You are on page 1of 8

DATA: 6.06..

201 3
CLASA: a II-a și a III-a
OBIECTUL : Abilităţi practice
TEMA : Activităţi cu materiale sintetice - hârtia
SUBIECTUL „ Soarele ”
TIPUL LECŢIEI : Formare şi dezvoltare de priceperi şi deprinderi
PROPUNATOR : Fazacaș Florina Daniela
Obiective fundamentale:
-cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru folosind materiale sintetice;
- consolidarea unor capacităţi de mânuire corectă a unor instrumente de lucru ;
-dezvoltarea vocabularului, a spiritului de observaţie, a gustului estetic şi a creativităţii;
-cultivarea spiritului critic şi autocritic;
-dezvoltarea deprinderilor de a lucra individual, curat, ordonat şi în timp util.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi capabili:

Cognitive
Oc1: să participe la dialog, răspunzând corect la întrebări;
Oc2: să identifice materialele de lucru, descriind calităţile acestora;

precum şi a locului de desfăşurare a activităţii. 2000 . explicaţia. jocul didactic. foarfece. Mijloace de învăţământ: materiale didactice . Oc5: să păstreze acurateţea lucrării. 2000  Crăciun Boris – Antologie tematică Ed. • OA: să participe în mod activ . munca independentă. Oc6: să descrie produsul finit realizat. OM10: să păstreze poziţia corectă a corpului în timpul lucrului. Porţile Orientului. aracet. imagina soarelui -modelul finit. Ed. Forme de organizare: activitate frontală şi individuală Temporale: 45 minute Bibliografie:  Diaconu M. Bucureşti. exerciţiul practic. Oc3: să-şi însuşească tehnica de lucru . observaţia. demonstraţia. planşe cu etapele de lucru. Afective • OA7: să trăiască bucuria reuşitei realizării produsului finit. Petrion. – Îndrumător pentru lecţiile de abilităţi practice. Iaşi. întregind imaginea soarelui. Psiho-motorii OM9: să păstreze disciplina în timul lucrului.flip-chart. Oc4: să fixeze prin lipire conturul mânuței lor. manifestând interes pentru oră. RESURSE : Metode şi procedee: conversaţia.

ANUNŢAREA Astăzi. Conversaţia SUBIECTULUI o să realizăm un soare din carton.flip-chart ATENŢIEI Rebus – Soarele (anexa 1) Copiii completează rebusul Conversaţia -videoproiector Iniţiez o discuţie despre soare: .De ce iubim soarele ? imaginaţie. creion. la ora de abilităţi practice. -Cum este el? –…descriu soarele şi răspund din . -Ce face soarele? –…răspund afirmativ sau negativ. foarfecă II. Elevii se pregătesc pentru Conversaţia .Credeți că am putea trăi fără soare? . .cartoane ORGANIZATORIC activitate. MOMENT Pregătesc materialele necesare. OBIECTIVELOR . aracet. La sfârşitul orei fiecare dintre voi Ascultă Explicatia ŞI A va avea un soare frumos. CAPTAREA Prezint elevilor o surpriza: .În ce anotimp ne aflăm acum? Răspund la întrebările propuse -Ce ştiţi voi despre soare? –… în anotimpul vara.Cum ar arăta planeta noastră fară –… răspund -argumentând lumină și caldură ? III. SCENARIU DIDACTIC ETAPELE LECȚIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVULUI RESURESE RESURSE INVATATOAREI PROCEDUALE MATERIALE I. colorate Descriu tipul de comportament necesar bunei desfăsurări a lecţiei galbene.

sa . divers colorată. IV.Ce materiale aveţi pe bancă? decupează uşor. Tehnica de lucru colorate.cartoane tehnologic. 5.Ce ştim despre hârtie? rupe uşor etc. (anexa 2) ( aspră/netedă. . se Explicatia . se îndoaie şi se Conversaţia foarfece lipeşte uşor.) . Observația astefel conturate . –…descriu proprietăţile hârtiei -cartoane ÎNVĂŢĂRII colorate.Ce alte lucrări am mai efectuat noi din hârtie? Prezint etapele procesului Explicatia . Etapa a II-a: Decupează palme ajutaţi.DEMONSTRAREA (anexa3). acolo unde va fi cazul. subţire/ groasă. Ascultă cu atenţie şi privesc Conversaţia foarfece EFECTUĂRII planşa model LUCRĂRII Înainte de a începe lucrare se vor Munca executa câteva exerciţii pentru independenta încălzirea musculaturii mâinii: Executa exerciţii pentru „– Mişcăm degetele!” încălzirea musculaturii mâinii: „– Închidem şi deschidem pumnii!” „– Batem palmele!” „– Cântăm la pian!” Explicatia Etapa 1: Folosind cartonul colorat copiii își vor desena conturul Conversaţia palmei stângi pe acesta de 6 ori Realizeaza independent lucrarea. aracet. mototolire. DIRIJAREA Prezint elevilor planşa model. aracet.Cum putem prelucra hârtia? –…amintesc alte lucrări din hârtie . îndoire etc.Cum este ea? Ce proprietăţi are? –…prin decupare. tăiere.

cele mai reuşite lucrări. respectarea etapelor de INDEPENDENTĂ lucru şi îi va ajuta pe cei care au nevoie. Evalueaza lucrările proprii. Supraveghez modul de lucru al Observația 6. cunoscute. Etapa a III-a: Lipesc mânuţele în formă de raze de soare peste primul cerc. Conversația Voi face aprecieri colective şi 8. Analiza lucrarilor 7. EVALUAREA Turul galeriei LUCRĂRILOR Expun lucrările elevilor la panou. au lucrat. motivând alegerea făcută ( corectitudine. acurateţe). ÎNCHEIEREA Elevii asculta observatiile si individuale asupra modului în care ACTIVITĂȚII indicatiile făcute. a ordinii şi disciplinei . astfel încât încheietura mâinii Munca să se suprapună puţin peste acesta.ACTIVITATE elevilor. Voi numi câţiva elevi care să aleagă precum şi pe ale colegilor. În timpul lucrului voi propune elevilor să recite poezii cunoscute şi Vor cânta şi vor recita poezii cântece. independenta Etapa a IV-a: La final se aplcă fața zâmbitoare a soarelui.

. 1. A șaptea lună a anului.. 4. Sinonimul cuvântului domiciliu. Cu ce mirosim noi ? 7. este steaua aflată în centrul sistemului nostru solar. Animal pe cale de dispariție.. ANEXA 1 . 2.. persoana a III-a.. Pronumele personal.... 3... 5.... 2. 5.. 7. 4.. genul feminin ... 6.. Operație cu termeni. Este o floare care începe cu G și se termină cu Ă 6. 3. 1... numărul plural.

ANEXA 2 .

ANEXA 3 .