You are on page 1of 3

PELAN TAKTIKAL : PENINGKATAN UPSR

PENGURUSAN : KURIKULUM JADUAL 2
SUB-UNIT : PENINGKAAN UPSR
1 STRATEGI Kelas bimbingan dikalangan pelajar masih belum mencapai tahap cemerlang.

OBJEKTIF Meningkatkan tahap penguasan ilmu melalui kelas bimbingan dikalangan murid pada tahap cemerlang
Tempoh/ Pelan
Bil Program/Projek Tanggungjawab Kos/Sumber Output KPI
hari Kontigensi

1. Kelas Bimbingan Guru JAN-NOV - Semua murid tahun
Matapelajaran 6
GPK 1
S/U Peningkatan

PENGURUSAN : KURIKULUM JADUAL 2
SUB-UNIT : PENINGKAAN UPSR

2 STRATEGI Program sinar pagi perlu memantapkan lagi bagi murid-murid tahun 6.

OBJEKTIF Mengupayakan meningkatkan kemahiran ilmu dan menambah pulih tahap penguasaan yang tinggi dikalangan murid
tahun 6 melalui Program Sinar pagi.
Tempoh/
Bil Program/Projek Tanggungjawab Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi
hari

1. Program Sinar Pagi Guru JAN-NOV - Semua murid tahun
Matapelajarn 6
GPK 1
S/U Peningkatan
PELAN TAKTIKAL

PENGURUSAN : KURIKULUM JADUAL 2
SUB-UNIT : PENINGKAAN UPSR
1. Menangani masalah yang dihadapi oleh murid-murid tahun 6.
3 STRATEGI
2. Mewujudkan tahap kesedaran terhadap kepentingan Peperiksaan UPSR.
OBJEKTIF Berupaya melahirkan anak yang berilmu dan sedia diri dengan sifat peperiksaan menduduki Peperiksaan UPSR
Tempoh/ Pelan
Bil Program/Projek Tanggungjawab Kos/Sumber Output KPI
hari Kontigensi

Guru
1. Kauseling Khas Matapelajaran APR- - Semua murid tahun
GPK 1 OGO 6
Guru Kaunseling

PENGURUSAN : KURIKULUM JADUAL 2
SUB-UNIT : PENINGKAAN UPSR
1. Membincang tahap pencapaian murid.
4 STRATEGI 2. Cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh setiap guru matapelajaran.
3. Aktiviti pemulihan bagi murid-murid yang bermasalah
OBJEKTIF Meningkatkan tahap pencapaian peperiksaan dengan cemerlang.
Tempoh/ Pelan
Bil Program/Projek Tanggungjawab Kos/Sumber Output KPI
hari Kontigensi

1. Mesyuarat( Dialog Guru 2 BULAN - Guru Mata
Prestasi) Matapelajaran SEKALI pelajaran
GPK 1
S/U Peningkatan
PENGURUSAN : KURIKULUM JADUAL 2
SUB-UNIT : PENINGKAAN UPSR

Mengatasi masalah yang terdapat pada murid-murid tahun 6 seperti:-
 kurang minat dan semangat
 Teknik menjawab dengan betul.
5 STRATEGI
 Teknik ulangkaji
 Teknik mengingat
 Pengurusan masa
 Muhasabah Diri.

OBJEKTIF
Melahirkan anak murid yang bersedia untuk menghadapi peperiksaan UPSR.
Tempoh/ Pelan
Bil Program/Projek Tanggungjawab Kos/Sumber Output KPI
hari Kontigensi

1. Bengkel oleh Guru Matapelajarn JAN - Semua murid tahun
Pemeriksa Kertas GPK 1 MARCH 6
Soalan / Ceramah S/U Peningkatan JUN
UPSR.