You are on page 1of 1

Scoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”Brăila

Str. Rubinelor nr.2 Brăila
Cod.810010 – Brăila – România
Tel/fax : 023961113; e-mail:scoala5br@yahoo.com

Nr.înreg.............................

CONVOCATOR
PARTICIPARE LA ACTIVITATEA CEAC

Data:

Ordinea de zi:

Nr. Numele şi prenumele membrului Semnătura Roluri specifice
Crt. comisiei
1. Prof. Albu Cătălin Secretar
2. Prof.Şerban Lenuţa Membru-cadru didactic
3. Prof.Crişan Mihaela Membru-cadru didactic
4. Prof.Huidan Mişu Reprezentant minorităţi
5. Prof. Grădişteanu Bogdan Reprezentant sindicat
6.

Responsabil CEAC, Secretar,
Prof.Gherguş Mariana Albu Cătălin