You are on page 1of 6

Clasa a V-a A

PROFESOR: DORINA ENACHE
Şcoala „ Dora Dalles” Bucşani
Anul şcolar 2009-2010

PROIECT DIDACTIC

2.sesizarea corectitudinii utulizării . ♦ să articuleze cu articol hotărât şi nehotărât substantivele. articolul hotărât şi articolul nehotărât. achiziţiilor lexicale noi.2. responsabilă din punct de vedere social ♦ Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE 2. morfologice studiate folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie. în diferite contexte de realizare.3.formele limbii literare.alcătuirea unor propoziţii şi fraze . Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise.utilizarea. cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI: ♦ Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă. specifice acestora: substantivul( gen.DATA: 14.2010 CLASA: a V-a A OBIECTUL: Limba şi literatura română SUBIECTUL: Substantivul. în contexte diferite. ♦ să identifice articolele hotărâte şi nehotărâte.3. gen. ♦ să treacă la plural anumite substantive articulate cu articol hotărât şi nehotărât. Receptarea mesajului scris. în scopuri diverse 4. ♦ să completeze un text cu articole potrivite.selectarea elementelor de lexic . articol hotărât şi articol nehotărât.dificultăţi în scrierea unor categorii corecte din punct de vedere gramatical.substantivul ( substantive comune şi categoriilor gramaticale învăţate.articolul hotărât şi nehotărât TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi COMPETENŢE GENERALE: 2. număr. .4.alcătuirea unor propoziţii şi fraze . AFECTIVE: .părţi de vorbire şi categoriile gramaticale corecte din punct de vedere gramatical. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: COGNITIVE: La şfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: ♦ să recunoască substantivele articulate cu articol hotărât sau nehotărât. cazurile substantivului) 4. număr. a adecvate situaţiilor de comunicare. 3. proprii. din texte literare şi nonliterare. cazurile substantivului).01.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: a. interevaluarea. resurse materiale: material bibliografic. clasa a V-a 4. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie. Hăilă. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Rusu. 2008 Oprea. flipchart. Cotoi. explicaţia. articole de ziar. Deva.număr de elevi: 20 . feed-back-ul raportat contribuţiei elevilor. Editura Paralela 45. Bucureşti. Mihaela. notarea 5. Crăciun. Piteşti. Maria-Mina. Exerciţii practice de limba română. Alina. fişa de lucru. ciorchinele. prezentare Power Point. 2009. clasa a V-a. 2009. Corneliu. autoevaluarea. Editura Paralela 45. Pamfil. învăţarea prin decoperire.fişe de lucru. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: activitate frontală alternativ cu activitate independentă sau activităţi combinate.programa şi planificarea semestială a curriculumului de limba şi literatura română. 2. portofoliile elevilor. RESURSE: . Carmen-Irina. structuri didactice deschise. Strategii didactice interactive. . Piteşti. Crenguţa-Lăcrămioara. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică. ritmuri de învăţare apropiate. Editura Emia. competenţă şi performanţă în comunicare. STRATEGIA DIDACTICĂ 1. 2009 SCENARIU DIDACTIC . . Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu.clasă omogenă. EDP. problematizarea. Timingeriu.♦ să introducă cunoştinţele acumulate în propriul sistem de valori. calculatorul b. ♦ să-şi cultive interesul pentru utilizarea corectă a limbii române în diverse situaţii de comunicare. Geanina. inclusiv munca pe grupe 3. Limba şi literatura română în gimnaziu.

aceste postituri se lipesc pe flipchart 1' 4. ORGANIZAREA CLASEI: notarea absenţilor.3. respectiv receptorului. CONDUCEREA ÎNVĂŢĂRII ŞI DOBÂNDIREA NOILOR CUNOŞTINŢE 15' Se prezintă slide-urile cu formele articolului hotărât şi nehotărât Formele articolului hotărât şi nehotărât sunt scrise pe tablă. ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR: verificarea temei şi a cunoştinţelor referitoare substantiv 5' 3. PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE 5' Elevii sunt solicitaţi să sublinieze substantivele din cele trei enunţuri scrise pe tablă Se identifică substantivele.se scrie pe tablă şi în caiete titlul lecţiei şi se enunţă obiectivele 1' Substantivul – articolul 5. asigurarea celor necesare lecţiei 1' 2. 7. ANUNŢAREA SUBIECTULUI ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE: .4.1. insistându-se asupra ortografiei unor cuvinte articulate cu articol hotărât ( copiii. show-ul). exerciţiile 1. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI 2' Tema pentru acasa: caietul special.2. EVALUAREA PERFORMANŢEI 10' Se rezolvă fişa de lucru nr. 6. ASIGURAREA PERFORMANŢEI 10' Se rezolvă fisele de lucru 1 şi 2 8. pag.5 Fişă de lucru 1 . 67. CAPTAREA ATENŢIEI: elevii si profesorul scriu pe o foaie un care le vin în minte în legătură cu copilăria. ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI Se realizează pe parcursul întregii ore 9. 3 10. precizându-se în ce măsură ele sunt cunoscute emiţătorului.

în funcţie de articolul care se regăseşte pe măr. fiind atenţi la gen şi număr: . acolo unde se potriveşte.Alegeţi din săculeţul cu articole 6 mere şi lipiţi mărul pe coala de pe flipchart. Grupa 1: Articulaţi cu articol hotărât substantivele următoare.

....... Obraz .......... Braţ ......................... ....... . ............. Cutie ....... ...... fiind atenţi la gen şi număr: Brazi Coperte Pixuri Oaspeţi Guri Telefon Fii Mâini Topogane Copii Rochii ..... ....... ... Fată Băiat Picături Ciobani Măr Găini Marinari Ceasuri Fiice Papagal Penar Ninsoare Copii Dealuri Râu Grupa 2: Articulaţi cu articol nehotărât următoarele substantive.................................. ........ Deget ............ Grupa 4: Articulaţi cu articol hotărât substantivele următoare. fiind atenţi la gen şi număr: Profesor Poartă Microfon Tată Clanţă Scaune Unchi Scândură Raft Perete .. ..... fiind atenţi la gen şi număr: Carte Pinguin Calculatoare Inimi Pereti Luminiş Maşini Cocor Garduri Minciună Copii Foc Grupa 3: Articulaţi cu articol nehotărât următoarele substantive...