You are on page 1of 56

Llengua

catalana PRIMÀRIA
Quadern 13

El Quadern 13 de Llengua catalana per
a Primària és una obra col·lectiva concebuda,
dissenyada i creada al Departament d’Edicions
Educatives de Grup Promotor / Santillana, dirigit
per Antonio Brandi Fernández i Pere Macia Arqué.

En l’elaboració ha participat l’equip següent:
Montserrat Fleck
Mònica Font
Marina Vinardell
Esther Bellavista

IL·LUSTRACIÓ
Pedro Rodríguez

EDICIÓ
Esther Bellavista

DIRECCIÓ DEL PROJECTE
Laura Coma Vilaplana

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ EDITORIAL DE PRIMÀRIA
Maite López-Saez Rodríguez-Piñero

Índex

Unitat 1 ............................................................................................4

Unitat 2 ..........................................................................................16

Unitat 3 ..........................................................................................28

Unitat 4 ..........................................................................................40

3

1 Un tauler d’anuncis
Llegendes del rock
Els nostàlgics del rock estan
Comprensió lectora

d’enhorabona. Aquest vespre
torna a casa nostra Animals,
un dels grups de rock més fa-
mosos de tota la història. La
Òpera catalana banda actuarà a partir de les
a Peralada 10 de la nit al Palau d’Esports Noves veus
en un concert únic en què per a la música
Enrico Clasatti, considerat
per la crítica un dels millors presentarà el disc Animalia II. tradicional
cantants de la història de Animals es va tornar a unir fa El grup de música tradicio-
l’òpera, actuarà avui a les 10 cinc anys per celebrar el 25è nal i popular Potxons acaba
de la nit a l’auditori dels jar- aniversari de la fundació del d’editar el seu primer disc,
dins del castell de Peralada. grup. Nord enllà. En aquest treball,
Juntament amb la jove sopra- els músics pallaresos fan un
no francesa Emma Dupont, recull de vint cançons tradici-
oferiran una de les represen- onals pirinenques. Modernit-
tacions més esperades de tot zades, això sí, amb ritmes i
l’estiu: l’òpera El giravolt de instruments molt actuals. I
maig , d’Eduard Toldrà, un això és el que fa d’aquest disc
clàssic del repertori de l’òpe- una proposta engrescadora.
ra catalana. Clasatti i Dupont Les peces ja havien estat en-
estaran acompanyats per registrades per altres grups,
l’Orquestra de Tolosa de però sempre en la forma amb
Llenguadoc, amb direcció del què s’han conegut des de
mestre Jacme Delmas. temps immemorials.

1 Contesta les preguntes:

  De quin tipus de revista creus que es tracta?

 esportiva  musical   del cor  general

  Què s’anuncia en el tauler d’anuncis d’aquesta revista? Les darreres novetats musicals.

  Quina finalitat té cada anunci? El primer anuncia una actuació d’òpera, el segon, el

 concert d’un grup de rock i el tercer, el nou disc d’un grup de música tradicional.4

unitat 1

2 Relaciona cada paraula amb el significat que té en el context de la lectura:

pallarès  Conjunt de valoracions que han fet d’un espectacle
o d’una obra els experts en la matèria.

crítica  Del Pallars (regió de Catalunya).

immemorial  Conjunt d’obres musicals, teatrals..., que un músic
o artista té preparades per representar.

repertori
 Antic, d’origen molt llunyà.

3 Assenyala l’opció que resumeix millor cada anunci:

Òpera catalana a Peralada
 Clasatti i Dupont protagonitzaran l’òpera El giravolt de maig, d’Eduard Toldrà, a l’auditori
dels jardins del castell de Peralada avui a les 10 de la nit.
 Toldrà i Dupont protagonitzaran l’òpera El giravolt de maig als jardins del castell
de Peralada avui a les 10 de la nit.

Llegendes del rock
 El grup de rock Animals actuarà avui a les 10 de la nit al Palau d’Esports i presentarà
el disc Animalia II.
 El grup de rock Animalia II actuarà avui a les 10 de la nit al Palau d’Esports i presentarà
el disc Animals.

Noves veus per a la música tradicional
 Potxons acaba d’editar el seu primer disc, El giravolt de maig, on fan un recull de vint
cançons tradicionals totalment modernitzades.
 El grup de música tradicional i popular Potxons acaba d’editar el seu primer disc,
Nord enllà, on fan un recull de vint cançons tradicionals totalment modernitzades.

4 Completa les oracions següents:

 Enrico Classatti és un cantant d’ òpera ,
igual que Emma Dupont.

  Animals és un grup de rock que actuarà aquest vespre

a les 10 hores al Palau d’Esports.

  El grup de música tradicional i popular Potxons
acaba d’editar el seu primer disc, titulat Nord enllà .

5

afegeix les lletres ordenades a cada paraula i troba un derivat: Escombra   1  S R E I   ▶  escombriaire Sabó   1  N N A E R  ▶  ensabonar Bolet   1  A E R I  ▶  boletaire Gos   1  S A R E  ▶  gossera 6 . O/U àtones 5 Substitueix en els titulars següents el símbol q per una o o una u. segons convingui: Tr obat el f  u giti u pel r obatori del c ollaret ortografIa A U tObús abOnyegat mentre entrava a les cOtxeres Risc d’incendi per les fogueres incontrolades a la zona costanera Ren ovació del M use u de la J oguina de Santa J ordina d’Àlber B oníssima anyada per a les p omeres Inaugurat un centre de formació de f usteria 6 Escriu el que representa cada imatge. Després.

segons convingui:   Un llenguad o amb patates   Dos llenguad os amb patates  L’altave u està guerx o  L’enreno u dels altave us   El portave u del Lice u   Els portave us del Lice u   El lavab o d’homes   Les portes dels lavab os   Un crom o per a la col·lecció   Una col·lecció de crom os   Un cucurutx o de caca u   Els cucurutx os més grossos   El gripa u baba u   Un llibre de gripa us 8 Resol els mots encreuats.   6.   4. 1 C R O M O 10 10. Seient penjat de dues cordes o cadenes que permeten que es pugui moure endavant i endarrere. os.   5. Mosso d’esquadra. habitual en els parcs infantils. Vehicle automòbil amb molts seients que transporta persones. 2 7   8. Llapis que serveix per pintar.   3. Solen enganxar-se en àlbums. cop d’ull.   1. Tots tenen una o o una u àtones. Que arriba sempre a l’hora convinguda. Mirada ràpida. S’encén la nit de Sant Joan. 8 A U T O B Ú S P N 4 S U X F O N A O 5 T D G O U 3 J O G U I N A 9 C O L O R E A L R D 6 U L L A D A 7 . G M   9. Ona del mar.   7. u o us. forma una col·lecció. unitat 1 7 Completa amb o. Policia. juntament amb altres. Paper petit amb un dibuix o una fotografia que.   2. Objecte que els nens petits fan servir per jugar.

animal o cosa.   Es refereixen al que podem percebre amb els sentits: concrets . ni escoltar. El nom. contesta les preguntes:   Quin altre tipus de noms hi ha? Noms comuns . ni sentir: abstractes .   El que indiquen no es pot tocar.   S’escriuen amb majúscula inicial: propis . ni olorar. .   Parlen d’un únic element: individuals .   Fes una afirmació com les anteriors referida a aquest tipus de noms: Designen qualsevol persona. ni tastar. Tipus de noms 9 Classifica cada nom on correspongui: Rupit • La Principal de la Bisbal • escriptor • fura • Bellugueta • poble Kílian Jornet • veler • Pere Calders • esportista • La Medusa • cobla gramÀtica Nom comú: fura Nom comú: poble Nom propi: Bellugueta Nom propi: Rupit Nom comú: veler Nom comú: escriptor Nom propi: La Medusa Nom propi: Pere Calders Nom comú: esportista Nom comú: cobla Nom propi: Kílian Jornet Nom propi: La Principal de la Bisbal 10 Digues a quin tipus de noms es refereix cada afirmació:   Amb una paraula en singular designen un grup de coses: col·lectius . 8 . Ara.

  Aquesta noia cada dia fa més goig !   La seva bellesa era extraordinària. Estan molt units. si la Júlia o la Irene.   En Miquel sent compassió pels gossos abandonats. està tot molt brut!   Té una gran habilitat per al dibuix.  Quina enveja . unitat 1 11 Escriu un nom col·lectiu i un nom individual per a cada fotografia: rusc bosc equip abella arbre jugador ramat vaixella ram ovella plat flor 12 Completa les oracions amb els noms abstractes més adients: amistat bellesa habilitat compassió goig dubte fàstic enveja  L’ amistat d’en Joan i d’en Carles fa anys que dura. tothom se la mirava! 9 .   Tinc un dubte : no sé qui és més gran. li ha tocat la loteria!  Quin fàstic .

aniries en direcció contrària. Ara. escriu una oració amb cadascuna de les paraules que no has utilitzat: Resposta model (R.   Hi havia molt de trànsit (trànsit/tràfic) a l’autovia.): La policia ha desplegat un gran dispositiu per aturar el tràfic de drogues de la zona. La precisió lèxica 13 Escriu a sota de cada fotografia la paraula més adient: llesca • tall • llenca • estella engruna • rodanxa • presa • retall LÈXIC estella presa llesca engruna tall llenca rodanxa retall 14 Completa les oracions següents amb la paraula adequada. Fes servir el diccionari.   La meva nova adreça (adreça/direcció) és: carrer Mallorca. No pots girar a la dreta. Va llançar un crit d’auxili quan va quedar atrapat a l’ascensor.   Aquestes joguines tan velles s’haurien de llençar (llançar/llençar) al contenidor.  Va doblegar (doblar/doblegar) el full pel mig. Va haver de doblar el nombre de dependents de la botiga durant els dies de rebaixes. 10 . baixos. 256. m.

  Abans de fer la redacció definitiva.   A l’hotel ens van donar una estança per a dues persones amb vistes al mar.  El comte passa les vacances d’estiu en un palau a Niça. 11 .   Van detenir aquells homes per tràfic de drogues. cada nit abans d’anar a dormir. en vaig fer un esborrany . vol que el seu pare li expliqui un conte . especialment a la tarda. unitat 1 15 Relaciona cada paraula amb el seu significat: estada   circulació esborrador   comerç esborrany   temps que es passa en un lloc estança   habitació tràfic   home que té un títol nobiliari conte   objecte per esborrar trànsit   escrit provisional comte   narració breu 16 Completa les oracions següents amb les paraules de l’exercici anterior: estada esborrador esborrany estança tràfic conte trànsit comte   Agafa l’ esborrador i esborra la pissarra per corregir l’exercici següent.   Vam anar de vacances a Roma i va ser una estada inoblidable.   En Pere.   En aquest carrer hi ha molt de trànsit .

Els quatre fantàstics ▶ Tenen poders sobrenaturals. Pirates del Carib ▶ Apareixen personatges que no existeixen a la realitat. La narració fantàstica 17 Observa aquests fotogrames de pel·lícules i digues amb una frase què tenen de fantàstiques: EXPRESSIÓ ESCRITA Harry Potter Pirates del Carib Els quatre fantàstics El hòbbit Avatar Iron Man R. Iron Man ▶ Explica la història d’un superheroi. m. Avatar ▶ Està ambientada en un món irreal.: Harry Potter ▶ En Harry Potter va a una escola de mags. 12 . El hòbbit ▶ Els hòbbits són éssers inventats.

13 . ll.). Resposta lliure (R.: Fer invisible Parlar Transportar-se Volar a qualsevol lloc 19 Tria un dels objectes anteriors i imagina’t qui n’és el propietari. Després escriu una breu història en què ha de fer servir l’objecte. unitat 1 18 Escriu un poder màgic per a cadascun d’aquests objectes: R. m.

El somiatruites. guanyar-se els gossos enfadats i escapolir-se amb el botí a plena llum sense que el veiés ningú. és a dir. Ian McEwan. forquilles i un quadre. silenciar alarmes. pronunciar bé totes les paraules. enfilar-se per canals. S’havia esmunyit per una finestra del darrere en plena llum del dia. un mestre del robatori. no cal comprendre’l.   Utilitzar un volum adequat. unes quantes vegades: Tot el veïnat parlava del lladre. vídeos. «Quina barra!». 14 . joies.   És important tenir una bona dicció. no parava de dir la gent.   Utilitzar un ritme entre ràpid i lent. obrir pestells de finestres.   Per llegir correctament un text. ordinadors.  Convé mantenir una bona entonació fent atenció als signes de puntuació. Milloro les meves competències Llegir amb fluïdesa 20 Llegeix el text. en veu baixa. una tarda assolellada quan els amos eren fora. Uns quants mesos enrere havia entrat en una casa del final del carrer. o quatre.   El volum de la veu no ha de ser ni gaire alt ni gaire baix. busca una persona que t’escolti i torna a fer la lectura perquè valori com ho has fet. Després tornaria l’endemà i robaria al número dotze. S’esperaria tres setmanes. o sigui que la setmana que ve tocarà el número nou. Era un mag. i saltaria al número onze.» Però s’equivocaven. No deixava petjades als parterres ni empremtes digitals als poms de les portes. Ahir a la nit va buidar el número vuit. Era invisible. 21 Assenyala totes les afirmacions amb què estiguis d’acord:   Per llegir en públic. Pot marcar amb una creu tot el que hagis fet bé. S’emportaria televisors. Editorial Cruïlla. ll. figures. «Segur que l’enxamparan. 22 Llegeix el text en veu alta i no oblidis: R.   Cal gesticular quan sigui necessari. S’havia endut ganivets. Des d’aleshores havia anat tirant carrer amunt i buidant una casa d’un costat i una de l’altre alternativament. Ara.   Respectar els signes de puntuació.   Tenir una bona dicció.   Gesticular quan calgui. silenciós i lleuger. Sabia forçar panys.   Mantenir una bona entonació. primer cal haver llegit el text individualment i en veu baixa.

  El seu conte preferit és «La Caputxeta vermella». 15 .: A.  En morir el seu pare. ell va heretar el títol de comte. C. R.  Va voler fer comptes per tenir clares totes les despeses. B. m. unitat 1 Repasso 23 Completa els noms següents amb una o o una u: p o mera t o rradora trine u esc o mbra muse u T o màs o rquestra c o mpassió vi o lí o livera ◼  Escriu un exemple de cada tipus de nom amb els noms anteriors: comú: torradora propi: Tomàs individual: trineu col·lectiu: pomera concret: violí abstracte: compassió 24 Observa els dibuixos i relacional’s amb la paraula corresponent: Conte Comte Compte A B C ◼  Fes una frase amb cadascun.

transportades pels corrents. De tota manera. així com la temperatura en forma de picors i coïssors que poden del mar. Si voleu saber més coses sobre En certs indrets del món hi ha les meduses. núm. 1152. del Projecte Medusa. en el marc arribar a ser mortal per als hu. encara que estigui morta. podeu demanar in- algunes espècies de meduses formació a l’Agència Catalana que inoculen un verí que pot de l’Aigua. quan són adults. si veieu Manel Muriach i Cinelli. Tot i que no se sap per què passa. Aquests organismes transparents tenen forma de campana amb tentacles i te- nen unes cèl·lules urticants. Les meduses viuen allunyades de la costa com a individus aïllats o formant bancs. fenomen de la presència de me- tes gaire importants per als banyis. duu a ter- mans. una medusa. si aquest estiu aneu a la platja tingueu ben present que. que utilitzen per capturar preses i defensar-se i que provoquen coïssor als humans quan les toquem. la qual. viuen flotant al mar. 1 Contesta les preguntes:   Qui és l’autor del text? Manel Muriach i Cinelli   A quina revista es publica? Cavall Fort   Com es titula? «Les meduses»   De què parla el text? De les característiques de les meduses i de la seva presència a les platges del nostre país. a les nostres platges. la majoria dels contactes nar resposta i conèixer millor el amb meduses no tenen uns efec. me una sèrie d’accions per do- nes. L’arribada de meduses a la costa en més o menys quantitat és un fenomen natural que principalment té lloc durant la primavera i una gran part de l’estiu. sem- bla que la combinació de determinats corrents toqueu: us evitareu de passar un mal tràngol i vents marins. no la Cavall Fort. influeixen en la proliferació arribar a ser insuportables! d’aquests animals. 16 . duses a les platges catalanes. Però a les costes catala. però peri- òdicament s’aproximen. tes. 2 Un text divulgatiu Les meduses L Comprensió lectora es meduses són animals invertebrats que.

difícil de resoldre. proliferació  Passar una situació complicada. La majoria de meduses provoquen coïssor i picors en tocar-les. 3 Contesta les preguntes:   Quin tipus d’animals són les meduses? Animals invertebrats De quin color són? Són transparents Quina forma tenen? Tenen forma de campana  Què tenen als tentacles? Cèl·lules urticants Per a què serveixen? Per capturar preses i defensar-se   On viuen normalment les meduses? Allunyades de la costa   En quina època de l’any solen arribar a la costa? Durant la primavera i una gran part de l’estiu   On pots demanar més informació sobre les meduses? A l’Agència Catalana de l’Aigua 4 Explica si totes les meduses produeixen els mateixos efectes en les persones: No totes produeixen els mateixos efectes. unitat 2 2 Busca les paraules i les expressions següents en la lectura i relaciona-les amb el seu significat: invertebrat  Que produeix urticària o coïssor. 5 Explica si alguna vegada has vist una medusa a la platja. ll. 17 . urticant  Lloc. si et va picar i què et va passar: R. indret  Animal mancat de columna vertebral. com era. passar un mal tràngol  Creixement o multiplicació ràpida d’una cosa. tot i que existeixen espècies que inoculen un verí que pot arribar a ser mortal per als humans.

em sembla que no trobarem la casa. una nespra o una poma? 7 Completa aquests fragments de cançons. Consulta el mapa. pregunteu -li (preguntar) com es diu.   Plou i fa sol. les bruixes es pentinen (pentinar).   Les nenes maques al dematí.   Pregunteu-li com es diu. si no. patam.   Patim. Si no li baixa la febre no podrà anar a l’escola. les bruixes porten (portar) dol. una o una ? Vols una pera. em sembla que no trobarem la . La princesa va rescatar el pobre príncep de la torre on el drac el tenia tancat. si no. A/e àtones 6 Copia l’oració substituint els dibuixos per la paraula que representen.   La va rescatar el pobre príncep de la on el drac el tenia tancat.   Vols una . Totes les paraules contenen una a o una e àtones. Plou i fa sol.   El poll i la puça es volen (voler) casar.   El gall i la gallina estaven (estar) al balcó. Bingo era (ser) el seu nom.   Consulta el . Marieta de l’ull viu. Marieta. perquè.   Si no li baixa la no podrà anar a l’ . patum. no trepitgeu (trepitjar) en Patufet.   A l’ han llegit la faula de la i la . Totes contenen una a o una e àtones:   La va treure la de la i la va ensenyar a la seva . la gallina s’ adormia (adormir-se) i el gall li fa un petó. perquè. 18 . s’ alcen (alçar) i reguen (regar) el seu jardí.   Un bon pagès tenia (tenir) un gos. ortografIa La nena va treure la nina de la capsa i la va ensenyar a la seva mestra. A l’escola han llegit la faula de la llebre i la tortuga. Marieta.

completa-les amb a o e: A B C D F E G H I J G  b a rbut B  cir e rer C  r e mar D  pap e rot I  p e uet A  p e ixateria E  b a rquer J  d e ntista F  cav a ller H  t e ulada Ara. escriu la paraula primitiva de cadascuna de les anteriors: A peix B cirera C rem D paper E barca F cavall G barba H  teula I peu J dent 9 Completa les formes verbals següents amb a o e: din a jugav a corr e vin e escolt e n menj a ven e n escriur e havi e n fei e n viu e n cantav a viur e jug a salt a 19 . després. unitat 2 8 Relaciona cada imatge amb la paraula corresponent i.

completa la taula amb totes les formes: Masculí singular Masculí plural Femení singular Femení plural bonic bonics bonica boniques verd verds verda verdes ample amples ampla amples neutre neutre neutres neutres feliç feliços feliç felices veloç veloços veloç veloces alegre alegres alegre alegres suau suaus suau suaus 20 . L’adjectiu: variables. invariables i graus 10 Localitza els mots que són adjectius i classifica’ls segons les terminacions: termòmetre bonic gramÀtica feliç veloç suau vinagre xoriço neutre exemple gerd arboç verd aeronau alegre àbac ample Nombre de terminacions 2 en singular 2 en singular 1 en singular 1 en singular 2 en plural 1 en plural 2 en plural 1 en plural bonic neutre feliç suau verd ample veloç alegre Ara.

  ultralleuger   ultracongelat divertit  satisfet  ultra.   divertidíssim   supersatisfet lleuger  sensible  super.   arxiconegut   hipersensible congelat  fi  hiper. superbò   finíssim ràpid  conegut  arxi. Comparació d’inferioritat La síndria és menys gustosa que el meló Comparació de superioritat El meló és més gran que la taronja Comparació d’igualtat La mandarina és tan bona com la taronja Comparació d’inferioritat La taronja és menys dolça que la cirera Comparació de superioritat La síndria té més llavors que el meló 12 Uneix cada adjectiu amb algun dels prefixos o dels sufixos per formar adjectius superlatius: bo  -íssim  boníssim.   ultraràpid 21 . unitat 2 11 Escriu oracions que continguin adjectius en grau comparatiu a partir de les fotografies següents. Fixa’t en l’exemple: Comparació d’igualtat La maduixa és tan vermella com la cirera.

odontòleg. resol:   Quina paraula queda sense aparellar? fressa   Escriu un sinònim i un antònim per a aquesta paraula: sinònim: soroll. Sinònims i antònims 13 Encercla en les següents sèries de mots el que no és sinònim dels altres. consulta el diccionari. cara. habitació. estança A   natja    . rostre. canalla. antònim: silenci 22 . gràcia D   esquerda. quitxalla G   cambra. LÈXIC   mainada. acudit.  gentada    . Apunta les inicials d’aquests mots i descobreix un sinònim de dropo. decepció  . clivella. arrencaqueixals L 14 Relaciona amb línies vermelles les paraules que són sinònimes i amb línies negres les que són antònimes: BONIC BELL INNOCENT USAR VENDRE DONA BAIX GUILLA ENSOPIT DIVERTIT HOME CULPABLE FRESSA ALT COMPRAR GUINEU UTILITZAR Ara. escletxa. dentista. Si et cal. urpada U   literat   . fesomia N   broma. albada   .

. La Galera. contesta les preguntes:   Els sinònims canvien el significat d’un text? No. Allí els forasters conegueren la mare del noi lacet: una dona alegre i riallera.   I els antònims? Sí.. Aquell dinar fou el més abundós que havien fet mai els petits viatgers. De primer. forasters: estrangers noi: jove alegre: ensopida riallera: ploranera dinar: àpat abundós: copiós petits: grans mestressa: propietària s’apressava: s’afanyava rebé: fatal tiberi: festí Ara.. i els cinc germanets d’en Tunk i la Lena. Sebastià Sorribas. els exploradors dinaren a casa d’en Tunk.. olives. els forasters s’ho passaren rebé amb aquell tiberi on hi havia coses que mai no havien vist: mongetes. la mestressa de la casa s’apressava a tornar-lo a omplir. Quan algú buidava un plat. unitat 2 15 Copia el text i substitueix les paraules destacades de color negre per sinònims i les destacades de color taronja per antònims. 23 . Aquell dia. Pots consultar un diccionari de sinònims i antònims. col. Per què? Perquè les paraules sinònimes tenen significats iguals o molt semblants. Per què? Perquè les paraules antònims tenen el significat contrari. Viatge al país dels lacets.

la guineu.  Com el conte.  Els protagonistes són animals que tenen característiques humanes. Una guineu afamada que passava prop d’allà EXPRESSIÓ ESCRITA ho va veure i va pensar com s’ho faria per treure-li el menjar. Que podríeu cantar una mica per a mi? M’encanta el so de la vostra veu! –Tant va insistir la guineu que el corb. Aleshores la guineu l’hi va prendre i va fugir immediatament. 17 Quines característiques següents són pròpies d’aquest text?  Els protagonistes són humans disfressats d’animals. que volava amb elegància i que fins i tot cantava bé. Trobo que avui aneu més mudat que de costum. En va sortir un xiscle horrorós i. 18 Tria la manera de ser que tenen aquests animals en la majoria de contes en què apareixen. senyor Corb. esteu descansant del vostre vol majestuós? El corb hauria envermellit per l’elogi si no fos que és ben negre. però se’n va sentir molt afalagat. –Us voldria demanar un favor.  modest  ferotge  astuta  treballadora  majestuós  plàcid  ingènua  gandula 24 .  Com qualsevol text narratiu té dues parts. La faula 16 Llegeix el text. s’estructura en presentació. va obrir el bec. Estava ben content perquè tenia un formatge al bec.  El text acostuma a transmetre un ensenyament moral. convençut que era bell. –Així doncs. nus i desenllaç. per descomptat. Dit sigui de passada: el seu vol no és gens elegant. Aleshores. Hi havia una vegada un corb dalt d’un arbre. molt astuta. li va caure el formatge. va començar a parlar així: –Molt bon dia. El corb no va respondre a la salutació per por que li caigués el formatge.

Al costat de cada part del text pots fer-hi un dibuix il·lustratiu. Plantejament R. ll. Desenllaç R. ll. 25 . unitat 2 19 Tria un dels animals de l’activitat anterior i inventa’t una faula en què sigui protagonista. ll. Nus R.

◼  Resumint. Milloro les meves competències Els escriptors 20 Llegeix el text següent sobre una escriptora catalana: Isabel-Clara Simó és una de les figures més destacades de la nostra literatura actual. tots els aspectes de la vida d’un escriptor poden influir en la seva obra. la seva història i la seva gent són presents en l’obra narrativa d’Isabel-Clara Simó. perquè tots els aspectes que envolten la vida d’un escriptor poden influir en la seva obra.   La personalitat dels membres de la seva família.   Els llibres que ha llegit. Després va fer de professora a Figueres i a Barcelona. quins aspectes de la vida influeixen en l’obra d’un artista? Tot i que potser uns més que uns altres. La major part de la seva producció són novel·les. El poble on va néixer. R. ◼  Hi ha algun element que no hagis marcat? Per què? No. 21 Completa el que has llegit amb més informació que trobis d’aquest autora.   Els estudis que va fer. 26 . També pots mirar el vídeo de YouTube Homenatge a Isabel-Clara Simó. però també ha escrit diverses narracions breus i ha conreat el teatre i el periodisme. 22 Marca els aspectes que poden haver influït en l’obra d’Isabel-Clara Simó:   El lloc on va néixer. on es va instal·lar i on es desenvolupa l’acció d’algunes de les seves novel·les. Encara que Isabel-Clara Simó ha escrit sobre temes molt diversos. el món de la dona ha ocupat sempre un lloc destacat en la seva obra. Alcoi.   Els ambients on ha viscut. ll.   El fet de ser una dona.   Les persones que ha conegut.

: Motor: 1.3 l / 100 km El motor del cotxe vermell és més potent que el motor del cotxe blanc. carr e r carr e ró c e nt c e ntena v e rd v e rdor s a l s a ler inf a nt inf a ntil s e ny ass e nyat 24 Completa aquestes paraules amb la vocal que els falta i uneix les que siguin de la mateixa família: blanc  a  ll__mpec pa  e  pl__gar fresc  a  p__rtir plec  e  v__llesa llamp  a  bl__ncor mà  a  p__nera part  e  fr__scor vell  a  m__neta 25 Busca en la sopa de lletres cinc adjectius que indiquin maneres de ser. m. aquests adjectius? N E L I N E S X O L A I N T E L L I G E N T Grau positiu X I Q X E R R A I R E ◼  Fes el superlatiu d’aquests adjectius:   net ▶ netíssim   intel·ligent ▶ intel·ligentíssim 26 Fixa’t en aquests cotxes i escriu tres oracions comparant-ne les qualitats: R. El cotxe blanc té menys cavalls que el cotxe vermell. unitat 2 Repasso 23 Completa les paraules següents amb la vocal a o e.800 CV (cavalls): 64 CV (cavalls): 140 Gasolina Gasoil Consum: 5 l / 100 km Consum: 5.200 Motor: 1. F A F D T A E N P A Q E N X A N L T E T A A A F A B L E E T S N S N O A F E G O I S T A Y V I N V R S I B L V ◼  De quin grau són. El cotxe vermell consumeix més combustible que el cotxe blanc. 27 .

  28 . que dóna vida a Jack Sparrow Sembla que l’originalitat és ha assolit un altre cim: acon. M. arracada les dels més ben pagats. se bistecs crus a sobre. 1 Contesta les preguntes:   Qui és l’actor que interpreta Jack Sparrow? Johnny Depp   De quina saga de pel·lícules és protagonista? Pirates del Carib   Quin premi ha aconseguit? L’anomenat Oscar de la moda   Quina és la clau per ser premiat? L’originalitat   A l’edició anterior.. és clar. De fet. anells de calaveres. colla- més d’una vegada les llistes rets de grans i creus diverses. dels actors més atractius i braçalets de cuir.. 3 Una notícia de moda Una nova icona de moda anomenada Jack Sparrow Comprensió lectora Johnny Depp ha encapçalat ador. I gonista en la saga de Pirates aquest és el secret del seu del Carib . la gua- passeja per les catifes verme- gui en públic lluint tot un re. Però ara l’home èxit. ulleres de sol d’avi. d’anella. ha estat un home. pertori de complements di. espe. Una mica Sparrow. J. mocadors hippies. com els de George Clooney. però no versos: barrets d’ala ampla l’han premiat per vestir impe. (adaptació). cialment pel seu paper prota. El Punt Avui. qui va guanyar? Lady Gaga 2 Què vol dir que George Clooney passeja per les catifes vermelles? Que assisteix a les gales on es presenten pel·lícules o on s’atorguen premis. Ara lles. nyadora d’aquest premi. clau per ser premiat. la noia aficionada a col·lo­car- del dissenyador Armani quan És habitual que Depp apare. Jordan. que sempre repeteix vestits moda. seguir l’anomenat Oscar de la l’any passat va ser Lady Gaga. que amaguen la seva llarga cables esmòquings ben tallats 26 de març de 2012 cabellera.

Després. Fes-ne un breu resum: R. unitat 3 3 Escriu a sota de cada imatge el nom de la peça de roba o el complement. 29 . encercla els elements esmentats a l’article i contesta les preguntes: barret esmòquing armilla mocador botes gavardina ulleres corbata braçalet anells   Totes les peces de roba i complements que has encerclat formen part de la indumentària de Johnny Depp? No Quina o quin no? L’esmòquing Quin actor el fa servir sempre? George Clooney 4 Recorda els personatges que surten a l’article i relaciona’ls amb la seva fotografia: Johnny Depp Lady Gaga George Clooney Ara. ll. tria’n un i busca informació a Internet.

 4 per als acabats de néixer Quatre biberons per als eriçons acabats de néixer. Fixa’t en l’exemple: cuirassa   -ges   taronges cuirasses ortografIa focus   -es   campió   -gües   paraigües mica   -ces   traces traça   -gues   àligues taronja   -ns   campions mareig   -ssos   accessos àliga   [invariable]   focus paraigua   -jos   marejos accés   -ques   miques 6 Substitueix els dibuixos pels noms corresponents en plural. Fixa’t en l’exemple:  5 de vitamines per a Cinc sacs de vitamines per a egües.  3 i7 veterinàries Tres balances i set pinces veterinàries.   11 per passejar Onze corretges per passejar gossos.   15 de vitamines per a Quinze ampolles de vitamines per a tortugues.  6 de transport per a Sis gàbies de transport per a ratolins. Plurals en -es 5 Relaciona cada paraula amb la manera com farà el plural i escriu-lo.  2 inflables per a les Dues piscines inflables per a les foques. 30 .

dimecres 3. Els periodistes havien escrit algunes cròniques periodístiques per als diaris. ulleres C I P C N H G I S X F E B H 5. 4. sandvitx. dimarts L E R N R O P M B W D L U I 11. beguda i globus. sandvitxos. 31 . el jugador es va rendir a la força enemiga. dijous I C L E N R S Q C A L C E S llapis 9.   En l’última partida d’aquell joc. L R E F D I L A V Q C D I D 10. Ens ha obsequiat amb pastissos.   Els serveis informatius van anunciar pluges fortes per a les setmanes següents. Després de les tempestes ha calgut netejar les platges perquè hi havia moltes algues. cactus S Y R I C A E A L N O P S R 13. El servei informatiu van anunciar pluja forta per a la setmana següent. E O Ç J V I R U S V S S F S 15. divendres A D A I D O L F F Z T U B Y 6.   Ens han obsequiat amb pastís. dilluns 2.   Després de la tempesta ha calgut netejar la platja perquè hi havia molta alga. O I Y R I F O C U S D V X Y globus S M U P V S B H L U W Ç K P 7. atles D E L E E P U C A C T U S Z 8. els jugadors es van rendir a les forces enemigues. virus 8 Canvia de nombre les oracions següents:   El periodista havia escrit alguna crònica periodística per al diari. unitat 3 7 Localitza en aquesta sopa de lletres quinze mots invariables: caos 1. calces C A R I E S U D E T U I Q T càries 14. En les últimes partides d’aquells jocs. begudes i globus. U S E S E D Ç O A A I L C M focus N T S B S I B R T P J A C A 12.

gramÀtica   Hi havia  força  gent quan vam arribar. passaràs fred. Determinants: quantitatius i indefinits 9 Encercla els determinants quantitatius que hi hagi a les oracions següents:   Va posar  massa  xocolata al pastís d’aniversari d’en Carles.   No en tindràs  prou  amb aquesta jaqueta tan prima.   Per tenir el cos ben hidratat convé beure  molta  aigua.   Hi va anar  tanta  gent que no s’hi podia entrar. contesta les preguntes:   Quin o quins d’aquests quantitatius són variables en gènere i en nombre?  bastant   Quin o quins d’aquests quantitatius són variables només en nombre?  gaire   Quin o quins d’aquests quantitatius són invariables?  força. 10 Completa amb la forma correcta del determinant quantitatiu: BASTANT bastant pa bastanta mantega bastants ous bastantes patates FORÇA força temps força velocitat força problemes força alegries GAIRE gaire dolor gaire gana gaires parents gaires radiografies GENS DE gens de mal gens de paciència gens de diners gens de ganes MASSA massa fred massa gent massa visitants massa persones Ara.   Tenim  pocs  amics que ens puguin ajudar.   Afegeix  bastanta  mantega si vols que quedi cremós. gens de. massa 32 .   No té  gaires  esperances que els pares li comprin un telèfon mòbil.   El dipòsit és buit. no hi queda  gens  d’aigua.

m. pots anar a comprar-ne? 33 . deixi-me’n emprovar una altra (una de diferent). Qualsevol equip podria haver guanyat la competició. Ens cal inflar molts globus per la festa d’aniversari. No ens queda prou farina.   És fill únic. Els significats que hi ha entre parèntesis t’ajudaran: cap qualsevol un altre una altra cadascun cadascuna ambdues   Aquí només hi ha un bolígraf. no té cap germà (ni un). Cada alumne va escriure un poema per participar al concurs.   Aquesta camisa em va petita.   ambdues van superar les proves d’ingrés (l’una i l’altra).   El professor donarà un examen a cadascun dels alumnes (cada un). vés a la papereria a comprar-ne un altre (un de més). escriu tres oracions que continguin determinants indefinits i tres que continguin determinants quantitatius: R. 12 Encercla els determinants indefinits de color vermell i els quantitatius de color negre: força massa alguns molts cap cada diversos s bastant ol gaire poc certes qualsev un altre prou ambdós tantes Ara.: Determinants indefinits Alguns vols es van haver de cancel·lar a causa del mal temps.   Pots recollir els pantalons qualsevol dia de la setmana vinent (sigui quin sigui). Determinants quantitatius La sopa ha quedat massa salada.   Els van regalar un sopar a cadascuna de les participants (cada una). unitat 3 11 Completa les oracions amb els determinants indefinits següents.

34 . seure en un banc i llegir una estona. Si et cal. Ara. televisió o telefonia mòbil. Mentre bussejava va veure un banc de peixos tropicals que el va deixar meravellat. cua H   Part final del cos d’alguns animals. estrella X   Monument en forma de làpida on normalment hi ha una inscripció.: Al vespre. Polisèmia 13 Totes aquestes paraules són polisèmiques. I   Persona que té cura dels infants quan els pares són absents. L   Filera de persones que esperen el seu torn. LÈXIC Z   Persona cèlebre molt coneguda gràcies al cinema o la televisió. X   Atenció amb què es fa una cosa. Troba’l i encercla’l: S   Astre que brilla al cel amb llum pròpia. E   Òrgan prim i llarg que tenen al cap alguns animals. amb les lletres de les definicions incorrectes obtindràs el nom del país on tothom obté allò que vol: X A U X A 14 Escriu una oració amb almenys tres dels significats de banc. A   Peça de roba impermeable que protegeix de la pluja. però un dels significats proposats no és cert. I   Aparell que serveix per rebre i emetre senyals de ràdio. ull U   Forat de les agulles de cosir per on es passa el fil. He ingressat els meus estalvis al banc. antena U   Part de les flors. on hi ha el pol·len. A   Exclamació de sorpresa o dolor. m. cangur E   Mamífer marsupial que camina a salts valent-se de les potes posteriors i la cua. estel. O   Òrgan de la visió. consulta el diccionari: R. li agradava anar al parc.

. Signe que es posa al començament de les composicions de música i que dóna el nom de les notes.. Peça de metall que s’introdueix en el forat d’un pany per obrir o tancar una porta. Persona que és responsable d’un grup. Allò que permet saber o resoldre alguna cosa. Eina per descollar o collar cargols i femelles. Punta. que fem servir per jugar. 35 . amanida. unitat 3 15 Escriu la paraula polisèmica amb què es poden anomenar les dues imatges en cada cas: coll pota illa ploma 16 Assenyala la definició que correspon a la paraula destacada en cada oració: A Llegeix la carta i tria el que prefereixis: macarrons. Part de la costa que entra dins el mar. Llista dels plats i de les begudes que se serveixen en un restaurant amb els preus corresponents. Paper escrit que enviem a una persona per comunicar-li alguna cosa. sopa. extrem d’una cosa. que el mana. Part superior del cos humà. Cartolina rectangular amb dibuixos o figures. C Vam anar de vacances al cap de Creus. B La flauta es toca en clau de sol.

Sweeney Todd: de jove. amb molts recursos i gelica. A partir El 1998. Va co. o fins i tot més. una dona tan trampo- molt trampós. que mars i un famós estafador perseguirà fins a la fi del del Carib. És un home intel· mós capità Barbanegra i An- ligent. cies al personatge del pirata fills. Sleepy cambrera. En Jack té pità Hector Barbossa. una de les estrelles de Ho. Chocolat mans: Christie. i subratlla’n les idees principals: R. el 9 de juny de 1963. Ha néixer a Owensboro. Jack Sparrow El capità Jack Sparrow és un amors.. 36 . va canviar més de el barber diabòlic del carrer vint vegades de casa. sovint amb directors xer la cantant i actriu france- conèixer la seva primera de prestigi.. Charlie i la fàbrica de Danny. per exemple: Eduardo fill d’un enginyer civil i d’una Manostijeras (1990). era adolescent va formar xeria un dels seus millors Després de divorciar-se de la part d’un grup de rock de la amics. Té dos grans sa com ell. lícules. Té una moralitat món si cal. participat en moltes pel· tucky. va conèi- càstings i. Street (1987-1991). Hollow (1999). Kate Moss. aventures i s’ha enfrontat malgrat això sempre aconse. Jack Sparrow de la sèrie de «Jack» (2002).. el director de cinema seva primera dona. Va adquirir relacions amb les actrius Wi- mica més gran se’n va anar a fama internacional gràcies a nona Ryder. el mar i el seu estimat llegendari pirata dels set vaixell. La núvia ca- del seu pare. amb els pitjors pirates: el ca- gueix el que vol. el fa- manera. vena porta a París. Ha viscut grans tan dubtosa. EXPRESSIÓ ESCRITA Johnny Depp John Christopher Depp II va films Pirates del Carib . va nema.. Quan era una Tim Burton. com el seu seny. ha tingut seva barriada. Ken. Lily-Rose (1999) i John de Wes Craven. el malvat no sempre actua de la millor Lord Cutler Beckett. A causa de la feina xocolata (2005). Aviat conei. Johnny Depp. Lori Anne Allison. dàver (2005). Depp té tres ger. el te- bones intencions. Nicolas Cage el 1983. fins a esdevenir sa Vanessa Paradis. encara que mut Davy Jones. Una redacció a partir de diverses fonts 17 Llegeix la biografia de Johnny Depp i la de Jack Sparrow. Deborah i (2000). la Perla Negra.. Quan Fleet (2007). quan rodava La no- mençar a presentar-se als d’aleshores va treballar al ci. gràcies a ell. Jen- Los Angeles i va conèixer la sèrie de televisió 21 Jump nifer Grey i Sherilyn Fenn. ll. amb qui dona. seria la mare dels seus dos lícula Malson a Elm Street . va viure durant 14 anys i que El 1984 va actuar a la pel· llywood més importants grà.

unitat 3 18 Torna a llegir l’article de la pàgina 28 i subratlla’n les idees principals. escriu les característiques principals de Jack Sparrow. armilla. cinturó ample i botes altes. 22 Fes una redacció a partir de tota la informació que tens de Johnny Depp i del seu personatge de ficció. Pots utilitzar paraules dels textos. 19 Mira un tràiler a Internet de l’última pel·lícula de Pirates del Carib. De vegades també porta un barret de pirata. Sempre se surt amb la seva. ll. 37 . camisa blanca. després d’haver-ne subratllat les idees principals i d’haver vist un tràiler de la pel·lícula. És divertit i valent. de vegades no actua com caldria. Porta els ulls pintats de color fosc. explicant-ho amb les teves paraules. 20 Un cop llegida tota la informació. Les activitats prèvies t’ajudaran en la redacció final. Tot i que té bon cor. 21 Explica quina relació hi ha entre Jack Sparrow i Johnny Depp: Johnny Depp és l’actor que interpreta el personatge de Jack Sparrow a la saga de pel·lícules de Pirates del Carib. Vesteix amb roba de pirata: pantalons amples. Duu una espasa i diversos anells als dits. tant físiques com psicològiques: Característiques físiques En Jack Sparrow té una llarga melena morena i sempre va amb un mocador al cap i amb algunes boletes i detalls de colors al cabell. Característiques psicològiques En Jack Sparrow és un pirata malcarat i trampós. és a dir. bigoti i a la barbeta hi duu dues trenetes. ll. Jack Sparrow. R. i aconsegueix tot el que es proposa. però sense copiar-ne oracions o fragments. R.

r a la mu nta ny a. un co bastó. Quan van l’a nim al que precedit. Si la respons. a Èdip va regnar amb savies a. s de es repenja en un un cap de dona. F I va emprendre el vol. et diré contra les roques i el seu cos va po sta . voler passar pel cam un problema: els llegums cap pagès no portava a ma leïda. tot barrant-li el pa s. és a la meitat de dia. van aclamar el jove príncep i el van fer rei. viatger –li va enrabiada com estava. C í. Quan avançava pel cam les ale s de Si no trobes la va sentir el soroll de solució. els hab itants no e po tes al matí. es va estavellar un a en de vin alla. Quin és entrar a la ciutat. es ale s d’à gu ila . quan és un nen petit. la ciutat de Teb G na pro sp eri tat. et Si no trobes la res rodolar al fons del barran c. un a esf inx es dubtar–. Al mig ia a la ciu tat . cap vene el monstre li proposava í de la ciutat. Aviat. s’aguanta dues cames. camina amb les qu va instal·la atre potes. Al matí. 24 Quins fragments pertanyen al plantejament. sar davant l’esfinx. –v lleó i un a cridar l’esfinx fu riosa. que es va po seu. –Has guanyat!. l’esfinx–. es Grècia. do r no va altres. al nus i al desenllaç? Plantejament: D   Nus: E – B – A – C – G   Desenllaç: F 38 . camina amb quatr es creien el que veien am b els seus ia i am b tres amb dues al migd ulls. –És l’home –va re vivia en ple spondre Èdip sens . per dir ò –Salut!. Quan van saber que s’havien al vespre? deslliurat del monstre. Èdip que t’han devoraré com tots els va continuar el seu camí. quan al camí qu e du la vida. Tebes estav –Et diré una ende- vinalla. a mercat. D Fa molt de temps. e Però un dia és a dir. d’enfrontar-se amb el B Però els viatgers no sta i eren trobaven mai la respo E re els Cada cop que un devorats els uns darre viatger passava pel camí. et menjaré. me n’aniré del país. I al da munt les Aquesta esfinx tenia vespre de la seva vid a. Milloro les meves competències Ordenar les parts d’un text 23 Ordena els fragments d’aquest relat: D–E–B–A–C–G–F A Un príncep que es de ia de la Èdip va sentir parlar i va decidir desgràcia de la ciutat monstre.

no va ser complicat canviar la roda del cotxe. Quantitatiu 2. Indefinit 3. 1 poc pa poca coca pocs croissants poques ensaïmades 2 algun matí alguna tarda alguns migdies algunes nits 3 un altre cacauet una altra avellana uns altres festucs unes altres nous 4 bastant vent bastanta pluja bastants trons bastantes     pedregades 1. B Cal posar un cargol més per fixar la prestatgeria. F O Q U E S B A L A N C E S F O R M I G U E S M A T A L A S S O S 26 Forma el plural de les paraules següents:  piga pigues  puça puces  granja granges  botiga botigues 27 Completa la taula i indica el tipus de determinant que hi ha.: A B C A Amb l’ajuda del gat. Quantitatiu 28 Digues el nom dels animals i escriu una oració en què tinguin un altre significat. 39 . Els has d’escriure en plural. C La cangur del Pol arribarà a les sis. R. m. unitat 3 Repasso 25 Completa aquesta piràmide amb els noms del que representen les fotografies. Indefinit 4.

el lloc ja ha.   Argumentatiu (dóna arguments per convèncer el lector sobre alguna qüestió). al construcció i pels sistemes de defensa.montsoriu.   Periodístic (dóna informació i una certa opinió sobre un tema concret). En ple procés de restauració. Al llarg peu del Montseny i a tocar de les Guilleries. màxima esplendor amb una estructura que és Si bé les primeres referències escrites al castell la que actualment pot contemplar el visitant. Més tard castell de Montsoriu ofereix al visitant l’opor- va esdevenir un centre de defensa i d’estratè. evolucionar per esdevenir residència palau. 40 . actualment el via estat un recinte ocupat pels ibers.cat 1 Assenyala de quin tipus de text creus que es tracta:   Instructiu (dóna instruccions per fer alguna cosa). tunitat de recular més de cinc-cents anys en el gia durant més de cinc-cents anys i fou un temps i reviure la història i la manera de viure punt de referència de la noblesa catalana i una a la Catalunya de l’edat mitjana. a de la història va patir nombroses ampliacions cavall dels municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de fins als segles xiv i xv. i la seva funció militar va Buixalleu. Montsoriu domina la vall de la Tor.   Informatiu (dóna informació sobre un tema o un lloc concret). de Montsoriu daten de l’any 1002. fortalesa inexpugnable per la seva impecable http://www. 4 Un text informatiu El castell de Montsoriu Comprensió lectora Situat al cim d’un turó de més de 600 metres. dera i tot el corredor mediterrani de Girona a moment en què el castell va arribar a la seva Granollers.

6 Explica quina creus que és la finalitat d’aquest article: Donar informació al lector sobre el castell de Montsoriu. lloc on es troba. 41 . història del castell.   Situació actual.   Situació actual. lloc on es troba. ll. situació actual.   Història del castell. història del castell. situació actual. des de les primeres referències. 5 Contesta les preguntes:   A quina comarca es troba el castell de Montsoriu? A la comarca de la Selva (entre els municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu)   Qui van ser els primers a ocupar el castell? Els ibers   En quin estat està actualment el castell? El castell es troba en procés de restauració. història del castell. però es pot visitar.: Primer paràgraf Explica la situació geogràfica del castell de Montsoriu. 4 Escriu nou paraules clau que t’hagin ajudat a entendre el text: R. m. història del castell. 3 Assenyala quina és l’estructura del text:   Lloc on es troba el castell. situació actual.   Lloc on es troba. Segon paràgraf Explica tota la història del castell. lloc on es troba. unitat 4 2 Escriu una oració que expliqui de què tracta cada paràgraf: R. Tercer paràgraf Explica què ofereix actualment el castell.

vi-a. hie-na 8 Separa aquestes paraules en síl·labes. Tots contenen un diftong o un hiat: A B C ortografIa D E G F H A aeroport B paraigües C pingüí D ioga E via F grua G esquirol H  hiena Ara. separa’ls en síl·labes i classifica’ls: Hiats a-e-ro-port. pin-güí. Diftong i hiat 7 Busca el nom de cada imatge. io-ga. es-qui-rol. Encercla els diftongs i subratlla els hiats: país pa-ís pauta pau-ta reina rei-na tieta ti-e-ta viatge vi-at-ge ciència ci-èn-ci-a europeu eu-ro-peu c iutat ciu-tat Maria Ma-ri-a guàrdia guàr-di-a quatre qua-tre roure rou-re 42 . gru-a Diftongs pa-rai-gües.

Feien sorolls d’alegria i de diversió. Perdre l’equilibri i anar a parar a terra. R E I E N 8 b. N O I S 10 b. Quadrilàter amb els quatre costats iguals. sagals. Líquid produït pel cos quan fa molta calor. I O G U R T 2 b. Preocupar. Q Ü E S T I Ó 10 a. Producte elaborat amb llet fermentada. C A U R E 7 a. Caixa allargada amb tapa on es posa un mort. però en un cas són un diftong (caselles taronges) i en l’altre són un hiat (caselles blaves): 1 a. A M O Ï N A R 43 . D I A N A 8 a. Embotit més prim que una llonganissa. Q U A D R A T 5 b. E X I S T I E N 9 a. Dues vocals seguides pronunciades en síl·labes diferents. unitat 4 9 Descobreix les paraules a partir de les definicions. vivien. Cobertura dura que protegeix el peu dels cavalls. S U O R 3 b. A I R E J A R 2 a. Acció de crear. P E Ü L L A 4 b. Part central d’un blanc de fer punteria. estat. minyons. Q U O C I E N T 4 a. Renovar l’aire d’un lloc tancat. Eren. Ocell semblant al lloro. T A Ü T 6 b. Persones joves masculines. F U E T 9 b. P A Í S 1 b. S E U R E 5 a. Resultat d’una divisió. C R E A C I Ó 3 a. Pregunta o tema. Estar assegut. Les paraules de cada grup tenen les mateixes dues vocals de costat. H I A T 7 b. Nació. C A C A T U A 6 a.

és (ser) molt lleig!   Voldria que tu estudiessis (estudiar) més. 44 .   No ho compris (comprar) això.   El Carles ho ha aprovat (aprovar) tot aquest curs. Verbs: conjugació.   La meva mare demà rostirà (rostir) el pollastre.   L’estiu que ve.  Demà sortiré (sortir) de treballar més tard que avui. tota la família anirà (anar) de vacances a Roma.   D’aquí a una estona la Núria i jo ens banyarem (banyar) a la platja. temps i mode 10 Escriu els infinitius de les formes verbals següents i classifica’ls on toqui: havíeu • surtis • estimades • perdut • escriguérem • asseient treguis • arrisquéssiu • ajudant • il·lusionaré • actuà gramÀtica tinc • rostirà • érem • aconsegueix • marceixo reeixíssiu • cantaven 1a conjugació 2a conjugació 3a conjugació estimar haver sortir arriscar perdre tenir ajudar escriure rostir il·lusionar asseure’s aconseguir actuar treure marcir cantar ser reeixir 11 Completa les frases amb la persona i el temps correcte de cada verb:   La Laura i la Irene són (ser) cosines.  Ahir va ploure (ploure) a bots i barrals i avui fa (fer) un sol esplèndid.

apaga el televisor ara mateix!  Ara menjo un entrepà boníssim.  subjuntiu Nens. Podria ser que la Gemma volgués anar al cinema aquesta tarda.   La Gemma vol anar al cinema aquesta tarda. calleu i estudieu!  Si em volguessis ajudar. relaciona els verbs de les frases anteriors amb els temps verbals corresponents.  imperatiu Ara. t’ho agrairia. si la meva mare em deixa. Tant de bo que el partit de Joan Casal guanyi les eleccions. Estaria bé que els seus amics l’ animessin a ser cantant.  Vindré amb tu.  indicatiu Anna. Ara. contesta les preguntes:   A quin mode pertanyen les formes verbals destacades? Indicatiu   I les formes verbals que has escrit tu? Subjuntiu 13 Relaciona les oracions amb el mode a què pertanyen els verbs destacats: Espero que no plogui.   El partit de Joan Casal ha guanyat les eleccions. unitat 4 12 Completa la segona oració de cada parella amb la forma verbal corresponent:   Els seus amics l’animen a ser cantant. Després. pinta els verbs amb el color del temps verbal que els pertoca: plogui imperfet de subjuntiu apaga imperatiu volguessis menjo futur estudieu present d’indicatiu calleu vindré present de subjuntiu 45 .

Famílies de paraules 14 Completa la taula escrivint la paraula representada per la fotografia i una paraula de la mateixa família per a cada categoria: Paraula primitiva Producte o objecte Persona Lloc LÈXIC girapeix peixater peixateria peix mar mariner marina submarí fustam fuster fusteria fusta florera florista floristeria flor joia joier joieria joier cafè cafeter cafeteria cafetera 46 .

Cal repintar l’habitació amb un color ben alegre. La pastisseria de la cantonada ha tancat per vacances. La joventut del poble es va reunir al voltant de la plaça pel ball de festa major. pintallavis jove.: El sabó nou feia olor de vainilla. escriu una oració amb una paraula de cada família: R. pastisset. pintura. joventut. jovent. unitat 4 15 Assenyala la paraula de cada grup que no pertany a la mateixa família: A mar marinada marejol marea marit maregassa B ennuvolat núvol nus nuvolada nuvolositat nuvolós C papereria paper empaperar paperera paperot papa D cuir precuinat cuina cuinar cuiner cuinera E aviació avioneta aviador aviat avió aviadora F carnisser car carnisseria carn carnassa carnívor Ara. ensabonar. pastisser. pintora. repintar. escriu la paraula primitiva de cada família: A mar B núvol C paper D cuina E avió F carn 16 Posa ordre i forma quatre famílies de paraules: sabó pastisser pintora pintura jovent sabonera sabonós pastís pintor pastisseria saboneria pintar pastisset joventut jovenalla ensabonar repintar pastissera pintallavis jove sabó. pastisseria pintar. sabonós pastís. sabonera. m. jovenalla Ara. 47 . pastissera. pintor. saboneria.

L’explicació d’un itinerari 17 Observa el plànol i situa-hi els llocs següents: poliesportiu CAS cinema Riu escola Xerinola EXPRESSIÓ ESCRITA parc Gaudí casa (Mallorca. 232) hospital Creu Parc Gaudí Plaça Gran Riu Verd Muntanya Marina Mallorca Av in gu da Ga vin es Menorca Mar Violeta Plaça Petita Estret 48 .

  Cal una oració per a cada indicació.).). de res. cal que siguis educat i que facis servir fórmules de cortesia: salutacions (bon dia!. Allà veuràs el cinema. unitat 4 18 Imagina que algú et pregunta com anar al cinema Riu des de casa teva.. Continua recte i travessa tres carrers...   Les indicacions han d’estar ordenades. Pensa com li ho explicaries i tria alguns dels connectors que faries servir:   gira a la dreta   gira a l’esquerra   continua recte   creua el carrer   travessa la plaça   agafa el carrer   voreja la plaça   creua el pont   quan arribis a 19 Per explicar un itinerari correctament. Ara. fent servir totes les pautes indicades: R.). si fos tan amable. Voreja la plaça per l’esquerra fins que trobis el carrer Riu.: Gira a l’esquerra pel carrer Muntanya.. ho aconseguirà! 49 . bona tarda!. Gira a la dreta fins a la Plaça Gran. etc.   Cal que les indicacions siguin breus.). m.. busca un company i comprova que és capaç d’arribar al cinema amb l’ajut del plànol. agraïment (gràcies.. comiat (adéu.   Cal utilitzar els connectors més adients.   Numera cadascuna de les indicacions.  Tant si expliques un itinerari com si demanes informació. Si ho has fet bé... recorda:   Les indicacions s’han de fer amb claredat perquè ningú no es perdi. disculpes (perdoni. a reveure. 20 Escriu l’itinerari per anar de casa teva al cinema Riu.

 Diumenge al matí volem anar al cinema. a quin cinema hauran d’anar? Harry Potter i la pedra filosofal.15 – 20.  Quines pel·lícules fan entre la franja horària de les sis i les vuit de la tarda? Harry Potter i la pedra filosofal. La guerra de les galàxies.30 – 22.  Els pares volen passar la nit del dissabte al cinema.30 – 22.30 – 18. A la recerca de l’arca perduda.30 – 18.30 16. als cinemes Paradís.15 – 19.30 11.14 17. Milloro les meves competències Comprendre un text informatiu 21 Fixa’t en les cartelleres d’aquests dos cinemes i repon les preguntes: C I N E M E S P A R A D Í S SALA 1 SALA 2 SALA 3 Harry Potter i la pedra filosofal Harry Potter i l’Ordre del Fènix Astèrix i Obèlix.00 – 18. A quin cinema haurà d’anar? A quina sala? Als cinemes Paradís.30 – 22. Quines pel·lícules poden anar-hi a veure? Si en volen una de ciència-ficció.15 – 21. Missió Cleòpatra. Missió Cleòpatra. a la sessió de les 18:30h. a la sala 1 o a la sala 2. Missió Cleòpatra. Astèrix i Obèlix. Missió Cleopatra Sessions: Sessions: Sessions: 16. Harry Potter i l’Ordre del Fènix.15  La Maria vol anar a veure una pel·lícula de Harry Potter a la tarda. Harry Potter i l’Ordre del Fènix. Astèrix i Obèlix. Als cinemes Pel·limax 50 . però a les sis ha d’acabar un treball i tardarà una mitja hora.30 – 22.00 – 17. Quina pel·lícula hi podem veure? A quin cinema haurem d’anar? Astèrix i Obèlix.30 C I N E M E S P E L · L I M A X SALA 1 SALA 2 SALA 3 La guerra de les galàxies A la recerca de l’arca perduda Harry Potter i el calze de foc Sessions: Sessions: Sessions: 17. A la recerca de l’arca perduda.15 16.

escriu-lo en color blau. estudiar. pàtria. noia Hiats ▶ dia. passejo havia cosit va dormir riem llegirà va perdre dormiu decidim han llegit escoltaré dormireu va escoltar perdia entendran riu 26 Fixa’t en els objectes següents i escriu-ne la paraula primitiva: sal pa cafè cullera 51 . solució. i si és de la tercera.  Vaig plantar una planta amb moltes flors.   L’Eudald dibuixa amb el regle. ciència.   Agafeu els paraigües perquè avui plourà. si és de la segona. Encercla’ls. 23 Classifica les paraules següents segons si contenen un diftong o un hiat. iode.  Ja sé que fumar no és bo per a la salut. en vermell. història.   No treure l’aigua clara. 25 A cada grup de verbs n’hi ha dos que no són al seu lloc. Maria 24 Completa aquestes oracions amb un infinitiu. en negre. avió. noia dia solución patria joia ianqui ciencia avió estudiar historia Maria iode Diftongs ▶ ianqui. l’escaire i el cartabó.  A la ràdio han dit que ahir va ploure a Girona. unitat 4 Repasso 22 Encercla els diftongs de les oracions següents:   S’ha de salar la carn de guatlla abans de coure-la. Si és de la primera conjugació. joia.  T’he dit que has de venir de seguida.

els hiats. habitual gos en els parcs infantils. El és vermell. 20 Encercla els quantitatius.  forçut  poma ha estudiat medicina i que es dedica  carro  ràpid feliç feliça a curar les malalties  alt  gros feliços felices i a atendre suau suaua  negre  marró els malalts. viure al desert. grua guàrdia grua guàrdia ciència quatre ciència quatre ioga màgia ioga màgia hiat airejar hiat airejar La Irene ara menja L’Arnau abans llegia suor cacatua suor cacatua un gelat de maduixa. 4 Completa. tortuga No té  gens  de paciència. els diftongs. No té gaire sort. Nom propi: Nom individual: arbre pomera gronxador Duc Nom col·lectiu: bosc 9 Amb a o e? 10 Amb a o e? 11 Quins són 12 Ratlla els adjectius? adjectius Persona que incorrectes. Els cactus poden globus tortugues Fa massa fred. 19 Singular i plural. No hi ha  gens  d’aigua. 28 Passat. 52 . 25 Encercla 26 Encercla 27 Present. un conte. Juga i repassa 1 Amb o o u? 2 Amb o o u? 3 Completa. 18 Completa.  menjar  riure suaus suaues  estret  camió forçut forçuda metge poble  neutre  lentament forçuts forçudes 17 Completa. Hi havia força menjar. avui. Seient penjat de dues cordes o cadenes que permeten que es pugui moure endavant Nom comú: i endarrere.

vuvolada. Comparació de superioritat Comparació d’inferioritat La taronja és més La maduixa és més gran que la maduixa. 7 Sigues precís. al que podem Si segueixes la percebre amb direcció els sentits. Els noms La meva nova concrets adreça són els que és: carrer es refereixen Mallorca. 6 Completa. peixateria La Laura demà  maregassa nuvolet. a veure si ets capaç de superar els 10. joieria joia  marejol nuvolós 53 . baixos. 21 Encercla 22 Paraula 23 Paraula 24 Paraula els indefinits. de paraules. 14 Compara. 30 Qui no pertany 31 Busca 32 Família a la família? la primitiva. antònims del mateix color. ennuvolat. polisèmica. polisèmica. farà natació. Però no tots els dies al mateix lloc: alguns dies al parc i altres dies a la cuina de l’empresa. 256. correcta. banc banc banc 29 Futur. (adreça / direcció) troncs encenalls 13 Compara. ELS o fins i tot 20 els 30 punt CADA CASELLA s. polisèmica.  mariner tapa tapadoreta  mar clarificar clar  submarí  maraca ensabonar sabó  marinada peix núvol. VAL UN PUNT . ho trobaràs. 8 Sigues precís. 5 Completa. petita que la taronja. Cada dia menja a la feina. 15 Pinta 16 Pinta els els sinònims.

.

Tipus de noms 8 Lèxic La precisió lèxica 10 Expressió escrita La narració fantàstica 12 Milloro les meves competències Llegir amb fluïdesa 14 2 Comprensió lectora Un text divulgatiu 16 Ortografia A/e àtones 18 Gramàtica L’adjectiu: variables.Taula de continguts Unitat Programa Contingut Pàgina 1 Comprensió lectora Un tauler d’anuncis 4 Ortografia O/u àtones 6 Gramàtica El nom. temps i mode 44 Lèxic Famílies de paraules 46 Expressió escrita L’explicació d’un itinerari 48 Milloro les meves competències Comprendre un text informatiu 52 55 . invariables i graus 20 Lèxic Sinònims i antònims 22 Expressió escrita La faula 24 Milloro les meves competències Els escriptors 26 3 Comprensió lectora Una notícia de moda 28 Ortografia Plurals en -es 30 Gramàtica Determinants: quantitatius i indefinits 32 Lèxic Polisèmia 34 Expressió escrita Una redacció a partir de diverses fonts 36 Milloro les meves competències Ordenar les parts d’un text 38 4 Comprensió lectora Un text informatiu 40 Ortografia Diftong i hiat 42 Gramàtica Verbs: conjugació.

Prats i Camps. Kevin Mazur/WireImage. SL C/ Frederic Mompou. PHOTODISC. JOHN FOXX IMAGES. Il·lustració de la coberta: Sergio García.com. KPA-ZUMA. ZADE. Fotografia: A. MARVEL ENTERPRISES/ROSENTHAL. Ray Tamarra/FilmMagic. Alfred Abad. JUNIORS BILDARCHIV.cedro. distribució.com Plus. BARRES. Documentació i selecció fotogràfica: Mercedes Barcenilla. COLITA. Escandell. Glowimages. CREATAS. Composició i muntatge: José María Sánchez de Ocaña i Eduard Cánovas. Real. Cap de projecte gràfic: Rosa Marín. Padura. del Peso. CORDON PRESS/ SYGMA/Philippe Giraud. J. Direcció tècnica: Ángel García. A.Direcció d’art: José Crespo. A. S. ISTOCKPHOTO/Getty Images Sales Spain. METRO GOLDWYN MAYER. M. INTERFOTO. Claude Nuridsany & Marie Perennou. E. GETTY IMAGES SALES SPAIN/AFP PHOTO/Jean-Pierre Clatot. IFPA. ARXIU SANTILLANA. comunicació pública o transformació d’aquesta obra només es pot realitzar amb l’autorització dels Printed in Spain titulars. MATTON-BILD. Helen Chelton López de Haro/Jorge Cueto. TOUCHSTONE PICTURES. I. G. . PICTURES/BUITENDIJK. Kevin Winter. FOTOGRAFÍA F3. Hinze. HIGHRES PRESS STOCK/AbleStock. J. ALBUM/WARNER BROS. Cap de desenvolupament de projecte gràfic: Javier Tejeda. © 2014 by Grup Promotor / Santillana Educación. Hans Neleman. Jaime. PREYSLER. DIGITALVISION. Coordinació tècnica: José Luis Verdasco i Jesús Muela. llevat d’excepció prevista per la llei. STOCKBYTE. Desenvolupament gràfic: José Luis García i Raúl de Andrés. Coordinació d’il·lustració: Carlos Aguilera. SERIDEC PHOTOIMAGENES CD. PETER. LUCAS FILM. Infosic. La Principal de la Bisbal. GARCÍA-PELAYO/JUANCHO. Soler. FOTOSTOCK/Pixtal. Auscape/Universal Images Group. Pérez. López. EFE/Julián Martín. K. J. C. J. 11 (Vila Olímpica) 08005 Barcelona Qualsevol forma de reproducció. DISNEY ENTERPRISES/ MOUNTAIN. 20TH CENTURY FOX. N. Thinkstock. Toril. E. MUSEUM ICONOGRAFÍA/The Bridgeman Art Library.org) si necessiteu fotocopiar o CP: 651279 escanejar algun fragment d’aquesta obra. FOCOLTONE. JAAP. D.com. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos. www. Projecte gràfic: Pep Carrió. Ruth Black. Mark Davis/KCA2013. González. Photos.