You are on page 1of 3

6/27/2017 numeri's corner: MASA DAN WAKTU : AKTIVITI PENGUKUHAN

0   More    Next Blog» Create Blog   Sign In

CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! » « Leelou Blogs

NUMERI'S CORNER

Sunday, April 3, 2011

"Pendidikan di Malaysia adalah
MASA DAN WAKTU : AKTIVITI PENGUKUHAN
satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi
Salin dan jawab semua latihan di bawah. potensi individu secara
Anda dikehendaki menunjukkan jalan menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang
pengiraan. Semua jawapan hendaklah seimbang dan harmonis dari
diletakkan unit. Jawapan akan segi intelek, rohani, emosi dan
dibincangkan di dalam kelas bersama­ jasmani. Usaha ini adalah bagi

sama guru dan rakan­rakan anda. melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan,
MATH 4 GIRLS AND 1 BOYS berakhlak mulia,
1.     Mesyuarat bermula pada pukul 11.50 pagi dan bertanggungjawab,
Blog ini direka khusus untuk
para pelajar Tahun 4 untuk
berakhir 2 jam 15 minit kemudian. Pada pukul berketrampilan dan

mendapatkan ilmu berapakah mesyuarat itu berakhir? berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta
mengenai matapelajaran Jawapan:
Matematik. Cikgu­cikgu memberi sumbangan terhadap
pada blog ini ialah Imran keharmonian dan kemakmuran
Ahmad, Awanis Mohd keluarga, masyarakat dan
Suhaimi, Masratna Halini
2.     Kira jumlah 285 minit + 165 minit. Berikan jawapan negara."
Muda, Noor Najeha Abdul anda dalam jam dan minit.
Rahman dan Nor Munirah Jawapan:
Jamaluddin. Selamat berilmu
ye adik­adik!

view my complete profile 3.     Ada berapa minggu dalam 28 hari?
Jawapan:

4.     5 x 46 minit. Nyatakan jawapan anda dalam jam
dan minit.
Jawapan:

5.    
11 . 35 a.m.
Pukul berapakah 40 minit selepas waktu
dibawah? Cuteki widget

Cuteki cute eCards
Jawapan:
6.     

14 bulan x 4 =
Jawapan:

http://math4g1b.blogspot.my/2011/04/masa­dan­waktu­aktiviti­pengukuhan.html 1/3

my/2011/04/masa­dan­waktu­aktiviti­pengukuhan..25 p. Newer Post Home Older Post Subscribe to: Post Comments (Atom) Cuteki greeting eCards ▼  2011 (40) ►  April 10 (1) ▼  April 3 (23) HASIL PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4 PENAMBAHAN: OPERASI PENAMBAHAN: LATIHAN PENGUKUHAN NOMBOR http://math4g1b. Comment as:  Unknown (Google) Sign out ShoutMix chat widget   Publish Preview   Notify me Powered by Blogger.     187 tahun = Follow Berikan jawapan anda dalam dekad dan tahun.blogspot.40 a..m. Jawapan:  Posted by mATh 4 giRLs and 1 boYs at 7:59 AM Recommend this on Google NO COMMENTS: POST A COMMENT Enter your comment.html 2/3 . dan berakhir pada 12.m.6/27/2017 numeri's corner: MASA DAN WAKTU : AKTIVITI PENGUKUHAN Followers (17) 7.     Sebuah pertandingan menyanyi bermula pada 9. Jawapan: 8. berapa lamakah pertandingan menyanyi itu berlangsung? Berikan jawapan anda dalam minit.

6/27/2017 numeri's corner: MASA DAN WAKTU : AKTIVITI PENGUKUHAN BULAT:SOALAN PENYELESAIAN MASALAH NOMBOR BULAT : PENYELESAIAN MASALAH (TOLAK) NOMBOR BULAT: PENDARABAN NOMBOR BULAT : Darab * Jom Main * Nombor Bulat Hingga 100 000 : Operasi Bahagi PERPULUHAN PECAHAN: HASIL PEMBELAJARAN PECAHAN PECAHAN: TAMBAH PECAHAN: TOLAK PECAHAN: LATIHAN PENGUKUHAN Wang Hingga RM 10 000 (A) Wang Hingga RM 10 000 (B) Wang Hingga RM 10 000 (C) Wang Hingga RM 10 000 (D) Wang Hingga RM 10 000 : Aktiviti dan permainan MASA DAN WAKTU : CARA PENGIRAAN (JAM DAN MINIT) MASA DAN WAKTU : CARA PENGIRAAN (HARI. BULAN DAN T.html 3/3 .blogspot. MASA DAN WAKTU : AKTIVITI PENGUKUHAN ►  March 27 (16)   MY STICK FAMILY FROM WIDDLYTINKS.. BULAN DAN T.my/2011/04/masa­dan­waktu­aktiviti­pengukuhan.. MASA DAN WAKTU : CARA PENGIRAAN (HARI.COM Free Blogger Templates by Leelou Blogs | Design Elements by Just So Scrappy | Dedicated Servers and Colocation Sponsored by Colocation America http://math4g1b...