You are on page 1of 3

‫آموزش باز کردن چراغ جلو ‪206‬‬

‫اول باید دوتا پیچ روی جلو پنجره را باز کنید‬

‫بعد خار های آمپولی رو خارج کنید‬

‫سپس جلو پنجره را در بیاورید‪،‬یک پیچ زیر چراغ و راهنما وجود دارد آن را نیز باز کنید‬ ‫یک پیچ هم که روی شاسی جلو هست و مشخصه‬ .

‬برای نصب دوباره مراحل را‬ ‫بصورت عکس انجام دهید‬ . ‫یک پیچ هم در انتهای چراغ در داخل بدنه قرار دارد‪.‬‬ ‫در انتها سوکت چراغ جلو ‪ ،‬موتور تنظیم ارتفاع‪ ،‬راهنما و چراغ کوچک را جدا کنید تا چراغ کامال" آزاد شود ‪.