Viitorul

la prezent

STUDIU IRES
16 SINTEZA # 41, iunie - iulie 2017
ZO OM • STUDIUL IRES

Pentru cei mai mulţi dintre
români, viitorul este imaginat
în asocieri pozitive. Atunci când
se gândesc la viitor, o treime
dintre români se raportează
la bunăstarea copiilor sau
a familiei. Bunăstarea în
general şi creşterea nivelului
de trai sunt asociate cu
viitorul de către 15% dintre cei
chestionaţi, în timp ce aproape
1 din 10 români se gândesc
prima dată la sănătate atunci
când vine vorba despre viitor.
La viitorul ţării se raportează
doar 4% dintre participanţii la
studiu, acelaşi procent care ia
în considerare cariera.

VIITORUL: personal şi pozitiv

Care este primul lucru care vă vine în minte atunci când auziţi cuvântul „viitor”?
Întrebare deschisă

Bunăstarea copiilor / a familiei 30%
Bunăstarea / O viaţă mai bună / Creşterea nivelului de trai 15%
Sănătatea proprie 9%
Starea naţiunii / Viitorul României 4%
Speranţă / Optimism 4%
Locuri de muncă / Lipsa unui loc de muncă 4%
Carieră
Bani/ Venituri / Salarii
4%
3%
30%
Dezvoltare / Evoluţie 2% Bunăstarea copiilor /
Nesiguranţă / Teamă 2% a familiei
Bunăstarea tinerilor / a generaţiilor ce vor urma 2%
Ziua de mâine / Siguranţa zilei de mâine 2%
Linişte / Pace 1%
Realizări / Împlinire 1%
Stabilitate 1%
Planuri 1%
Bătrâneţe / moarte 1%
Achiziţionarea unei locuinţe 1%
Război / Atentate 0.5%
Vacanţe / Concedii 0.4%
Alt răspuns 4%
Nimic 1%
Nu ştiu 6%
Nu răspund 1%

Datele fac parte din studiul „Percepţii publice asupra viitorului”, realizat în perioada 8-12 iunie 2017, prin metoda CATI,
pe un eşantion multistratificat, reprezentativ la nivel naţional, de 1008 persoane de peste 18 ani, marjă de eroare ± 3,1%.
ZO OM • STUDIUL IRES

9 din 10 respondenţi
sunt de acord cu ideea
că oamenii ar trebui să
îşi facă planuri de viitor.
În acelaşi timp, 7 din
10 sunt de acord cu
afirmaţia potrivit căreia
„Doar Dumnezeu poate
decide viitorul nostru”,
iar 6 din 10 agreează
total şi parţial ideea
că oamenii îşi fac
planuri degeaba,
întrucât viitorul nu
depinde de ei.

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
Diferenţele până la 100% le reprezintă non-răspunsurile

Acord total Acord parţial Nici acord, Dezacord parţial Dezacord total
nici dezacord

Oamenii ar trebui să-şi 63% 27% 1% 4% 4%
facă planuri de viitor

Doar Dumnezeu poate 52% 19% 1% 11% 14%
decide viitorul nostru

Viitorul oamenilor este
în mâna conducătorilor 36% 29% 1% 15% 19%

Oamenii îşi fac degeaba
planuri de viitor, viitorul
nu depinde de ei 30% 30% 1% 13% 24%

Dumneavoastră aţi spune 88% 11% Nu
că oamenii ar trebui
să-şi facă planuri de viitor? Da 1% Nu ştiu
ZO OM • STUDIUL IRES

Pe primele locuri în topul planurilor de viitor pe care ar trebui să şi le facă oamenii sunt cele
legate de: carieră – o cincime dintre cei chestionaţi, de bunăstarea proprie / a familiei, de familie
sau de întemeierea unei familii, de dezvoltarea personală sau educaţie.

Ce fel de planuri de viitor ar trebui să îşi facă oamenii, în primul rând?
Întrebare deschisă, filtrată: 88% respondenţi, care declară că oamenii ar trebui
să-şi facă planuri de viitor

Legate de locul de muncă / carieră 19%
Legate de bunăstarea proprie / a familiei 16%
Legate de întemeierea unei familii / familie 16%
Legate de dezvoltarea personală / educaţia proprie 8%
Legate de sănătate 7%
Legate de finanţe / economii 4%
Legate de bunul mers al lucrurilor în ţară 3%
Legate de locuinţă 3%
Legate de asigurarea viitorului copiilor 2%
Legate de fericire / împlinire / spiritualitate 2%
Legate de călătorii / vacanţe 1%
Legate de afaceri 1%
Alt răspuns 5%
Nu ştiu 8%
Nu răspund 5%

Datele fac parte din studiul „Percepţii publice asupra viitorului”, realizat în perioada 8-12 iunie 2017, prin metoda CATI,
pe un eşantion multistratificat, reprezentativ la nivel naţional, de 1008 persoane de peste 18 ani, marjă de eroare ± 3,1%.
ZO OM • STUDIUL IRES

Două treimi dintre participanţii la studiu se autoevaluează ca fiind persoane
care îşi pun foarte multe întrebări despre viitorul propriu, în timp ce o treime se
plasează în categoria celor care evită să se gândească la viitorul propriu, iar trei
sferturi dintre intervievaţi susţin că se gândesc des la viitor.

VIITORUL: programat şi optimist

Gândindu-vă la dumneavoastră, aţi spune că sunteţi o persoană care...?

Evită să se gândească
la viitorul său 33%

1% Nu ştiu /
Nu răspund

Îşi pune foarte
multe întrebări
legate de viitorul său
66%

Aţi spune despre dumneavoastră că sunteţi o persoană...?
Care se gândeşte des la vitor 73%
Care nu se gândeşte nici des, nici rar la viitor 10%
Care se gândeşte rar la viitor 16%
Nu ştiu/Nu răspund 1%

Datele fac parte din studiul „Percepţii publice asupra viitorului”, realizat în perioada 8-12 iunie 2017, prin metoda CATI,
pe un eşantion multistratificat, reprezentativ la nivel naţional, de 1008 persoane de peste 18 ani, marjă de eroare ± 3,1%.
ZO OM • STUDIUL IRES

Jumătate dintre români
spun că, la finalul unui an,
obişnuiesc să îşi facă planuri
pentru anul următor şi tot
jumătate spun că au deja
planuri atunci când se gândesc
la anul următor. Familia este
pe primul loc atunci când vine
vorba despre planurile de
viitor, urmată fiind de locul
de muncă sau afacerea pe
care o deţin respondenţii şi
de aspecte legate de propria
persoană.

Atunci când vă gândiţi
la anul care urmează,
dumneavoastră personal
aveţi deja planuri pentru
anul viitor?

De ce aspecte sunt legate planurile / proiectele
Da
dumneavoastră pentru anul care vine?
56% Întrebare filtrată: 56% respondenţi, care declară că deja au planuri pentru anul viitor

Nu Da

De aspecte legate de familie 17% 83%
Nu De locul de muncă / afacerea pe care o deţin 52% 48%
De aspecte legate de propria persoană 55% 45%
44%

La finalul unui an, Dintre cei care spun că obişnuiesc să îşi facă planuri
obişnuiţi să vă faceţi planuri pentru anul care vine, 7 din 10 susţin că îşi realizează o bună parte
pentru anul care vine? din planurile pe care şi le propun.

Dacă ar fi să evaluaţi, la modul general, cam în ce proporţie realizaţi
Da planurile pe care vi le faceţi de obicei pentru anul viitor?
54% Întrebare filtrată: 54% respondenţi, care declară că obişnuiesc să îşi facă planuri la
final de an pentru anul viitor

Toate planurile 10%
O bună parte 71%
Nu Puţine 16%
Niciunul 2%
46% Nu ştiu 1%
Nu răspund 1%
ZO OM • STUDIUL IRES

În condiţiile în care o
cincime dintre români se
declară foarte optimişti,
iar jumătate mai degrabă
optimişti, proiecţia
viitorului este şi aceasta
percepută în termeni
pozitivi atunci când
referinţa este propria
persoană sau familia
respondentului.

Aţi spune despre dumneavoastră că sunteţi o persoană...?

Foarte optimistă 19%
Mai degrabă optimistă 50%
Nici optimistă, nici pesimistă 13%
Mai degrabă pesimistă 11%
Foarte pesimistă 5%
Nu ştiu / Nu răspund 1%

Gândindu-vă la propria persoană, cum credeţi că va fi
anul viitor pentru dumneavoastră?

Mai bun decât anul acesta 63%
La fel ca anul acesta 21%
Mai prost decât anul acesta 10%
Nu ştiu 4%
Nu răspund 1%

Dar gândindu-vă la familia dumneavoastră, cum credeţi că va fi anul viitor?

Mai bun decât anul acesta 67%
La fel ca anul acesta 22%
Mai prost decât anul acesta 6%
Nu este cazul (Nu am familie) 1%
Nu ştiu / Nu răspund 3%

Datele fac parte din studiul „Percepţii publice asupra viitorului”, realizat în perioada 8-12 iunie 2017, prin metoda CATI,
pe un eşantion multistratificat, reprezentativ la nivel naţional, de 1008 persoane de peste 18 ani, marjă de eroare ± 3,1%.
ZO OM • STUDIUL IRES

Optimismul scade pe
măsură ce creşte
distanţa socială,
astfel încât doar
o treime dintre
respondenţi cred că
anul viitor va fi mai
bun pentru compania
la care lucrează şi un
procent similar văd
anul viitor pentru
România în termeni
pozitivi faţă de anul
acesta.

Dar dacă vă gândiţi la compania sau instituţia la care lucraţi,
cum credeţi că va fi anul viitor?

Mai bun decât anul acesta 31%
La fel ca anul acesta 15%
Mai prost decât anul acesta 9%
Nu este cazul (Nu am un loc de muncă) 43%
Nu ştiu / Nu răspund 2%

Cum credeţi că va fi anul viitor pentru România?

Mai bun decât anul acesta 39%
La fel ca anul acesta 27%
Mai prost decât anul acesta 29% Şi proiecţia
Nu ştiu / Nu răspund 4% următorilor
10 ani este direct
proporţională cu
distanţa socială

Gândindu-vă la următorii zece ani, cum aţi spune că sunteţi în ceea ce priveşte...?
Diferenţele până la 100% le reprezintă non-răspunsurile

Optimist Nici optimist, Pesimist Nu este cazul
nici pesimist

Familia dumneavoastră 83% 8% 6% 2%
Viitorul dumneavoastră personal 71% 17% 10% 0
România 53% 22% 21% 0
Compania sau instituţia la care lucraţi 37% 12% 6% 41%
ZO OM • STUDIUL IRES

Sănătatea şi familia sunt
cele două aspecte care îi
preocupă în cea mai mare
măsură pe români atunci
când se gândesc la viitorul
lor, în următoarele decenii.

Îngrijorările legate de viitor
sunt mai accentuate atunci
când vine vorba despre
omenire, despre România
sau despre proprii  i copii şi
scad atunci când referinţa
este propria persoană.

VIITORUL: preocupat şi îngrijorat
În ceea ce priveşte viitorul dumneavoastră în următoarele decenii,
care este cel mai important aspect care vă preocupă?
Sănătatea 35%
Familia 29%
Cariera / locul de muncă 8%
Nivelul de trai / Bunăstare financiară 6%
Bunăstarea sufletească 3%
Viitorul ţării 2%
Pensia / Ieşirea la pensie 1%
Pacea 1%
Mediul înconjurător (schimbări climatice, poluare) 1%
Altceva 6%
Niciunul 1%
Nu ştiu 5%
Nu răspund 3%

În ce măsură sunteţi îngrijorat în ceea ce priveşte...?
Diferenţele până la 100% le reprezintă non-răsp

Foarte Îngrijorat Aşa şi aşa Puţin Deloc
îngrijorat îngrijorat îngrijorat

Viitorul omenirii 25% 33% 0 26% 13%
Viitorul României 25% 32% 1% 29% 12%
Viitorul copiilor dumneavoastră 23% 27% 0 26% 15%
Viitorul Europei 17% 32% 1% 30% 18%
Viitorul comunităţii în care locuiti 12% 30% 1% 35% 20%
Viitorul dumneavoastră 10% 25% 1% 41% 23%
ZO OM • STUDIUL IRES

Cum priviţi evoluţiile în viitor ale următoarelor aspecte ale vieţii sociale?
Optimismul cu privire Diferenţele până la 100% le reprezintă non-răspunsurile
la evoluţia unor aspecte
ale societăţii în viitor
Se va Va rămâne Se va
este mai crescut în ceea îmbunătăţi la fel înrăutăţi
ce priveşte ocrotirea
sănătăţii, imaginea Ocrotirea sănătăţii 45% 28% 25%
României în lume sau
sistemul educaţional, Imaginea României în lume 43% 37% 17%
iar pesimismul este mai Evoluţia şcolii româneşti 43% 25% 30%
accentuat în privinţa Nivelul de trai 36% 35% 26%
luptei împotriva corupţiei Lupta împotriva corupţiei 28% 34% 34%
sau a profesionalismului Migraţia românilor în străinătate 23% 41% 31%
guvernanţilor.
Profesionalismul guvernanţilor 23% 40% 31%

Datele fac parte din studiul „Percepţii publice asupra viitorului”, realizat în perioada 8-12 iunie 2017, prin metoda CATI,
pe un eşantion multistratificat, reprezentativ la nivel naţional, de 1008 persoane de peste 18 ani, marjă de eroare ± 3,1%.
ZO OM • STUDIUL IRES

O treime dintre
respondenţi cred că există
persoane care pot să
prevadă viitorul, însă trei
sferturi dintre aceştia
recunosc că nu au cunoscut
vreodată o persoană cu
astfel de capacităţi.

VIITORUL: putem să îl prevedem?

Aţi cunoscut vreodată pe cineva care poate
Credeţi că există oameni care prevedea viitorul?
pot prevedea viitorul? Întrebare filtrată: 30% respondenţi, care cred
că există oameni ce pot prevedea viitorul

1% Nu răspund
1% Nu răspund

24% Da

75%
69% 30% Da
Nu
Nu

Datele fac parte din studiul „Percepţii publice asupra viitorului”,
realizat în perioada 8-12 iunie 2017, prin metoda CATI, pe un
eşantion multistratificat, reprezentativ la nivel naţional, de 1008
persoane de peste 18 ani, marjă de eroare ± 3,1%.
ZO OM • STUDIUL IRES

Aţi consultat vreodată un ghicitor sau un preot
cu privire la viitorul dumneavoastră?
1 din 10 români declară
că a consultat un ghicitor sau
un preot în legătură cu viitorul
personal şi mai mult de 4 din
10 recunosc că obişnuiesc să
îşi citească horoscopul, chiar
dacă aproape o treime afirmă că
predicţiile horoscopului nu se
potrivesc cu evenimentele din
90% 10%
viaţa reală, iar aproape jumătate
spun că predicţiile se potrivesc
Nu Da
în mică măsură.

Obişnuiţi să citiţi horoscopul?
În cazul dumneavoastră, se potrivesc predicţiile
cu evenimentele din viaţa reală?
Întrebare filtrată: 45% respondenţi, care obişnuiesc
să citească horoscopul

55% În totalitate
În mare măsură
4%
14%
Nu 45% Da Aşa şi aşa 4%
În mică măsură 47%
Deloc 28%
Nu răspund 2%
ZO OM • STUDIUL IRES

O treime dintre români
susţin că li s-a întâmplat să aibă
presimţiri cu privire la viitor care li
s-au confirmat ulterior

Vi s-a întâmplat să vedeţi semne sau să aveţi presimţiri
cu privire la viitor care s-au confirmat?

1% Nu răspund

34% Da
65%
Nu

Despre ce semne sau presimţiri era vorba?
Întrebare deschisă, filtrată: 34% respondenţi, care declară că li s-a întâmplat să aibă presimţiri cu privire la viitor care s-au confirmat

Vise premonitorii cu privire la diferite întâmplări,evenimente 27%
Presimţiri cu privire la diverite întâmplări,evenimente 26%
Diferite semne nespecificate despre întâmplări,evenimente 16%
Senzaţii de deja-vu 1%
Alte menţiuni 4%
Nu ştiu 6%
Nu răspund 21%

Datele fac parte din studiul „Percepţii publice asupra viitorului”, realizat în perioada 8-12 iunie 2017, prin metoda CATI,
pe un eşantion multistratificat, reprezentativ la nivel naţional, de 1008 persoane de peste 18 ani, marjă de eroare ± 3,1%.
ZO OM • STUDIUL IRES

Întrebaţi dacă obişnuiau
înainte de 1990 să se
gândească la anii 2000, 45%
dintre respondenţi spun că
aveau acest obicei. Aproape
jumătate dintre aceştia însă
spun că prezentul nu
întrece modul în care îşi
imaginau anii 2000.

Înapoi în VIITOR

Obişnuiaţi să vă gândiţi, în anii ‘90 sau înainte, la anii 2000?
19% Nu este cazul (nu aveam
vârsta necesară)

Gândindu-vă la cum v-aţi imaginat dumneavoastră anii 2000,
cum consideraţi că sunt aceştia?
Întrebare filtrată: 45% respondenţi, care declară că obişnuiau
să se gândească, în anii '90 sau înainte, la anii 2000

45% Cu mult mai evoluaţi faţă de ceea ce îmi imaginam 38%
Da Similari cu ceea ce îmi imaginam 15%
Cu mult sub ceea ce îmi imaginam 43%
Nu răspund 4%

Nu 36%
Dacă ar sta în puterea dumneavoastră să alegeţi,
aţi prefera ca timpul să se oprească sau să meargă înainte?

1% Nu ştiu
Mai puţin de o cincime 1% Nu răspund
dintre cei chestionaţi
spun că ar prefera să se
oprească timpul, dacă ar
sta în puterea lor. Să meargă înainte 80% 18% Să se oprească