You are on page 1of 11

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Vivace Plus L®, tablete, 2,5mg+12,5mg
Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta
Ime leka, oblik, jačina i pakovanje

Proizvođač: Zdravlje A.D.
Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija
Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.
Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija

Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23.11.2011. za lek Vivace Plus L®; 2,5mg+12,5mg; 28 tableta
1 od 11

.5mg+12. čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. 6. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. 28 tableta 2 od 11 .Uputstvo sačuvajte. Može da im škodi. .5mg. Šta je lek Vivace Plus L®. farmaceutski oblik Vivace Plus L®. za lek Vivace Plus L®.Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Dodatne informacije Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23. .11. jačina. Kako se upotrebljava lek Vivace Plus L®. Moguća neželjena dejstva 5. tablete INN ramipril. Kako čuvati lek Vivace Plus L®. pre nego što počnete da koristite ovaj lek. 2. molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta U ovom uputstvu pročitaćete: 1. 4. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vivace Plus L®. hidrohlortiazid Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.Ako imate dodatnih pitanja. i čemu je namenjen 2.Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. 2. .2011. Zaštićeno ime.5mg. 3. obratite se svom lekaru ili farmaceutu.5mg+12.

lica. hidrohlortiazid ili neku od komponenata leka  Ukoliko ste alergični na slične lekove. Znaci alergijske reakcije su: osip. 28 tableta 3 od 11 . grla i jezika.  Ukoliko imate povišen nivo kalcijuma.1. U zavisnosti od uređaja koji se koristi .  Ukoliko imate teških problema sa jetrom. Ovaj lek deluje tako što povećava izlučivanje mokraće i na taj način snižava krvni pritisak.5mg+12. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIVACE PLUS L® Lek Vivace Plus L® ne smete koristiti:  Ukoliko ste alergični na ramipril. Kombinacija dve aktivne supstance se koristi kada nije moguće postići terapijski rezultat primenom samo jedne supstance. Dve aktivne supstance deluju zajedno u sniženju krvnog pritiska. otok grla i jezika.2011. može se deseti da lek Vivace Plus L®nije pogodan za Vas. Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23. za lek Vivace Plus L®. stopalima i grlu. otežano disanje i gutanje). crveni pečati na rukama.11. Vivace Plus L®se koristi za terapiju povišenog krvnog pritiska. 2.  Ukoliko ste na dijalizi ili na drugom tipu filtracije krvi. otok usana.5mg. On deluje tako što:  Smanjuje produkciju supstance koja povećava krvni pritisak  Dovodi do ralaksacije i širenja krvnih sudova  Olakšava srčanu aktivnost Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivaju “tiazidni diuretici” ili “lekovi za izmokravanje”. 2.  Ukoliko imate problema sa bubrezima gde je bubrežno snabdevanje krvlju smanjeno (stenoza bubrežne arterije).  Tokom poslednjih 6 meseci trudnoće (videti poglavlje Primena leka Vivace Plus L®u periodu trudnoće i dojenja)  Ukoliko dojite bebu (Videti poglavlje Primena leka Vivace Plus L®u periodu trudnoće i dojenja) Nemojte uzimati lek Vivace Plus L®ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ramipril pripada grupi lekova koji se nazivaju „ACE inhibitori“ (Inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima). Ukoliko niste sigurni. otok očnih kapaka i usana. tj. plikovi (urtikarija). porazgovarajte sa Vašim lekarom pre početka uzimanja leka Vivace Plus L®.  Ukoliko ste ikada imali alergijsku reakciju koja se zove „angioedem“ (Simptomi: svrab. ŠTA JE LEK VIVACE PLUS L® I ČEMU JE NAMENJEN Lek Vivace Plus L®je kombinacija dva leka koji se zovu ramipril i hidrohlortiazid. otežano gutanje ili disanje. kalijuma ili natrijuma u krvi. druge ACE inhibitore ili derivate sulfonamida.

kao što su efedrin. uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.  Ukoliko ćete primiti anestetik u cilju izvođenja hirurške operacije ili zubarske intervencije. 28 tableta 4 od 11 . Možda će biti potrebno da prekinete terapiju lekom Vivace Plus® L jedan dan pre izvođenja intervencije. Porazgovarajte sa lekarom o ovome. indometacin ili aspirin).  Ukoliko imate povišene vrednosti kalijuma u krvi (pokazano analizom krvi)  Ukoliko imate kolageno vaskularno oboljenje. šoka. zato što se primena leka Vivace Plus L® ne preporučuje tokom prva tri meseca trudnoće. za lek Vivace Plus L®. Takođe pojedini lekovi mogu uticati na aktivnost leka Vivace Plus L®. proliv. Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23.Kada uzimate lek Vivace Plus L®. posebno vodite računa: Pre početka terapije lekom Vivace Plus L®proverite sa Vašim lekarom:  ukoliko imate problema sa srcem. korišćenje diuretika (tableta za izmokravanje) duži vremenski period ili ste na dijalizi. Lek Vivace Plus L®može uticati na aktivnost drugih lekova.2011. Primena drugih lekova Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate. Oni mogu povećati verovatnoću za nastanak neželjenih dejstava ukoliko ih uzimate zajedno sa lekom Vivace Plus L®. 2.  ukoliko idete na tretman koji se primenjuje u cilju smanjivanja alergije na ujed pčele ili ose (desenzibilizaciju). dijeta sa smanjenim unosom soli.5mg+12. Ukoliko se nešto od gore nabrojanog odnosi na Vas. Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neki od sledećih lekova (oni mogu uticati da lek Vivace Plus L® slabije funkcioniše):  Lekovi koji se koriste za terapiju bola i zapaljenja (kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAIL. astme ili alergije.5mg. jetrom ili bubrezima  ukoliko gubite tečnost ili elektrolite (osećaj bolesti. kao što je sklerodermija ili sistemski lupus eritematozus  Morate reći Vašem lekaru ukoliko mislite da ste trudni (ili postoji mogućnost da ostanete trudni). noradrenalin i adrenalin. npr. ibuprofen. Deca Lek Vivace Plus L®se ne preporučuje kod dece i osoba mlađih od 18 godina. ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek. Vaš lekar će proveriti vrednosti Vašeg krvnog pritiska. zato što nema iskustava njegove primene u ovoj uzrasnoj grupi. porazgovarajte o tome sa Vašim lekarom.11. povraćanje. znojenje više nego što je uobičajeno. Lek Vivace Plus L®može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi nakon tri meseca trudnoće (videti poglavlje Primena leka Vivace Plus L® u periodu trudnoće i dojenja). srčane slabosti (insuficijencije). kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti.  Lekovi koji se koriste za terapiju sniženog krvnog pritiska. Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neki od sledećih lekova.

ibuprofen. za lek Vivace Plus L®. Lek Vivace Plus L®može imati uticaj na aktivnost ovih lekova. Lek Vivace Plus L®može uticati na rezultate ovih testova. Vivace Plus L®može povećati nivo litijuma u Vašoj krvi. amilorid.  Lekovi koji se koriste za terapiju bola i zapaljenja (kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAIL. 2. Ovde spadaju lekovi za opstipaciju. amfotericin B (protivgljivični lek) i ACTH (lek koji se koristi za testiranje da li Vaša nadbubrežna žlezda funkcioniše dobro).  Ukoliko ste sportista i imate anti-doping testiranja. Ukoliko se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas (ili niste sigurni u vezi toga).  Lekovi koji služe za relaksaciju mišića.  Lekovi koji se koriste nakon transplantacije organa (u cilju sprečavanja odbacivanja transplantata).  Lekovi za terapiju srčanih tegoba. S toga je potrebno da češće kontrolišete nivo šećera u krvi dok ste na terapiji lekom Vivace Plus L®. diuretici (lekovi za izmokravanje).  Litijum (lek za lečenje depresije). 28 tableta 5 od 11 . kao što je ciklosporin. kao što je prednizolon  Preparati koji sadrže kalcijum  Alopurinol (lek koji se koristi za snižavanje nivoa uremične kiseline u krvi)  Prokainamid (lek za terapiju poremećaja srčanog ritma)  Holestiramin (lek za snižavanje nivoa masti u krvi)  Karbamazepin (lek za terapiju epilepsije) Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ukoliko koristite neki od sledećih lekova.  Lekovi za terapiju dijabetesa kao što su oralni antidijabetici ili insulin.2011.11.  Hinin (za malariju)  Lekovi koji sadrže jod (koriste se kada je potrebno radiološko snimanje ili skeniranje)  Penicilin (za infekcije)  Lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi kao što je varfarin.  Diuretici (tablete za izmokravanje) kao što je furosemid  Lekovi koji mogu povećati vrednosti kalijuma u krvi kao što je spirinolakton. indometacin ili aspirin). Vivace Plus L®može smanjiti nivo šećera u Vašoj krvi. Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23.5mg. Lek Vivace Plus L®može dati pozitivne rezultate ovih testova.  Lekovi koji se koriste u terapiji karcinoma (hemoterapija). soli kalijuma i heparin (lek koji sprečava zgrušavanje krvi).5mg+12.  Steroidi. uključujući i probleme sa srčanim ritmom. konsultujte Vašeg lekara pre nego što počnete da uzimate tablete Vivace Plus L®. Testovi Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Vaš lek:  Ukoliko ste radili testove funkcije paratireoidne žlezde. npr. triamteren.  Lekovi koji snižavaju nivo kalijuma u krvi.

Ne treba da koristite lek Vivace Plus L®u prvih 12 nedelja trudnoće. odmah obavestite Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni. Pre nego što uzmete lek Vivace Plus L® konsultujte Vašeg lekara. Koliko tableta treba da uzmete? Terapija povišenog krvnog pritiska Vaš lekar će prilagođavati dozu dok se ne postigne kontrola krvnog pritiska. 2. Svaki dan.5mg+12. Ukoliko ostanete u drugom stanju dok ste na terapiji lekom Vivace Plus L®. 28 tableta 6 od 11 . Primena leka Vivace Plus L® u periodu trudnoće i dojenja Morate reći Vašem lekaru ukoliko ste trudni (ili mislite da ste trudni.5mg. proverite sa Vašim lekarom. Nemojte drobiti ili žvakati tabletu. jer lekovi koji snižavaju krvni pritisak i alkohol mogu imati aditivne efekte (efekat leka se pojačava pod uticajem alkohola). ili postoji verovatnoća da ostanete trudni). Uticaj leka Vivace Plus L® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Možete osetiti vrtoglavicu dok ste na terapiji lekom Vivace Plus L®. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIVACE PLUS L® Lek Vivace Plus L®uvek uzimajte tačno onako kao što Vam je doktor propisao. u isto vreme (najčešće u jutarnjim časovima). ili kada počnete da uzimate veće doze. nemojte upravljati motornim vozilima i rukovati mašinama. obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Ukoliko Vas zanima koliko alkoholnih napitaka možete popiti dok ste na terapiji lekom Vivace Plus L®. Potrebno je lek Vivace Plus L®zameniti drugim. porazgovarajte o tome sa Vašim lekarom. alternativnim lekom.2011. a posle 13 nedelje.11. Ako se ovo desi.  Lek Vivace Plus L®može se uzeti sa hranom ili bez nje. 3. Verovatnoća da se ovo desi je veća na početku terapije. za lek Vivace Plus L®. Odrasli Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23. Važne informacije o nekim sastojcima leka Vivace Plus L® U slučaju netolerancije na neke od šećera.Uzimanje leka Vivace Plus L® sa hranom ili pićima  Konzumiranje alkohola dok ste na terapiji lekom Vivace Plus L®može dovesti do toga da osećate vrtoglavicu. progutajte tabletu sa malo tečnosti. nikako ne biste smeli koristiti ovaj lek jer on može da naškodi Vašoj bebi. Lek Vivace Plus L®nemojte uzimati ukoliko dojite Vašu bebu. jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.

Vaš lekar će Vam propisati nižu početnu dozu. gubitak apetita. Ovo može biti znak problema sa plućima uključujući i zapaljenje (inflamaciju). Ponesite lek sa sobom.2011. bilo koji znak krvarenja (npr. uključujući osip.  Jak bol u stomaku koji se može protezati do leđa. svrab i osip. napetost u grudima ili ozbiljniji problemi uključujući i srčani napad ili srčani udar.5mg+12. sačekajte vreme za sledeću dozu. purpurne tačke. nadražajni kašalj koji traje 2 do 3 dana.5mg. crvenilo. već neka Vas neko odveze ili zovite hitnu pomoć. 2. vrtoglavica i bledilo. Ako ste uzeli više leka Vivace Plus L® nego što je trebalo Obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. ulceracije u ustima. neujednačeno i jako lupanje srca (palpitacije). Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste propustili da uzmete lek.11. da bi lekar znao šta ste popili. Nemojte voziti do bolnice. krvarenje duže nego što je normalno. groznica. usta ili grla praćeni otežanim gutanjem ili disanjem. bubuljice na koži ili učestalije infekcije nego uobičajeno.  Povišena temperatura. 4. bol u stomaku. žutilo kože i beonjača (žutica). 28 tableta 7 od 11 . obratite se svom lekaru ili farmaceutu. klonulost. Ovo može biti znak teške alergijske reakcije na lek Vivace Plus L®. zamor. a zatim će dozu postepenije povećavati. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA Kao svi lekovi. opšti utisak slabosti. Ako naglo prestanete da uzimate lek Vivace Plus L® Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka. bol u grudima. smanjen apetit.  Kratak dah. za lek Vivace Plus L®. Ovo mogu biti znaci problema sa jetrom kao što je hepatitis (zapaljenje jetre) ili Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23.  Lakše dobijanje modrica.  Teška kožna reakcija. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko osetite:  Ubrzano lupanje srca. zamor. i lek Vivace Plus L®može izazvati određena neželjena dejstva. krvarenje iz desni). toksična epidermalna nekroliza ili multiformni eritem). bol u grlu ili groznica. Prestanite sa primenom leka i kontaktirajte odmah Vašeg lekara ili stanicu hitne pomoći ukoliko Vam se jave sledeća ozbiljna neželjena dejstva:  Otok lica.Ukoliko ste starija osoba. Ovo može biti znak pankreatitisa (zapaljenja pankreasa). pogoršanje prethodno postojeće kožne bolesti. Ovo može biti znak problema sa krvi i koštanom srži. plikovi ili raslojavanje kože (kao što je Stevens-Johnson sindrom. Ako ste zaboravili da uzmete lek Vivace Plus L® Ukoliko ste propustili da uzmete lek.

 Suv. pojačane nervoze ili drhtavice  Zapušen nos. kao što je utrnulost. 2.11. za lek Vivace Plus L®. žarenja ili žmaraca po koži (parestezije). suzne oči uz osećaj svraba  Curenje iz uha  Oštećen vid  Opadanje kose  Bol u grudima  Bol u mišićima  Zatvor. oštećenje jetre.5mg. Ostala neželjena dejstva: Obavestite svog lekara ukoliko neki od sledećih neželjenih dejstava postanu ozbiljniji ili traju duže od nekoliko dana. Česta (zapažena kod manje od 1 osobe od 10):  Glavobolja.2011.  Gubitak ili poremećaj čula ukusa  Problemi sa spavanjem  Osećaj depresije. zapaljenje sinusa (sinuzitis). osećaj bockanja. Verovatnoća da se ovo desi je veća na početku terapije. Ukoliko imate dijabetes. nizak krvni pritisak (hipotenzija) naročito kada naglo ustanete ili sednete  Problemi sa ravnotežom (vertigo)  Svrab i neuobičajena osetljivost kože. uznemirenosti. natečene. 28 tableta 8 od 11 . bol u stomaku i crevima  Loše varenje i opšte loše stanje  Pojačano mokrenje preko dana  Znojenje više od uobičajenog. nadražajni kašalj ili bronhitis  Povećane vrednosti šećera u krvi. otok i crvenilo zglobova Povremena (zapažena kod manje od 1 osobe od 100):  Otok kože  Naleti crvenila. osećaj slabosti i umora  Osećaj vrtoglavice. osećaj žeđi Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23.5mg+12. nesvestica. kratak dah  Zapaljenje desni (gingivitis). može doći do pogoršanja  Povećana vrednost uremične kiseline i masnoće u krvi  Bol. otok usta  Crvene. ili kada počnete da uzimate veće doze leka.

belih krvnih ćelija. za lek Vivace Plus L®. otečen jezik. gorušica  Crven. svrab.  Uvećanje dojki kod muškaraca. pankreasa ili bubrega. pokazano krvnom analizom  Snižene vrednost kalijuma u krvi Veoma retko (zapažena kod manje od 1 osobe od 10 000):  Opšte loše stanje.5mg+12. suva usta  Povećane vrednosti kalijuma u krvi Ostala neželjena dejstva: obavestite svoga lekara ukoliko nešto od sledećeg postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana. proliv (dijareja). osip sa otokom ili druge reakcije kože kao što je crvena ospa po licu i čelu  Osip po koži i plikovi  Bubuljice i hladni ekstremiteti  Problemi sa noktima (odvajanje ili otpadanje nokta od ležišta)  Mišićno-koštana krutost ili nemogućnost pokretanja vilice (tetanija)  Slabost ili grčevi u mišićima  Smanjena seksualna želja kod muškaraca i žena  Krv u mokraći. Ovo može biti znak povećanog zadržavanja tečnosti u organizmu  Groznica  Polna nemoć kod muškaraca  Smanjen broj crvenih krvnih ćelija. 28 tableta 9 od 11 .2011.  Problemi sa koncentracijom. Ovo može ukazati na probleme sa bubrezima (intersticijalni nefritis)  Povećane vrednost šećera u mokraći Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23. uznemirenost ili konfuzija  Nakon izlaganja hladnoći. trombocita i snižen hemoglobin  Promene u funkciji jetre. a zatim osećaj peckanja ili bola prilikom zagrevanja. osećaj sitosti  Ubrzano ili nepravilno lupanje srca  Otok ruku i nogu.  Krvni ugrušci  Oštećen sluh  Smanjena sekrecija suza  Utisak da su predmeti prebojeni žuto  Dehidratacija  Otok. praćen simptomima kao što su abdominalni bol. 2.5mg. crvenilo prstiju ruku i nogu.  Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija). Ovo može biti Raynaud-ov fenomen. bol i crvenilo u grudima (zapaljenje pljuvačne žlezde)  Otok creva („intestinalni angioedem“).11. povraćanje i proliv (dijareja)  Povećana osetljivost na sunce  Težak oblik ljuštenja kože.

natrijum-stearilfumarat. kalcijuma. Čuvanje Čuvati na temperaturi do 25º C. laktoza. Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije opisano u ovom uputstvu. 2. Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23.5mg+12. 28 tableta 10 od 11 .5 mg ramiprila i 12. molimo Vas obratite se lekaru ili farmaceutu. magnezijuma.11. Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.5mg. i hlora)  Smanjena ili oštećena reakcija  Promena čula mirisa  Otežano disanje ili pogoršanje astme. Čuvati van domašaja dece! Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. kroskarmeloza-natrijum. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline. za lek Vivace Plus L®. skrob preželatinizovan 1500. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. 6. monohidrat. KAKO ČUVATI LEK VIVACE PLUS L® Rok upotrebe 2 (dve) godine. crvenih i trombocita)  Promene u količini soli u krvi (natrijuma.2011.  Povećan broj određenih belih krvnih ćelija (eozinofilija)  Smanjen ukupan broj krvih ćelija (belih. 5. DODATNE INFORMACIJE Šta sadrži lek Vivace Plus L® Jedna tableta sadrži 2.5 mg hidrohlortiazida. Pomoćne supstance: natrijum-hidrogenkarbonat.

5mg.2011.11. 16000 Leskovac.0 x 8. Broj rešenja: 515-01-5638-09-001 od 23. neobložene.11. ravne tablete.5 na jednoj strani. sa podeonom crtom na jednoj strani i oznakom 12. 28 tableta 11 od 11 . Vlajkova 199. 2011. Republika Srbija. 2. 4.5mg+12. Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar. Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: 4 Al/Al blistera sa po 7 tableta Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta.2011. Nosilac dozvole i Proizvođač Zdravlje A. duguljaste.Kako izgleda lek Vivace Plus L® i sadržaj pakovanja Tablete Vivace Plus L® su bele ili skoro bele. .D.0mm. Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Broj i datum dozvole: 515-01-5638-09-001 od 23. za lek Vivace Plus L®.