You are on page 1of 4

BREVIAR DE CALCUL

1. CALCULUL RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA
Se efectueaza calculul hidraulic al retelei de canalizare in sistem unitar. Ansamblele
cladirilor de locuit ale celor 3 coloni sunt compuse din:
a) Colonia Sohodol, cu un numar de 29 de locuinte a cate 2 ap/locuinta;
b) Colonia Cocosvar, cu un numar de 72 de locuinte a cate 2 ap/locuinta;
c) Colonia de Jos, cu un numar de 103 de locuinte a cate 2 ap/locuinta;
In plansele din proiect, precum si in tabelele din anexa sunt notate lungimile traseelor
de conducte ce unesc caminele de canalizare. Reteaua de canalizare nu preia apele pluviale,
pentru aceasta se va realiza o alta retea in zonele Colonia Cocosvar si Colonia Sohodol.
Reteaua exterioara de canalizare menajera pentru ansamblul de cladiri din Colonia Cocosvar
si Sohodol va fi racordata la conducta de canalziare a localitatii iar reteaua din Colonia de Jos
va fi racordate la statia de epurare ce se va construi in zona. Conductele retelei de canalizare
se vor executa cu teava din polietilena de inalta densitate iar caminele vor fi din beton.
S-au considerat, pentru fiecare apartament, o medie de 3 persone, cu un consum
specific de 280 litri/pers si urmatoarele obiecte sanitare a caror debit specific si echivalentul
de debit sunt redate in tabelul de mai jos:

Obiectul sanitar qcs E
Lavoar 0.17 0.5
Closet 1.15 3.5
Cada 0.66 2
Spalator vase 0.33 1
Pentru calculul diametrelor conductelor de canalizare menajera se foloseste
urmatoarea metoda:
1. se alege preliminar diametrul primului tronson
2. in functie de diametrul conductei se alege panta din tabelul de valori
3. se determina debitul de calcul pentru fiecare locuinta in parte folosind urmatoarele
formule de calcul:

qc=qcs+ qsmax
unde : qc-debitul de calcul
qcs-debitul de calcul corespunzator sumei debitelor specifice obiectelor sanitare
qsmax-debitul specific cu valoarea cea mai mare care se evacueaza in tronsonul de
conducta considerat

Pentru cladirile de locuit, la un necesar specific de apa de 280 l/s pers., un numar
mediu de 3 pers./ap. la un debit specific de curgere de 2.3 l/s, ap. si la o durata de utilizare a
apei de 19 h/zi, in locul relatiei de mai sus se poate aplica relatia:

qcs=0.132√E + 0.0018E [l/s], unde E este suma echivalentilor de debit pentru
scurgere,conform datelor din tabelul urmator:

qs=0.17+1.15+0.6+0.33=2.25
E=0.5+3.5+2+1=7
qs=0.132√E + 0.0018E=0.34923+0.0126=0.36
qc =0.36+1.15=1.51
qc=1.51 l/s

A rezultat un debit de calcul qc=1.51 l/s pentru un apartament.

7 m/s. in functie de diametrul si panta conductei se determina debitul de curgere q[l/s] si viteza vsp[m/s] la sectiune plina. Calculul hidraulic privind dimensionarea retelelor de canalizare menajera sunt prezenatate in tabelele nr.3.In functie de diametrul conductei se alege panta din tabelul de valori . I=300 si m= 0. Se calculeaza raportul x= qc/q Cunoscand x.76 l/s Astfel s-a determinat debitul de calcul pe o proprietate.01 in functie de diametrul conductei . Pentru calculul diametrelor conductelor de canalizare pluviala se va folosi o metoda asemanatoare cu cea folosita pentru calculul retelei de canalizare menajera. cu un numar de 72 de locuinte a cate 2 ap/locuinta Deoarece reteaua de canalizare menajera nu va prelua apele pluviale. Cele doua spatii rurale sunt compuse din : a) Colonia Sohodol. pentru a calcula debitul de calcul pe un tronson se aduna debitele de calcul ale proprietatilor vecine cu acesta. 2. Qp=m∑ Si Øi Ii unde: S-aria bazinului de canalizare [Ha] Ø-coeficient de curgere afferent suprafetei I-intensitatea de calcul a ploii m-coeficient adimesional de reducere a debitelor de calcul In cazul nostru se avem: S=0.65 pentru conducte mai mici de 200 mm u<0.055 si 0.7<v<4 u<0.65-0. Pentru a calcula debitul de calcul pentru un tronson se vor aduna debitele caselor care se vor racorda la acest tronson. Conductele retelei de canalizare se vor executa cu teava din polietilena de inalta densitate.8. Daca gradul de umplere sau viteza nu respecta valorile indicate se va alege alt diametru si se va repeta algoritmul.Se alege preliminar diametrul primului tronson. Se determina debitul de calcul pentru fiecare proprietate luindu-se in calcul si suprafata de la marginea proprietatii pana la axul drumului. Din dimensionarea conductei de canalizare reiese ca diametrele alese se incadreaza in conditia hidraulica de verificare (viteza minima 0. Tinand cont de faptul ca proprietatile din aceste zone sunt egale. u< umax. in cazul nostru trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori: 0. este necesara realizarea unei retele de colectare a apelor pluviale in aceste zone. . Folosind tabelul de valori. Tinand seama de aceste valori se deterima debitul de calcul: Qp=5. care. de unde se determina viteza v=z* vsp Se verifica conditiile vmin <v<vmax.08 Ha. din tabelul de valori se determina gradul de umplere u si raportul z=v/ vsp. 1. cu un numar de 29 de locuinte a cate 2 ap/locuinta b) Colonia Cocosvar. caminele de vizitare precum si caminele colectoare vor fi din beton. 5. 4. 3. CALCULUL RETELEI DE CANALIZARE PLUVIALA Se vor realiza retele de canalizare menajera in Colonia Cocosvar si Colonia Sohodol. viteza maxima 4 m/s).7. 3 si 5. Ø=0. 2. Reteaua exterioara de canalizare pluviala pentru ansamblul de cladiri din Colonia Cocosvar si Sohodol va fi racordata la conducta de canalziare a localitatii.7 pentru conducte mai mari de 200 mm. gradul de umplere mxim cuprins intre 0. 1. pante cuprinse intre 0.

5 Cada 0.2 1 Pentru dimensionarea conductelor de apa potabila s-a folosit urmatoarea metoda: 1. S-au considerat. hrl. 2.07 0. din nomograma pentru dimensionarea condultelor se determina diametrul conductei. 4.In functie de valoarea ∑ nqs. din tabelul de valori se determina gradul de umplere u si raportul z=v/ vsp. 3.pierderea de sarcina unitara. Calculul hidraulic privind dimensionarea retelelor de canalizare pluviala sunt prezenatate in tabelele nr. se calculeaza cu relatia: hrl=il unde: i.5 Closet 0. o medie de 3 persone. hri .05 si 0.7<v<4. Daca viteza nu respecta valorile indicate se va alege alt diametru si se va repeta algoritmul. 2 si 4. 1. Folosind tabelul de valori. b)Pierderile de sarcini liniare.1 2 Spalator vase 0. fiecare ca sa avand 2 apartamente. In acest caz gradul de umplere poate sa atinga valoarea 1(u≤1).Se calculeaza ∑ nqs pentru un tronson. v-viteza medie a curentului de fluid. retea de care vor beneficia 103 case.1 3. pentru fiecare apartament. cu un consum specific de 280 litri/pers si urmatoarele obiecte sanitare a caror debit specific si echivalentul de debit sunt redate in tabelul de mai jos: Obiectul sanitar qcs E Lavoar 0.Cunoscandu-se debitul de calcul.CALCULUL RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA Reteaua de alimentare cu apa potabila se va realize in Colonia de Jos. in functie de diametrul si panta conductei se determina debitul de curgere q[l/s] si viteza vsp[m/s] la sectiune plina.7 m/s. din tabelul de valori se determina debitul de calcul pentru acel tronson. Din dimensionarea conductei de canalizare reiese ca diametrele alese se incadreaza in conditia hidraulica de verificare (viteza minima 0. pante cuprinse intre 0. . 5. de unde se determina viteza v=z* vsp Se verifica conditiile vmin <v<vmax. Se calculeaza raportul x= qc/q Cunoscand x. viteza maxima 4 m/s). gradul de umplere mxim fiind 1. conditii care in cazul nostru trebuie sa se incadreze in valorile: 0. viteza si pierderea de sarcina unitara. Pentru calculul pierderilor de sarcina se iau in considerare: a)Pierderile de sarcina locale. care se determina prin relatia: k v2  2 hri = i 1 unde:  -coeficient adimensional de pierdere locala in rezistenta hidraulica de tip i.01 in functie de diametrul conductei .

considerandu-se functionarea unui singur hidrant in acelasi timp. Hidranţii de incendiu exteriori se amplasează la o distanţă de minimum 5 m de zidul clădirilor pe care le protejează şi la 15 m de obiectele care radiază intens căldură în caz de incendiu. . acestia avand un debit de 5l/s. Pentru calcularea debitului de calcul s-au luat in considerare si hidrantii. considerând raza de acţiune a hidranţilor de 200 m. l-lungime tronsonului de conducta [m]. S-a prevazut o instalatie de stingere a incendiilor. trebuie să atingă toate punctele combustibile ale clădirilor (obiectivelor) protejate. alimentata din reteau de alimentare cu apa potabila. Calculul hidraulic privind dimensionarea retelei de alimentare cu apa potabila sunt prezenatate in tabelul nr. în cazul folosirii autopompelor. 6. Jeturile de apă realizate cu ajutorul hidranţilor de incendiu exteriori.