Aprofita aquest espai per enganxar-hi alguna foto o fer-hi un dibuix del que més

t’hagi agradat d’aquest estiu.

Nom i cognoms

Nom de l’escola

Nom de l’institut

ESTIU 2017