You are on page 1of 17

Od próżni przez grawitację do ...

tarana ,
czyli jak uwolnić moc?
Spis treści:
1. Czym jesteś próżnio, odwieczna nicości?
2. Energia próżni
3. Wielka Unifikacja
4. Wszystko jest zmienne
5. Manipulacja energią próżni i grawitacji jest możliwa?
6. Energia próżni oddziałuje na świat atomowy
7. Zmienność masy ciała jest faktem
8. Zastosowanie teorii w praktyce – Taran Hydrauliczny
9. Polecana literatura i strony internetowe

Autor:
Antoni Dziuban
Piotr Piątek Rzeszów, lipiec 2007

Od próżni przez grawitację do ... tarana , czyli jak uwolnić moc?

1. Czym jesteś próżnio, odwieczna nicości?

Istnieje czy nie istnieje? Jest bytem czy też niebytem? - oto jest pytanie. Próżnia, pusta
przestrzeń zawsze stanowiła przedmiot polemik filozoficznych. Dyskusja o próżni zdaje się
być dyskusją o niczym, jednakże warto o tej nicości trochę pomyśleć bo jest ona
transcendentna. Każdy z nas boi się myśleć o nicości ponieważ niepokoi ona nas samotnością.
Zwykle jest tak, że to czego jeszcze dobrze nie rozumiemy przyprawia nas o zawrót głowy
i powoduje strach. Podobnie jest z myśleniem o nicości, o próżni. Drodzy czytelnicy
zamknijcie oczy i pomyślcie przez chwilę, że oprócz was samych nie ma nic, nie ma materii
i nie ma światła - wisicie w pustej i ciemnej przestrzeni. Rozkoszujcie się przez chwilę tym
stanem. Teraz pomyślcie, że ta pusta przestrzeń wraz z wami znika - nie ma już nic... nawet
nicości. Czy zauważyliście już, że wasz umysł broni się przed takim myśleniem, nie
dopuszcza świadomości niebytu. Ten prosty eksperyment psychologiczny powinien was
uświadomić, że w sposób naturalny odrzucamy istnienie próżni lub nicości. Co więcej pełnię
cech próżnia osiąga podczas jej zewnętrznej obserwacji. Również natura świata w jakim
żyjemy odrzuca próżnię. Próżnia jest przestrzenią zbyt idealną. Jej idealność polega na tym,
że jest symetryczna i niezależna od czasu. Żaden punkt i żaden kierunek nie jest w niej
wyróżniony. Skoro tak, to przemieszczenie w niej pojedynczego bytu nie może być
Autor: Antoni Dziuban, 1
inż. Piotr Piątek
Rzeszów ‘2007

które pomagają opisać cechy próżni. a jej jednostkową energię wyliczali mnożąc częstotliwość dodatkowo przez stałą h: tj. które mogą istnieć nieskończenie długo w przestrzeni oraz określać atomy tworzące materię. Ciągła w czasie i przestrzeni energia została przez Plancka i Einsteina rozdrobniona na podstawowe kwantowe składniki i żeby nie zatraciła swoich falowych własności fizycy każdej drobinie przypisali swoistą częstotliwość fali . ponieważ nie można w niej wyróżnić widocznego punktu odniesienia. to jednak stanowi ona wrzątek i ruch jakiego nie jesteśmy w stanie objąć nawet naszą wyobraźnią. Gdyby taka zależność istniała próżnia uzyskałaby byt oporu przeciw przyrostowi prędkości i byłby nią właśnie czas a jego upływ zatraciłby liniowy charakter. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . Bo przestrzeń w której żyjemy ma strukturę złożoną ze specyficznej formy energii . W przypadku dwu ciał zanurzonych w próżni rozpoczęcie ruchu jednego względem drugiego powinno zatem przebiegać na dowolną odległość w sposób dowolnie szybki. Gdyby miały cechy bytów. lecz tylko matematyczne. bo jest idealną pustką. Skoro idealna próżnia nie posiada w sobie wyróżnionych bytów posiadających cechy oporu przeciwko ruchowi.wszystkie punkty tej przestrzeni albo będą punktami oporu i obiekt pozostanie w spoczynku albo będą punktami przejścia i obiekt tylko przez nie przemknie. w której dominuje bezwładność. Mówiąc o punktach nie mam na myśli obiektów rzeczywistych. W próżni idealnej. E  h  Autor: Antoni Dziuban. 2 inż. Czas jest od niej niezależny. Zdawałoby się. Nie może być przeto zauważony w niej ruch. czas jest tu niezależnym bytem w którym rozpatrujemy próżnię. Próżnia w istocie dalej wypełniona jest niewyobrażalną liczbą różnorodnych cząsteczek i promieniowania elektromagnetycznego. w którym jest określona. próżnia nie byłaby już wtedy idealna. czyli najmniejszych. Staje się obcą naszej dobrze znanej próżni fizycznej. gdy nie dokonujemy powiązania ruchu z biegnącym czasem. wówczas przyrost prędkości nie może wiązać się z jakimś oporem. Podobnie zatrzymanie ciała w idealnej próżni nie byłoby możliwe. ze względu na równoprawność jej punktów składowych . Taka próżnia nabiera charakteru czysto matematycznego.energii kwantów . Tak więc rozpatrywanie ruchu wiąże się z przypisaniem idealnej próżni czasu. symetrycznej zachodzenie czegokolwiek nie wymaga energii czy wykonania pracy lecz tylko możliwości kreatywnych. jednakże bliższe spojrzenie na nią zmienia nasze złudne wyobrażenia o idealności. gdzie temperatura równa jest zeru bezwzględnemu (-273.3). niepodzielnych części energii . Przyczyna powiązana byłaby bezpośrednio ze skutkiem i to w sposób natychmiastowy. nawet natychmiastowy. że taka pustka jest idealna.która wraz z materią ją współtworzy. Oczywiście rozważanie to ma sens wtedy. czysto abstrakcyjne bezwymiarowe twory. wzorem lub tylko podawać ostateczny wynik odpowiadający aktowi woli. które z natury swojej są nieekranowalne i dla większości przyrządów technicznych nieuchwytne lub innymi słowy przeźroczyste. 2. a takich mieć nie może. to otrzyma się część przestrzeni podobnej do kosmicznej. I choć przestrzeń ta jest przez nie widziana jako pusta i zimna. nigdy się nie zatrzymując. Wynika to w sposób naturalny z niczym nieograniczonej własności ruchu.fotonów.zauważone. Teoria kwantowej próżni i kwantowej przestrzeni pojawiła się wraz z odkryciem w 1911r przez Maxa Plancka kwantów energii. Mechanizmy kreacji mogłyby być zwyczajnie opisane sposobem postępowania. Energia próżni Jeżeli zabierze się z pewnego obszaru przestrzeni wszystkie atomy i cząsteczki oraz nie dopuści się do niej promieniowania elektromagnetycznego.

że dowolny oscylator kwantowy. przy czym iloczyn błędu (a dokładniej nieokreśloności) pomiarów położenia oraz pędu nie może być mniejszy niż stała Plancka. że musi istnieć jeszcze cząstka podobna do elektronu ale o znaku przeciwnym. tym krócej żyje a w przeciwnym wypadku im mniej jej otrzyma tym dłużej żyje. Stwierdza ona. Szybko pojawiły się prace Einsteina- Sterna w których przypuszczali istnienie kosmicznego źródła elektromagnetycznego promieniowania energii. Ponieważ w każdej chwili stale istnieje w dowolnie wybranym obszarze przestrzeni pewna stała ilość wirtualnych cząsteczek. jakim jest np. która może wywrócić statek lub napędzić elektrownię również fale wrzątku próżni posiadają energię.. Inaczej rzecz się ma w rzeczywistych Autor: Antoni Dziuban. że patrzę przez powierzchnię zjawisk atomowych na leżące pod nią podłoże o zadziwiającej wewnętrznej urodzie. czyli elektromagnetyczny układ drgający na poziomie atomowym musi mieć minimalną energię. Wyjaśnienie tego czym jest ZPF można przedstawić także sięgając do analogii oscylatora. Były już dwie cząstki. Raz poruszone waha się i dopóki nie dostarczasz mu dalej energii wahanie powoli ustaje w wyniku tarcia. 3 inż. „. W dalszych eksperymentach uzyskał bezpośredni dowód na istnienie pozytronów bombardując różne materiały promieniowaniem gamma otrzymanym z rozpadu ThC. Pierwsze pojawiło się w 1925r. również w próżni.Wyznaczona eksperymentalnie stała h nazwana została później stałą Plancka i stała się podstawą nowoczesnej fizyki kwantowej zajmującej się aspektami wymiany energii i oddziaływań pomiędzy cząstkami elementarnymi i atomami na poziomie mikroświata. Istnieje też zależność dla energii i czasu – ilość energii jaką może pożyczyć wirtualna cząsteczka jest odwrotnie proporcjonalna do czasu jej życia. wahadło matematyczne. Statycznej próżni. Niebawem źródło miało się pojawić. w której podobnie jak bańki wrzątku w wodzie. Co miałoby tworzyć te oscylatory? Odpowiedź przyszła szybko. Wypełniona została nieustannie powstającymi na krótki interwał czasu i znikającymi parami cząstek-antycząstek: elektron-pozytron a także innymi rodzajami energii. Anderson prawidłowo zinterpretował je jako ślady cząsteczek o takiej samej masie jak elektron ale o odwrotnym ładunku elektrycznym. tej odwiecznej nicości nadano ruch.. niemożliwe jest jednoczesne. pojawiają się i znikają wirtualne cząsteczki i antycząsteczki elektron-pozytron. nazywaną potem zasadą nieoznaczoności. To były kolejne przełomowe lata. Opis próżni uzyskał podstawowy fundament . że próżnia ma pewną niezerową gęstość energii. I już w 1932r Carl Anderson podczas badań nad promieniowaniem kosmicznym zauważył w komorze mgłowej ślady nieznanych dotychczas cząstek elementarnych. to oznacza.kwant energii. Do 1916r teoria kwantowej próżni została rozbudowana przez Walthera Nernsta. Brakowało jednak praktycznych potwierdzeń. Takie wrzenie próżni nazywane jest fluktuacją pola próżni.istnieje nawet w temperaturze zera bezwzględnego. Podobnie jak fale na morzu posiadają energię. które można było użyć do budowy oscylatora próżni. że w przypadku cząstek o rozmiarach porównywalnych lub mniejszych od średnicy atomu. W 1927 roku Heisenberg odkrył zasadę. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . Dotyczy to również każdego oscylatora zawartego w fizycznej przestrzeni. Taki stan próżni utożsamiany jest z wrzeniem przestrzeni. W 1928r Paul Dirac wywnioskował ze swoich równań falowych opisujących elektron. Z równań kwantowych szybko uzyskano informację. które jak się później okazało wynikały z oddziaływania energii próżni na elektrony przeskakujące orbity w tych atomach. Skąd brała się ta dodatkowa energia? Odpowiedź pozostawała jeszcze w sferze spekulacji teoretycznych i jak wnioskował Nernst ta energia musi pochodzić z domniemanego kosmicznego źródła. Zerowy Punkt Pola (ZPF) takie określenie przyjęto dla energii powstającej w każdym punkcie naszej fizycznej przestrzeni . Po dokonaniu odkrycia Heisenberg miał wypowiedzieć następującą myśl: „Miałem uczucie. Im więcej jej otrzyma z próżni podczas powstawania. dokładne ustalenie ich położenia i pędu. gdy amerykański chemik i eksperymentator Robert Mulliken analizując długość fal spektralnych tlenku boru odkrył drobne przesunięcia ich długości względem teoretycznie obliczonych pozycji.

Od momentu odkrycia efektu Casimira dalsze badania energii próżni nabrały rozmachu na wszystkich frontach nauki. kwantowym ujęciu. światło i inne formy promieniowania elektromagnetycznego składają się z oscylacji . Fizycy z Laboratoriów Bella Lucent Technologies zajmującymi się systemami mikroelektromechanicznymi (MEMS).kwantowych warunkach . Efekt Casimira oprócz teorii dostarczył fizycznych danych o sile i energii występującej pomiędzy dwoma przyciągającymi się neutralnymi elektrycznie płytkami.w tym przypadku z oscylacji elektrycznego i magnetycznego pola. że energia próżni może zostać wykorzystana w urządzeniach technicznych do poprawy ich parametrów pracy. ZPF jest więc niczym innym jak falą elektromagnetyczną lub swego rodzaju formą światła istniejącą stale w próżni w postaci krótkich błysków. Lamb stwierdził. Analiza linii spektralnych wodoru przy użyciu nowoczesnych na owe czasy mikrofalowych technik radarowych pozwoliła zaobserwować przesunięcia linii widma. Podobnie jak to wahadło. Tuż nad huśtawkę opuścili wiszącą na drucie pozłacaną kulę. toteż zgodnie z relacją niepewności Heisenberga musi ono posiadać minimum energii. bazując na oddziaływaniu Autor: Antoni Dziuban. której nie można zabrać. czyli miniaturowymi układami.relacja niepewności Heisenberga zakazuje kwantowemu wahadłu całkowicie się zatrzymać. Rok później bo w 1948r zaobserwowany przez holenderskiego fizyka B. że siła Casimira może zostać wykorzystana do wychylania elektromechanicznej mikrohuśtawki zbudowanej z metalizowanej płytki zawieszonej na zawiasach równolegle do powierzchni krzemowego chipu. po precyzyjnie przeprowadzonych pomiarach. Eksperyment dowiódł. znajdującymi się w izolowanej od otoczenia komorze próżniowej z której wypompowano wszystkie atomy i cząsteczki. Dlatego ZPF jest niczym innym jak dziewiętnastowieczną koncepcją eteru w nowym. Układ taki uzyskał cechy zbliżone do układu dwóch równoległych płytek i zgodnie z przewidywaniami teorii Casimira huśtawka wykonuje pracę. że posiada teraz dowód na to że obecna w naszym rozumieniu próżnia nie istnieje i powinna raczej nazywać się pełną przestrzenią. Dodając teraz te wszystkie „mody pola” (fale stojące) o „niezerowym” stanie energii uzyskuje się Elektromagnetyczny Zerowy Punkt Pola (ZPF) lub w skrócie Elektromagnetyczną Próżnię. Każdy kierunek. skonstruowali mikroskopijną huśtawkę poruszającą się pod wpływem sił kwantowych Casimira. Casimira efekt oddziaływania energii próżni na materię wzmocnił fizyków w przekonaniu o słuszności nowego poglądu na próżnię. Zgodnie z kwantowymi prawami istnieje minimalna energia. Naukowcy wykazali. Mikroskopijna huśtawka bazuje na wiedzy o systemach mikroelektromechanicznych i zjawiskach kwantowych.elektrony w wyniku zewnętrznego oddziaływania uzyskują lub tracą energię w ich ruchu orbitalnym. każda częstotliwość i każda polaryzacja określają istniejące w przestrzeni pole elektromagnetyczne. Stało się to jednak dopiero w 1998r. Rzeczywiste przejawy energii próżni zostały bezpośrednio zaobserwowane i opisane przez Willisa Lamba i Roberta Retheforda dopiero w 1947r po przeprowadzeniu słynnych eksperymentów z wodorem.G. Można zatem konstruować urządzenia mikroelektromechaniczne czulsze niż obecnie znane. Doniesienie prasowe z 2007r. 4 inż. Wynik tego przesunięcia był oczywisty . Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 .

elektromagnetyczne i grawitacyjne. które są potwierdzane doświadczalnie. że w rzeczywistości nie powinny istnieć cztery podstawowe oddziaływania: słabe. słabych i elektromagnetycznych zmniejsza się. zespole pól Higgsa. Wspomniana na początku zunifikowana siła rozpadła się w miarę oziębiania się próżni wszechświata po Wielkim Wybuchu na 3 (a z grawitacją na 4) oddziaływania. silne i grawitacyjne ale tylko jedno. Zjawiska mechaniki kwantowej odgrywają istotną rolę w systemach mikroelektromechanicznych. Pole Higgsa składa się z cząstek Higgsa. że można oczekiwać unifikacji tych trzech oddziaływań dopiero dla bardzo wysokich energii. że różnica mocy oddziaływań silnych. w których odległość między poszczególnymi elementami mierzy się w nanometrach. 5 inż. W–. Tak duża energia odpowiada temperaturze równowagi termicznej około 1029 K. tj. Mają one jednak wadę. gdy przechodzimy do coraz wyższych energii. Badania teoretyczne sugerują. Higgsa. „Silnie” oddziałują kwarki. Masa nie jest ich fundamentalną własnością. Załamanie to nadało właśnie masy i bezwładność wszystkim znanym dzisiaj cząstkom elementarnym i nośnikom oddziaływań: silnego. że natura próżni wykazuje daleko idącą symetrię i domyślamy się. Natura próżni przenosi oddziaływania silne.energii próżni. elektromagnetyczne. 3. Dla tajemniczego oddziaływania grawitacyjnego przewiduje się. Dlaczego mamy z grawitacją 4 oddziaływania. Cząstki elementarne komunikują się ze sobą poprzez próżnię i swoją masę nabywają przez oddziaływanie z nią. Do ich zalet można zaliczyć pewne szczególne ich przewidywania. Nośnikami oddziaływania „silnego” są gluon-y a „słabego” – bozon-y W+. powyżej 2·1016 GeV. Zaawansowane standardowe modele fizyczne mówią o sprzężeniu trzech pierwszych w jedno oddziaływanie. różniące się „siłą”? Istnieją eksperymentalne dane z których wnioskuje się. a dokładnie bariony. słabe. Pole Higgsa pierwotnie wprowadzono do powiązania oddziaływań elektro-słabych i pochodzi od nazwiska brytyjskiego fizyka Petera W. Oddziaływanie grawitacyjne nie jest jeszcze włączone do tych modeli dlatego. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . ponieważ są trudne do sprzężenia ze wspomnianymi modelami standardowymi a niejednokrotnie je burzą. Z0. Cząstki te przenoszą oddziaływanie Autor: Antoni Dziuban. Oddziaływanie elektromagnetyczne występuje pomiędzy ładunkami elektrycznymi a ich nośnikami są jak wiemy fotony. zaś przemianami β rządzi oddziaływanie „słabe”. że nie dostarczono dostatecznych danych doświadczalnych o rzeczywistych przejawach działania jej mechanizmów w Naturze. że jej nośnikiem są „grawitony. Istnieje za to gamma prostszych modeli sprzęgających tylko oddziaływanie elektromagnetyczne z grawitacyjnym. Wielka Unifikacja Obserwacje sił w Naturze prowadzą do wniosku. elektromagnetycznego i słabego. Przy niższej temperaturze (tj niższej energii) nastąpiło spontaniczne złamanie symetrii w tzw. Unifikacji wszystkich 4 oddziaływań uczeni spodziewają się dopiero przy energii Plancka 1019 GeV.

Hipoteza ta została potwierdzona doświadczalnie przez fizyków w wielu precyzyjnych eksperymentach. niezależnie od położenia i kierunku ich ruchu.przełamanie bariery prędkości światła. W 1990r fizyk K. co sprawia. że Natura odrzuca idealną symetrię praw przyrody poprzez odrzucenie istnienia idealnej. że musi nastąpić bardzo nieznaczny wzrost prędkości światła pomiędzy płytkami (Scharnhorst. Scharnhorst z Universytetu Alexandra von Humboldta w Berlinie opublikował obliczenia pokazujące. że światło napotyka na mniejszą ilość przeszkód na swej drodze przez co szybciej porusza się w przestrzeni.z polem. W przypadku przestrzeni ograniczonej płytkami Cashimira fluktuacje te są mniejsze. prędkość światła zależy od fluktuacji energii próżni. Wiemy. K. Wydaje się więc. 6 inż. W otaczającym nas świecie światło poruszając się przez pustą przestrzeń jest spowalniane przez interakcje z niewidocznymi falami materii wytworzonymi przez fluktuacje próżni. które mogą odbić się Autor: Antoni Dziuban. Fotony światła są stale pochłaniane i wypromieniowywane przez pary elektron-pozytron. 4.c jest odwrotnie proporcjonalne do energii próżni U. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . że są kwantem tego pola. Jak widać z przytoczonego wyżej rozumowania. że energia elektromagnetyczna U w próżni jest proporcjonalna odpowiednio do jej przenikalności elektrycznej i magnetycznej: tzn. symetrycznej i niczym nie wypełnionej próżni. To zjawisko stwarza niebywałe konsekwencje fizyczne. że prędkość światła można zapisać następującym wzorem: 1 1 c2    o o Widzimy. U ~ o i U ~ o Prędkość światła c w próżni jest więc proporcjonalne do czynnika 1/U : c ~ 1/U Lub też dosłownie . że prędkość jest proporcjonalna do odwrotności parametrów przenikalności próżni: 1 1 c~ i c~ o o Ale dobrze wiemy. a to oznacza. Physics Letters B236: 354 (1990)). Cząstki elementarne uzyskują masę poprzez oddziaływanie z polem Higgsa. Wszystko jest zmienne Wraz z odkryciem efektu Casimira i oddziaływania energii próżni na obiekty materialne po raz pierwszy pojawiła się niezwykle interesująca możliwość .

. Absorpcja i re-emisja opisana jest indeksem refrakcji materiału. Mówimy w takim przypadku o tzw. 5. W bąblu fluktuacje pola próżni mają wartość mniejszą niż w otaczającej nas przestrzeni.w samej strukturze atomów i może mieć wpływ na zmianę większości praw fizyki. że pomniejszone interakcje energii pola próżni na materię umożliwiają osiągnięcie dylatacji czasu w komorze.jest symetryczna pod każdym względem.. podobnie jak atomów w ciałach materialnych determinuje przenikalność dielektryczną próżni. Piotr Piątek c   4   299792458  Rzeszów ‘2007 2  a  1  s . Zauważcie co pisałem o próżni na początku tego artykułu . korzystając z poniższych wzorów: 2 2  a2  3  Nm 2  G  11   4   6. zanim nastąpi ponowna re-emisja światła. a11  a2 3 7 m inż. dlatego wszelkie oddziaływania przebiegałyby w niej bez udziału masy i bezwładności. światło propagowane przez materiał jest absorbowane. W jaki sposób możemy oddziaływać na grawitację? Przyjrzyjmy się następującym wywodom. Próżnia jest z pewnością bardziej zadziwiającym i niezwykłym obiektem. M m F G R2 Stała grawitacji G wraz z prędkością światła c zależą od własności geometrycznych pola energii próżni i jej gęstości energii U.w idealnej próżni nie ma żadnych bytów . Rola wirtualnych cząstek próżni. tj od parametru tzw. ujemnej energii.6742 10 11  2  a  a 1   kg  1 Autor: Antoni Dziuban. Jak wiemy. W przyszłości możliwe stanie się wykonanie układu komór czasowych do kreacji bąbla czasoprzestrzennego.070723 Można za jej pomocą wyliczyć stałą grawitacji G oraz prędkość światła c. siła grawitacji dana jest wzorem Newtona i zależna jest od stałej grawitacji G i od wielkości poszczególnych mas M i m biorących udział w oddziaływaniu. Manipulacja energią próżni i grawitacji jest możliwa ? Efekt Cashimira to jedna z kilku realnych możliwości zmiany prędkości światła. ale atomy pozostają w stanie wzbudzonym tylko krótki interwał czasu. a=7. a-węzła: 1 ak U W warunkach normalnych wartość ta wynosi ok. Jak wiemy. a dokładnie przyspieszenie jego biegu. Ujemna energia sprawia. Jak bardzo wartość prędkości światła jest nią zdeterminowana powinno się dokładnie sprawdzić na polu eksperymentalnych badań i teoretycznych rozważań. co jak dobrze wiemy mówi o spowolnieniu biegu światła. Bo przecież jak wiemy od stabilności prędkości światła zależy większość praw fizyki.

” Autor: Antoni Dziuban. Światło napotyka na swojej drodze więcej przeszkód w postaci wirtualnych par elektron-pozytron i jego prędkość maleje. Siła grawitacyjna Newtona F w ujęciu kwantowym może być wyrażona wzorem: 1 M m F 2  p tp R2  kg  gdzie:  p  5.391  10 44  s  . Podobne rozważnie można przeprowadzić na podstawie innej zależności na siłę oddziaływania Newtonowskiego. że ciała przyciągają się silniej. Ze wzorów powyższych wynika. bez bliskiej obecności obserwatora. spada wartość stałej G. że wzięli pod uwagę wszystkie możliwe czynniki zakłócające. Siła grawitacji rośnie proporcjonalnie do przyrostu stałej grawitacji G a to sprawia. że w czasie zaćmienia wystąpiło wyraźne osłabienie pionowej składowej pola grawitacyjnego.. Energia próżni wiąże się więc z energią grawitacji. ze względu na brak energii fal elektromagnetycznych przychodzących ze Słońca. co skutkuje lokalnym spadkiem pionowej składowej przyciągania grawitacyjnego na powierzchni Ziemi. Sprawdzenie tego efektu nie jest trudne.W jednym z najbardziej prestiżowych czasopism fizycznych The Physical Review ukazała się praca sześciu uczonych chińskich z wynikami pomiarów natężenia pola grawitacyjnego podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 9 marca 1997 roku. W tym przypadku łatwiej przenoszą się przez próżnię oddziaływania bezwładnościowe i grawitacyjne. Autorzy twierdzą. Zdaniem autorów.gęstość Plancka kwantowej próżni m  t p  5. Okazało się. Pomiary przeprowadzono w Moho w chińskiej prowincji Helongjiang. Pomiar był wykonywany i rejestrowany całkowicie automatycznie. A oto doniesienie prasowe z 2000r. zmianę temperatury.159  10 96  3  . zarejestrowany efekt musiał zostać wywołany przez jakąś nieznaną przyczynę. że przyrost gęstości energii próżni U powoduje spadek prędkości światła c i jednoczesny wzrost wartości stałej grawitacji G. Oddziałując na energię próżni oddziałujemy równocześnie na grawitację i podobnie na odwrót.czas Plancka Siła grawitacyjna postrzegana jest teraz jako zaburzenie gęstości i ciśnienia kwantowej próżni znajdującej się pomiędzy oddziałującymi ciałami. 8 inż. Podczas zaćmienia Słońca przez Księżyc następuje w przestrzeni pomiędzy Ziemią a Księżycem spadek fluktuacji energii próżni U. Zgodnie z tym co napisałem wyżej. za pomocą najnowocześniejszego grawimetru. Gęste fluktuacje próżni powiększają bezwładność ciał. „. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . na przykład przez ekranowanie grawitacyjne. np.. a to powoduje zmniejszone przyciąganie Ziemi i Księżyca.

Putin stwierdził. We wszystkich elektronicznych urządzeniach telekomunikacyjnych efekt ten występuje i to tym bardziej im mniejsze zastosowano elementy elektroniczne i szybciej one pracują. np. Energia próżni oddziałuje na świat atomowy W 1987r. zainstalowanie jej w Polsce i Czechach rozwiązałoby po części problem ich niebezpiecznej przewagi technologicznej i zapewniłoby również ochronę Europy przed atakami z Bliskiego Wschodu. 9 inż. Jeżeli rozpatrzy się kołową orbitę elektronu. Nie można ich mylić z hipotetycznymi wehikułami czasu. że Rosja powinna być teraz spokojna .szczególnie wojskowych.Zastosowanie opisywanych technik manipulacji parametrami pola energii próżni umożliwia budowanie niezwykle ciekawych urządzeń tj. Prace nad bąblem czasoprzestrzennym są prowadzone we wszystkich poważnych laboratoriach na świecie . że istnieją dwa równoważne podejścia do wyjaśnienia istnienia atomu: pierwsze podaje SED-stochastyczna elektrodynamika. będzie umożliwiało realizowanie super skomplikowanych obliczeń w bardzo krótkim czasie. drugie zaś QED-kwantowa elektrodynamika. podczas publicznego pokazu nowoczesnej superszybkiej rakiety. 6. Ekspander czasu działa odwrotnie niż rakieta ze znanej historii o dwóch braciach bliźniakach. które pozwalają zmniejszać fluktuacje energii próżni i dokonywać prawie dowolnego rozciągnięcia czasu.ta technologia zapewni nam pokój na najbliższe 30 lat. W 2005 r. że stan podstawowy atomu wodoru może być precyzyjnie zdefiniowany jako równowaga dynamiczna pomiędzy promieniowaniem emitowanym przez elektron w trakcie jego ruchu przyspieszonego po orbicie a energią fotonów absorbowanych z ZPF-fluktuacji elektromagnetycznego tła próżni.do wzmocnienia Rosyjskiej siły obrony.umożliwiają dowolne podróże w czasie do przodu i do tyłu. czyli w komorze z bąblem czasoprzestrzennym czas ulega przyspieszeniu. SED wyjaśnia. Warto tu nadmienić. że zastosowanie tej technologii będzie oszałamiające w technice obliczeniowej. tj. Na odpowiedź NATO długo nie trzeba było czekać. to dla małych promieni (promień Bohra) elektron mniej Autor: Antoni Dziuban. Przyspieszenie obliczeń procesorów i systemów komputerowych proporcjonalne do osiągniętej dylatacji czasu. które mogą poruszać się w przestrzeni kilkukrotnie szybciej w stosunku do znanych konwencjonalnych rozwiązań. Nazywane będą ekspanderami czasu lub maszynami czasu. dlaczego więc elektrony krążące w atomach miałyby z jakichś względów nie promieniować swej energii? Założenia poczynione przez fizyków kwantowych na początku XX wieku nie można dalej bezkrytycznie przyjmować za pewne.jak wiemy z filmów s-f . W ekspanderze czasu. W rakiecie kosmicznej poruszającą się z prędkością bliską prędkości światła następuje spowolnienie biegu czasu w stosunku do czasu ziemskiego. dziś uważanych za niemożliwe. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . ekstraktory energii próżni i komory z wewnętrznym lub zewnętrznym bąblem czasoprzestrzennym. Przybliżenie tarczy antyrakietowej do granic Rosji. ponieważ dokonywane stale nowe odkrycia wskazują. samonapędzające się silniki. SED jest próbą rozwiązania dalej aktualnego problemu promieniowania fal elektromagnetycznych przez elektrony w trakcie ich ruchu przyspieszonego. która teoretycznie może być nieskończona. Technologia ta została niedawno zastosowana przez Rosjan – jak stwierdził jeden z generałów . Takie właśnie zjawisko obserwuje się pomiędzy płytkami Cashimira. które . „dlaczego atomy się nie zapadają?” czytamy. pojawił się w prasie fizycznej artykuł pt. Obecnie testowane komory z wewnętrznym bąblem czasoprzestrzennym umożliwiają budowę rakiet bliskiego i dalekiego zasięgu do przenoszenia ładunków miotających. że prawda leży na głębszym poziomie.

Łatwo sobie wyobrazić jedno masywne ciało znajdujące się w pustej przestrzeni. to masa tegoż systemu zmienia się o wielkość proporcjonalną do drugiej pochodnej zmiany gęstości rozpatrywanego systemu. że jeżeli gęstość masy-energii jakiegoś wyszczególnionego systemu zmienia się w czasie. podczas gdy krążąc po większej orbicie promieniuje na zewnątrz więcej energii i jednocześnie mniej otrzymuje od ZPF. ponieważ umykają nam inne możliwości. 7. które QED nie uwzględnia w swoim opisie. To przewidywanie zostało potwierdzone w laboratorium i tym samym potwierdzona została empirycznie zasada Macha. Najbardziej niezwykłe jest jednak to. a to powoduje istotne zakłócenie założonego wyidealizowanego teoretycznego modelu. który po raz pierwszy pokazał. Einsteina. ponieważ przewiduje fizyczne efekty. lecz względem środka masy wszystkich pozostałych ciał Wszechświata. co sprawia.promieniuje energii i doświadcza absorbcji dużej ilości energii z ZPF pola co skłania go do przeskoku na wyższą orbitę. że masa kondensatora powinna zmieniać się ±10 milligramów wokół jego początkowej wartości masy mo z częstotliwością 20[kHz]. Jeżeli np. to nie możemy już mówić o izolowanych od otoczenia układach ciał materialnych. raz ujemnym napięciem. ponieważ nie możemy jej zmierzyć (z założenia) dysponując tylko jednym ciałem.są podstawą możliwości pozyskiwania wolnej energii i dokonywania cyklicznej zmiany lub redukcji masy ciał lub układów ciał oddziałujących na siebie poprzez próżnię. że teoria jego jest weryfikowalna. to masa ciała m nie może ulegać cyklicznej zmianie. że możliwa jest jednak zmiana w czasie masy ciała bez widocznego transferu składników materii rozpatrywanego ciała przez przestrzeń. Wszyscy wiemy że istnieje równoważność masy i energii dana słynnym wzorem E=m*c*c. 10 inż. że są podejścia te są równoważne. Woodward’a. Układy tych ciał są stale poddawane transferowi energii próżni. kondensator ceramiczny o masie mo=1[kg] ładujemy raz dodatnim. które często analizuje się teoretycznie w różnych działach fizyki. Można stąd wysnuć wniosek. bo to powodowałoby niczym nie uzasadnione zmiany energii E. Skoro próżnia oddziałuje na atomy. że dąży do opadnięcia w kierunku jądra. Woodward sfromuował nielokalną teorię matematyczną w oparciu o Zasadę Macha. W QED matematyczne rozwiązania za pomocą operatorowych równań ruchu Heisenberga dla elektronu dają identyczne wyniki jak rozwiązania w SED. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . F. Woodward mówi. Nie może być mowy o istnieniu bezwładności. Mach uważał. Bezwładność ciała jest skutkiem jego oddziaływania z innymi ciałami. co sprawia. By była mowa o bezwładności muszą być co najmniej dwa Autor: Antoni Dziuban. Tak się też stało ze ogólną teorią względności A. Ponieważ zawsze spełniona jest zasada zachowania energii. że ciało porusza się ruchem jednostajnym nie względem przestrzeni absolutnej. Przyjrzyjmy się jednakże teorii przedłożonej przez niejakiego J. że nie można brać tylko QED do definitywnego rozstrzygania problemów mikroświata. Zmienność masy ciał jest faktem Oddziaływanie energii próżni na atomy i odwrotnie atomów na fluktuacje energii próżni . które zmienia się z częstotliwością 10[kHz] i przenosi moc np. 100[W] - to teoria Woodwarda przewiduje. SED daje nam poza tym lepsze zrozumienie oddziaływania energii próżni na atom.

in. naukowcy wprowadzili nowe pole skalarne. samo zaczęłoby się obracać . Mach wskazywał na doświadczalne obserwacje ruchu obrotowego Ziemi i występujące na niej siłowe zjawiska. dając możliwość budowy urządzeń zdolnych do pokonywania grawitacji oraz umożliwiających ekstrakcję energii z pola grawitacyjnego. zmiana masy i energii ciał na odległość poprzez odpowiednie zarządzanie procesem ich ruchu w przestrzeni. Crandall na bazie swojej teorii pokazuje. Brans i Dicke zauważyli. Wzajemne oddziaływania ciał. Według Einsteina G nie zmienia się w czasie i ma na Ziemi taką samą wartość jak w najbardziej odległych galaktykach co jak już stwierdziliśmy wcześniej nie jest prawdą. może ulec zniesieniu jego inercja (masa). Fran de Aquino oraz amerykański fizyk Richard Crandall. współdecyduje o tym. że w wyniku absorpcji i emisji przez rozpatrywane masywne ciało niskoczęstotliwościowych fotonów. Każdy pomiar masy ciała jest więc uzależniony od jego lokalnej wartości. Uważa też. Pole j. że stała Newtona jest zmienna zarówno w czasie. by ją dopełniała lecz ostatecznie w ogólnej teorii względności z niej zrezygnował. siła Coriolisa. czy też zmiana strumienia masy wywołuje rozchodzące się w przestrzeń pola grawitoelektryczne i grawitomagnetyczne. takich jak zmiana inercji. że zasada Macha mogłaby być spełniona. w której materia reaguje nie tylko na krzywiznę czasoprzestrzeni. Koncepcja De Aquino łączy teorię Einsteina i zasadę Macha w jedną logiczną i spójną całość. że Autor: Antoni Dziuban. że w ogólnej teorii względności siła grawitacji jest proporcjonalna do stałej Newtona G. które niosą bezwładność i oddziałują na odległość z innymi ciałami. obracającymi się wokół niego.grawitonami. skłaniając ich do modyfikowania znanych teorii i formułowania nowych. ale opisujące już nie pola elektromagnetyczne lecz grawitacyjne. gdyby okazało się. że pole to może odzwierciedlać lokalne zmiany gęstości energii próżni. 11 inż. Pewne fragmenty ogólnej teorii względności mogą być jednak interpretowane jako jej częściowa realizacja.odosobnione ciała. jak w zwykłej ogólnej teorii względności. Pole jest skalarne. Aby ją włączyć do teorii grawitacji. De Aquino wyjaśnia. jak materia przemieszcza się w przestrzeni i czasie. takie jak np. Uzasadniając swą tezę. Tak więc zasada Macha nie jest w ogólnej teorii względności zadowalająco zrealizowana. Pola grawitoelektryczne i grawitomagnetyczne można interpretować poprzez analogię dokładnie tak samo jak pola elektryczne i magnetyczne oraz ich połączenie elektro-magnetyczne. jeśli w każdym punkcie przestrzeni i czasu daje się opisać jedną liczbą. Problem Zasady Macha nurtuje jednak dalej wielu współczesnych fizyków. jak i w przestrzeni. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . oczywiście tylko wtedy. Na przykład z równań pola wynika. że budowa napędów antygrawitacyjnych i urządzeń wolnej energii jest całkiem możliwa i nie jest sprzeczna z zasadą zachowania energii. Jego teoria umożliwia nieprawdopodobne wprost możliwości manipulacji masą ciał i polem grawitacyjnym w celu uzyskania różnorodnych efektów. Już Einstein zdawał sobie sprawę z ważnej roli tej zasady w swojej teorii względności i starał się początkowo.co fizycy niedawno wykazali praktycznie. masy grawitacyjnej ciała. oddziałujące ze wszystkimi rodzajami materii. Takie próby poczynili w ostatnich 10 latach m. lecz także na zmiany lokalnego natężenia grawitacji. Powstała nowa teoria Bransa-Dickego. że ciało otoczone innymi ciałami. Żeby ją "uzmiennienić". Dicke zwrócili uwagę na to. jeżeli wypromieniowywane fotony ulegną częściowo lub całkowicie anihilacji z pędzącymi z przestrzeni cząsteczkami niosącymi bezwładność . Richard Crandall podjął się modyfikacji Einsteinowskich równań pola i uzyskał znane nam z elektrotechniki równania Maxwella. wprowadzili skalarne pole j i w równaniach grawitacyjnych Einsteina zamienili G na 1/j. które przenika całą przestrzeń. De Aquino wyprowadził równanie opisujące redukcję tzw. Teoria ta została nawet częściowo potwierdzona. brazylijski fizyk prof. W 1961 roku doktorant Princeton University Carl Brans i jego promotor Robert H. Od razu można zauważyć też. która odpowiada jednocześnie za siłę bezwładości i siłę ciążenia.

. jednakże Martin Tajmar. Nowy eksperyment sprawdza przypuszczenie Tajmana i de Matosa. Jak uważa wielu fizyków. ten efekt może tworzyć podstawy dla nowych urządzeń technicznych. Według Ogólnej Teorii Względności Einsteina efekt ten jest praktycznie niemierzalny. Zmierzone przyspieszenie grawitacyjne stanowi jedynie 1/10000 przyspieszenia ziemskiego pola i jest ono zaskakująco większe. które najwyraźniej zostało wytworzone przez grawitomagnetyzm. Clovis de Matos wraz ze współpracownikami twierdzą stanowczo. Małe czujniki przyspieszenia umieszczono w różnych miejscach blisko wirującego nadprzewodnika. A oto doniesienie prasowe z marca 2006r. tak samo poruszająca się masa wytwarza pole grawitomagnetyczne. zupełnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. aby efekt był zauważalny. Czujniki zarejestrowały pole przyspieszenia na zewnątrz nadprzewodnika.większość urządzeń produkujących wolną energię w sposób niekonwencjonalny to swego rodzaju spowolnione ekstraktory energii jądrowej. że to znaczący krok w kierunku długo poszukiwanej kwantowej teorii grawitacji. Odkryli oni.int/SPECIALS/GSP/SEM0L6OVGJE_0. które tracą całkowicie rezystancję elektryczną w niskich temperaturach. bo aż milion bilionów razy. 12 inż. Ten efekt jest dużo większy niż przewidywany w Ogólnej Teorii Względności Einsteina.jest więc grawitacyjnym odpowiednikiem cewki magnetycznej”. Podobnie jak poruszające się ładunki elektryczne wytwarzają pole magnetyczne. "Ten eksperyment jest grawitacyjnym odpowienikiem eksperymentu Faraday'a indukcji magnetycznej przeprowadzonej w 1831 r. że zmierzyli ten efekt w laboratorium. Demonstruje on. niż przewiduje Ogólna Teoria Względności. które wyjaśnia różnicę pomiędzy pomiarami wysokiej precyzji mas par Coopera (nośników ładunku w nadprzewodnikach) oraz wyników obliczeń bazowanych na kwantowej teorii. Naukowcy finansowani przez ESA (European Space Agency) twierdzą. to zgodnie z przewidywaniem teorii Crandalla bez problemu można budować napędy antygrawitacyjne i urządzenia ekstrahujące energię z grawitacji wykorzystując własności pól grawitomagnetycznych i grawitoelektrycznych.teorią relatywnej czasoprzestrzeni. Wydaje się. Autor: Antoni Dziuban. Źródło: http://www. Zależnie od późniejszych potwierdzeń. Nadprzewodniki są to specjalne materiały. W ich eksperymencie użyto pierścienia zbudowanego z nadprzewodzącego materiału obracającego się z prędkościami dochodzącymi do 6 500 razy na minutę.html Czyżby teoria Richarda Crandalla potwierdziła się w praktyce? Jeśli ten eksperyment zostanie potwierdzony przez inne laboratoria. który był przyspieszany w ruchu obrotowym. a teoria jej odpowiadająca . Nasz znany świat techniki ulegnie całkowitej przemianie.esa. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 .. że nadprzewodnikowy masywny pierścień jest zdolny do wytworzenia potężniego grawitomagnetycznego pola . że udało im się zarejestrować w laboratorium grawitacyjny odpowiednik pola magnetycznego. pełna realizacja zasady Macha byłaby dowodem na całkowite uzależnienie geometrii czasoprzestrzeni od rozkładu materii we Wszechświecie. że ta anomalia może być wyjaśniona pojawieniem się pola grawitomagnetycznego w wirującym nadprzewodniku (ten efekt został nazwany Londyńskim Momentem Grawitacyjnym (Gravitomagnetic London Moment) poprzez analogię do jego magnetycznego odpowiednika).

Zawór odcinający może być sterowany elektronicznie z zewnątrz lub działać samoczynnie. na terenach dzisiejszej Francji. że układ pracuje bez przerwy. zdolną do ciągłej produkcji czystej ekologicznie energii cieplnej i elektrycznej. Kucienkow.I. Jej drgania trwają do momentu zamiany energii sprężystej cieczy i rur na ciepło lub inną jej formę. Tak wykonany Autor: Antoni Dziuban. Wielkość tego ciśnienia zależy od masy zatrzymywanej wody. gdzie zmiany ciśnienia cieczy są największe. nie posiadająca w zasadzie ruchomych elementów oprócz zaworów. woda w głównym przewodzie może znów swobodnie przepływać i nabierać prędkości. Był inżynierem. wstawia się do przewodu pionową rurkę o małym przekroju z dodatkowym zaworem zwrotnym. W. Fale te odbiją się powtórnie od wlotu i ścianek i z powrotem wracają w kierunku zaworu nakładając się przy tym na siebie.in. by w naturalnym położeniu był otwarty lub znajdował się w stanie równowagi chwiejnej. z wykorzystaniem zjawiska uderzenia hydraulicznego. Historycznie konstruktorem pierwszego tarana hydraulicznego był Germain Sommeiller ur. który wyrównuje pulsujące ciśnienie. Euroazjatycki Patent Nr 005489 na urządzenie do pozyskiwania czystej ekologicznie energii z naturalnego ziemskiego pola inercyjnego i grawitacyjnego. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . specjalistą w budowie linii kolejowych. Iwanow uzyskało w 2005r. co powoduje powstanie olbrzymiego ciśnienia. W.8. Powstaje wtedy w przewodzie wodnym tłumiona fala stojąca. Pod jego kierownictwem zbudowano pierwszy wielki tunel kolejowy Fréjus pod Masywem Mont Cenis w Alpach.A. Występujące w tym miejscu impulsy wysokiego ciśnienia ładują wodę poprzez zawór do zbiornika przeponowego. jej prędkości oraz od szybkości zamykania zaworu. strzałki. Wykorzystuje się tu zjawisko gwałtownego zatrzymania na zaworze odcinającym rozpędzonej w przewodzie cieczy. w 1815 r. Zmienne impulsy ciśnienia cyklicznie zamykają i otwierają go co sprawia. uderzenia hydraulicznego. W miejscu tzw. tzw. Urządzenie jest niezależną jednostką energetyczną opartą na idei tarana wodnego. Siła uderzenia hydraulicznego została od tego momentu doceniona w różnych dziedzinach techniki. Powstają wówczas zwrotne ciśnieniowe fale uderzeniowe odbijające się od zaworu i biegnące w przeciwnym kierunku do pierwotnego ruchu cieczy. Zwykle wysterowany jest jednak tak. Jako pierwszy opracował nowoczesne technologie drążenia tuneli m. Zastosowanie teorii w praktyce – Taran Hydrauliczny Trzech rosyjskich naukowców: W. Taran jest więc urządzeniem hydraulicznym złożonym z relatywnie długiego odcinka wytrzymałej rury w której może przepływać ciecz i kilku zaworów. Taran wodny to swego rodzaju impulsowa pompa wodna działająca samoczynnie. 13 inż.W. Gdy ciśnienie na zaworze odcinającym spada poniżej pewnej wartości odcięcia. Maruchin. stale pompując wodę do wyższego ciśnienia. zwykle wody. W wyniku zatrzymania woda ulega na końcu chwilowemu sprężeniu (następuje akumulacja energii ruchu).

zastosować hydrauliczny taran wodny z odpowiednio dobranymi przewodami. Ustawiczne testy i próby doprowadziły w końcu do rozwikłania zagadki – w teorii przepływów hydrodynamicznych są luki. gdzie nie można było zastosować pomp elektrycznych. Tarany wodne były do niedawna stosowane do podnoszenia wody na wyższy poziom w terenach pozbawionych energii elektrycznej. szczególnie gdy temu zjawisku towarzyszy kawitacja i sonoluminescencja! Okazało się. Borykali się z wprost niezliczonymi problemami. że oddziaływania fotonów i fononów z grawitonami . Autor: Antoni Dziuban.nośnikami sił grawitacyjnych i bezwładnych są możliwe a całkowita ich energia może być wielokrotnie mniejsza od energii niesionej przez anihilowane grawitony. które teraz dopiero się ujawniły. teoretycznych komputerowych obliczeń stale coś szwankowało. 14 inż. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . po części nowymi prawami fizycznymi. wibracje i niespodziewane uderzenia hydrauliczne przy przepływie paliwa czy też cieczy sterującej położeniem dysz wylotowych i innych układów stabilizacyjnych nastręczały poważne kłopoty. zwykle spadzistego ukształtowania terenu wokół zbiorników wodnych lub rzek. doświadczenie zaś pokazuje swoje. Pomimo precyzyjnych. Szybkie przepływy cieczy. Na początku powstawały proste modele. W końcu zjawisko przyrostu energii uwydatniło się. W przypadku Hydro-Elektro-Generatora idea pracy tarana została zmieniona i przystosowana do spełnienia warunków określonych przez prawa Kwantowej Teorii Grawitacji. Taki układ powinien dobrze zasymulować niechciane efekty dynamiczne w układach hydraulicznych rakiet. Mechanika płynów zawodzi. Trudno się dziwić. Idea była prosta . Ciecze poddane zawirowaniom pod dużym ciśnieniem pochłaniają energię grawitonów docierającą z otoczenia. a dokładnie z energii kinetycznej ruchu wody.układ tarana hydraulicznego nie jest jednak perpetuum mobile i energię do podnoszenia wody pobiera z różnicy ciśnień jaka panuje pomiędzy początkiem i końcem rurociągu. mimo dziesiątków lat doświadczeń ludzkości w budowie urządzeń hydraulicznych są obarczone po części czynnikami losowymi. że układy hydrauliczne były jedną z największych bolączek. kryzami i komorami zawirowującymi do wytworzenia dużego ciśnienia. Tak zrodził się pomysł zastosowania „problemów hydraulicznych” dla pożytku ludzi. Teoria mówi swoje. Do prawidłowej pracy taran potrzebuje różnicy wzniesień już rzędu 1[m]. Naukowcy przez długie lata pracowali w czołowych ośrodkach badawczych nad konstrukcjami nowoczesnych radzieckich rakiet kosmicznych. Drgania. Warunkiem do ich pracy było wytworzenie wspomnianej różnicy ciśnień poprzez wykorzystanie naturalnego. które stale przeszkadzały w pracy tak precyzyjnego systemu jakim jest zbudowana z setek tysięcy detali rakieta. które z czasem rozbudowywane o dodatkowe elementy zgodnie z podpowiedziami sugerowanymi przez przewidywania nowych teorii grawitacji. unifikującej oddziaływania elektromagnetyczne z grawitacyjnymi. Osiągnięcie tego nie przyszło jednak od razu.

Odpowiednie sterowanie procesem blokowania docierających grawitonów do ciał w ich ruchu umożliwia akumulację i ekstrakcję nadwyżki energii w postaci użytecznej energii kinetycznej. cieplnej i elektrycznej.to było ekscytujące. w wyniku pomniejszonej bezwładności nabiera większej energii kinetycznej.” Łapanie energii grawitacji stało się ich pasją.. Energia grawitonów zamienia się na ciepło a ciecz w środkowym przewodzie.Rys. Maruchin wyraził z czasem zdanie: ”. 15 inż. że ta energia ma swoje źródło w ziemskiej grawitacji. które intensywnie oddziałują z docierającymi z zewnątrz do układu grawitonami. Można je tak dostrajać jak obwody rezonansowe LC w radioodbiornikach. Dostarczają one energetycznych fotonów (i fononów). Ich zrównoleglenie daje jeszcze lepsze efekty. 1. W miejscu strzałki panuje wysokie ciśnienie wody. które przepycha ją z dużą prędkością przez górne obwody. Na powyższym rysunku ciecz w głównym przewodzie poddana jest gwałtownemu zahamowaniu. gdy stwierdziliśmy z postępem naszych prac. Wypływając pod dużym ciśnieniem P napędza turbinę elektrogeneratora i powraca do głównego zbiornika. Z czasem opracowali i zbudowali układy taranów hydraulicznych działających impulsowo o mocy 1 [MW]. Autor: Antoni Dziuban. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . co wywołuje efekt uderzenia hydraulicznego i pojawienie się fali stojącej. Zewnętrzny obwód wytwarza efekty kawitacji i sonoluminescencji.. Wymiana energii grawitacji i inercji w układach z krążącą masą – w tym przypadku wodą – jest podobna do oddziaływań elektromagnetycznych w elektrycznych układach indukcyjnych. Razem mogą pracować z mocami setek megawatów i spokojnie zastąpić konwencjonalne elektrownie węglowe czy nawet atomowe nie wydzielając ani grama dymu czy innych zanieczyszczeń.

N. and Wheeler. A.R. 1984. Akad.S. R. 9. San Francisco.H. 1948.html . *Quantum Mechanics and Path Integrals*. 5. T. Acta. Phys. volume 21. A. Splittgerber. New York.org/zpe. London.. T.. Polecane strony internetowe z artykułami o energii próżni i grawitacji http://www. and Ebert. 1971. 1980. 1979. p. K. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . 1970. D. Roy Soc.prace prof. page 245.. Phys. and Dransfeld.calphysics. 8. and Tabor. Casimir.o naturze grawitacji Polecana literatura: Ether-Technology: A Rational Approach to Gravity Control .pl/ . Rev. 1973. Ser. Wet.. Freeman. C.Richard P. Boyer. E. Nuovo Cimento. Crandall Practical Conversion of Zero-Point Energy . See also Misner.pl/2000/00071200.. Phys Rev."Wszechświat i cząstki" – Świat Nauki http://www. 1.różne tematy podejmowane w czasopiśmie "Wiedza i Życie" http://www. Arnold. http://www. volume 51.borisvolfson. http://arxiv.journaloftheoretics. Ned.. Valone Ether Physics: Tesla's Hidden Space Propulsion System and the Conspiracy to Conceal It (2nd Revised Edition) . Ann. volume 38.9. the Closing Remarks section in Boyer.B. Hunklinger.A."jakie znasz rodzaje nicości ?" . Wittmann. K. volume 19.H.. Marshall. W. J. volume 245. and Hibbs.Rho Sigma They All Told the Truth: The Antigravity Papers . D. Feynman. volume 331.pdf.W.„dziwna próżnia naszego wszechświata” http://www.ateizm. Z. T. Israelachvili.o energii próżni (ZPF). Thorne. Proc. 7.htm#TOP .WiŻ 11/1996 http://archiwum. Fran De Aquino http://archiwum. 2. 4. J. p.org/find/physics/1/au:+Aquino_F/0/1/0/all/0/1 . Autor: Antoni Dziuban.html . Helv.. H. 16 inż. 1965. K. H.o efekcie pola grawitomagnetycznego. *Gravitation*. B. 1972. Fierz. K. Phys.pl/swiat_nauki.host. volume 56.asp .php?id=10 .wiz. M. 1960. 1713. volume 33.wiz.int/SPECIALS/GSP/SEM0L6OVGJE_0. Proc. Phys.esa.W.William Lyne Inne specjalistyczne publikacje i książki o energii próżni i grawitacji. S.G. Phys. See. F. Rev.swiatnauki.sk/fundam/nicosc.P.html . McGraw-Hill.Thomas F. 6. 1965.com/Links/Papers/Setterfield. masie i grawitacji http://www.prace teoretyczne i praktyczne z fizyki. for example. 6049.com/GravityTheoryPaper. 3.o energii próżni .

for example. Rev. p. 28. M. Milonni. volume 10. 1973. Speculat. volume 30. Autor: Antoni Dziuban. Harwood Academic Publ. *Something Called Nothing*. volume 74. See also "The Decay of the Vacuum". K. p. Phys. 14.. R. L. R. volume 124. Annals Phys. 1973. volume 174. J. Phys. volume 38. and Retherford. A. p. 1989. Piotr Piątek Rzeszów ‘2007 . p. 846. For a semi-classical derivation. 339. San Francisco. Phys. *Particle Physics and Introduction to Field Theory*. pp. T. vol.E.G.. p. A. Thorne. Milonni. Fulcher. Soc. Puthoff. Phys. Sci. 537. See also Misner. volume 19. p...H. T. 18. 1987. Rev. volume 143. 182. vol.10.S. Marshall. Phys. A. Lee. Sakharov. volume 7.. 1947.P. P.. 229. 1040]. I. volume 39. P. 1980. 4857.A.. volume 44..E. A.E. A. Rev. volume 12. 2333.C. London. 1979. 17. volume 180. P. Rep. 179 ff. Phys. volume 72. volume 138. 1969. L. p. Phys. 19. SSSR [Sov. 1975. Rev. L.. p. Phys.W. p. Wheeler. Phys.B.H. p.J. For the original concept see Casimir. Jr. 20. volume 72.L.E. R. J. Rev. see also Boyer. Phys. 241.. 179. 426-428. Dokl. Phys.E. H.. 21.A. and Kolbenstevdt. Rev. 1832. 102. 1981. 419. Rev. P. Boyer. Early follow-on efforts include Boyer. Proc.. and Puthoff. Rev.. 19.M. 1968. 1980. Bethe. 26.I.C. 29. H. DeRaad. Annals Phys. Forward. 1947. p. Milton. Puthoff. p.Dokl. Found. 177. H.L. Wiley. 3385. p. 1978.W. Rev. p. Cook. 12. 11. 1969. 1984. T. .. 32. p. Physica. 150. Physica Scripta. New York. Boyer.A. Rev. A. 826. Rev. 31. and Klein. 2137. p. Welton. Rev. K. 1982.H. H. 22. 1764.W..A. Nauk. J.W. 2 December 1989.A.. 136. Booth. 1976. p. 1374.. p. volume 38. A. D.W.. Davies. Phys.. Moscow 1986. and Wheeler. 227. Scientific American. *Fundamentals of Quantum Electronics*.A. T. 1988. Jr. 1956. volume 8. Phys. Podolny. Phys. 1621. p. 1700. T. volume 40. 1969.. p.D. 201. and Milton. 49. A. volume 19. K. 36. H. p. Freeman. Lamb. volume 49. volume T 21. J. W. Phys. 36. 1991. Brevik. H. 1965.. Pantell. Phys. Rev. p. de la. p.. 1988. I. and Pena. Errata in Phys. J. 1968.G. Rev. 61. 27.. Milonni. 25. p. 1962. 3266. T. 24. D. 1987. 1989. Academic Press. R.. Brevik.. Unruh. 1157. p. volume 127. p. D. Am. Akad.H. 16. 870. B. See. New York. Phys. Mir Publ. 1989 and references therein. 23. 1988.. See Puthoff. volume 21.. 33. 609.E. and Goggin. Phys. 30. R. W. p. 17 inż.. p. 13. Phys. Tech. vol.D. 1981.H. Gravitation. *Geometrodynamics*. Rev. Cetto.W. volume 14. 15. p.. 1948. Annals Phys. 1982. volume 35. Rafelski. T. p. H. Philos. A. C. Camb. p. Annals Phys. See also New Scientist. pp. volume 241. L.