You are on page 1of 6

CONSUMUL DE APĂ RECE ŞI EVACUAREA APELOR MENAJERE

Necesarul de apă potabilă pentru consum igienico -
sanitar (instalaţii interioare de apă şi canalizare, cu
prepararea locală a apei calde)

Conform STAS 1478-90 tabel 4 şi STAS 1343/1-91:

Număr consumatori (N) Debite specifice

Personal: N = 14 qs2 = 60 l/om zi

Tehnologic: qs3 = 5 l/om zi

Pentru consumul curent de apă s-a ţinut seama de prevederile STAS 1343 şi 1478, cu
valori medii şi maxime ale debitului zilni 15315d33p c, estimate astfel:

Consum mediu zilnic

Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (m3/zi)

Qzi med= (14 x 65 ) / 1.000 = 0.9 m3/zi

Consum maxim zilnic

Qzi max = Kzi x Qzi med = 1.2 * 0.9 = 1.08 m3/zi

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim

Q orar maxim= (1/24)*Ko * Qzi max = (1/24) * 2.8 * 1.08 = 0.12 m3/h

Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

KS = coeficient supraunitar care tine seama de nevoile tehnologice ale instalaţiilor de tratare si epurare ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare. de necesitatea spalarii reţelelor.D = durata de timp pentru care a fost calculat necesarul de apa. ţinând seama de pierderile pe circuitul apei de la sursa la utilizare. Cerinţa de apa a sursei Cerinţa de apa pentru nevoi igienico – sanitare se stabileşte pe baza necesarului de apa pentru nevoi igienico – sanitare stabilit mai sus.8 x QS . in metri cubi pe zi.N = necesarul de apa . Qu se calculează cu relaţia: Qu = 0. Astfel cerinţa de apa care trebuie asigurata de sursa este : in care : .05 .1 . KS = 1. . KS = 1.KP = coeficient supraunitar care tine seama de pierderile de apa in aducţiune si in reţeaua de distribuţie. EVACUAREA APELOR Debitele de ape uzate menajere care se evacuează in reţeaua de canalizare.

a = 0.8 = 0.8 = 0.9 * 0. In care QS .72 m3/zi Debitul zilnic maxim QU zi max = Qzi max x 0.86 m3/zi Debitul orar maxim QU orar maxim= Qorar max x 0.096 m3/h DIMENSIONARE CONDUCTE Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a făcut conform STAS 1478-90.12 * 0.08 * 0.0 c = 1. zilnic maxim si orar maxim ) Astfel : Debitul zilnic mediu Qu zi med = Qzi med x 0.8 = 0.8 = 1.8 = 0. cu relaţia . l/s pentru E  2.6.debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu.15 .8 = 0.0 APA RECE E = E1 + E2 . b = 1.

Hlin = 5.5 mH2O. Qc se determina cu relaţia : unde : .0 mH2O . Unde: Hg = 10. Hloc = 1. .5 mH2O . Instalaţia de canalizare menajera Debitele de ape uzate menajere care se evacuează in reţeaua de canalizare. reprezintă debitul corespunzător sumei echivalenţilor de debit. -presiunea necesara s-a determinat cu formula: Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc [ mH2O ]. .15 l/s reprezintă debitul specific cu valoarea cea mai mare .a= 0. . Hnec =19. . Hu = 3.Qs max= 1.E1 = suma echivalenţilor bateriilor amestecătoare de apa rece cu apa calda. E2 = suma echivalenţilor bateriilor de apa rece.0 mH2O .E= 87 reprezintă suma echivalenţilor de scurgere .0 mH2O .33 coeficient adimensional in funcţie de regimul de furnizare a apei in reţeaua de distribuţie ( furnizare continua ).

.0 m. .00 l / sec. in baza STAS 1478 – 90.50 l / sec..Numărul de jeturi in funcţiune simultana pe clădire : 2 . al. echipaţi cu ţeava de refulare cu diametrul orificiului final de 14 mm. de 10 minute Se vor utiliza hidranţi de 2”. este obligatorie prevederea hidranţilor de incendiu interiori cu următoarele caracteristici : .1.c= 0.3. Timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor interiori este.70 coeficient adimensional in funcţie de destinaţia clădirii .Debitul specific minim al unui jet : qih = 2.2. care asigura: .Debitul de calcul al instalaţiei : Qih = 5.3. Instalaţia de hidranţi interiori Breviar de calcul Caracteristicile clădirii pentru calculul necesarului de apa necesar stingerii incendiilor. . sunt : Corespunzător prevederilor NP 086 – 05 Anexa 3.. STAS 2501.Lungimea minima a jetului compact : Ic = 6.

0 mH2O . Hloc =3. .5 mH2O . Verificat.presiunea necesara s-a determinat cu formula: Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc mH2O . Hlfurtun = 2. Hu = 14. Marian Cernovschi . Unde: Hg = 12.5 l/s.presiunea necesara la ajutajul ţevii de refulare = 14.1 mH2O .5 mH2O . Alin Ungureanu Ing. Hnec = 42. . Ing.6 mH2O . .55 mH2O.lungimea jetului compact: 10 m.5 mH2O . .debitul specific = 2. Întocmit. Hlin = 9.