You are on page 1of 5

Psalm nuptial

1. Iubirea voastră-i duh de floare rară

Un arc ceresc de adevăr prezent

Ca trîmbița de foc ce ne-nconjoară

În așteptarea marelui advent.

2. Să fie, dar, Isus, coroana voastră

El, singurul ce are drept sa-nvingă

Și orice spaimă, dură sau măiastră

Evlavia credinței să n-o steargă.

3. Tu ești o stâncă vie, mire drag

Așa te vrem și mână salvatoare

Tu să ridici deșteptătorul steag

Pe muntii adormiți în sărbătoare.

4. De mâine vei fi un stîlp de sanctuar

Dar să fi bun și drept ca Legea Sfîntă

Cărarea străbătută cu amar

Să nu-ți îndoaie pasul care cînta.

5. Iar tu, mireasă, ce privești spre cer,

Să porți în tine ce e rar în lume

Să fi un diamant, un giuvaer,

O ramură cu poame dulci și bune.

.6.Nedespărțiți! . 7. Nu este el. 8. Să sprijini brațul lui prin rugăciune Și tu s-o sprijini și pe ea mereu S-o depărtezi de rău. Ca să aveți deplină fericire Să vă-mplinească Domnul ce doriți Să revede-ți pe-ai voștri-n nemurire Nedespărțiți în veci ..... iubirea ta cea mare?. Tu poți să faci din casă paradis Cîntare de cîntări mîngîietoare Ca să-l primești cu sufletul deschis. de-amărăciune Iubește-o cum te-ndeamnă Dumnezeu.

Psalm nupţial (August 1977) 1. mireasă ce priveşti spre cer. El. Iar tu. 2. Sfioasă ca o roză de cărbune. Iubirea voastră-i duh de floare rară. Evlavia credinţei să n-o stingă. dură sau măiastră. Tu eşti o stâncă vie. mire drag. 4. şi stâncă salvatoare. Ca trâmbiţa de foc ce ne-nconjoară În aşteptarea marelui Advent. . singurul ce are drept să-nvingă Şi nici o spaimă. Tu să ridici deşteptătorul steag Pe munţii adormiţi în sărbătoare. Tu eşti un diamant. O ramură cu poame dulci şi bune. Să fie. De mâine vei fi stâlp de sanctuar. Un arc ceresc de adevăr prezent. Fii drept mereu şi bun ca Legea sfântă. Isus coroana voastră. un giuvaer. dar. Cărarea străbătută cu amar Să nu-ţi îndoaie pasul care cântă! 5. 3. Aşa te vrem.

.6.

Ca să aveţi deplina fericire Să vă-mplinească Domnul ce doriţi. Să sprijini braţul lui în rugăciune. Nedespărţiţi în veci. nedespărţiţi. Iubeşte-o cum ne-ndeamnă Dumnezeu. Cântare de cântări mângâietoare. de-amărăciune. Şi tu s-o sprijineşti pe ea mereu. 7. S-o depărtezi de rău. iubirea ta cea mare? 8. Ca să-l primeşti cu sufletul deschis: Nu este el. . 9. Să revedeţi pe-ai voştri-n nemurire. Tu ai să faci din casă Paradis.