You are on page 1of 1

Universita

-
Avasiloaei V. Anca
tea
IMPACTUL DIFICULTĂŢILOR AFECTIVE
Ștefan
ASUPRA EŞECULUI ȘCOLAR ÎN RÂNDUL COPIILOR CU
cel Mare
DEFICIENŢĂ INTELECTUALĂ DE LIMITĂ
Microcercetare
Facultatea Elev
de Științe
ale Profesor Părinți
Educației
 Deficiență mintală
 Intelect de limită
 Eșec școlar
Comunica-
 Modalități de prevenire a eșecului școlar
re didactică  Studii de caz/ Grilă de observație
An II  Cercetare științifică
 Concluzii
Semestrul
II