PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

Valoració
Nom de l’activitat Àrea Data per realitzar-la Feta Crec que he fet l’activitat

Puc He de
Molt bé Bé
millorar-la millorar-la

Planificació de les activitats
Pàgina 1