You are on page 1of 10

Isus in cartea Apocalipsa

- 28.ianuarie.2017 – Devotional

Mai stie cineva subiectul prezentat in aceea dimineata?

 Apoc. 1:17 : Când L-am văzut*, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus** mâna
dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu† sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
- Cuvintele ucenicului Ioan… Ce l-a determinat pe Ioan sa aiba aceasta reactie?

- Indemn (impulsionez, stimulez) : Haidem sa-L descoperim pe Isus asa cum apare El in
cartea Apocalipsa!

Apoc. 1:1 Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor
Săi lucrurile care* au să se întâmple** în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând† prin
îngerul Său la robul Său Ioan,

 Cuvintele „descoperirea lui Isus Hristos" pot fi considerate drept titlul
cãrþii dat de cãtre Ioan.

 Apocalipsa 1.3 Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei
proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!
 In greceºte, ca ºi în englezã ºi românã, prin expresia aceasta se poate
înþelege cã Apocalipsa este: - fie o descoperire din partea lui Isus,

- fie o descoperire despre El.

Contextul pare sã dea de înþeles cã prima din cele douã interpretãri este mai potrivitã aici,
deoarece cartea este descoperirea „pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca sã arate robilor Sãi".

În acelaºi timp, nu trebuie trecut cu vederea adevãrul celui de-al doilea sens, deoarece
Apocalipsa este, în mod evident, o carte care Îl descoperã pe Isus în lucrarea Sa de dupã
înãlþarea la cer. În sensul acesta Apocalipsa este, în realitate, o completare a Evangheliilor. Ele
raporteazã lucrarea lui Isus pe pãmânt, Apocalipsa descoperã lucrarea Sa de dupã acel moment.

Isus este : Profet, Preot, Rege al Regilor si Domn al Domnilor

- Haiteti sa continuam calatoria noastra prin cartea Apocalipsa

întinzi cerurile ca un cort. . H.H) = dulcea aroma a muncii – Apoc 2:26- 28 5. pe Domnul! Doamne.1833 ) = cea ce ramane – Apoc 3: 5. puţin aici. Biruinta se obtine prin predare Capitolul 4 . Efes (31 – 100 d. avea înfãþiºarea unei pietre de iaspis ºi de sardiu ºi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatrã de smarald la vedere. Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta.o solie care se refera la biserica din acea vreme (o solie pt fiecare biserica) .) = de dorit . 4:3 Cel ce ºedea pe el. Filadelfia (1833.6 6. învăţătură peste învăţătură. Smirna (100-325 d. nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin. Sardes (1798 . pe care nici un om nu L-a văzut.1865) – Apoc 3:12 7.o solie pentru mine si pentru tine ca indivizi Numele bisericii – Descrierea lui Hristos (necesitatea specifica din acel timp) – Relatare a starii spiritual a acelei biserici (are o legatura cu noi) Biruinta nu se obtine prin lupta – ci prin Isus Hristos . H) = vine de la cuvantul mir . poruncă peste poruncă. de care nu poţi să te apropii. Pergam (325 – 538 d.o solie pentru oamenii care au trait in fiecare epoca a bisericii .Apoc 2:11 3. Ps 104:1-2 Binecuvintează. care locuieşte într-o lumină. Laodicea (1865 – prezent) – Apoc 3:21 Sunt 3 solii referitoare la aceste biserici: .Apoc 2:7 2. Apoc. Căci dă învăţătură peste învăţătură. puţin acolo. Dumnezeule. Tiatira (538-1798 d.10. poruncă peste poruncă.H) = inaltat prin casatorie – Apoc 2:17 4. Capitolul 2 si 3 – Cele 7 biserici Cine poate sa enumere cele 7 biserici? (din Asia Mica) 1. Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!." Nici un om nu a vazut pe Dumnezeu sis a traiasca 1 Timotei 6:16 singurul care are nemurirea. suflete.Pasim in sala Tronului lui Dumnezeu Descoperirea pe care ne-o da Ioan nu se contrazice cu alte descoperiri ale Bibliei Metoda de a compara verset cu verset – STUDIUL BIBLIEI Isaia 28.

ºi pe capete aveau cununi de aur. ºi pe aceste scaune de domnie stãteau douãzeci ºi patru de bãtrâni.Isus a strigat iarăşi cu glas tare. ai icoanei ei. Apoc 4:4 ……… îmbrãcaþi în haine albe. ca o piatrã de iaspis. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii. ºi pe capete aveau cununi de aur. Biblia vorbeste despre un numar de oameni care au fost luati la cer fara sa vada moartea: .6. din orice norod şi de orice neam. şi şi-a dat duhul . 24 batrani – sunt un grup cu totul deosebit. strãvezie ca cristalul. şi ziceau: "Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat. asemenea cu cristalul. 4. Sardiu (rosu) – Harul lui Dumnezeu Smarald (verde) – Reprezinta Pacea – Legamantul pacii Marea de sticla Apocalipsa 4.având slava lui Dumnezeu. Apoc 21:11. îmbrãcaþi în haine albe. cu alãutele lui Dumnezeu în mânã. cu sângele Tău. pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi. Ce vede Ioan in Cap. Moise Matei 27.Şi cântau o cântare nouă. şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Apoc 4:4 Împrejurul scaunului de domnie stãteau douãzeci ºi patru de scaune de domnie. ºi pe marea de sticlã. ©mTeo Apoc 15:2 ªi am vãzut ca o mare de sticlã amestecatã cu foc. Ilie ( luat la cer intr-un car de foc) . ei au o misiune dosebita pe care o indeplinesc in planul mantuirii Ce are de spus Domnul in legatura cu acesti 24 de batrani? o Nu sunt ingeri .50. ºi ai numãrului numelui ei. Lumina ei era ca o piatrã prea scumpã. oameni din orice seminţie. În faţa scaunului de domnie. mai este un fel de mare de sticlă. Enoh (al 7-lea barbat de la Adam) . o diadema = coroana care se da unui rege – care arata pozitia si autoritatea o Stefanos = coroana care se da cuiva care a biruit Apocalipsa 5. stãteau biruitorii fiarei.9. de orice limbă.

" (Inul subþire reprezintã faptele neprihãnite ale sfinþilor. care sunt rugãciunile sfinþilor. ca sã dau fiecãruia dupã fapta lui. fiecare caz este rezolvat/ inchis? Apoc 5:8. Cei 24 ne reprezinta pe noi si => 2 pt fiecare gen de caractere o Fiecare pt a fi judecat/ a I se incheia cazul trebuie sa existe 2 martori o Daca simtiti ca rugaciunile noastre nu valoreaza nimic este cazul sa cititi acest verset: pe acest pamant s-a realizat mai mult prin rugaciune decat ne inchipuim noi 4 faptui Vii – se poate face unul din cele mai unice studii -Ezechel Apocalipsa 4. Cand se va intoarce Isus.6. ridicaþi-vã. ºi pe capete aveau cununi de aur. având fiecare câte o alãutã ºi potire de aur. ridicaþi-le. Toata omenirea se incadreaza in unul din cele 12 genuri de caractere . îmbrãcaþi în haine albe.ºi i s-a dat sã se îmbrace cu in subþire.Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două. . au înviat. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii. după învierea lui. mai este un fel de mare de sticlă. au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora ©mTeo - Cine este acest imparat al slavei? Ps. porþi veºnice ca sã intre Împãratul slavei! ‹Trim› 8.  Apoc 19:8. 24:7.Iatã.Ei au ieşit din morminte. porþi veºnice. ‹Trim› 9. ridicaþi-vã capetele.)  Apoc 5: 10.‹Trim› 52.‹Trim› 53. Domnul cel viteaz în lupte.mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră. . pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi."Cine este acest Împãrat al slavei?" Domnul cel tare ºi puternic. pline cu tãmâie. strãlucitor. ºi ei vor împãrãþi pe pãmânt!" Apoc 22: 12.51.Ai fãcut din ei o împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeul nostru. ridicaþi-vã capetele. Eu vin curând ºi rãsplata Mea este cu Mine. asemenea cu cristalul.Porþi. cele patru fãpturi vii ºi cei douãzeci ºi patru de bãtrâni s-au aruncat la pãmânt înaintea Mielului. ºi pe aceste scaune de domnie stãteau douãzeci ºi patru de bãtrâni.În faţa scaunului de domnie.Când a luat cartea.Porþi. ca sã intre Împãratul slavei! Misiunea celor 24 Apoc 4:4 Împrejurul scaunului de domnie stãteau douãzeci ºi patru de scaune de domnie. stâncile s-au despicat. ºi curat. de sus până jos. pământul s-a cutremurat.

1. ©mTeo Aceste imagini copii lui Israel le vedeau in fiecare zi Cand Ezechel 1:10 vorbeste despre ele ei au inteles 4 faptui Vii – reprezinta 4 caracteristici ale lui Isus Christos 1." 4 faptui Vii – sunt unice .ªi unul din bãtrâni mi-a zis: "Nu plânge: iatã cã Leul din seminþia lui Iuda. a doua seamănă cu un viţel. Om .Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu. Apoc 5:5. care vine. Vulture . ºi cele ºapte peceþi ale ei.Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi. 3. este Domnul Dumnezeu.Iuda = leul . a biruit ca sã deschidã cartea. 2. şi a patra seamănă cu un vultur care zboară. ºi Eu voi locui în mijlocul lor. 4." Zi şi noapte.Ruben= chip de om Reprezenta Isus Hristos v-a lua asupra s-a omenescul. Vitel . să tăbărască în faţa şi împrejurul cortului întâlnirii.8.  Numeri 2. Rãdãcina lui David. Apocalipsa 4. a treia are faţa ca a unui om. v-a lua asupra s-a natura noastra Intelegem no ice inseamna acest lucru? (a coborat cu 2 pasi mai jos) Nu a murit un om pentru alt om ci a murit Dumnezeu pentru om . care este. Nu fac parte din copii lui Israel .7. sub semnele casei părinţilor lui. Leu Exed 25:8 Sã-Mi facã un locaº sfânt.au niste trasaturi special care reprezinta caracteristicile lui Isus Christos . va devenii unul ca noi (fratele nostru). Sfânt. şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinlăuntru.Apocalipsa 4. ziceau fără încetare: "Sfânt. Sfânt.2. Cel Atotputernic."Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă steagul lui. care era. o Regii de trageau din semintia lui Iuda 2.

C. Dan = vulture . Doamne ºi Dumnezeul nostru. Genealogia o traseaza pana la David ( I.Cãci Fiul omului a venit nu ca sã piardã sufletele oamenilor. 3. ci sã le mântuiascã. cinstea ºi puterea. cãci Tu ai fãcut toate lucrurile. urma sa fie aceasta jertfa suprema Ioan 1. In Israel vulturul reprezenta Divinitatea o Filipeni 2:6.) . Om ( El v-a veni si va lua natura Noastra) – luca aceasta incearca sa spuna Luc 9:56. este fiul Divin al lui Dumnezeu 3. pe când privea pe Isus umblând." ªi au plecat într-alt sat. Şi. totuºi n-a crezut ca un lucru de apucat sã fie deopotrivã cu Dumnezeu. este urmasul lui David – mostenitorul de drept al lui Israel) 2."Vrednic eºti. Vitel ( Jertfa) – I. Vultur (Divinitatea) – Marcu incearca sa ne faca sa intelegem ca I. 4.36. Leul caracteristica Domnului Christos Matei – Isus este Regele . sã primeºti slava. mãcar cã avea chipul lui Dumnezeu.Efraim = Vitel . ºi prin voia Ta stau în fiinþã ºi au fost fãcute!" (ilustratie cu Barca.C. a zis: "Iată Mielul lui Dumnezeu!" Cand cititi cele 4 Evanghelii urmariti aceasta deoarece fiecare din aceste Evanghelii se concentreaza pe una din aceste caracteristici ale Domnului Apoc 4:11.El.create si cump. Isus= El isi va mantui poporul din pacatele sale Hristos = fiul cel uns al lui Dumnezeu In noul Testament exista 4 Evanghelii? De ce spui ei toti aceeasi poveste? De ce este nevoie de 4 evanghelii? 1.c. Sacrificiul cel mai supreme care se putea aduce in Israel . Isus Christos este jertfa suprema 4.

scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc. slava şi lauda!" Ce se petrece aici? (judecata) Daniel 7. să primească puterea. Apocalipsa 20. nici să se uite în ea. pecetluită cu şapte peceţi.Şi nu se găsea nimeni. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.12. în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos.5.1. Părea jungheat. care striga cu glas tare: "Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?"‹Trim› 3. care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. S-a tinut judecata si s-au deschis cartile Apoc 20:11.Şi am văzut pe morţi.Şi am plâns mult. Apocalipsa 5:11. care a fost jungheat. scrisă pe dinlăuntru şi pe dinafară. ºi nu s-a mai gãsit loc pentru ele. Apocalipsa 5.‹Trim› 2. Apoi am vãzut un scaun de domnie mare ºi alb.6. şi împrejurul scaunului de domnie. şi cele şapte peceţi ale ei. bogăţia. mari şi mici.Şi am văzut un înger puternic. care este cartea vieţii. M-am uitat. şi roatele Lui ca un foc aprins. ©mTeo . şi avea şapte coarne şi şapte ochi.Mă uitam la aceste lucruri. şi părul capului Lui era ca nişte lână curată.Şi la mijloc. până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. cinstea. ©mTeo Apocalipsa 5. între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni. nici în cer. tăria. Rădăcina lui David. care să poată deschide cartea.Şi unul din bătrâni mi-a zis: "Nu plânge: iată că Leul din seminţia lui Iuda.El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie. înţelepciunea. Şi a fost deschisă o altă carte.‹Trim› 4. şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui.Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui.7.Apocalipsa Cap. nici pe pământ.‹Trim›10.9. după cele ce erau scrise în cărţile acelea. ©mTeo Apocalipsa 5. Mii de mii de slujitori Îi slujeau. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor. Pãmântul ºi cerul au fugit dinaintea Lui. pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. ©mTeo Apocalipsa 5. am văzut stând în picioare un Miel. Ei ziceau cu glas tare: "Vrednic este Mielul. Haina Lui era albă ca zăpada. 5.Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte. ºi pe Cel ce ºedea pe el. stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. nici sub pământ. a biruit ca să deschidă cartea.

blandete.Şi am plâns mult. Noi prin ce urmeaza sa fim biruitori? . şi cele şapte peceţi ale ei. gentilete. ©mTeo Isus – un Leu cu caracteristi ce Miel Armele de lupta ale Domnului sunt total diferite fata de ale noastre Armele de lupta cu care noi castigam sunt ca ale unui miel El a biruit pe Satana prin mijlacele de lupta ale unui Miel ( blandete. Cum se obtine biruinta in viata crestina? Credem ca putem obtine biruinta? .ªi unul din bãtrâni mi-a zis: "Nu plânge: iatã cã Leul din seminþia lui Iuda. Ioan Botezatorul a sus foarte clar: Ioan 1:15. Rãdãcina lui David. Apoc 3:21. fiule! Iuda îşi pleacă genunchii. ©mTeo Ce se afla scrist in acea carte? (intraga istorie a neamului omenesc – caderea in pacat – puterea mantuitoare a lui Dumnezeu) Apocalipsa 5. . Fiii tatãlui tãu se vor închina pânã la pãmânt înaintea ta. nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui. ©mTeo Geneza 49:8. dupã cum ºi Eu am biruit ºi am ºezut cu Tatãl Meu pe scaunul Lui de domnie. Nu este El ramura lui David? Isus a existat inaintea lui David. jertfa ) .Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda.5. rabdare. Aceasta e metoda prin care biruim si acestea sunt armele Apoc 5:5.Iuda este un pui de leu! Tu te-ai întors de la măcel. pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.Ioan a mãrturisit despre El. Geneza 49." .Cartea este sigilata cu 7 peceti Apoc 5:4. când a strigat: "El este Acela despre care ziceam eu: "Cel ce vine dupã mine. până va veni Şilo. şi de El vor asculta popoarele. tu vei primi laudele fraþilor tãi. a biruit ca sã deschidã cartea.Şi unul din bătrâni mi-a zis: "Nu plânge: iată că Leul din seminţia lui Iuda.Celui ce va birui. se culcă întocmai ca un leu. ca o leoaică: cine-l va scula? ©mTeo Geneza 49. suferinta. este înaintea mea. suferinta. îi voi da sã ºadã cu Mine pe scaunul Meu de domnie.Iudo. ºi cele ºapte peceþi ale ei. Rădăcina lui David. mâna ta va apuca de ceafã pe vrãjmaºii tãi.10. Noi trebuie sa fim biruitori nu prin lupta ci prin: umilinta.9. pentru cã era înainte de mine. jertfa . a biruit ca să deschidă cartea.

cum este El fiul lui?" ©mTeo El este radacina lui David – El a luat asupra S-a natura noastra Filipeni 2."Domnul a zis Domnului Meu: "Şezi la dreapta Mea. ©mTeo Filipeni 2. am vãzut stând în picioare un Miel. când zice:‹Trim› 44. să se plece orice genunchi al celor din ceruri. ºi avea ºapte coarne ºi ºapte ochi.La înfăţişare a fost găsit ca un om.De aceea. făcându-se asemenea oamenilor. Apocalipsa 5:6.pentru ca. până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale?"‹Trim› 45. De aceea are dreptul sa mearga sa i-a cartea. Pãrea jungheat. I-au răspuns ei.‹Trim›10. de a cãrui venire aþi auzit. (Termenul folosit pt Miel (mieluseii) mai apare o singura data in scriptuara – dupa renegarea lui Petru) ( Israelitii trebuia sa jertfeasca in fiecare an un miel ( de Paste) – il alegeau pe cel mai bun din turma - luau mielui cu 4 zile inainte de a fi junghiat – intra in intimitatea familiei –copii incepeau s ail iubeasca – aparea afectiunea familiei ) .42.Matei 22. nu este de la Dumnezeu. fiind insuflat de Duhul. că Isus Hristos este Domnul.‹Trim› 43. spre slava lui Dumnezeu Tatăl.‹Trim› 7. 7 coarne = puterea – In isus Hristos este puterea . care sunt cele ºapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pãmântul. care era şi în Hristos Isus:‹Trim› 6. în Numele lui Isus. Îl numeşte Domn.ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob. ci este duhul lui Antihrist.Isus Hristos nu a venit in trup – El nu a fost ca mine si ca dvs.şi orice limbă să mărturisească.9.El.‹Trim› 11. şi încă moarte de cruce.Şi Isus le-a zis: "Cum atunci David. şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult."Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?" "Al lui David". S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte. ©mTeo Inselaciunea ultimelor zile .Deci.Să aveţi în voi gândul acesta.5.ªi orice duh. care nu mãrturiseºte pe Isus. de pe pământ şi de sub pământ. care este mai presus de orice nume. totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. între scaunul de domnie ºi cele patru fãpturi vii ºi între bãtrâni. – ca nu a fost ispitit ca si noi – El a venit si a luat asupra Sa natura noastra –A devenit una cu noi – A fost ispitit cum suntem ispititi si noi 1 Ioan 4:3. şi I-a dat Numele. 7 ochi= vigilenta – Ochii lui Dumnezeu vegheaza permanent (asupra ta) . măcar că avea chipul lui Dumnezeu. dacă David Îl numeşte Domn. El chiar este în lume acum. ©mTeo 8.ªi la mijloc.

Preoţii Tăi să se îmbrace în neprihănire. să primeşti slava. bogăţia. Apocalipsa 5.9. să primească puterea.11. . tăria. şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!" ©mTeo . Doamne şi Dumnezeul nostru. căci Tu ai făcut toate lucrurile. Tatãl Sãu: a Lui sã fie slava ºi puterea în vecii vecilor! Amin.12.Ei ziceau cu glas tare: "Vrednic este Mielul."Vrednic eşti. cinstea. Apocalipsa 1:6.  Psalmi 132.ºi a fãcut din noi o împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeu. care a fost jungheat. slava şi lauda!" ©mTeo Lauda inSEPTITA. cinstea şi puterea.. înţelepciunea. Apocalipsa 4. şi credincioşii Tăi să scoată strigăte de bucurie! ©mTeo  .