You are on page 1of 3

MODEL DE NOTIFICARE A SUBSTAN ELOR I

PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

1. Se ntocmete notificarea, n 2 exemplare, cuprinzand fiecare o cerere si o lista anexa,conform


modelelor atasate mai jos:

CTRE
Inspectoratul Teritorial de Munc Braov
Subsemnatul .(nume, prenume), director (administrator), de la S.C., cu
sediul in., str.., nr, telefon, CUI., cu urmtoarele puncte de
lucru (enumerare cu adresa lor: localitate, str., nr.-doar pentru cele n care se defoar operaii cu
substane i preparate chimice periculoase), n conformitate cu art. 24. alin. (2) din Legea nr.
360/2003 privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase modificat i completat de
Legea nr. 254 decembrie 2011 i lista substanelor periculoase,in conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 ,privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i
amestecurilor, v prezentm anexat lista substanelor periculoase pe care le vom deine.
Numrul de salariai din societate este..
Activitate .
Adresa unde se desfasoara activitatea cu substante periculoase
Menionm c deinem fiele tehnice de securitate pentru toate produsele chimice periculoase
pe care le gestionam informaiile sunt puse la dispoziia angajailor i instruii cu privire la riscurile
chimice i la msurile de securitate necesare pentru protecia lor.
Semntura
(stampila)

2. LISTA ANEX CU SUBSTANELE I PREPARATELE CHIMICE CARE SE GESTIONEAZA N


SOCIETATE SE VA COMPLETA PE FORMULARUL ANEXAT, CONFORM MODELULUI ANEXAT.
ATAT CEREREA CAT SI ANEXELE VOR FI CU ANTET SEMNATE I TAMPILATE IN ORIGINAL PE FIECARE FIL ,
ANEXA 2 VA FI INTOCMITA SI IN FORMAT ELECTRONIC , INTR-UN FISIER DE TIP EXCEL SAU WORD CARE SE VA
TRANSMITE LA ADRESA: vali.nica@itmbrasov.ro SAU SE VA PUNE LA DISPOZITIA INSPECTORULUI DE MUNCA , O
DATA CU PREDAREA SAU RIDICAREA DOCUMENTELOR.

OBS: DUP NREGISTRAREA LA SECRETARIATUL I.T.M. Braov (etajul 2) SE VA REVENI


PENTRU RETURNAREA UNUI EXEMPLAR SEMNAT I TAMPILAT DE CONDUCEREA I.T.M.
Braov PRIN CARE SE ATEST C SOCIETATEA A FCUT NOTIFICAREA SOLICITAT PRIN
LEGE.

ATENTIONARE !!!
ATESTAREA NOTIFICARII ( A INDEPLINIRII CERINTELOR LEGALE) SE VA FACE NUMAI PE
BAZA EXEMPLARULUI SEMNAT SI STAMPILAT DE I.T.M. BRASOV IN ORIGINAL
ANEXA 2

S.C............................................................

LISTA ANEXA CU SUBSTANTELE SI PREPARATELE CHIMICE IDENTIFICATE IN SOCIETATE

Denumirea Note
chimica a referitoare
Nr.crt Index Nr. substantei la substante Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Denumire comerciala produs