iets formeler, Zuid- zou kosten, terwijl degene die ik ging vergeleek heb ik uiteindelijk voor Enschede wereld is deze natuurlijk prachtig, maar
Amerika sprak me meer aan. In Zuid- interviewen nog veel meer activiteiten gekozen. hier heb je een prachtige kleur roze tijdens
Amerika heeft de Universiteit Twente had gepland naast het interview, zoals een de zonsondergang. Echt genieten!
partneruniversiteiten in Brazilië en Mexico. rondleiding. Ze had voor het interview een Heb je erg moeten wennen aan
Mexico leek me iets onveiliger dan Brazilië, hele middag uitgetrokken! Nederland? Waarom zou jij iemand een periode in het
toen was de keuze gemaakt. Ja, ontzettend! De cultuurverschillen tussen buitenland aanraden?
Wat is het leukste wat je hebt gedaan? Colombia en Enschede zijn enorm. Het Mocht je de kans krijgen om naar het
Het allerleukste was toch wel dat we meest moest ik wennen aan het eten en het buitenland te gaan, dan moet je deze zeker
ons project mochten presenteren aan de weer. Wel voel ik me steeds meer thuis, het met beide handen aangrijpen. Het is naast
gemeente en alle andere betrokken partijen. aanpassen gaat heel goed. Het weer wordt goed voor je academische kennis, ook een
Iedereen kwam luisteren naar ons project, ook steeds beter, maar het eten went nog fantastische aanvulling op je culturele
dat was echt super. Daarnaast ben ik na het niet. Waar ik echt nooit aan zal wennen kennis. Je ontmoet zo veel mensen die heel
project nog zes weken gaan reizen. Hierbij is het brood eten tijdens de lunch, maar anders zijn opgegroeid dan jij, hiervan leer
heb ik ook de meest fantastische dingen de frikandellen, kroketten en de kebab je ontzettend veel. Ik zie het altijd zo: als je
gezien en ondernomen! bevallen mij wel! op vakantie in een land bent, zie je het land
door een glazen ruit. Als je daadwerkelijk
Waarom zou jij iemand een periode in het Wat zijn de grootste verschillen tussen in het land woont doorbreek je deze ruit, je
buitenland aanraden? Colombia en Nederland? ervaart zo veel meer. Een echte aanrader
Naast dat het echt een fantastische ervaring Zoals gezegd, het eten en het weer springen dus!
is, leer je er ook zoveel van. Zoals ik al er wel uit. Daarnaast een cliché, maar het op
zei, als ik nu een langere periode naar tijd komen verschilt ook erg tussen
het buitenland zou willen, doe ik dat veel
sneller. Daarnaast leer je het land op zo’n
andere wijze kennen omdat je er niet
zomaar op vakantie bent, maar meedraait in
de maatschappij. Vooral doen dus!

48 49
Internationaal studeren
Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017
UNIVERSITEIT

UT-afkortingen

A AM
AO
AT
Applied Mathematics
Admission Office
Advanced Technology
K KIC Kick-In Commissie

ATLAS Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (University College UT)

M ME
MESA+
MIRA
Mechanical Engineering
Instituut voor Nanotechnologie
Onderzoekscentrum voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde

B BIT
BMS
BMT
Business & IT
Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences (CS, EPA, IBA, PSY, TBK)
Biomedische Technologie
MSc

Master of Science

BOZ Bureau Onderwijszaken
BSA
BSc
Bindend studieadvies
Bachelor of Science O OV Openbaar Vervoer

C CE
CreaTe
Civil Engineering
Creative Technology
P PDEng
PhD
PSTS
Professional Doctorate in Engineering
Doctor of Philosophy
Philosophy of Science, Technology and Society
CTIT Centrum voor Telematica en Informatietechnologie PSY Psychology
CvB College van Bestuur
CS Communication Science

R RvA
RvT
Raad van Advies
Raad van Toezicht

D DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

E ECTM
ECTS
Experimental Centre for Technical Medicine
European Credits Transfer System, ook wel studiepunten genoemd
S ST
Stufi
SU
Scheikundige Technologie
Studiefinanciering
Student Union
EE Electrical Engineering
EPA European Public Administration
ET Faculteit Engineering Technology (CE, ID en ME)
EWI Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (AM, ATLAS, BIT, CreaTe, EE
en TCS) T TBK
TCS
TG
Technische Bedrijfskunde
Technical Computer Science
Technische Geneeskunde
TGS Twente Graduate School
TN Technische Natuurkunde

F FiSIS
FOBOS
Financial Support International Students
Financiele Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten
TNW
TOM
Faculteit Technische Natuurwetenschappen (AT, BMT, GZW, ST, TG en TN)
Twents Onderwijsmodel

G GZW Gezondheidswetenschappen
U UB
UB’en
UR/Uraad
Universiteitsbibliotheek
Studeren in de UB
Universiteitsraad
UT Universiteit Twente

I IBA
ID
iDB
International Business Administration
Industrial Design
Internet Database
IGS
IS
ITC
Instituut Innovation en Government Studies
International Support
Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie
V VB Vestingbar

50 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 51
UNIVERSITEIT

RSI/KANS (On)beperkt studeren
Druk aan de studie? Pas op voor RSI/KANS klachten! Een informatieve dag over studeren met een beperking
voor startende studenten en hun ouders

R D
SI (Repetitive Strain Injury) of KANS (Klachten Arm, Wat te doen bij RSI/KANS klachten e overstap van de
Nek, Schouders) is een verzamelnaam voor diverse middelbare school naar de
pijnklachten in de arm (hand, pols, vingers), • Raadpleeg de Veiligheid Gezondheid Milieu (VGM)- universiteit vraagt veel van
nek en schouders die je tijdens het studeren coördinator van je faculteit bij vragen over RSI en nieuwe studenten. Als je
met werken achter de laptop kunt ontwikkelen. Wees je beeldschermwerk gaat studeren met een chronische
bewust van de gezondheidsrisico’s die kleven aan verkeerd • Raadpleeg de campushuisarts of je eigen huisarts en/of aandoening of (psychische)
laptopgebruik en de gevolgen die dit kan hebben voor jouw bezoek de fysiotherapeut functiebeperking komt er vaak
studievoortgang. • Bespreek je situatie met de studieadviseur van je extra veel op je af. Zeker als de
opleiding beperking een belemmering is bij
De klachten worden veroorzaakt door • Raadpleeg de studentenpsycholoog als er naast fysieke het studeren kan dit grote impact
klachten ook psychische klachten (spanning/stress) een hebben op je studieverloop. Het
• Overmatig laptopgebruik rol spelen introductieprogramma ‘(on)beperkt
• Langdurige herhaalde belasting en aanhoudende • Raadpleeg de studentendecaan bij studievertraging studeren’ op dinsdag 22 augustus 2017
spierspanning door RSI en het aanvragen van een (financiële) biedt startende studenten én ouders
• Regelmatige verkeerde werkhouding ondersteuning specifieke informatie over studeren
• Langdurig onder stress werken (bijv. deadlines voor met een functiebeperking aan de
studieopdrachten) Kijk voor meer informatie op de volgende websites Universiteit Twente.
• Onvoldoende ontspanningsmomenten en rust
• www.utwente.nl/nl/hr/vgm/gezondheid/rsi/studenten In het kort ziet het programma er als
• www.utwente.nl/nl/ces/sacc/persoonlijke- volgt uit:
Voorkomen van RSI/KANS omstandigheden/wegwijzer/motorisch/rsi
• Kennismaking met de diverse
• Neem een goede werkhouding aan (www.kanstest.nl) Maak gebruik van deze info en voorkom hiermee dat RSI begeleiders waarmee je tijdens
• Voorkom stress/spanning en hoge werkdruk voor jou een ‘Rapid Student Injury’ wordt. je studie mee te maken krijgt:
(door o.a. goede planning) de studieadviseur van je
• Gebruik ergonomische hulpmiddelen opleiding, de studentendecaan,
(bijv. een laptopstandaard) de studentenpsycholoog en de
• Richt je werkplek goed in coördinator diversiteit
• Las pauzes in, beweeg regelmatig en doe • Wegwijs in de praktische gang
ontspanningsoefeningen van zaken over begeleiding en
• Wissel je taken en je werkhouding af - Kees denkt dat hij RSI heeft - mogelijkheden van ondersteuning
• Duidelijkheid bij wie je terecht
kunt voor specifieke vragen en
voorzieningen
De dokter zei dat er maar één ding op zat... • Studenten vertellen over hun
Een vriendin. ervaringen
• Informatie over de Kick-In en
hoe jij met jouw persoonlijke
omstandigheden zo goed
mogelijk aan de introductie kunt
deelnemen Ervaring student met mijn studieadviseur. We hebben
‘Ik vond het best lastig om naar bijvoorbeeld al vervolgafspraken
Kortom, allerhande informatie het introductieprogramma (on) gemaakt. Mijn ouders hebben de
waarmee jij je voordeel kunt doen om beperkt studeren te gaan, maar de dag als zeer nuttig en verhelderend
straks een zo goed mogelijke start te bijeenkomst is een eye-opener en ervaren. Zij zien mijn stap naar de
maken met je studie! zet je gelijk op het goede spoor. Ik Universiteit Twente nu met meer
weet nu welke mensen wat voor mij vertrouwen tegemoet.’
Schrijf je in voor het kunnen betekenen. Het was prettig
introductieprogramma ‘(on)beperkt om alvast persoonlijk kennis te maken
studeren’ op: www.utwente.nl/nl/ces/
sacc/persoonlijke-omstandigheden/
onbeperkt/#programma.

52 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 53
56 Ontdek de hotspots
van Enschede

58 Evenementen in Enschede

60 Plattegrond van Enschede

62 Uit in Enschede

64 Kroegen in Enschede

66 Twente

ENSCHEDE Kick-In Magazine 2017 55
ENSCHEDE

Grolsch getroffen. Als gevolg

Ontdek de hotspots
Brouwerij hiervan is er een
Het enige echte nieuwe brouwerij
biermerk van gebouwd aan de rand

van Enschede
Enschede is natuurlijk van Enschede. Deze
Grolsch. Al 400 jaar nieuwe brouwerij
wordt in de omgeving is één van de meest
van Enschede dit bier moderne brouwerijen
gebrouwen. Tijdens ter wereld en heeft
de vuurwerkramp een capaciteit van
werd de brouwerij 3,2 miljoen hectoliter
Alphatoren in Enschede zwaar per jaar!
De Pakkerij De Alphatoren is met 101
De Pakkerij is een groot, wit gebouw meter het hoogste gebouw van
aan de Oude Markt. Vroeger Overijssel. Het is voor velen een
diende dit pand voor opslag van goed oriëntatiepunt, omdat het Grolsch Veste universiteit. Het stadion biedt ruimte
de textielfabrikant Van Heek, boven alle gebouwen uitsteekt. Wie aan Enschede denkt, denkt aan aan ruim 30.000 toeschouwers. Op
waaraan het gebouw ook zijn naam De Alphatoren zelf beschikt over Grolsch of aan FC Twente. Combineer 6 augustus 2017 zal de finale van het
te danken heeft. Tegenwoordig is verschillende woonruimten. die twee en je komt uit bij de Grolsch EK vrouwenvoetbal plaatsvinden in
de Pakkerij het gebouw van vier Veste: het stadion van FC Twente. Het de Grolsch Veste.
gezelligheidsverenigingen: C.S.V. stadion bevindt zich naast station
Alpha, DSCC/DJCR Audentis et Virtutis, Enschede Kennispark, vlakbij de
A.S.V. Taste en AEGEE-Enschede.

Volkspark Het Rutbeek
Voor een mooi stukje groen kan je Het Rutbeek, regio Twente, is een
terecht in het Volkspark, een park recreatiegebied gelegen in het
met een oppervlak van 15 hectare. zuidwesten van Enschede. In het
Het park bestaat uit verschillende midden van het recreatiegebied
plantensoorten, kunstwerken, ligt een grote uitgegraven plas
fonteinen, vijvers en beekjes. Bij de van 40 hectare. In de zomer wordt
eerste warme dagen trekt menig Het Rutbeek veel bezocht om te
student naar het Volkspark om genieten van het mooie weer en te
hier te genieten van de zon en om zwemmen in de plas. Daarnaast
bijvoorbeeld te picknicken of een is er de mogelijkheid om te foto: Recreatiegebied Het Rutbeek,
rondje hard te lopen. Daarnaast De Oude Markt Wijk Roombeek waterskiën bij Het Rutbeek. regio Twente
vindt er twee keer per jaar een De Oude Markt is hét horecaplein De wijk Roombeek is vanwege
kermis plaats in het Volkspark. in het centrum van Enschede. zijn recente geschiedenis een
In het midden van de Oude bijzondere wijk in Enschede.
Markt staat de Grote Kerk, De wijk omvat namelijk het
waar allemaal cafeetjes en gebied waar de gevolgen van de
restaurantjes omheen zijn vuurwerkramp zo heftig waren
gevestigd. Het plein wordt ook dat wederopbouw nodig was.
Van Heekplein gebruikt voor kleine festivals De vuurwerkramp vond plaats Willem Wilminkplein
Een groot plein in de binnenstad en concerten. Zo wordt het op 13 mei 2000. Daarna is de Het Willem Wilminkplein is een
van Enschede is het Van introductieconcert tijdens de wijk weer opgebouwd waarbij plein midden in het centrum van
Heekplein. Rondom dit plein zijn Kick-In al jaren op deze plek sporen uit het verleden zijn Enschede vlakbij het centraal
veel winkels gevestigd, wat het gehouden. In de zomer is het gewaarborgd. De wijk is nu een station. Het plein is in 2014
Van Heekplein het centrum van er altijd druk met mensen die mix van oud en nieuw, gedurfd opgeleverd en beschikt over een
het winkelgebied maakt. Elke gezellig op één van de vele en traditioneel en van ruimte en prachtige stadstuin. Daarnaast
dinsdag en zaterdag is er markt terrasjes zitten. Al met al maakt intieme architectuur wat het tot bevindt zich op het plein een
op dit plein. Onder dit plein dit de Oude Markt het bruisende een unieke wijk maakt. kunstwerk en rondom het plein
bevindt zich een gigantische hart van Enschede. staan tientallen woningen. Het is
parkeergarage waar 1650 auto’s een mooi plekje om in de zomer te
kunnen parkeren. genieten van de zon.

56 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 57
ENSCHEDE

Evenementen in Enschede
Enschede barst van de vele evenementen die er georganiseerd worden. Of je nou een liefhebber bent van (food) Singelloop Winter Wonderland
festivals, hardloopwedstrijden of toch meer geïnteresseerd bent in kunst, in Enschede kom je zeker aan je trekken.
Hieronder staat een selectie van de leukste evenementen die aankomend jaar gaan plaatsvinden. Voor meer 10 september 2017 10 december 2017 - 8 januari 2018
informatie over onderstaande of andere leuke evenementen in Enschede, ga naar: www.uitinenschede.nl.

De Menzis Singelloop Enschede is uitgegroeid tot één Ook dit jaar wordt de binnenstad van Enschede omgetoverd tot
van de grootste en gezelligste hardloopevenementen een Winter Wonderland. Met aankleding, verlichting, muziek
Proef Eet Festival TREK van Oost-Nederland; jaarlijks staan zo’n 4500 en tal van activiteiten wordt er vol ingezet op een prachtige
deelnemers (wedstrijdlopers en recreanten) op de winterse sfeer en beleving in de binnenstad. Zo komt er op
1-3 september 2017 23-25 juni 2017 tweede zondag van september in het Enschedese de Oude Markt een deels overdekte ijsbaan van 450 vierkante
Volkspark aan de start. Onderweg en in het meter, inclusief schaatscafé.
Volkspark worden de lopers aangemoedigd door
Breng gelijk na de Kick-In een bezoek Tijdens het Festival TREK - ENSCHEDE staat ruim 20.000 supporters! Naast de hoofdafstand van
aan de 32e editie van de Proef Eet, hét het Volkspark in het teken van lekker eten, 5 Engelse mijl (8 km) kan ook ingeschreven worden
culinaire evenement van Enschede. live muziek en theater. Maak een smakelijke voor een dubbele mijl (3,2 km). De start en finish zijn
Drie dagen lang kan, voor een paar ontdekkingsreis door het ruime aanbod voor alle afstanden in het Volkspark. De Singel is de
Duyten per gerecht, kennis worden streetfood. Neem plaats aan de Chef’s Table ringweg om het centrum van Enschede en is in totaal
gemaakt met culinair Enschede. Bijna in één van de mobiele food trucks, proef 8,1 kilometer.
elk restaurant in Enschede is op de verrassende gerechten of waag je aan de
Proef Eet vertegenwoordigt en strijdt smaakvol bereide insecten. Van sushi tot
om de Gouden Duyt: een prestigieuze Surinaams en van vega tot burgers; de
prijs voor het beste restaurant. smaakpapillen worden een weekend lang
getrakteerd. Je kunt je dorst uitgebreid lessen
bij de speciaalbierbus, de cocktailbar of de
uitgebreide wijnbar!
Koningsfestival Enschede
GOGBOT
26-27 april 2018
8-11 september 2017
Op 26 april trapt het Koningsfestival af met Absolutely
Dit festival haalt kunst van internationale kwaliteit uit musea en Kingsnight op het Van Heekplein. Vanuit heel Overijssel reist
maakt het toegankelijk voor een breed publiek. Vier dagen en het oranje legioen massaal af naar het Van Heekplein in
nachten lang wordt het centrum van Enschede getransformeerd tot Enschede om samen met méér dan 15.000 anderen deel uit
een audiovisuele playground met live muziek, exposities, workshops, te maken van één van de grootste gratis oranje spektakels.
robotics, lezingen en feesten. Het festival is in het verleden Op 27 april wordt het Van Heekplein omgebouwd tot de
uitgeroepen tot meest innovatieve festival van Nederland. kindermatjesmarkt waar kinderen hun spulletjes uitstallen
op de grootste kindermarkt van de regio. Daarnaast vindt
de Oranjemarkt plaats die als een slinger door de hele
binnenstad loopt. Struin langs de gezellige kramen, op zoek
naar de mooiste, leukste, handigste en grappigste snuisterijen
en gadgets. Ga je liever feesten? Op verschillende locaties in
Grolsch Summer Sounds Enschede wordt muziek gemaakt of zijn activiteiten te doen.

Augustus 2017

Mocht je niet op vakantie zijn en voordat je Freshtival
studie begint alvast de sfeer willen proeven
op de Oude Markt in Enschede, dan is dit het Mei 2018
ideale evenement. Zes donderdagen lang kun
je genieten van muzikaal vertier op de Oude
Markt. Zo zal de reeks afgetrapt worden met Tijdens Pinksteren wordt recreatiepark Het Rutbeek, een heel
Bölke Open Air, een niet te missen avond waar weekend lang, omgebouwd tot festivalterrein, compleet met
de Oude Markt het domein wordt van homo’s, camping. Freshtival is hét festival in Enschede dat uit zijn
lesbiennes, travestieten en dragqueens. voegen zal barsten van gekkigheid, sfeer en toffe artiesten.
Daarnaast is er ook plaats voor sensuele salsa, Met meerdere area’s en ontelbaar veel muziekstijlen is er voor
keiharde rock, en sfeervolle blues. iedereen wel een plek om ultiem te genieten, gek te doen of om
zich culinair vol te proppen.

58 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 59
JOZEFKERK
JOZEFKERK

P P
Plattegrond
van Enschede
P P

STADSKANTOOR
STADSKANTOOR

P P
NATIONAAL MUZIEKKWARTIER
NATIONAAL MUZIEKKWARTIER

O O
WILLEM WILLEM
NS STATION NS STATION WILMINKPLEIN
WILMINKPLEIN
IN
EIN PLE
SPL ATIONS MUZIEKCENTRUM
TION ST MUZIEKCENTRUM
STA
ARTEZ CONSERVATORIUM
ARTEZ CONSERVATORIUM
PARKEERGARAGE
PARKEERGARAGE
IRENE

.
IRENE

.
BUSSTATION
BUSSTATION
PARKEERGARAGE
PARKEERGARAGE
STATIONSPLEIN
STATIONSPLEIN

KRUISPUNT
KRUISPUNT
DE GRAAFF
DE GRAAFF

SAXION SAXION OUDE
OUDE
MARKT MARKT

GROTE KERKGROTE KERK

SAXION SAXION
SAXION SAXION JACOBUSKERK
JACOBUSKERK

SAXION SAXION

Parkeergarage
PARKEERGARAGE POLITIE
PARKEERGARAGE POLITIE
HERMANDAD
HERMANDAD P P STADHUIS STADHUIS
Parkeergarage

HO
HO
Parking garage / Parkhaus

FP
Parking garage / Parkhaus

FP

AS
AS
Parkeerterrein

SA
Parkeerterrein

SA
ARIËN SPLEIN

GE
Parking area / Parkplatz ARIËNSPLEIN

GE
Parking area / Parkplatz
BewaakteBewaakte Fietsenstalling
Fietsenstalling ZUIDMOLEN
ZUIDMOLEN
Bicycle
Bicycle lock-up lock-up /Fahrradstation
/ Bewachte Bewachte Fahrradstation

Hotel Hotel
Hotel / HotelHotel / Hotel
H .J.
Ziekenhuis
Ziekenhuis H .J.
VAN
VAN
H E EKPLEIN
Hospital / Krankenhaus
Hospital / Krankenhaus
H E EKPLEIN
WARENMARKT
MEDISCH SPECTRUM
TWENTE TWENTE WARENMARKT
Eerste hulp
MEDISCH SPECTRUM PARKEERGARAGE
PARKEERGARAGE HOLLAND HOLLAND
Eerste hulp H.J. VAN HEEK-WEST CASINO CASINO
First Hilf
aid / Erste Hilf H.J. VAN HEEK-WEST
First aid / Erste PRIMARK PRIMARK HENDRIK JAN
HENDRIK JAN WINKELCENTRUM
NS StationNS Station
VAN HEEKPLEINWINKELCENTRUM
BUSS VAN HEEKPLEIN
SYNAGOGE SYNAGOGE
BUSS TATIO KLANDERIJKLANDERIJ
Train stationTrain station / Bahnhof
/ Bahnhof TATIO
N N
Binnenstad
Binnenstad
City centre City centre / Innenstadt
/ Innenstadt
Belangrijke
Belangrijke gebouwengebouwen
Important buildingsGebäude
/ Wichtige Gebäude
Important buildings / Wichtige PARKEERGPARKEERG
ARAGE ARAGE
H.J. VAN HEEK-OOST
Overige bebouwing
Overige bebouwing H.J. VAN HEEK-OOS T
Other
Other buildings buildings
/ Übrige / Übrige Gebäude
Gebäude
Park / Plantsoen
Park / Plantsoen
Park / publicPark / public
garden garden
/ Park / Park / Grünanlage
/ Grünanlage
ALPHATOREN
ALPHATOREN
MEDISCH SPECTRUM
MEDISCH SPECTRUM TWENTE TWENTE

P P
60 Kick-In Magazine 2017
ENSCHEDE

Uit in Enschede Musea
In Enschede bevinden zich twee
grote musea: Rijksmuseum Twenthe
Na een lange dag college iets leuks doen met je studiegenoten? Of een gave en Museum TwentseWelle. In
activiteit met je huisgenoten ondernemen? In Enschede zijn er genoeg leuke Rijksmuseum Twenthe zijn allerlei
plekken waar je heen kunt voor een gezellig dagje of avond! tentoonstellingen voor oude en
moderne kunst te bewonderen.
De uitgebreide collectie toont het
gehele verhaal van de beeldende
en toegepaste kunst vanaf de
Films Voor een echte muziekavond moet je Ook biedt Enschede genoeg ruimte middeleeuwen tot en met de twintigste
bij Poppodium Atak zijn. Hier worden voor een dagje zwemmen. Zo kan eeuw. TwentseWelle is een museum
Zin om een filmpje te pakken? Dat concerten gehouden van bekende en de sportieve zwemmer terecht bij in de wijk Roombeek. Het is een
kan op drie verschillende plekken in minder bekende artiesten. Pop, rock, Het Slagman of bij het binnenbad op cultuurhistorisch en natuurhistorisch
Enschede. Vlak bij de campus, naast techno, hiphop en een hoop andere de campus. Daarnaast beschikt de erfgoed. Je kunt hier ontdekken hoe
station Enschede Kennispark, bevindt muziekstijlen zijn hier te vinden. Kijk campus over een buitenzwembad met Twente er tijdens de IJstijd uitzag en
zich Kinepolis Enschede. Dit is de voor agenda’s en meer info eens op de grasveld waar je in de zomer kunt de ontwikkeling ervan tot het Twente
grootste bioscoop van Enschede met site van de betreffende locatie. relaxen. Verder is in het zuiden van zoals het nu is. Daarnaast is hier de
tien zalen waar je iedere dag terecht Enschede het Aquadrome te vinden, 19e-eeuwse techniek te beleven, zijn
kunt voor de leukste films. Naast de welke beschikt over een buiten- en er wisselexposities op het gebied van
Kinepolis zijn er nog twee bioscopen in Go Planet binnenzwembad, diverse glijbanen en wetenschap, industrie, landschap en
Enschede, welke zich bevinden in het een golfbad. worden er rondleidingen en lezingen
centrum. Dit zijn de Wolff Cineast en Vlakbij de campus in het noorden Starballs en Starworld gevestigd. gegeven.
Concordia. Wolff Cineast beschikt over van Enschede bevindt zich een grote Voor een sportieve activiteit kun Starballs bevindt zich op de bovenste
drie zalen en Concordia over twee. entertainmentboulevard genaamd ‘Go je ook eens een kijkje nemen in de verdieping en biedt ruimte om te
Planet’. Naast het eerder genoemde Performance Factory. Dit voormalige bowlen, poolen en darten. Op de Holland Casino
Kinepolis bevinden zich hier een Polaroid fabrieksterrein in het hart onderste verdieping, Starworld, zit een
bowlingbaan, fitnesscentrum, van Enschede is omgetoverd tot een indoor arena waar je kunt paintballen Wil je een spannende avond uit met
duiktoren, speedsoccerhal en allerlei unieke locatie voor sport, cultuur en lasergamen. je vrienden beleven? Dan kun je ook
eet- en drinkgelegenheden. Genoeg te en ondernemerschap. Je kunt eens een bezoek brengen aan het
doen dus. hier bijvoorbeeld naar Bounz, een Holland Casino. Het Holland Casino zit
springveld met 32 trampolines en gelegen in het centrum van Enschede
aan de zijkant trampolinewanden. Uit eten vlak bij het Van Heekplein. Het casino
Sportief Hiernaast zijn er nog vele andere beschikt over vele tafelspelen en
sportieve mogelijkheden met onder Voordelig uit eten in Enschede? Dat kan! Veel restaurants in Enschede automaten en daarnaast worden
Naast entertainmentboulevard Go andere een klimmuur, een skatepark, bieden een daghap aan. Dit is een dagelijks of wekelijks wisselend er regelmatig speciale avonden
Planet is IJsbaan Twente gelegen, een krachttrainingscentrum en een hoofdgerecht tussen de €7 en €11. Zo hoeft een avondje buiten de deur eten georganiseerd zoals een Ladies Night
welke je kunt bezoeken voor een overdekt kunstgrasveld. helemaal niet veel te kosten. Op www.hapdedag.nl kun je elke dag zien wat of live muziek. Een leuke avond uit
sportief uitje. Deze overdekte ijshal is er op het menu staat bij een aantal restaurants die de daghap aanbieden. dus, maar pas wel op dat je niet te veel
geopend van oktober tot en met maart geld inzet!
en beschikt over een 400 meter ijsbaan Starballs/Starworld
met binnenbaan. Op deze binnenbaan Restaurant Soort keuken Prijs daghap in €
kun je onder andere terecht voor een Op de locatie van het oude
spelletje curling of ijshockey. voetbalstadion van FC Twente, Rhodos Grieks 8,75
het Diekman, zitten tegenwoordig Ons Eten & Drinken Nederlands 9,00
Theater en muziek Atrium Eetcafé 8,50
Poco Mucho Argentijns 9,50-10,50
Naast dat je bij Concordia terecht kunt Central Park Eetcafé 8,50
voor films, bieden ze bij Concordia Fellini Italiaans 9,80
ook theater, cabaret en muziek Copa Cobana Spaans 9,50
aan. Dit gebeurt in een theaterzaal De Kater Eetcafé 9,50
waar 160 mensen plaats kunnen De Oude Compagnie Nederlands 9,00
nemen voor een gezellig avondje SamSam Eetcafé 6,80
uit. Naast Concordia bieden het Novi Italiaans 8,50
Wilminktheather en Muziekcentrum
Enschede ook theatervoorstellingen
en concerten. Met vijf zalen en
één concertzaal zijn zij de grootste
aanbieder van Oost-Nederland.
Hier worden theatervoorstellingen,
concerten, cabaretvoorstellingen en
musicals gehouden.

62 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 63
ENSCHEDE

Kroegen in Enschede Speciaalbiercafé Uitgaanskroeg
Enschede kent vele kroegen die voor iedere liefhebber wat te bieden heeft. Naast de typische studentencafés kent Als laatste de uitgaanskroegen waar de
Als aankomend student wil je je natuurlijk goed oriënteren welke kroegen er Enschede ook een aantal speciaalbiercafés studenten de avond afsluiten en ze zich
allemaal zijn. Wij helpen hier graag bij en hebben daarom een klein overzicht waar de liefhebber van elk soort bier zijn verzekeren van een zware volgende dag.
gemaakt van een aantal bekende kroegen. Dit betreft de typische studentenkroegen, geluk op kan.
de kroegen voor een lekker speciaalbiertje en natuurlijk de stapkroegen waar tot
de late uurtjes gedanst kan worden. De Beiaard Aspen Valley
Eet- en bierencafé De Beiaard ligt aan de De Aspen Valley ligt aan de Oude Markt en
Oude Markt. De Beiaard huisvest enkele is een bekende uitgaansgelegenheid onder
studentenclubjes, maar is vooral bekend studenten in Enschede. De Aspen Valley
Studentenbar door zijn grote assortiment aan speciaalbier. is ingericht als een après-ski bar en wordt
Naast een speciaalbiertje kun je hier ook gekenmerkt door de draaiende bar achterin
We beginnen de lijst met een aantal typische Daarnaast beschikt de San Remo over een altijd terecht voor een lekkere daghap. De de kroeg. Veel studentenverenigingen en
studentenkroegen. Hier zijn gedurende de grote ronde bar die door de hele kroeg Beiaard beschikt over een terras waar je studentenclubjes organiseren hier feesten,
week huizen, sportverenigingen, disputen loopt, zodat je vanuit elke plek wat te in de zomer kunt genieten van een lekker er is dus altijd wel iets te beleven.
en vele andere groepen studenten te drinken kunt bestellen bij de barman. biertje in de zon.
vinden. Paddy’s
Friends Proeflokaal België Paddy’s is gelegen aan de Oude Markt
Shooters Café Friends zit aan de Langestraat 62. Proeflokaal België, door studenten vaak ‘de en is overdag gewoon een bar waar
Shooters is gelegen aan Stadsgravenstraat Net als in de Shooters is in de Friends ook Belg’ genoemd, ligt aan de Oude Markt en is iedereen gezellig wat kan drinken. Op
19 en is dé shotjesbar van studerend een rad aanwezig waar je een gokje kunt het café met het grootste assortiment bier vrijdag- en zaterdagavond wordt de
Enschede. Shooters is de thuisbasis van wagen. De Friends is de woonkamer van aan de Oude Markt. Veel studenten komen Paddy’s echter getransformeerd tot een
een groot aantal disputen en staat bekend vele studentenclubjes die daar ongeveer hier om een avondje speciaalbier te drinken. uitgaansgelegenheid waar de studenten, die
om het rad met de vele drankjes waar je één keer per week borrelen. Naast het rad Naast speciaalbier heeft Proeflokaal België niet naar hun ouders gaan, vieren dat het
een slinger aan kunt geven. Zo heb je de beschikt de Friends over een paaldanspaal de beschikking over een groot aantal spellen weekend is.
kans om voor een klein bedrag een leuke waar al veel studenten (in een aangeschoten waar iedereen gratis gebruik van mag
hoeveelheid van een lekkere drank te toestand) in hebben gehangen. maken. Crazy Kangeroe
krijgen, maar kun je ook achterblijven met De Crazy Kangeroe ligt aan de Oude Markt
een vies shotje, zorgvuldig uitgekozen door ‘t Gat in de Markt Molly Malone en zit achter Grand Café Soestdijk. De Crazy
de barman. De naam zegt het eigenlijk al, dit café ligt Molly Malone is de Irish Pub in Enschede Kangeroe is standaard geopend op zaterdag
letterlijk onder de Oude Markt en is een en ligt aan de Oude Markt. Met zijn Ierse voor de studenten die ook in het weekend
San Remo café gerund voor en door studenten. ’t Gat inrichting waan je je in Molly Malone niet van ophouden weten. De Crazy
Dit typische studentencafé ligt aan de in de Markt wordt gekenmerkt door het voor even in een echte Ierse pub. Iedere Kangeroe is vooral bekend om de draaiende
Stadsgravenstraat 53 en is het oudste goedkope bier en de vele groepen studenten maandag wordt hier een pubquiz vloer, waar al veel studenten, na de nodige
studentencafé van Enschede. De inrichting die hier afsluiten na de avond doorgebracht georganiseerd. Daarnaast wordt hier elk biertjes, de weg kwijtgeraakt zijn.
van het café wordt getypeerd door de te hebben in hun stamkroeg. Als het lied jaar St. Patrick’s day groots gevierd door
vele verschillende studentenclubjes die ‘Piano Man’ van Billy Joel klinkt, weet je dat veel studenten en bewoners van Enschede
terugkomen op de krukken, de tafels en de je er weer een stapavond op hebt zitten en en is geen groene outfit gek genoeg.
attributen aan de muur. je een zware ochtend tegemoet gaat.

64 Kick-In Magazine 2017
Twente Twents eten
Twentse Ros Het land van de Tukkers Krentenwegge
Een van de typische Twentse gerechten
Wanneer je in is krentenwegge. Krentenwegge is een
Twente om je heen soort krentenbrood en wordt gebakken Coulissenlandschap
kijkt is er iets wat in een vorm van 30 centimeter tot wel
je vaak tegenkomt: Steden in Twente twee meter. Krentenwegge wordt vaak Geologisch is Twente een van
het Twentse ros. Het Twentse bij de geboorte van baby’s gegeven, de interessantste gebieden van
ros is vaak afgebeeld in het wit In Twente bevinden zich meerdere grote steden. De bekendste is bijvoorbeeld een krentenwegge van Nederland. Er komen aardlagen
op een rode achtergrond. Het Enschede, maar daarnaast zijn ook Hengelo en Almelo in Twente één meter lang met daarbovenop een uit verschillende perioden op
ros is afkomstig van de Saksen te vinden. ooievaar. een vrij klein gebied aan de
(volk) die in de middeleeuwen oppervlakte. Daarnaast heeft
Twente bewoonde. De Saksen Hengelo Kozak Twente een coulissenlandschap. Een
beschouwden het steigerende Hengelo grenst ten noordwesten aan Enschede en bevindt zich Een andere typische Twentse lekkernij is een coulissenlandschap is een halfopen
witte ros als een edeldier. daardoor vlak bij de Universiteit Twente. Hengelo is een gezellige kozak. Een kozak is een plak biscuitdeeg met jam landschap dat door de beplanting
Toen in de jaren twintig het stad met meer dan 80.000 inwoners. In Hengelo vinden gedurende en room in opgerolde vorm (Zwitserse jamrol), die en bebouwing het karakter van
streekbewustzijn opkwam werd het jaar vele evenementen plaats en beschikt daarnaast over een aan beide kanten is geglazuurd met pure chocola. een toneel met coulissen heeft. De
het ros gebonden aan Twente. bruisend centrum. Tijdens de Kick-In zullen uitgaansgelegenheid Een kozak is omringd met marsepein. Kozakken beplantingen bestaan vooral uit
Dit uitte zich bij de bouw van Vios Hengelo en het Rabotheater bezocht worden. zijn er ook in ronde vorm. houtwallen en heggen.
Rijksmuseum Twenthe waar het
ros als decoratie werd toegepast. Almelo Bakleverworst
Tegenwoordig wordt het Twentse Een andere bekende Twentse stad is Almelo. Almelo ligt op ongeveer Bakleverworst is een Twentse worst. De naam
ros veel teruggevonden in logo’s, een half uurtje rijden van Enschede en telt ruim 70.000 inwoners. zegt het eigenlijk al, het is letterlijk een grote
denk hierbij aan het logo van Almelo is onder andere bekend van eredivisievoetbalclub Heracles leverworst die in dikke plakken in de pan met een Textielindustrie Twente
voetbalclub FC Twente en de Almelo en cabaretier Herman Finkers. klontje boter wordt gebakken.
busdienst Twents. De regio Twente is voornamelijk bekend om de grote
Balkenbrij textielindustrie. Het vlas werd door de Twentse boeren
Balkenbrij is een oud gerecht dat vooral in het zelf verbouwd en voor 1830 gebeurde het spinnen en
Vliegbasis Twenthe Voetbal najaar en in de winter wordt gegeten. Traditioneel weven voornamelijk als huisnijverheid. De industriële
wordt het gemaakt van in bouillon gekookt revolutie vond in Engeland eind 18e eeuw en begin 19e
Ten noorden van Enschede is Twente is niet alleen bekend slachtafval van het varken (onder meer de kop), eeuw in de rest van Europa plaats. Dit had grote gevolgen
voormalig vliegbasis Twenthe in Nederland, maar ook boekweitmeel (soms tarwebloem) en speciale voor de textielindustrie in de regio Twente. In 1830 werd
gelegen. Deze vliegbasis beschikt internationaal. Natuurlijk kruiden (vooral rommelkruid), die een zoete de eerste stoommachine in Twente gebruikt voor een
over een startbaan van 2987 heeft de Universiteit Twente smaak afgeven. spinmachine. Hierdoor kon veel sneller worden gewerkt
meter lang en 45 meter breed. bijgedragen aan deze en dus veel meer worden geproduceerd. Door de lage
Vanaf 2008 wordt het vliegveld internationale bekendheid, foto: Bakkerij ter Avest, Delden lonen en het feit dat de mensen in Twente al gewend
niet meer gebruikt voor zowel maar ook voetbalclubs FC waren aan de textielnijverheid en de sterk verbeterde
militair als burgervliegverkeer. Twente en Heracles Almelo infrastructuur groeide Twente uit tot de tweede
Wel wordt de luchthaven gebruikt dragen hun steentje bij aan textielstad ter wereld, na Manchester.
voor recreatief luchtverkeer de bekendheid van Twente
voor burgers. Verder werden in Europa. Klootschieten
Herman Finkers er tot 2017 militaire oefeningen
uitgevoerd op vliegbasis Twenthe. Een typisch Twentse volkssport
Een van de bekendste Tukkers is is klootschieten. Klootschieten is
natuurlijk Herman Finkers. Herman een sport waarbij de deelnemers
Finkers werd geboren op 9 december in teams tegen elkaar strijden om Grolsch
1954 en heeft na zijn middelbare school met een van oorsprong houten
Psychologie gestudeerd. Vanaf 1979, als Dialect bal gevuld met lood, genaamd Hét bier van Enschede en hét bier van Twente is natuurlijk
hij bij Cameretten de tweede prijs, de ‘de kloot’, in zo weinig mogelijk Grolsch. Overal in de regio kom je het tegen in restaurants,
Publieksprijs én de Persoonlijkheidsprijs Goei’n dag Goedendag worpen een bepaald traject af te cafés en sportkantines. De oprichting van Grolsch gebeurde
wint is hij fulltime bezig met het maken Hoe is ’t er met? Hoe gaat het er mee? leggen. Het team dat de minste op 11 mei 1615 toen Willem Neerfeldt zijn eerste bier brouwde in Groenlo.
van theaterprogramma’s. Eind 2001 Good goan Het gaat je goed worpen nodig heeft wint. Er De naam Grolsch is een bijvoeglijk naamwoord afgeleid van Grol, de oude
moet Herman Finkers noodgedwongen Wie trap em an We gaan weg is geen maximum gewicht en naam van Groenlo. Grolsch is herkenbaar door zijn beugelfles, welke
stoppen vanwege leukemie en de ziekte Den hef ne stek lös Die is niet goed wijs grootte, maar een gemiddelde in 1897 ontworpen werd door Theo de Groen. In 2004 werd een nieuwe
van Pfeiffer. In 2006 besluit hij zich weer Zo dik as doezend man Dronken kloot weegt ongeveer een halve brouwerij geopend die zich net naast snelweg A35 bij de afslag richting de
te richten op een theatertournee. In 2008 Brommers kieken Zoenen kilo. De sport wordt sinds de Universiteit Twente bevindt. Deze huidige brouwerij heeft een capaciteit
komt hij terug in het theater met zijn ‘t lup wa los Komt wel goed 13e eeuw beoefend en in 1392 van 3,2 miljoen hectoliter per jaar. Dit is meer dan 1 miljard flesjes bier per
voorstelling ‘Na de pauze’. Herman Finkers Moe jun lik an de bek hem? Wil je een kusje? werd de eerste klootschietbaan jaar! Grolsch is al meer dan 400 jaar het karakteristieke biermerk van de
staat vooral bekend om zijn droge humor. Wo’j houw’n joh, drietbull? Zoek je ruzie, schijterd? aangelegd. regio en zal dat zeker nog heel lang blijven!

66 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 67
70 Cultuurverenigingen

72 Sportverenigingen

77 Overige verenigingen

78 Gezelligheidsverenigingen

82 Disputen

84 Activisme

88 Speciaalbier

90 Studentikoos ABC’tje

STUDENTEN
LEVEN
Kick-In Magazine 2017 69
STUDENTENLEVEN

Cultuurverenigingen

C
ultuur is overal, ook op de Universiteit Twente Het Vrijhof cultuurcentrum is het culturele centrum van de
wordt hier veel aandacht aan besteed. Er zijn 17 Universiteit Twente en gevestigd in gebouw de Vrijhof. Het
cultuurverenigingen die zich bezighouden met heeft de beschikking over drie multifunctionele theater/ A.F.V.D. Foton MSO
cultuur in de breedste zin van het woord. Er zijn muziekzalen (Agora, Amphitheater en de Audiozaal),
verenigingen voor bijvoorbeeld theater, theatersport en (pop)studio’s, ateliers, werkplaatsen en een gezellig Fotografie Symfonieorkest
cabaret, maar ook voor orkesten, zang en diverse soorten Theatercafé. Naast de artistieke verenigingen zijn er ook
dans. Al deze verenigingen geven regelmatig voorstellingen vele verenigingen die onder de noemer cultuur vallen voor 25 35
in het Vrijhof cultuurcentrum, jaarlijks meer dan zestig. bijvoorbeeld boeken, spelletjes en fotografie. Kijk voor alle
Ook worden er jaarlijks meer dan vijftig culturele verenigingen eens op de website van cultuurkoepel Apollo: Woensdag Maandag
cursussen en workshops aangeboden. Om lid te worden www.apollo.utwente.nl.
van een studentencultuurvereniging heb je een UnionCard
nodig, meer informatie vind je op: www.unioncard.nl.

D.S.V. 4 happy feet Arabesque NEST Pro Deo
Stijldansen en salsa Moderne dans Theater Theatersport (improvisatie)

175 30 49 30

Maandag en dinsdag Dinsdag Donderdag en vrijdag Donderdag

Bellettrie Contramime Stichting Fabel Stubiba SHOT
Studentenbibliotheek Cabaret LARP Bigband Harmonieorkest

80 16 Geen leden 30 68

Elke pauze en tussen 19:00 Woensdag Grote en kleine activiteiten Woensdag Donderdag
en 20:00 uur af en toe in het weekend

CatchUp S.D.V. Chassé Fanaat Vocal Group Musilon Stukafest
Jongleren Jazzdance Bord-, kaart,- en (Pop) koor Stukafest is een jaarlijks terugkerend
computerspellen spelen festival wat voor en door studenten
25 60 50 65 wordt georganiseerd in achttien
studentenkamers verspreid door de
Woensdag Woensdag Dinsdag, woensdag en Maandag hele stad. In elke studentenkamer
donderdag treed een singer- songwriter,
caberatier, band of ander talent op.

70 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 71
STUDENTENLEVEN

Sportverenigingen

D
e mogelijkheden om te sporten als student van Alle sportverenigingen op de Universiteit Twente zijn
de Universiteit Twente zijn grenzeloos. Van studentenverenigingen waarbij er naast sport ook veel
zweefvliegen tot diepzeeduiken, alles is mogelijk. aandacht is voor gezelligheid en waar veel activiteiten De Zeuven Reeën D.B.V. Diok
Meer dan 35 verenigingen zijn actief in meer dan worden georganiseerd. De verenigingen bieden ook
60 verschillende sporten. De meeste sporten worden op veel mogelijkheden om je te verbreden naast je studie Klootschieten Badminton
de campus beoefend op de vele moderne sportfaciliteiten door actief te worden in bijvoorbeeld een bestuur of
die de campus rijk is. Zo is er de vernieuwde UTrack, een een commissie. Op www.sport.utwente.nl vind je meer 39 98
buiten- én binnenzwembad, tennisbanen, een klimmuur informatie over welke sporten en welke verenigingen er
en natuurlijk het Sportcentrum met een grote kantine. Om zijn. Veel verenigingen organiseren introductietrainingen Eén keer per maand Maandag en donderdag
lid te worden van een studentensportvereniging heb je ook vlak na de Kick-In, hier kun je altijd een keer aan
een UnionCard nodig. deelnemen.

A la Kart D.S.T.V. Aloha v.v. Drienerlo D.H.C. Drienerlo
Karten Triathlon Voetbal Hockey

30 46 430 200

Woensdag, donderdag en Dinsdag, woensdag, Maandag, dinsdag, Dinsdag, woensdag en
vrijdag en zaterdag- en donderdag en vrijdag woensdag en donderdag donderdag
zondagochtend

V.A.S. Arashi D.B.V. Arriba D.K.V. Euros D.R.V. Euros
Judo, jiu jitsu, pukulan en Basketbal Vlakwaterkano, kanopoli, Roeien
taekwondo wildwater- en toervaren
110 100 49 355

Maandag, dinsdag, Maandag, woensdag, Maandag, dinsdag en Geen vaste momenten
woensdag en donderdag donderdag en vrijdag woensdag Eén à twee keer per week
trainen

Break-Even E.S.B.V Buitenwesten E.E.E.H.V. Cabezota D.Z. Euros D.S.V. Gascogne
Breakdance en hiphop Boksen Handbal Zeilen Schermen

35 70 67 71 30

Maandag en woensdag Maandag, dinsdag en Dinsdag en donderdag In de weekenden Maandag en donderdag
donderdag

72 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 73
STUDENTENLEVEN

v.v. Harambee D.W.V. Hardboard T.C. Ludica E.S.U.V. Messed Up
Volleybal Wind-, kite- en golfsurfen Tennis Floorball/Unihockey
en wakeboarden
205 140 320 45

Maandag, dinsdag en Zomermaanden Maandag, dinsdag, Maandag en woensdag
donderdag wakeboarden op maandag woensdag, donderdag en
en surftrips vrijdag

S.K.V. Hercules MotorSportGroep SV Muurvast
Crossfit Motorrijden, trial, moto Squashen
gymkhana en sleutelen
80 105 23

Maandag en woensdag Woensdag en één keer per Maandag
maand op zondag

H.S.V. High-Tech- D.R.V. Hippocampus D.W.V. Klein Verzet Phoenix Lacrosse Z.P.V. Piranha
Hitters
Honk- en Paardrijden Wielrennen en Lacrosse Duiken, reddingszwemmen,
Softbal mountainbiken waterpolo en zwemmen
25 50 50 45 226

Dinsdag en woensdag Donderdag Maandag, dinsdag, Maandag en woensdag Maandag, dinsdag en
woensdag en donderdag donderdag

D.A.V. Kronos Linea Recta Sagittarius D.S.V. de Skeuvel
Atletiek Turnen en springen Handboogschieten Schaatsen

80 84 45 178

Maandag, dinsdag, Maandag en woensdag Dinsdag en donderdag Maandag, woensdag en
woensdag en donderdag donderdag

74 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 75
STUDENTENLEVEN

Overige verenigingen

N
aast dat de universiteit vele verenigingen heeft die onder een koepel vallen, zijn er nog verschillende
verenigingen die niet bij de koepels horen. Dit zijn zeer gevarieerde verenigingen met elk hun eigen expertise.
ADSKV Slagvaardig B.S.V. de Stoot- Dit kunnen bijvoorbeeld verenigingen zijn met een maatschappelijke oriëntatie, een ondernemend karakter of
troepen met een focus op voorzieningen voor studenten. Sommige verenigingen houden zich bezig met buitenlandse
Knotsbal Pool, stages, terwijl anderen zich richten op het bouwen van de duurzaamste auto ter wereld. Ook zijn er organisaties die
snooker en biljart bijvoorbeeld televisiesignaal en internet voor de campuswoningen onder hun hoede hebben.
45 34

Woensdag Donderdag
Bedrijvendagen Twente Jaarlijkse carrière-evenementen op de campus, groot aanbod aan bedrijven

B.S.C. Duitenberg Beleggingsstudieclub, ‘investeer in je studententijd’

Centrale Bewonersraad Drienerlo Campusbewonersraad, belangenbehartiging studenthuurders op de campus

Enactus Twente Maatschappelijk en sociaal ondernemerschap, ‘van discreet naar continue’
D.B.V. de Stretchers
Event Support Drienerlo Evenementenondersteuning voor organisaties verbonden aan de Universiteit
Breedtesport Twente

22 GeneratIn Netwerk voor duurzaamheidsprofessionals, ‘your link for next’

Maandag en in de zomer Green Team Twente Team Shell Eco-marathon, ‘hyper-efficient hydrogen mobility’
op donderdag
H.V. Ockham Honoursvereniging, belangenbehartiging van ‘Honours of Excellence’ studenten

IAPC Computer- en ICT-winkel voor en door studenten

Integrand Twente Stagebemiddeling en professioneel studentennetwerk, ‘verbindt en stimuleert
ambitie’
D.S.S.V. Tartaros The Slapping Studs D.T.T.V. Thibats
International Christian Fellowship Internationale christelijke stichting, hoofdzakelijk voor buitenlandse studenten
Survivalrun IJshockey Tafeltennis
KIVI Students Twente Koninklijk Instituut van Ingenieurs, belangenbehartiging van toekomstige
64 45 45 ingenieurs

Maandag, woensdag en Maandag en woensdag Maandag en dinsdag RoboTeam Twente RoboCup, multidisciplinair studententeam in het DesignLab
donderdag
Student Network Twente (SNT) ICT-diensten en -belangenvertegenwoordiging, ‘makig the net work’

Solar Team Twente Team World Solar Challenge, ‘powered by human energy’

Twente United Nations Association Internationaal netwerk en Model United Nations
(TUNA)
TSAC S.K.V. Vakgericht
Twente Debating Society Debatvereniging, ‘improve your debating skills’
Klimmen, boulderen en Korfbal
alpineren Unipartners Academisch adviesbureau, ‘de brug tussen student & organisatie’
127 30
UT Muslims Internationale moslimorganisatie
Maandag, dinsdag, Dinsdag en donderdag
woensdag en donderdag Vereniging Campus Kabel (VCK) Non-profit vereniging voor radio- en televisiesignaal op de campus

Werkgroep Ontwerp van extreem betaalbare technologie voor gebruik in
Ontwikkelingstechnieken (WOT) ontwikkelingslanden

76 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 77
Gezelligheidsverenigingen De vier Fact verenigingen
Enschede kent een aantal gezelligheidsverenigingen, die ook wel studentenverenigingen worden genoemd.
Bij een studentenvereniging beleef je naast je studie een leuke studententijd en bouw je een netwerk
op dat van grote waarde kan zijn tijdens en na je studie. A.S.V. Taste
Algemene vereniging

D
e kern van de gezelligheidsverenigingen vind Naast het Fact is er ook nog het Christelijk Overleg
je in de Pakkerij, aan de Oude Markt in het Orgaan Studenten in Enschede, ChOOSE. ChOOSE is www.asvtaste.nl
centrum van Enschede. Hier vind je de vier het samenwerkingsverband tussen de vier Enschedese
grote studentenverenigingen met elk hun christelijke studentenverenigingen en organiseert een 500 leden
eigen sociëteit. Deze vier verenigingen vallen onder de aantal keer per jaar activiteiten, die open zijn voor leden
Plaatselijke Kamer van Verenigingen, het Fact. Naast van alle vier de verengingen. Naast ChOOSE en het Fact is Instroom: in september
kroegavonden worden er in de Pakkerij tal van feesten er ook de vereniging van de studentenkroeg op de campus,
georganiseerd en bieden de gezelligheidsverenigingen de de Vestingbar. Deze drie koepels (Fact, ChOOSE en De Introductieprogramma in september
mogelijkheid om plaats te nemen in commissies of Gevreesde Koe) bevatten alle gezelligheidsverenigingen
een bestuur. van Enschede.
A.S.V. Taste is met ruim 500 leden de grootste en meest ondernemende
studentenvereniging van Enschede. De vereniging kent verschillende jaarclubs,
disputen, genootschappen en commissies. Taste, opgericht in 1988, is sinds 1996
gevestigd in de Pakkerij aan de Oude Markt. Hier komen de leden verschillende
DSCC/DJCR Audentis et Virtutis dagen in de week bijeen op sociëteit Antigoon. Jaarlijks organiseert Taste een
aantal mooie evenementen. Natuurlijk worden er, zoals een studentenvereniging
Traditionele vereniging betaamt, grote feesten georganiseerd. Daarnaast zet Taste ook activiteiten met
een wat serieuzer karakter neer, zoals een debat tussen politieke partijen, een
www.audentis.nl business tour en vertegenwoordigt Taste de Universiteit Twente in de Race
of the Classics. Al met al is Taste de ideale voedingsbodem voor succes en
400 leden vriendschappen voor het leven. Allen zijn anders, samen zijn we één.

Instroom: in september

Introductieprogramma in september

C.S.V. Alpha
Het DSCC/DJCR Audentis et Virtutis is de
meest toonaangevende studentenvereniging Christelijke vereniging
van Enschede. Al meer dan 35 jaar halen
studenten het meest uit hun studententijd www.csvalpha.nl AEGEE-Enschede
door lid te worden bij Audentis. Dit avontuur
begint bij het vormen van een jaarclub in je 111 leden Gezelligheidsvereniging met Europees netwerk
eerste jaar, bestaande uit een groep vrienden
uit dezelfde lichting als jij. Daarna volgen tal Instroom: hele jaar www.aegee-enschede.nl
van mogelijkheden, je kan lid worden bij een
dispuut, sporten in één van onze sportteams, Geen introductieprogramma 350 leden (12.000 in Europa)
in een band spelen, lid worden van onze
schietvereniging of de volgende Kick-In Ook onderdeel van ChOOSE Instroom: hele jaar
organiseren! Audentis heeft nog veel meer te
bieden, dus kom tijdens de Kick-In langs op ons C.S.V. Alpha is een christelijke Vrijblijvend introductieprogramma
terras en in de Pakkerij en ontdek het zelf! studentenvereniging. Onze open sfeer
zorgt ervoor dat iedereen zich snel welkom
voelt. We worden vaak dé christelijke AEGEE-Enschede is één van de grootste studentenverenigingen in Enschede,
gezelligheidsvereniging van Enschede zowel voor studenten aan de Universiteit Twente als aan het Saxion. Tweemaal
genoemd. In onze eigen sociëteit Flux houden per week borrelen en feesten we, geheel vrijblijvend en dus goed te combineren
we van goede gesprekken onder het genot met studie, in onze sociëteit Asterion in de Pakkerij. Buiten de feestjes en borrels
van een lekker biertje. Jij bent ook van harte is AEGEE-Enschede een zogenaamde ‘local’ van AEGEE-Europe. Met meer
uitgenodigd om een keertje langs te komen en dan 180 zusterverenigingen door heel Europa biedt AEGEE-Enschede ook de
zelf de sfeer te proeven. Ben je op zoek naar mogelijkheid om je op andere vlakken te ontwikkelen. Van lekker feesten in de
een gave studententijd waarin ook geloof een kroeg tot meedoen aan grote congressen, vakanties en uitwisselingen: alles is
rol speelt? Dan is Alpha iets voor jou! mogelijk om je studententijd te verrijken en veel ervaring op te doen!

78 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 79
STUDENTENLEVEN

ChOOSE verenigingen en De Gevreesde Koe
VAKMANSCHAP IS
Navigators Studentenvereniging Enschede
Christelijke vereniging
MEESTERSCHAP
www.nsenschede.nl

NSE

Reformatorische StudentenKring
Protestantse vereniging

www.rskenschede.nl

Vereniging van Gereformeerde
Studenten in Twente
Gereformeerde vereniging

www.vgst.nl

De Gevreesde Koe
Studentenkroeg de Vestingbar

www.vestingbar.nl

80 Kick-In Magazine 2017
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
Kick-In Magazine 2017 81
STUDENTENLEVEN

Disputen zie je ons overal.
Besturen, commissies,
eigen sociëteit de
Gele Kater’, gelegen
in het epicentrum
evenementen, we
van het Enschedese
Het Enschedese studentenleven bruist en dat is niet in
doen het allemaal. Op
studentenleven: de Oude
onze wekelijkse borrel
Markt. Cnødde is trots,
de laatste plaats te danken aan alle disputen die aan
wordt er gedronken,
kennis en karakter met
gekletst en gedanst
vriendschappen voor
de Universiteit Twente gerelateerd zijn
tot in de late uurtjes.
de rest van je leven. We
Spooky Om 12 uur ’s nachts College Cnødde
organiseren daarnaast
Met onze witte jasjes zingen we luidkeels ons Cnødde: het alleroudste
epische evenementen
zijn wij, damesdispuut dispuutslied en drinken actieve dispuut

E
waaronder het eerste
nschede heeft een bruisend Wat voor disputen zijn er? of je bij de groep past. Aansluitend Spooky, altijd te we Feigling. Als hechte verbonden aan de
officiële evenement
studentenleven met veel Disputen zijn er in alle soorten en volgt een traditioneel vraagmoment herkennen. Niet alleen vriendinnengroep zien Universiteit Twente en
van de Kick-In met de
actieve en ondernemende maten. Er zijn disputen die gerelateerd en vaak een introductietijd waarbij opvallend door de we elkaar ook veel naast sinds 1970 een begrip
Cnødde City Tour.
clubjes, waaronder zijn aan een bepaalde studie, nieuwe leden opdrachten moeten kleur van onze jasjes, de borrels. Er worden in Enschede. Iedere
Tot dan! Rotzooi!
zogenaamde disputen. Een dispuut vereniging of sport, maar ook disputen voltooien om het dispuut, en elkaar, want gekenmerkt dagelijks koffiedates, woensdag staan wij
is een hechte groep vrienden die volledig onafhankelijk zijn. Bij beter te leren kennen. De meeste door ambitie en lunches, dinertjes en met onze gele truien
van verschillende jaren. Deze onafhankelijke disputen maakt het disputen hechten veel waarde aan de enthousiasme terrasjes geïnitieerd. te borrelen op onze
vriendengroep kan gemengd zijn of niet uit of je al ergens anders bij zit, eenheid en zijn daarom zorgvuldig
bestaan uit enkel vrouwen of mannen. maar voor een verenigingsdispuut met het vragen van nieuwe leden.
kun je alleen gevraagd worden als Echter, de grote variatie in disputen
Een dispuut borrelt vaak elke week je daadwerkelijk lid bent van die en studenten heeft ertoe geleid dat week in de Vluchte
samen en onderneemt activiteiten vereniging. Dit geldt ook voor de vrijwel iedereen die wil, een plekje met speciaalbier uit en dat is ook waar ons
zoals dagjes weg, thema-avonden, studie- en sporteisen. vindt waar hij of zij zich thuis voelt. de inloopkoelkast. dispuut voor staat!
vakanties of borrels met andere Het is heel persoonlijk waar je Daarnaast hebben Om deze vriendschap
disputen. Typerend voor een dispuut interesse naar uitgaat; sommigen we onder andere een te onderhouden
is dat er ieder jaar nieuwe leden vinden het heel fijn om alles te lentediner, gaan we ondernemen we van
aansluiten, waardoor er op den duur kunnen delen met een select clubje samen op wintersport alles. We borrelen
een groot sociaal netwerk ontstaat. Dit van mensen die dicht bij hen staan en en zijn we op de meeste en eten wekelijks,
biedt ook mogelijkheden voor als je op anderen vinden het juist leuk om een MSCS feestjes te vinden. De O.G.D. Pythias en hebben jaarlijks
zoek gaat naar een afstudeeropdracht, breed sociaal netwerk op te bouwen. Wij zijn onafhankelijk afgelopen vijf jaar Pythias is hét terugkerende
stage of baan. Oud-leden blijven vaak Gelukkig biedt Enschede voor ieder gemengd dispuut MSCS, hebben we elk jaar onafhankelijk gemengde evenementen waarbij
betrokken en komen graag nog eens wat wils! wat staat voor Mens twee doegroepen dispuut van Enschede. ook veel buitengewoon
terug voor traditionele avonden zoals Sana in Corpore Sano. gehad wat zorgt voor De naam Pythias komt leden (oud-leden)
een nieuwjaarsdiner of de verjaardag, Hoe vind ik een dispuut? Vanaf 2011 zijn wij het onvergetelijke dagen. van de mythe over aanwezig zijn. Hierdoor
de dies, van het dispuut. Ieder dispuut Veel disputen nodigen potentiële groenste dispuut van Kortom, onmeunig Pythias & Damon. bouwen alle Pythianen
kent eigen tradities en gewoontes, nieuwe leden uit om eerst een aantal Enschede met leden awesome! In deze mythe staan een hechte band met
waardoor elke groep uniek en keer mee te borrelen, zodat ze weten van TG, BMT en PSY. loyaliteit en echte elkaar op en zijn we
kenmerkend blijft. We borrelen iedere vriendschap centraal vrienden voor het leven!

Getest op zwakheden, borrelen en te praten. in de Pakkerij. Naast vruchtbaarheid, muziek
getart door het lot, Ook gaan we weekendjes borrelen op donderdag en het feest. Als Set-
gehard door kritiek weg en hebben we een ondernemen we nog Hemets houden wij haar
en gesteund door een jaarlijks terugkerend tal van activiteiten met traditie in stand; om de
eigen wil komen wij kerstdiner. Naast de elkaar zoals Koningsdag week borrelen we op
samen in de Tempel soms uit de hand lopende op de grachten van maandag in de Shooters
der Demonen. We borrels organiseren we Amsterdam, het en elke donderdag
zien onszelf als ook diepgangavonden nieuwjaarsdiner maken we er altijd weer
Pandemonium duiveltjes, omdat M.I.S.C. waarbij iemand Koh-I-Noor met oud leden en Bastet een feestje van. Wij zijn
Pandemonium is een we vrij tegendraads Magna Iuvenum een persoonlijk, Wij zijn dispuut Koh- het ULV, een groot Wij zijn Damesdispuut duidelijk herkenbaar
geestelijk onafhankelijk zijn. Daarbuiten Stipante Caterva, of in maatschappelijk of I-Noor, opgericht in hockeytoernooi in Bastet, als sinds 1992 in onze bordeauxrode
herendispuut van is Pandemonium het kort: M.I.S.C., is het filosofisch onderwerp 1995 en vernoemd Maastricht. Daarnaast het oudste, leukste, jasjes op de mooiste
AEGEE-Enschede. Het vooral een erg hechte enige damesdispuut voorbereidt om over naar de waardevolste staan studie en carrière grootste en gaafste sociëteit van Nederland,
woord betekent zoiets vriendengroep die veel van christelijke te discussiëren. Zo diamant op aarde. Wij hoog in het vaandel vrouwendispuut van Antigoon. Daarnaast
als ‘hels kabaal’. Dat samen onderneemt. studentenvereniging leren we elkaar steeds zijn een dispuut van bij ons. Een succes in A.S.V. Taste. Onze basis gingen we in mei 2017
is dan ook iets wat wij Van festivals tot samen Alpha en we komen eens beter kennen en zal Audentis et Virtutis en carrière en feesten dus. ligt in de Oudheid, bij de zelfs met 95 vrouwen op
als dispuut geregeld studeren, het komt per twee weken samen onze vriendschap onze borrelen elke donderdag godin Bastet, de godin lustrumreis naar Sicilië.
veroorzaken. allemaal aan bod. om te eten, te lachen, te studententijd overstijgen! op sociëteit T.R.A.M van de vreugde, dans,

82 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 83
STUDENTENLEVEN

Activisme Wat doe je als secretaris bij het MSO
en waarom ben je dit gaan doen?
Als secretaris ben je verantwoordelijk Olivia Plant
voor notulen, het reserveren van

O
p de universiteit is er naast het leven. Op deze manieren actief repetitieruimtes en concertzalen
het volgen van topopleidingen zijn naast je studie is niet alleen heel en het beantwoorden van de mail. Studie
nog veel meer te doen. De erg leuk maar ook heel erg leerzaam! Ik hield de interne en externe Business & IT
Universiteit Twente is een More than a Degree is dé campagne communicatie up-to-date en was bezig
universiteit waar studentactivisme van de Student Union die het belang met het verspreiden van informatie. Leeftijd 24
hoog in het vaandel staat. Wil van studentactivisme onderstreept. Ik vond MSO heel erg gezellig toen
jij ‘s werelds grootste denktank Of het nu het geven van trainingen ik erbij kwam en ik wilde graag iets Activisme
organiseren, meebeslissen over is zodat jij je als student nog beter voor de vereniging doen. Ik wilde Secretaris Musica Silvestra
de richting waarin de universiteit kan ontwikkelen of de toekomstige ook graag weten hoe de vereniging Orkest
zich beweegt of strijden om de werkgevers het belang van activisme precies draait. Als lid krijg je dat
eerste plaats in de Bridgestone in laten zien door middel van het meestal niet echt mee en wordt er
World Solar Challenge? Dan ben je uitreiken van een activisme-erkenning, gewoon veel voor je geregeld, terwijl
op de Universiteit Twente aan het de Student Union zet zich in zodat jij je als bestuur veel dingen doet waar
juiste adres. Studenten in Twente More than a Degree kan behalen. Wat is het Musica Silvestra Orkest? leden niet over nadenken. Daarom organisatieskills en communicatie.
organiseren hun eigen feestje en staan Dus, waar wacht je nog op, get active Het MSO is het studenten- ben ik meteen in mijn tweede jaar Aan aankomende studenten wil ik
op deze manier midden in and get More than a Degree! symfonieorkest van de Universiteit bestuurslid geworden. Ik hoorde dat graag meegeven dat een parttime
Twente. We geven ieder half jaar je je persoonlijk en professioneel kunt bestuur echt goed naast je studie past!
een concertreeks waarbij we een ontwikkelen en dit sprak me ook aan! Je leert plannen en je krijgt echt een
uitdagend programma ten gehore hele andere kijk op de vereniging en
More Than a Degree award winnares brengen. Het is een gezellige club Wat leer je van je bestuursjaar? de universiteit.
mensen waar ik meteen in mijn Op persoonlijk vlak heb ik veel
Een interview met Roos de Vries eerste jaar bij ben gegaan. MSO is mensen leren kennen en mezelf
een cultuurvereniging en door een ontwikkeld. Je leert veel van andere
Roos studeert Advanced Technology commissies en zei overal ‘ja’ op. Ik zou bestuursjaar hier te doen heb ik mensen en er is een groot sociaal
en is nu 20 jaar oud. Ze is opgegroeid het echt een stuk minder leuk hebben kennis gemaakt met de cultuurkoepel aspect. Op professioneel gebied heeft
in California en is vanuit daar direct als ik deze commissies niet had. Apollo. het me geholpen bij timemanagement,
naar Nederland gekomen om te
studeren aan de Universiteit Twente. Wat voor activisme heb je allemaal
Advanced Technology sprak haar erg gedaan?
aan en deze studie kun je nu eenmaal Ik ben vooral onderdeel geweest van
alleen in Enschede studeren. De keuze verschillende commissies binnen Verder organiseren we ook trainingen dat je veel rekening met de rest
was dan ook snel gemaakt. Begin van studievereniging Astatine. Dit waren voor bijvoorbeeld sollicitaties of het van je groep moet houden om het
2017 won ze de More Than a Degree de international members committee, Nick Boer maken van je cv. evenement goed te organiseren. Ook
Award voor haar grote inzet bij de borrelcommissie, galacommissie leer je daadkrachtiger te worden
studievereniging Astatine. en de studiereiscommissie. Bij Wat doe je als Publicaties en ICT en en sneller beslissingen te nemen.
de studiereiscommissie ben ik Studie waarom ben je dit gaan doen? Doordat je jezelf aan het begin van je
Wat houdt de prijs in? eindverantwoordelijk voor alle externe Hoe combineer je al dat activisme Mechanical Engineering Als Publicaties ben ik bestuursjaar in het diepe gooit, kom
Je krijgt deze prijs als je volgens een betrekkingen. Naast commissies ben met je studie? verantwoordelijk voor al het grafische je uit je comfortzone en ook daar
jury de meest actieve eerstejaars ik ook meeloopbegeleider en zit ik in Je moet vooral niet te lang nadenken Leeftijd 23 werk van de Bedrijvendagen. Dit leer je veel van. Verder heb ik ook de
student bent. Je moet laten zien dat het open-dagenteam. Ik volg ook het over alles wat je doet en je moet zijn bijvoorbeeld de posters, flyers grafische programma’s Photoshop,
je goed kunt studeren en in een jaar Honours programme en ik ben onlangs uiteraard goed plannen. Je moet Activisme en digitaal werk voor op onze social Illustrator en InDesign goed onder
60 studiepunten hebt gehaald en dit lid geworden van het dispuut GTD weten wat je grenzen zijn, of deze Publicaties en ICT media. Het grootste werk waar ik de knie gekregen. Een erg leuk en
hebt gecombineerd met verschillende (Geavanceerd Technologisch Dispuut). leren kennen. Ik had eerlijk gezegd Bedrijvendagen Twente voor verantwoordelijk ben is het leerzaam jaar dus!
soorten activisme. Ik ben hiervoor Ik pak eigenlijk alles aan wat op mijn wel last van stress en ik heb toen Bedrijvendagen boekwerk. Daarnaast
genomineerd en heb toen de award pad komt. ook een maand minder activiteiten ben ik als ICT verantwoordelijk voor
gewonnen voor meest actieve ondernomen. Ik wist toen wat ik het technisch functioneren en up-to-
eerstejaars student. Wat vond je het leukst om te doen? aankon en ik vind ook energie in van Wat is de Bedrijvendagen Twente? date houden van de website. Na vier
Dat is uiteraard een hele lastige vraag! alles ondernemen. Ik laat dus ook af De Bedrijvendagen Twente is jaar studeren ging het studentenleven
Hoe ben je ooit begonnen met Ik vind juist de afwisseling het leukst en toe dingen vallen (ik ben ook niet het grootste carrière-evenement wel heel snel voorbij en er zijn genoeg
activisme? en ik wil graag alles tegelijk doen. Ik onsterfelijk) en daar leer je dan ook georganiseerd door studenten. Als leuke andere dingen die je in Enschede
Tijdens High School was ik ook actief denk dat ik de studiereiscommissie het weer van. Bedrijvendagen zijn wij de link kunt doen. Ik heb gekozen voor de
binnen verschillende commissies gaafst vind omdat ik hier het meeste tussen de student en de bedrijven. Bedrijvendagen omdat je dan met een
en dit wilde ik hier niet missen. Ik leer van mijn functie (extern). Ik heb Tips van Roos Zo helpen wij de studenten via team toewerkt naar een groot en gaaf
ben snel verveeld en ik hou er dus geleerd hoe je jezelf presenteert en Just do it! Heel cliché, maar het is echt verschillende activiteiten om een evenement.
van om op veel manieren afgeleid te hoe je een zogenaamde ‘sale’ maakt. waar. Je merkt vanzelf als het niet stage, afstudeerplek of zelfs een baan
worden. Ik wil niet te lang dezelfde Ik heb wel goed mijn eigen grenzen meer lukt. You regret the things you te vinden. Dit doen wij bijvoorbeeld Wat leer je van je bestuursjaar?
dingen doen, dus ik ben altijd op zoek en limieten leren kennen. Ik vond do not do, gaat hier ook op. Je moet via onze Carrièrebeurs waar verspreid Dankzij mijn bestuursjaar leer ik
naar iets nieuws! Ik werd eigenlijk de ouderejaars studenten heel tijdens de Kick-In al zien wat je leuk over twee dagen meer dan 150 hoe het is om intensief samen te
gewoon gevraagd voor verschillende inspirerend om ook actief te worden. vindt en meteen alle kansen grijpen. bedrijven naar de campus komen. werken in een groep. Dit laat je zien

84 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 85
STUDENTENLEVEN

Wat doe je als Hoofd Promotie en Wat is v.v. Drienerlo? Mijn persoonlijke
waarom ben je dit gaan doen? v.v. Drienerlo is de grootste rol hierin is het
Eeke de Jong Ik heb een subteam onder mij en we studentensportvereniging van motiveren en
zijn als team verantwoordelijk voor Enschede die ik in één zin zou coördineren van
evenementen waar we zelf heen gaan omschrijven als een loshangend geheel de club en mijn
Studie en die door ons worden georganiseerd. van gezelligheid, voetbal en een derde medebestuurders.
Technische Natuurkunde Daarnaast zijn we verantwoordelijk helft. Een bijzondere vereniging, waar Daarnaast houd ik
voor de social media en de dus niet alleen het sporten centraal mij bezig met de
Leeftijd 20 nieuwsbrief. Als hoofd van het team staat. naamsbekendheid
ben ik ook voor een deel coördinerend van v.v. Drienerlo
Activisme bezig en daarmee ben ik ook Wat doe je als voorzitter bij onder studenten
Hoofd Promotie onderdeel van het managementteam. v.v. Drienerlo en waarom ben je en in de regio.
Green Team Twente Het managementteam bestaat verder voorzitter geworden? Ik wilde altijd al
uit de voorzitter, penningmeester, Als voorzitter van v.v. Drienerlo ben een bestuursjaar
secretaris, hoofd mechanica en hoofd ik dit jaar verantwoordelijk voor de doen tijdens mijn
elektronica. Ik wilde heel graag een organisatie van de club. studententijd. Na afgelopen jaar graag willen behalen dit jaar en de
Wat is het Green Team Twente? jaar iets anders doen. Ik heb ook actief te zijn binnen de vereniging bij komende jaren. Echter komt er tijdens
Het Green Team is een studententeam gekeken bij het Solar Team en de verschillende commissies bedacht ik het jaar heel veel op je pad. Zo stopt na
dat een zo zuinig mogelijke auto op Solar Boat, maar het aantrekkelijke ik wel geleerd! Ik werk samen met me dat ik meer dan commissies wilde dit seizoen na 11 jaar de hoofdtrainer
waterstof bouwt. De race waar wij aan aan het Green Team is dat het echt mensen met wie ik nog nooit had Sander Blokhorst doen bij v.v. Drienerlo en dat werd van v.v. Drienerlo 1. Dit zorgde ervoor
deelnemen is de Shell Eco-marathon. maar een jaar duurt en dat je zelf je samengewerkt en dat is heel leerzaam. een bestuursjaar. Ik vind voetbal heel dat er dus op korte termijn een nieuwe
Dit is een race die wereldwijd wordt instapniveau kunt bepalen. Ik wilde Je moet zeker niet bang zijn voor erg mooi en heb het enorm naar mijn trainer gezocht moest worden. Het
gehouden en wij doen mee aan de graag praktisch aan de slag met ook studievertraging, want met alles wat Studie zin bij v.v. Drienerlo. Mijn stempel combineren van de korte en lange
Europa-editie, die plaats vindt in technische activiteiten en dit vind je ik dit jaar geleerd heb is het dat echt Creative Technology kunnen drukken op deze vereniging is termijn plannen is iets waar ik veel
Londen. Wij doen met de brandstof echt terug bij het Green Team. meer dan waard. Eigenlijk leer je dus wat ik wilde. van geleerd heb.
waterstof mee in de urban concept nog meer van het activisme buiten Leeftijd 22
klasse. Bij de Shell Eco-marathon Wat leer je ervan? je colleges dan van je colleges zelf. Wat leer je van je bestuursjaar?
gaat het dus niet om snelheid maar Ik heb veel persoonlijke ontwikkeling Het Green Team is veel leuker dan Activisme Wat ik tot nu toe vooral geleerd heb
om efficiëntie. In april is altijd de doorgemaakt. Ik moet parttime studeren! Voorzitter v.v. Drienerlo is organiseren en plannen. Aan het
presentatie van de auto en in mei is werken naast mijn studie, dus begin van het jaar zijn er veel lange
het tijd om naar Londen te gaan. prioriteiten stellen en plannen heb termijn doelstellingen gesteld die we

Wat is P.K.v.V. Fact? Daarnaast helpen we onderlinge echt wel nodig. We werken namelijk Daarnaast is het een uitdaging om
Fact is de overkoepelende vereniging problemen tussen de verenigingen uit niet naar één evenement toe maar we contact op te nemen met bedrijven
voor de vier studentenverenigingen de wereld. Kevin Vogelzang organiseren gemiddeld iedere drie en uit deze samenwerkingen het
die gevestigd zijn in de pakkerij weken een activiteit. meeste te halen. Ik heb wel geleerd
(AEGEE, Alpha, Audentis en Taste). Wat doet de Vice-Praeses van P.K.v.V. dat bedrijven heel erg open staan voor
We houden ons bezig met alle zaken Fact en waarom ben je dit gaan Studie Wat doe je als secretaris bij de activiteiten met studenten. Activisme
die betrekking hebben tot deze vier doen? Creative Technology commissie en waarom ben je dit moet je gewoon doen en uitproberen,
verenigingen. Dit zijn bijvoorbeeld het Als Vice-Praeses van Fact ben ik vooral gaan doen? het is erg leerzaam! Denk vooral niet
contact met de landelijke kamer van bezig met de professionalisering van Leeftijd 22 Ik ben als secretaris verantwoordelijk ‘kan ik dat wel?’, want je krijgt erg
studentenverenigingen en het regelen de organisatie. Fact stond bekend als voor de notulen en het beantwoorden veel begeleiding vanuit het bestuur of
van de subsidie vanuit de universiteit. een organisatie die erg traag te werk Activisme van de mail. Verder benader ik ook andere organen.
ging en daar is nu veel verandering Vice-Preases P.K.v.V. Fact als algemeen lid van de commissie
in gekomen. Ik heb daar mijn steentje verschillende bedrijven voor een
aan bijgedragen door in de gaten te samenwerking. Ik ben al onderdeel
houden of de doelstellingen voor de Wat is de Carriërecommissie geweest van de Batavierencommissie Lotte Hazeleger
lange termijn behaald worden en ben Wat leer je van een bestuursjaar? (Toeco)? bij S.V. Paradoks omdat ik graag wilde
ik bezig geweest met het opzetten Een hele hoop! Dit zijn heel De Toeco is onderdeel van zien hoe het eraan toe ging in een
van een Raad van Advies. Afgelopen veel praktische zaken zoals studievereniging Paradoks voor commissie. Deze commissie beviel Studie
jaar ben ik bestuur geweest bij bijvoorbeeld plannen, vergaderen en Technische Geneeskunde en heel goed, maar is een stuk kleiner Technische Geneeskunde
studentenvereniging AEGEE-Enschede. communicatie. Daarnaast leer je er Biomedische Technologie. Wij dan de Toeco. Daarom wilde ik graag
Om niet in een zwart gat te vallen qua ook van hoe je heel veel verschillende organiseren lunchlezingen, een iets grotere commissie doen zodat Leeftijd 20
activisme na dit fulltime bestuursjaar mensen tevreden kunt houden. In excursies, contact met bedrijven en ik me kon blijven inzetten voor de
wilde ik graag naast het studeren nog plaats van theorie te leren tijdens de onderzoeksgroepen in het werkveld vereniging. Activisme
plaatsnemen in een ander bestuur. studie is een bestuursjaar een hele van Technische Geneeskunde en Secretaris
Aangezien Fact op zoek was naar een mooie manier om praktische dingen Biomedische Technologie. Het is een Wat leer je ervan? Carriërecommissie (Toeco)
bestuurder met ervaring leek het mij te leren. parttime commissie waar je goed naast Ik leer vooral veel samenwerken. Je S.V. Paradoks
leuk deze plek op te vullen. kunt studeren. We vergaderen één moet goed op de hoogte zijn van wat
keer per week en die tijd hebben we de commissieleden allemaal doen.

86 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 87
STUDENTENLEVEN

Speciaalbier TUKR.
De TUKR. is een bier van Stanislaus
Brewskovitch en heeft zijn naam te

I
n Enschede wordt door studenten veel Als je een keer geen zin hebt om de deur uit te danken aan de Tukkers uit Twente.
speciaalbier gedronken. Naast een gewone gaan of een bierproeverij thuis wilt houden kan De TUKR. is een red IPA met een
pilsener van Grolsch worden de zogeheten je bij Stanislaus Brewskovitch, een bottleshop donkere amberkleur. De TUKR.
craft beers steeds populairder. Op de Oude aan de Heurne, uit meer dan 750 speciaalbieren heeft een licht karamel zoetje maar
Markt zijn twee speciaalbiercafés te vinden met kiezen. Stanislaus Brewskovitch is naast een Grolsch Lentebok is tegelijkertijd bitter door de hop.
een ruime keuze aan bieren. speciaalbierwinkel ook een brouwerij, en De TUKR. is een licht biertje en is
doet daarnaast nog veel meer. Elke eerste Grolsch brouwt al bijna 100 jaar daardoor makkelijk drinkbaar.
Naast de Pakkerij bevindt zich De Beiaard. De vrijdagmiddag van de maand wordt er een speciaalbieren met rijke smaken,
Beiaard heeft 120 bieren op de fles en 24 op VrijMiBips georganiseerd. Onder het genot passend bij verschillende momenten Alcoholpercentage: 5,0%
de tap en elke zondag hebben ze een speciale van zes speciaalbiertjes kan je luisteren naar en seizoenen. Deze frisse Lentebok
Wat tips op actie: Flessenkraker. Na 21:00 uur zijn bijna alle lokale singer-songwriters en een praatje maken verrast met zijn licht hoppige,
speciaalbieren voor de helft van de prijs. Niet met amateurbrouwers. Daarnaast organiseren zacht zoete smaak. De melange van
een rijtje gek dat De Beiaard iedere zondagavond vol zit ze elke eerste zaterdag in mei het Dutch Craft nobele hopsoorten en een ruime
met studenten. Naast de Beiaard zit op de Oude festival. Dit festival vindt plaats in poppodium hoeveelheid geroosterde mout
Markt ook Proeflokaal België. Proeflokaal België Atak waarbij naast 100 verschillende soorten zorgen voor prikkelende tonen van
heeft net als De Beiaard een ruim assortiment bieren ook zes bands optreden. citrus, honing en kamillebloesem.
aan speciaalbieren. Ook heeft proeflokaal Het frisse aroma met kruidige tinten
België vaak een evenement zoals een singer- Na het lezen over de verschillende plekken doet denken aan de lente.
songwriter die optreedt of een pubquiz. waar je speciaalbier kunt drinken word
je misschien nieuwsgierig naar welke Alcoholpercentage: 7% IJwit
speciaalbieren er allemaal zijn. Hieronder zijn
er een paar uitgelicht. IJwit is bier van Brouwerij
’t IJ, één van de oudste
craftbrouwerijen in Nederland.
IJwit is een witbier, een Belgisch
type bier, waarbij aan de basis van
weizen korianderzaad en citroen is
toegevoegd. Het korianderzaad en de
citroen zorgen voor licht kruidige en
A beer named Chipotle Porter citroenachtige tonen. Door de fijne
licht zoete afdrink is de IJwit een
Citra De Chipotle Porter is een Deens Jopen Mooie Nel geweldige dorstlesser.
biertje van brouwerij Mikkeller.
A beer named Citra is een Mikkeller is één van de bekendste IPA Alcoholpercentage: 6,5%
speciaalbier gebrouwen door de internationale craftbrouwers en
Enschedese brouwers Dennis komt uit Kopenhagen. Mikkeller is De Jopen Mooie Nel IPA was in 2016
Pancras en Niels Bosman. De begonnen als thuisbrouwer maar het beste biertje van Europa. Het is
mannen brouwen, onder de naam organiseert inmiddels het Mikkeller een India Pale Ale en heeft daardoor
Johnny Thursday, in het tuinhuis van Beer Celebration Copenhagen een bittere smaak. Jopen is een
Dennis hun eigen bier. Kenmerkend festival waar mensen vanuit de hele brouwerij gevestigd in de Jopenkerk
voor het amberkleurige A beer wereld naar toe komen. De Chipotle in Haarlem. Jopen is inmiddels één
named Citra is de frisse hoppige Porter is een porter waar tijdens het van de bekendste craftbrouwers in
geur en smaak, en de licht bittere brouwen de Chipotle chilipeper aan Nederland. De Amerikaanse hop
afdronk. Dennis en Niels hebben toe is gevoegd waardoor het bier vrij in Jopen Mooie Nel IPA zorgt voor
ook meegedaan aan de Brand pittig is. Het is een biertje dat niet bitterheid met veel fruitige tonen.
bierbrouwwedstrijd en uit de heel toegankelijk is, maar hij is zeker Jopen Mooie Nel IPA is vernoemd
194 inzendingen gewonnen. Hun het proberen waard! naar het water tussen Haarlem en De Beiaard
ingezonden bier ligt eind 2017 Spaarndam. Oude Markt 24
onder de naam Brand Porter in de Alcoholpercentage: 6,6% www.debeiaard.nl
supermarkten. Alcoholpercentage: 6,5%
Proeflokaal België
Alcoholpercentage: 4,3% Oude Markt 20
www.proeflokaalbelgie.nl

Stanislaus Brewskovitch
De Heurne 44
www.stanislausbrewskovitch.nl

88 Kick-In Magazine 2017
STUDENTENLEVEN

Studentikoos ABC’tje CoHo
College
Colloquium
Commissiehoofd
Les (in het algemeen twee keer 45 minuten) van een hoogleraar op de universiteit
De verdediging van je scriptie (zie ‘scriptie’)
Commissie Een groepje studenten dat activiteiten organiseert voor bijvoorbeeld een vereniging
CV Neuker Iemand die een commissie of bestuur doet omdat het goed op zijn of haar cv staat

A Ab Actis
Ad Fundum
Secretaris
Een glas in één keer leegdrinken (Latijn voor ‘tot op de bodem’)
Adje bedelaar

Adje des
Het glas moet snel worden leeggedronken als straf omdat de dobbelstenen
aangepakt worden
Adje desintresse; het glas moet snel worden leeggedronken als straf omdat er een
D Das
Dichtgetikt
Studentikoze benaming voor een stropdas
Een persoon of clubje waarbij het alleen maar om de vereniging of desbetreffende
clubje draait
fout wordt gemaakt of er niet goed opgelet wordt Dies De verjaardag van een vereniging, clubje of universiteit
Adten Een biertje (of ander drankje) zo snel mogelijk opdrinken Dies Natalis zie ‘Dies’
Afpilsen Een borrel of activiteit ergens anders afsluiten door daar nog een laatste biertje te Dispuut Een verband waar je voor wordt gevraagd en dat bestaat uit leden die in
drinken verschillende jaren lid zijn geworden
Almanak Een boekwerk waarin een jaaroverzicht van een vereniging staat Doegroep Groep studiegenoten waarmee je de Kick-In doorloopt
ALV Algemene ledenvergadering Doegroepouder Een ouderejaars student die een doegroep begeleidt
Anciënniteit Rangorde die bepaald wordt door het aantal jaren dat iemand lid is; hoe hoger in Doortrekken Een nacht niet slapen
anciënniteit, hoe meer privileges en aanzien diegene heeft Drukken Ergens onderuit proberen te komen
Antigoon De sociëteit van de studentenvereniging A.S.V. Taste in de Pakkerij
Apollo Koepelorganisatie waar alle cultuurverenigingen onder vallen
Asterion
AVG
De sociëteit van de studentenvereniging AEGEE-Enschede in de Pakkerij
Aardappelen, vlees en groente E EC
Eigengeiler
Eindbaas
European Credits, dit zijn de studiepunten die je moet halen; per jaar zijn dat 60 EC’s
Iemand die zichzelf erg knap vindt
Alleen aantrekkelijk na veel te veel alcohol
Epibreren Doen alsof je heel druk bent met belangrijke zaken

B Baas
Bachelor
Een lofuiting die je iemand toedraagt
De eerste drie jaar van je studie waarbij je 180 EC behaalt en afrondt met een

Bammen
Bastille
Bachelor opdracht
Seks hebben
Hét studentengebouw van de campus. Hier zijn een aantal besturen en
F Fact
Faculteit
Falen
De koepelorganisatie van de vier grootste studentenverenigingen van Enschede
Overkoepelende organisatie van studies in gelijke richting
Mislukken, iets niet bereiken
commissies gevestigd, waaronder de Kick-In Commissie Feut Een aspirantlid bij een vereniging, huis of dispuut, ook wel een incapabel of
Bata Afkorting voor Batavierenrace; de grootste estafetteloop ter wereld die loopt van onhandig persoon
Nijmegen naar Enschede Feuten Iemand plagen of iemand een vervelend klusje laten doen
Boortoren Het clubhuis van hockey vereniging DHC Drienerlo Flux De sociëteit van de studentenvereniging C.S.V. Alpha in de Pakkerij
Bodem leggen Veel en goed eten zodat je daarna minder snel dronken wordt
Brak Je moe en niet goed voelen doordat je (de avond) ervoor teveel hebt gedronken
Braakje leggen
Brallen
Brasjasje
Kotsen
Opscheppen
Een oud colbert dat gebruikt wordt bij het brassen om schade aan kleding te
G Gemengd
Groene knuppel
Grolsch
Wanneer een clubje zowel uit mannen als vrouwen bestaat
Flesje bier
Bier van Twentse oorsprong
voorkomen
Brassen 1. Een voorwerp van een clubje meenemen; hierna dient binnen 24 uur een
brasbrief te worden geschreven waarin een tegenprestatie wordt genoemd
waardoor het voorwerp weer terug kan worden verdiend
2. Een studentikoze manier om een geschil op te lossen. Je pakt elkaar bij de
H Her
Hertje
HJ
Hertentamen
Een mooi meisje
Huisjongste, de bewoner van een studentenhuis die er het kortst woont
boorden van elkaars brasjasje; diegene die als eerste op de grond wordt geworpen Hoogleraar Een docent aan de universiteit
haalt een biertje voor de ander en zichzelf Hospiteren Solliciteren naar een kamer in een studentenhuis
Broertjes De andere mannelijke eerstejaars in je doegroep Hulde Uitroep van goede daden
Bul Een officieel document van de universiteit dat je ontvangt nadat je je studie hebt
gehaald
Burger
BVO’tje
Iemand die fulltime werkt, ook wel ‘arbeider’ genoemd.
Biertje voor onderweg I Inauguratie
Indrinken
Inkoppen
Plechtige ceremonie waarna je volwaardig lid bent van een vereniging of dispuut
Voor een stapavond een paar biertjes drinken
Iets behalen, bijvoorbeeld een tentamen inkoppen
Integreren Contact maken met andere studenten en clubjes

C Campus Het terrein van de universiteit waar faculteiten, studentenwoningen en andere
faciliteiten gevestigd zijn
Cantus
Clubje
Een studentikoos drank- en zangfestijn
Een overkoepelende naam voor een dispuut, jaarclub, huis, vereniging of team;
oftewel een groep mensen die verbonden zijn aan elkaar
J Jaarclub

Jasje-dasje
Een clubje studenten uit dezelfde lichting van een studentenvereniging die eens in
de week samen eten en borrelen
Een dresscode: colbert, overhemd en das
CoBo Constitutieborrel; een borrel ter bekendmaking en felicitatie van een nieuw Jopen Ander woord voor borsten van een vrouw, maar wordt ook gebruikt om te zeggen
bestuur als je weg gaat of ergens geen zin in hebt

90 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 91
STUDENTENLEVEN

K Kaken
Kiddo
Koepel
Zoenen
Benaming van een eerstejaars tijdens de Kick-In
Een overkoepelende organisatie die verantwoordelijk is voor verschillende
Rector Magnificus
Regelen
Repareren
De rector van de universiteit; aan de Universiteit Twente is dit Thom Palstra
Het scoren van iemand (zie ‘scoren’)
Het herkansen van een vak/tentamen
verenigingen Rokkostuum Een pak gedragen door mannelijke studenten tijdens gala’s
Koning Uitzonderlijk positief compliment
Kwarrel Een kwalitatieve scharrel; een scharrel die potentieel relatiemateriaal is
Kwartiel Periode van drie maanden in een studiejaar
S Scharrel
Scoren
Scriptie
Iemand met wie je regelmatig scoort
Iemand zoenen en/of daarmee seks hebben
Het verslag van je afstudeeropdracht

L Lam
Lamballen
Lichting
In zeer dronken toestand
Niks doen of vervelend doen
Een groep leden die in hetzelfde jaar lid zijn geworden van een vereniging/dispuut
Sevende Camer

Sjaars
De kroeg van het universitair Watersportcomplex, deze wordt gedeeld door de roei-,
zeil- en kanovereniging Euros
Eerstejaars
Local Een inheemse bewoner van de stad of regio Sjait Troep / een vieze substantie
Ludiek Origineel Skeer Schraal
Lustrum Wanneer iets vijf jaar, of een veelvoud van vijf, bestaat Skippen Iets overslaan (bijvoorbeeld college)
Sociëteit De kroeg van een studentenvereniging
SOB Studie ontwijkend biertje

M Mama
Master
Mensa
Vrouwelijke doegroepouder
Een specialisatie die je na je bachelor kan doen. Deze kan één, twee of drie jaar duren
De kantine op de campus waar je een lunch of avondmaal kunt nuttigen
SOG
Spa goud
Sportkoepel
Studie ontwijkend gedrag
Bier
Koepelorganisatie van alle sportverenigingen
Meuk Troep Studentenvereniging Gezelligheidsvereniging voor en door studenten die samen borrelen en activiteiten
Minor Een vrije ruimte binnen je studie van meestal 30 studiepunten die je kan vullen met organiseren
vakken van een andere studie of richting Studentikoos Een ludieke studentenwijze waarop iets wordt gedaan
Module Blok van 15 EC aan vakken en projecten die in één keer gehaald dienen te worden Studieadviseur Een begeleider die je adviseert over je studie, studievoortgang en planning
Mores Meervoud van mos (zie ‘mos’) Studievereniging Vereniging van je opleiding voor en door studenten die leuke activiteiten en
Mos Een ongeschreven regel binnen een studentenvereniging studiegerelateerde zaken regelen
Muur De snackbar in het centrum van Enschede waar je snacks uit de muur kunt halen Symposium Een dag(deel) waarop praatjes/presentaties worden gehouden van verschillende
sprekers over een bepaald onderwerp

N Nekken
Nestor/Nestrix
Neus, de
Kotsen
Huisoudste, de bewoner van een studentenhuis die er het langst woont
Per persoon, als in ‘20 euro de neus’ T T.R.A.M.
Tentamen
De sociëteit van de studentenvereniging Audentis in de Pakkerij
Schriftelijke toetsing van een vak
Nuldejaars Iemand die nog niet begonnen is aan zijn of haar studie, maar wel staat ingeschreven Thuis Studentenhuis
Thuis-thuis Het ouderlijk huis
Tjak Troep

O Ohne ende
Opleidingsdagen
Oude Markt
Zonder eind / heel erg veel
Kick-In van je eigen opleiding op 28, 29 en 30 augustus; afgekort OKI
Plein midden in het centrum van Enschede rondom de Grote Kerk waar veel
Toko
Tukker
Twaars
Benaming voor een kroeg, restaurant of willekeurige locatie
Mensen die oorspronkelijk uit Twente komen
Tweedejaars
restaurants, cafés en de Pakkerij zijn gevestigd Twarrel Een twijfelachtige scharrel, waarbij nog niet duidelijk is wat je van elkaar bent
Ouwe lul Een lid dat al afgestudeerd is Twee woorden, In het algemeen wordt dit gebruikt voor ‘duurt lang’ of ‘bier halen’
negen letters

P Paardenkut
Pakkerij
Apfelkorn met spa rood
Een gebouw aan de Oude Markt waar de sociëteiten van de vier grootste
studentenverenigingen van Enschede gevestigd zijn U Uitbrakken
Unit
Een dag rustig aan doen omdat je brak bent
Object
Panda Degene binnen een groep die het langst geen seks heeft gehad
Pandapunt Een punt die staat voor iedere week dat je geen seks hebt gehad
Papa
Pauper
Paviljoen, het
Mannelijke doegroepouder
Iemand die niet studeert of werkt
Het clubhuis van tennisvereniging T.C. Ludica
V ‘Vo
Verticaal
Uitroep om aan te geven dat je het ergens mee eens bent, afgeleid van ‘bravo’
Een verband binnen een vereniging tussen leden die in verschillende jaren lid zijn
geworden
Pils Bier Vestjeslikker Een student die graag andere studenten met macht en aanzien (meestal bestuurders)
Praeses Voorzitter scoort
PreLa De ontkenningsfase van een beginnende relatie Vrijhof Het culturele centrum van de Universiteit Twente waar regelmatig voorstellingen,
Profileren Jezelf of je clubje onder de aandacht brengen lezingen en cursussen gegeven worden
Prominent Iemand die belangrijk is of ergens uitspringt

Q Questor Penningmeester W Wipsteiger Hoogslaper

R Rapekaken
Recipiëren
Iemand onverwachts zoenen
Het feliciteren van een nieuw bestuur op hun constitutieborrel
Z Zusjes De andere vrouwelijke eerstejaars in je doegroep

92 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 93
96 Praktische zaken

98 Hospiteren

100 Studentenhuizen

104 ‘Ongeschreven’ regels

105 Bijbaantjes

106 Last but not least: geldzaken

OP KAMERS Kick-In Magazine 2017 95
OP KAMERS

Praktische
zaken
J
e bent klaar met de middelbare school en gaat nu
studeren. Als je op kamers gaat wonen verandert er veel
in je leven, maar ook als je nog thuis blijft wonen zijn Handige websites
er dingen die je moet regelen. In dit artikel geven we je
een overzicht van de zaken die je in ieder geval niet moet www.enschede.nl
vergeten.
www.duo.nl
Op kamers
Wil je op kamers? Dan is het eerst zaak dat je een kamer www.kamernet.nl
vindt. Dit kan in een studentenhuis, waarbij je huisgenoten
hebt, maar je kan ook voor een solitaire kamer of een www.studentunion.utwente
appartement kiezen. Op de volgende pagina kun je .nl/kamers
vinden waar je precies een kamer kan vinden en hoe je in
contact kan komen met studentenhuizen. Stuur een goed www.deveste.nl
gemotiveerde mail naar de huisgenoten van het huis waar
je wilt wonen, waarin je veel over jezelf vertelt. Hopelijk www.sjht.nl
word je dan uitgenodigd om te komen hospiteren. Hoe
hospiteren precies werkt, zal verder worden uitgelegd.

Inschrijven bij de gemeente Enschede
Als je eenmaal een kamer hebt gevonden moet je je
inschrijven bij de gemeente Enschede. Dit moet uiterlijk
binnen vijf dagen na verhuizing worden gedaan. Op de
website van de gemeente Enschede (www.enschede.nl)
kun je online je verhuizing en inschrijving bij de gemeente
regelen.

Studiefinanciering
De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van
studiefinanciering. Je kunt nog steeds studiefinanciering
aanvragen, maar na je studietijd zal je dit terug moeten
betalen. Deze terugbetaling is echter wel rentevrij. Alleen
als je extra leent moet je over dat bedrag rente betalen,
dit percentage is wel heel laag. Naast de basisbeurs kun Inboedelverzekering Waar vind je een kamer?
je ook een aanvullende beurs en je studentenreisproduct Als je huisgenoot weer eens is vergeten het tosti-ijzer of de
aanvragen. De aanvullende beurs wordt bepaald aan frituurpan uit te zetten, kan het zomaar Kamernet De Veste
de hand van het salaris van je ouders. Des te hoger het gebeuren dat je door het brandalarm uit je slaap wordt Op Kamernet worden wekelijks honderden kamers, studio’s Wanneer je op de campus wilt wonen dan zal je bij de
salaris van je ouders is, des te lager is jouw aanvullende gewekt. Voor slechts een paar euro per maand kun je en appartementen geplaatst. Meld je gratis aan om deze woningcorperatie De Veste een kamer gaan huren. Via hun
beurs. Met je studentenreisproduct kan je gratis gebruik een inboedelverzekering afsluiten bij één van de grotere woningen te bekijken. Wanneer je zoekt, kun je met de website (www.veste.nl) vind je het actuele aanbod van
maken van het openbaar vervoer in het weekend of verzekeringsmaatschappijen. Mocht het dan voorkomen handige filters meteen het aanbod vinden dat past bij studentenwoningen op de campus.
doordeweeks. Op de momenten dat het gratis reizen voor dat er wordt ingebroken of er brand uitbreekt, ben jij jouw wensen. Door alerts aan te zetten blijf je direct op
jou niet geldt, krijg je met het studentenreisproduct 40% verzekerd en krijg jij in ieder geval de waarde van je laptop de hoogte van het nieuwste aanbod. De kamers, studio’s SJHT
korting op je reis met het openbaar vervoer. Let er op dat terug. en appartementen zijn niet in het beheer van Kamernet. De SJHT (Stichting Jongeren Huisvesting Twente)
er bij sommige vakanties en feestdagen andere regels zijn Om een bezichtiging aan te vragen, kun je rechtstreeks verhuurt verschillende woningen in Enschede en
voor het studentenreisproduct. Kijk voor meer informatie Medisch contact opnemen met verhuurders en huisgenoten door te Hengelo aan jongeren van 18 tot 30 jaar. Zij beheren veel
op de website van het studentenreisproduct (www. Als je verhuist naar een nieuwe stad is het verplicht om reageren op de advertentie. Om te kunnen reageren, heb je studentenhuizen in Enschede en Hengelo. Op hun website
studentenreisproduct.nl). De aanvullende beurs en het bij een huisarts in je eigen woonplaats ingeschreven te een Premium Account nodig. Hiermee kun je onbeperkt op (www.sjht.nl) vind je alle kamers die op dit moment
studentenreisproduct worden een gift als je binnen tien staan. Huisartsen mogen je niet weigeren als je nog geen alle advertenties reageren. beschikbaar zijn.
jaar een studie afrondt. Vanaf je achttiende kun je al het huisarts hebt in de betreffende plaats. Op de campus vind
bovenstaande aanvragen via de website van DUO je vlakbij het buitenzwembad een huisartsen- en een Student Union Via via
(www.duo.nl). tandartsenpraktijk (www.campushuisarts.nl). De Student Union heeft een eigen (gratis) kamersite: De makkelijkste manier om een kamer te vinden in
www.studentunion.utwente.nl/kamers. Hierop staan alle Enschede is natuurlijk via via. Ken je iemand die al in
kamers voor studenten van de Universiteit Twente. Dit zijn Enschede studeert, laat ze vooral weten dat je op zoek bent
vooral kamers in Enschede, op de campus en in Hengelo. naar een kamer!

96 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 97
OP KAMERS

Hospiteren

A
ls je hebt besloten te gaan studeren
aan de Universiteit Twente is het zeer Tijdens het hospiteren
aan te raden om op kamers te gaan.
Voor veel studenten is het gezien de Op tijd komen
reistijd bijna noodzakelijk (Enschede ligt niet Misschien wel één van de belangrijkste (‘Je
heel centraal in Nederland), maar ook als je krijgt nooit een tweede kans om een eerste
dichtbij woont is op kamers gaan zeker de indruk te maken’): kom op tijd! Mocht je te
moeite waard. De huurprijzen zijn laag, het vroeg komen door het openbaar vervoer,
aanbod is groot en het is een verrijking voor je geef dit aan of zorg dat je voor het hospiteren Na het hospiteren
studentenleven! ergens anders terecht kunt. Mocht je dreigen te
laat te komen, geef dit dan ook even telefonisch Bericht van de bewoners
Mocht je ervoor kiezen om op kamers te gaan door aan degene met wie je contact hebt gehad Het kan soms even duren voor je bericht
en je hebt gereageerd op een kamer die jou (vraag daarom vooraf ook even naar een krijgt van de bewoners, maar sommige huizen
leuk lijkt dan is één ding vaak onvermijdelijk: telefoonnummer, als je enkel per mail contact overleggen op de avond zelf al wie het is
De hospiteren. Waarschijnlijk heb je er al van hebt gehad).   geworden. Sommigen sturen je enkel een
gehoord; hierbij kun je de kamer en het huis berichtje, anderen bellen je met de uitslag. Bij
huurprijzen bekijken, leer je de bewoners kennen en niet Eerste indruk positief bericht: super, van harte gefeliciteerd!
onbelangrijk: zij leren jou kennen. Hospiteren Kom alleen, zorg dat je er verzorgd uitziet Vraag je echter wel af of jij hier ook echt wilt
zijn laag, kent vele vormen; bij het ene huis is de match (geen badslippers of trainingsbroek wonen. Het is heel belangrijk dat jij je thuis
in één avond bepaald, bij andere huizen kan bijvoorbeeld) en stel je netjes aan iedereen voelt in je studentenhuis. Mocht je negatief
het aanbod het voorkomen dat je nogmaals langsgaat. Om voor. Of dit nog gebeurt is onduidelijk, maar bericht hebben gekregen dan zal de klik er
je goed voor te bereiden op het hospiteren mocht je erover twijfelen: neem geen cadeautje gewoon niet geweest zijn tussen jou en de
is groot hebben wij hieronder een aantal tips mee. Daarnaast het eeuwige cliché, maar niet bewoners. Bijna iedereen hospiteert meerdere
opgesteld. Hospiteren kan soms eng zijn, maar minder waar, wees jezelf. keren (of dat nou vijf, tien of vijfentwintig
het is zeker een goede manier om een huis te keer is). Volgende keer beter!
vinden waar jij je de rest van je studententijd Rare vragen
thuis kunt voelen! Soms krijg je midden in een normaal gesprek
een vraag als ‘Met welke kleur identificeer jij
je?’. Dit vinden de bewoners erg leuk, maar
Van tevoren laat je hier niet door van de wijs brengen. Dit
is enkel om te kijken hoe je reageert als je niet
Reageren op kamers de standaard vragen als ‘Wat ga je studeren?’
Allereerst scan je natuurlijk het aanbod van moet beantwoorden, en om je een beetje los te
kamers. Hou hiervoor goed in je achterhoofd krijgen.
wat jij zoekt in een huis. Wil je graag een
gedeelde woonkamer, is er een huisavond, Assertiviteit wordt beloond
wordt er regelmatig samen gegeten? Als je Bovenstaande zinssnede zal je wellicht nog wel
reageert op een kamer die jou wel wat lijkt is eens tijdens je studententijd gaan horen. Het
het handig om jezelf netjes voor te stellen. De wordt zeer gewaardeerd als jij zelf initiatief
mail hoeft geen levensverhaal te betreffen, neemt door vragen te stellen of een praatje aan
maar laat vooral een leuke indruk van jezelf te gaan met één van de bewoners. Zorg voor
achter! oogcontact en vraag dingen over het leven van
de bewoners waar je bij op bezoek bent, dit
Social media zullen zij zeker leuk vinden.
Wanneer er veel op een kamer gereageerd
wordt is de kans groot dat de bewoners een
soort voorselectie doen op basis van wat er
over jou bekend is op social media. Houd hier
dus vooral rekening mee als je begint met
reageren op kamers, en zorg ervoor dat je
online profielen op orde zijn.

98 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 99
OP KAMERS

Studentenhuizen Zado
Voor jou, als nieuwe student, gaat de tijd van je leven
3 mannen en 3 vrouwen
15 minuten fietsen naar de UT
pas net beginnen. Om maar even met een cliché in huis 3 minuten fietsen naar de Oude Markt
te vallen; dit gaat de tijd van je leven worden. Het wordt Gezamenlijke woonkamer

B
ij studeren volgt vaak de logische stap om op Ten eerste is dat natuurlijk de afstand tot de binnenstad een tijd om nooit meer te vergeten! Wij zijn van het Gezamenlijke keuken
kamers te gaan. Gelukkig heeft Enschede een dan wel de campus. Wat wil jij liever, na het stappen mooie Maison Zado en wij vertoeven vrijwel midden in Huisavonden
ruim aanbod aan kamers en bestaat er hier geen naar huis kunnen kruipen of juist ’s ochtends binnen vijf het centrum op kruipafstand van de kroegen. Wij zijn Dakterras
kamernood. Het ruime aanbod maakt het wel wat minuten in de collegezaal zitten? In de stad kun je nog wel een gemengd huis met drie mannen en drie vrouwen die
lastiger om te kiezen; je wilt op zoek naar een leuk huis dat eens last hebben van een boze buurman die het feestje te het altijd heel erg gezellig hebben met elkaar. Flauwe
bij je past, maar waar dan? Zowel in het centrum van de lang vindt doorgaan. Op de campus zijn daarentegen alleen woordgrapjes, liefkozende beledigingen (zeecontainer
stad als op de campus (en uiteraard ertussenin) zijn veel maar studentenwoningen te vinden. Toch kunnen diezelfde als bijnaam is normaal) en helemaal dubbel liggen van je
studentenhuizen te vinden. De tweedeling tussen de stad en studenten jou natuurlijk ook wakker houden. Daarnaast eigen grappen is een standaard avondje mee-eten bij ons.
de campus lijkt in Enschede groot, maar één ding is zeker: geven veel studenten aan dat het sfeertje gewoon anders Zado heeft niet veel verplichtingen. Elke maand hebben
er is altijd iets te vinden waar je je thuis voelt! Beide opties is. Goed omschrijven kan niemand eigenlijk door het we een huisavond, waar we, als de tijd en de tentamens
hebben hun voor- en nadelen, maar wat zijn nou echt de veelzijdige aanbod van alle studentenhuizen. Om je alvast het toelaten, het er een avondje lekker met z’n allen van
verschillen tussen het wonen in de stad en op de campus? een beetje te helpen, geeft een aantal huizen een kijkje nemen, soms tot in de vroege uurtjes. Er eten eigenlijk altijd
achter de schermen. mensen thuis dus je bent nooit helemaal lonely. Ook zijn we
lid van de GHB (en nee, dit is geen drugsgenootschap zoals
de naam doet denken), de ‘gemengde huizen borrel’, met
de leukste gemengde huizen uit het centrum van Enschede.
Wel zo gezellig! Deze borrels vinden ongeveer vier keer per
jaar plaats. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog genoeg
andere leuke activiteiten die we ondernemen. Zo hebben
Asgard we het Zado-date diner, de Zotte Zado Zomer BBQ waar
veel oud-huisgenoten komen genieten en gaan we elk jaar
Graag vertellen wij je over het mooiste studentenhuis anciënniteitsysteem waarbij de oudste van het huis (de op huisweekend naar een willekeurige stad in Europa. Wij
van Enschede: Asgard. Gelegen aan de Noorderhagen Nestor) de meeste privileges heeft en onze huisjongste een hopen dat je een super gave Kick-In gaat hebben en wie
62/64 zijn we van alle gemakken voorzien; supermarkt aantal taakjes heeft zoals bier halen en afval wegbrengen. weet komen we je nog tegen!
en slijter aan de overkant van de straat en de Oude Markt Een andere traditie is dat wij ieder jaar een groot Oud en
op kruipafstand. Onze tuin biedt naast gelegenheid voor Nieuw feest organiseren voor de leden van Taste en overig
barbecues ook ruimte voor onze hottub en het kippenhok studerend Enschede.
van Erdohaan en zijn onderdhanen. Last but not least
beschikken wij over een groot dakterras zodat men in de Het studentenleven is veelzijdig en reikt verder dan de
zomermaanden onder het genot van een heerlijk witbiertje collegezalen. Als je gaat wonen op een actief huis als Asgard Pathmos Pleasure Palace
de dag door kan nemen. Als verenigingshuis zijn wij actief vind je de juiste combinatie tussen studie, persoonlijke
binnen Taste en veel gasten hebben dan ook meerdere ontwikkeling en gezelligheid. Zo kun je aan het eind van je Pathmos Pleasure Palace, beter bekend als PPP, bestaat uit schreeuwen. Onze riante achtertuin is vaak een uitvalbasis
commissies of zelfs een bestuursjaar gedaan. Ook buiten studie terugkijken op een prachtige studententijd! negen heren en is gelegen aan de Borstelweg. Gekenmerkt voor jaarclubs of disputen, waarbij harde muziek, een
Taste dragen wij graag ons steentje bij aan activisme op door onze roze badjassen en (tijdens Kerst) de kerstboom barbecue en een groot vuur niet mogen ontbreken. Buiten
de campus. Denk hierbij aan posities in het Solar Team bovenop het afdak bij de voordeur. Wij zijn een hecht de gezelligheid van een herenhuis vinden wij het ook erg
Twente, de Student Union en de Universiteitsraad. Naast huis waar niets moet, maar alles mag. Zo hebben wij fijn als onze lieftallige schoonmaakster ‘Otto’ langskomt
ons ondernemende karakter kenmerkt ons huis zich geen verplichte huisavonden, maar is er elke avond wel voor de wekelijkse schoonmaak. Naast de prachtige
door de tradities die wij hebben. Zo hanteren wij het iemand in voor een biertje, filmpje of een avond in de spontane avonden, hebben wij ook enkele jaarlijkse
zelfgebouwde hottub. Elke avond wordt er in tweetallen tradities, namelijk: het huisweekend, de huisreünie,
gekookt waarna er tijdens het eten sterke verhalen worden Sinterklaas en het kerstdiner. Ook wordt er elk jaar het
uitgewisseld. Daarna genieten wij van een bak koffie en legendarische PPP huisfeest georganiseerd, waarbij ruim
een biertje. Ons typische herenhuis wordt gekenmerkt 100 verklede studenten tot in de vroege uurtjes 1000 halve
door losbandigheid en luidruchtigheid. Het wordt daarom liters euroshopper naar binnen werken.
erg gewaardeerd om bij binnenkomst te laten weten Wij zien jullie tijdens de Kick-in!
dat jij thuis bent door luidruchtig iets door het huis te

13 gasten 9 mannen
15 minuten fietsen naar de UT 13 minuten fietsen naar de UT
2 minuten (kruipend) naar de Oude Markt 7 minuten fietsen naar de Oude Markt
Gezamenlijke woonkamer Gezamenlijke woonkamer
Twee gezamenlijke keukens Gezamenlijke keuken
Huisavonden Huisavonden
Tuin Tuin
Dakterras Dakterras
Hottub Hottub en bar

100 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 101
als een bewoner het huis verlaat, zal hij altijd verbonden
zijn met Delphia. Elk jaar organiseren wij namelijk het
Oude Lullen-diner waar vele Delphianen de verhalen van
vroeger kunnen herbeleven. Daarnaast zijn wij onderdeel
van de ‘studenten huize estafette’ (SHE) waarvoor wij
elk jaar in januari de nieuwjaarsborrel organiseren.
Naast de jaarlijkse SHE- en Oude Lullen-diner hebben
wij ook vier keer per jaar huisweekend. Dit kan worden
ingevuld door klussen, een Tour des Parents, afreizen naar
andere studentensteden of we gaan op vakantie naar het
buitenland.

Een Delphiaan wordt dus getypeerd door ondernemerschap
en activisme, wat al deze activiteiten mogelijk maakt. Het
is erg aan te raden voor de komende studenten om op een
actief huis te gaan wonen. Zo creëer je een hechte band met
je huisgenoten en op deze manier kun je het maximale uit
je studententijd halen!

Villa Delphia 6 mannen
5 minuten fietsen naar de UT
Villa Delphia is hét studentenhuis in villawijk de Bolhaar. 10 minuten fietsen naar de Oude Markt
Een riante vrijstaande villa welke wordt bewoond door Gezamenlijke woonkamer
zes mannelijke studenten en wordt hooggehouden door Gezamenlijke keuken
vele tradities en Oude Lullen. Elke maandag komen we Huisavonden
samen om uit de hectiek van het studentenleven te stappen Tuin
en met elkaar een biertje te drinken in onze eigen kroeg. Dakterras
Daarnaast wordt er ook elke avond samen gegeten om de
hechte band waar Delphia voor staat te waarborgen. Ook

Leopold JOUW WOONGELUK
Wij zijn Huize Leopold! Met 14 studenten, één flatweekend
en twee flatfeesten per jaar en ook nog eens een eigen
sportvereniging zijn wij een van de meest actieve huizen 9 mannen en 5 vrouwen
IS WAT ONS DRIJFT!
op de campus. We eten iedere avond samen en kunnen 1 minuut fietsen naar de UT
avonden lang met elkaar in de woonkamer zitten. Er wordt 15 minuten fietsen naar de Oude Markt
je niets verplicht, maar door de goede sfeer kun je haast Gezamenlijke woonkamer
niet wegblijven! Ons huis, vernoemd naar onze oud kat Gezamenlijke keuken
Leopold, heeft vele tradities. We hebben speciale mannen- Huisavonden
en vrouwenavonden waarin we apart van elkaar een Groot grasveld op de campus als tuin
feestje bouwen om in de vroege ochtend het feest met z’n Dakterras
allen af te sluiten. Twee keer per jaar verbouwen we het
huis tot feestlocatie tijdens een flatfeest, eerst met de buren
en daarna zelf, met veel bier, gezelligheid en als thema een
origineel land. Daarnaast nemen wij eens per jaar de hele
campus mee met het evenement ‘Wij gaan naar de VB, wie
gaat er mee?’. We doen nog veel meer activiteiten samen,
zoals een voetbal- en volleybaltoernooi en we hebben
een jaarlijks flatweekend. Naast ons eigen huisdrankspel
hebben we ook nog eens de klootschietvereniging DK7R
opgericht. Niet alleen om de Twentse cultuur te bewaren,
maar ook om nog meer mensen bij onze gezelligheid te
betrekken. Tegen aankomende studenten zeggen wij:
WIJ MAKEN HET VERSCHIL VOOR JOU
‘Ga absoluut in een studentenhuis wonen om het echte
studentenleven te ervaren en alles uit je studententijd te Jij en jouw behoeften en wensen staan bij ons centraal. Onze wijkconsulent is er voor jou, in jouw buurt, luistert
halen’. écht naar je en staat klaar om – waar nodig – meteen voor jou in actie te komen. Zo werken we met en voor jou
aan een betere woon- en leefomgeving, waarop we allemaal trots kunnen zijn.

102 Kick-In Magazine 2017 Bezoeken Campuslaan 99, 7522 NE Enschede Schrijven Postbus 132, 7730 AC Ommen
Bellen 0529 - 45 25 88 Mailen hallo@veste.nl Online www.veste.nl
OP KAMERS

‘Ongeschreven’ regels Bijbaantjes
Voor het leven als student
H
et studentenleven is fantastisch, maar moet natuurlijk op de een of andere manier bekostigd worden. Naast
eventueel een studiefinanciering en misschien wat hulp van ouders, is het vaak nog nodig om een extra
zakcentje te verdienen. Veel studenten kiezen er dan ook voor om te werken naast hun studie en gelukkig is dat

W
ellicht heb je al mooie verhalen uiteindelijk besluit de daad bij het woord meestal prima te combineren. Hieronder staan een aantal bijbaantjes op een rijtje om een indruk te geven van
van anderen gehoord over te voegen dan wordt het op prijs gesteld als de mogelijkheden voor studenten. Het uurloon is vanzelfsprekend een fijne bijkomstigheid, maar wat voorop staat, is dat
het studentenleven, de kans is je hiervoor een wat rustiger plekje opzoekt je een bijbaantje vindt waar je met veel plezier werkt en hopelijk ook veel van kan leren.
groot dat je daarbij regelmatig dan midden op de kroeg. Daarnaast nog
dacht: ‘wat?!’ Binnen het studentenleven een advies voor de vrouwen: je opdoffen in Als je interesse hebt in een baantje binnen de Universiteit Twente, is het handig om actief te informeren of er nog plekjes
zijn een hoop zaken die flink anders zijn Enschede is verre van nodig. Sterker nog, vrijkomen bij bepaalde functies. Vacatures zijn vaak snel gevuld en worden veelal via-via gepromoot. Bij elke bijbaan
dan tijdens je middelbareschooltijd. Er zijn het is niet alleen onnodig, je zult ook gek staat kort weergegeven hoe je meer informatie kan krijgen.
ongeschreven regels, zaken die nergens worden aangekeken als je in je kortste rokje, De meeste vacatures verlopen via het uitzendbureau van
te lezen zijn en die gewoon zo ‘horen’. In hoogste hakken en met je gezicht vol make- de Universiteit: UT-FLEX. Inschrijven hiervoor kan via:
dit artikel maken we een uitzondering: we up naar de kroeg gaat. Uiteraard wordt een www.utwente.nl/hr/ut-flex.
schrijven een aantal belangrijke punten verzorgd uiterlijk wel gewaardeerd!
op, zodat je niet voor verrassingen komt
te staan tijdens je eerste stappen in het Hiërarchie
studentenleven. Binnen het studentenleven heerst Huismeester / Servicedesk Medewerker
een bepaalde hiërarchie. Dit klinkt Netto uurloon: €10 - €15 per uur
Woordkeuze angstaanjagend maar dat is het zeer zeker Als huismeester ben je het centrale aanspreekpunt in
Als student zit je tussen twee fases in. Je niet. Binnenshuis heb je een hiërarchie op een gebouw van de universiteit. Naast sleuteluitgifte en
bent geen kind meer, maar echt volwassen volgorde van wie er het laatste is komen reserveringen ben je verantwoordelijk voor de orde en
kun je jezelf nog niet noemen. Desondanks wonen. Degene die er het langst woont veiligheid in het gebouw. Het helpen van een ander is een
Zaken die is het van belang, hoe pietluttig het ook is de Nestor (m) of Nestrix (v), degene kerntaak binnen deze functie. Echter, als er niet zoveel te
klinkt, dat bepaalde woorden veranderd die het kortst woont is de Huisjongste. doen is, kun je lekker ontspannen achter de servicedesk
gewoon zo worden. Je gaat niet meer naar school, maar Binnen verenigingen kan ook een bepaalde met een studieboek of filmpje. Kortom: het ideale
naar de universiteit; niet naar de les, maar hiërarchie bestaan. Al met al kun je er studentenbaantje. Let goed op of er een vacature vrij komt
‘horen’ naar college. Je maakt geen huiswerk, maar vanuit gaan dat je regelmatig ‘sjaars’ in UT-FLEX of vraag het even na bij de servicedesks.
studeert en je hebt geen proefwerken of (eerstejaars, maar dan afgekort) genoemd
SE’s meer, maar tentamens. Je went hier zult worden, verder valt deze hiërarchie in Studentassistent
snel genoeg aan, maar mocht er een woord de praktijk zeer mee. Netto uurloon: €10 - €15 per uur
tussendoor glippen dan kun je rekenen op Als student assistent help je de docent bij een bepaald vak
verbaasde blikken. Afsluitend is het aan te raden om alles of een module. Vaak betreft het een vak/module waarbij
gewoon over je heen te laten komen. je hebt laten zien dat je genoeg vaardigheden en interesse
Kroeggedrag Studeren is fantastisch! Sommige dingen bezit om medestudenten te kunnen ondersteunen.
Vroeger ging je ‘uit’, als je student bent ga je die hierboven genoemd zijn zal je dan Assistentie kan nodig zijn bij werkcolleges, practica,
‘naar de kroeg’ of ‘even een drankje doen’. misschien herkennen, misschien ook projecten, of zelfs nakijkwerk. Dit is een super leuk en
Dit klinkt niet alleen anders, er wordt ook wel niet. De eerste weken zal alles je leerzaam baantje, waar je ook later nog veel aan kan Pre-U is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers
net wat ander gedrag verwacht. Vroeger overvallen, maar dat is eigenlijk vooral heel hebben. Over het algemeen moet je minimaal tweedejaars die het leuk vinden om bezig te zijn met de ontwikkeling
ging je uitgebreid dansen en wellicht zelfs leuk. Hopelijk ben je met bovenstaande student zijn en het vak succesvol afgerond hebben. Vraag van lesmaterialen, bijles geven of ondersteuning bieden
een beetje ‘schuren’ af en toe. Dit zal je informatie iets meer voorbereid, bij de docent of hij/zij nog ondersteuning kan gebruiken. bij projecten. Ga naar www.utwente.nl/onderwijs/pre-
weinig tegenkomen tijdens je studententijd. veel plezier! university/vacatures/#openstaande-vacatures voor meer
Als je met iemand aan het flirten bent en Medewerker Open Dagen / Studievoorlichter informatie.
Netto uurloon: €9 - €12 per uur
Als medewerker op de Open dagen mag je de Horeca
Universiteit Twente vertegenwoordigen. Je kan ingezet Netto uurloon: €6 - €8 per uur
worden voor informatievoorziening, rondleidingen of In de horeca is een breed scala aan functies beschikbaar.
studievoorlichting. Als studievoorlichter leer je hoe je jouw Via een horeca-uitzendbureau kom je steeds op
studie het beste kan laten zien of uitleggen aan potentiële verschillende plekken terecht en kun je zelf bepalen
toekomstige medestudenten. Het is belangrijk dat je een waar en wanneer je werkt. Voorbeelden zijn: festivals,
vriendelijke en open uitstraling hebt, zodat mensen graag congressen, catering, voetbalwedstrijden en feesten. De
op jou afstappen met vragen. Informeer bij jouw opleiding flexibele werkomgeving zorgt er ook voor dat je snel
naar het voorlichtingsteam of meld je aan via UT-FLEX als veel nieuwe mensen leert kennen. Solliciteren voor een
studentmedewerker. baantje in de bediening of in een kroeg kan ook. Bovenop
een vast uurloon krijg je vaak extra fooi. Werken in de
Pre-U horeca is vaak wel flink doorpakken, maar je krijgt er veel
Netto uurloon: €10 - €15 per uur gezelligheid en een prima salaris voor terug. Een voorbeeld
Als medewerker van Pre-U, het Pre-University College van een uitzendbureau is Mise en Place:
van de Universiteit Twente, werk je samen met een team www.miseenplace.nl
aan verschillende projecten voor middelbare scholieren.

104 Kick-In Magazine 2017 Kick-In Magazine 2017 105
Last but not least: geldzaken
UNIVERSITY
S
tuderen kost geld, dat is
algemeen bekend. Sinds
de basisbeurs is afgeschaft
houden studenten zich steeds
meer bezig met, al dan niet op zeer
creatieve manieren, het besparen
Een voordeel aan studeren in
Enschede is namelijk dat je hier niet
per se hip hoeft te zijn; we leven
niet in Amsterdam. Dit scheelt je
dus al heel veel geld aan make-up en
kleding. Daarnaast hoef je hier ook
Op deze website lees je ook over
de UnionCard, die je nodig hebt
om lid te worden van een sport- of
cultuurvereniging. Deze kaart kun je
met korting kopen tot oktober, nog een
manier om geld te besparen dus.
OF DEEPER RHYTHMS.
van geld. De ene student vindt het niet mee te doen met alle foodtrends,
helemaal prima om al het geld bij dus macaroni met enkel ham en kaas Behalve bovenstaande bespaartips uit
‘ome Duo’ te lenen, de ander werkt wordt volledig geaccepteerd door je Twente zijn er nog de algemene, maar
40 uur per week om zijn hele studie huisgenoten. Sowieso is samen eten niet minder belangrijke, tips. Vergeet
zelf te betalen. in alle opzichten voordeliger. Een niet dat je als student:
andere goede tip zijn de baantjes op
Laten we eerlijk zijn: over het de Universiteit Twente. Hierover lees • Recht hebt op zorgtoeslag en
algemeen word je hartstikke arm van je meer op de pagina hiervoor. eventueel huurtoeslag;
studeren. Denk aan je kamerhuur, • Veel geld terug kunt krijgen van
alle leuke dingen die er te doen zijn De bankrekening van studenten de belastingdienst (doe aangifte!); If that is what you were hoping for when you signed up with the
in Enschede, biertjes drinken en in Enschede wordt daarnaast een • Soms recht hebt op een
verenigingen. Natuurlijk is het bier in beetje geholpen door inzet van de aanvullende beurs; University of Twente – an education, a community that will help
Enschede al vanaf €0,50 verkrijgbaar, Student Union. Zij regelen namelijk • Veel kortingen krijgt met je you release your full potential – then you’ve come to the right
maar daar ga je over het algemeen verschillende UnionDeals, waardoor collegekaart bij verschillende
alleen maar meer van drinken. Vul de je met veel korting allerlei aankopen winkels en uitgaansgelegenheden. place. At the University of Twente we do all we can to bring out
rechterkant van onderstaand schema kunt doen. Denk hierbij aan korting
maar eens in; hopelijk valt de schade op de bioscoop, je rijbewijs, het huren
the best in you. With futureproof programmes and innovative
voor jou mee. Gelukkig zijn er ook veel van een auto en nog veel meer! Neem educational methods that will fan your talent into flame. With
manieren om weer uit de rode cijfers vooral een kijkje op:
te komen. www.su.utwente.nl/uniondeals.
associations and activities in which you will be surprised by
others as much as by yourself. With a supercool campus offering
world-class facilities. A place to get your creative juices flowing.

UTWENTE.NL

Inkomsten Uitgaven
Studielening bij DUO Collegegeld

Bijbaan Huisvesting

Bijdrage ouders Boodschappen

Zorgtoeslag Hobby’s

Huurtoeslag Uitgaan

Abonnementen

Verzekeringen

Sparen

Totaal Totaal

106 Kick-In Magazine 2017