You are on page 1of 4

METODA LOTUS

ÎN ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

Trăim într-o societate în care suntem bombardaţi zilnic cu o multitudine de informaţii atât de
diferite şi din surse atât de diferite încât ne este foarte greu să le prelucrăm şi să le asimilăm aşa cum se
cuvine. Copiii sunt cu atât mai vulnerabili în faţa acestui asalt de informaţii cu cât capacitatea lor de
asimilare este mai mare decât la adult, dar capacitatea de prelucrare a informaţiei este mai mică. Copiii
asimilează informaţiile ca atare, neavând capacitatea de a le selecta pe cele esenţiale şi importante de cele
neesenţiale şi lipsite de importanţă pentru dezvoltarea lor ulterioară. Pentru copii orice noutate este
importantă, indiferent de sursa din care provine sau de forma sub care îi este prezentată. Cele mai puţine
informaţii sunt, însă, şi cele mai importante pentru dezvoltarea socială a copiilor, adică cele legate de
relaţii sociale şi de manifestările emoţionale.
În cadrul fiecărui colectiv de la grădiniţă se remarcă câţiva lideri care se impun prin diferite
capacităţi care îi scot în evidenţă: unii „ştiu” foarte multe, alţii leagă uşor prietenii, alţii sunt foarte
creativi şi au iniţiativă, unii se impun prin forţă.
Metodele interactive de grup oferă posibilitatea oricărui cadru didactic să valorifice aceste
capacităţi ale liderilor de grup care pot influenţa în bine dezvoltarea tuturor copiilor din grupă şi să-i
înveţe pe toţi copiii să stabilească relaţii între ei, să colaboreze pentru a atinge un scop comun, de a avea
încredere în cei din jur şi mai ales in sine.
Metoda sau tehnica Lotus este a astfel de modalitate interactivă de lucru în grup. Ea oferă
posibilitatea copiilor de a stabili relaţii între noţiuni, între cunoştinţe, pe baza unei teme principale din
care derivă alte opt teme (tot atâtea câte petale are floarea de lotus).
Tehnica Lotus porneşte de la o temă centrală, în cazul nostru Poluarea, duşmanul Pământului din
care derivă 8 teme secundare concretizate în opt idei ce vor deveni teme abordate în activitatea pe
grupuri mici:
1. Surse de poluare
2. Efecte ale poluării asupra elementelor de bază ale vieţii pe Pământ (aer, apă, sol)
3. Efecte ale poluării asupra faunei, florei, oamenilor
4. Comportamente care respectă normele de protecţie a mediului
5. Comportamente neconforme cu normele de protejarea a mediului
6. Activităţi de eliminare a poluării şi efectelor acesteia
7. Faţa Pământului dacă nu avem grijă de el
8. Faţa Pământului dacă avem grijă de el
Este foarte important ca la stabilirea grupurilor de lucru să se ţină cont de capacităţile copiilor, de
afinităţile dintre ei, astfel încât rezultatul final să fie cel mai bun posibil de obţinut.
La fel de important este ca atunci când abordăm o temă complexă prin tehnica Lotus, copiii să fie
deja familiarizaţi cu metoda, prin abordarea anterioară a unor teme mai uşoare.
Etapele necesare în demersul tehnicii Lotus sunt:
1. Construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru.

EFECTE ALE POLUĂRII
ASUPRA
ELEMENTELOR DE
SURSE BAZĂ ALE VIEŢII (APĂ,
DE POLUARE
1 AER, SOL)

DUŞMANUL EFECTE ALE POLUĂRII CUM VA ARĂTA ASUPRA FLOREI. PĂMÂNTUL DACĂ NU PĂMÂNTULUI OAMENILOR AVEM GRIJĂ DE EL ACTI VITĂŢI DE ELIMINARE COMPORTAMENTE CARE A POLUĂRII ŞI RESPECTĂ NORMELE DE EFECTELOR ACESTEI PROTECŢIE A MEDIULUI COMPORTAMENTE (EVENTUAL IDEI DE NECONFORME CU INVENŢII) NORMELE DE PROTEJAREA A MEDIULUI 2. Grupa de copii este solicitată să se gândească şi să exprime conţinuturile/ideile/cunoştineţele legate de tema centrală. FAUNEI. 3. în grupuri mici. Stabilirea. Acestea se trec de către educatoare ăn spaţiile desenate de la 1 la 8 în sensul acelor de ceasornic. CUM VA ARĂTA PĂMÂNTUL DACĂ AVEM GRIJĂ DE EL POLUAREA. Exemplu: SURSE DE POLUARE Fumul degajat de fabrici 1 . de noi legături/conexiuni pentru aceste teme şi trecerea lor în diagramă. 5. 4. Abordarea celor opt teme derivate din tema principală. Plasarea temei principale ăn mijlocul schemei grafice.

uriaşe care să îl transforme în aer curat).  Să utilizeze noţiuni. copiii au spus că vor inventa un robot care să le pună buline negre celor care aruncă gunoi pe stradă şi un aspirator uriaş care să adune fumul care iese de la fabrici şi maşini. raportându-se la ele. priceperi în situaţii noi. Printre avantaje enumerăm:  Stimularea potenţialului creativ al copiilor (la tema despre activităţi de eliminare a poluării şi efectelor ei.  Să discute cu colegii din grup  Să accepte puncte de vedere. Detergenţi aruncaţi la întâmplare Fumul scos de maşini. vapoare Obiecte din gospodărie de care nu mai avem nevoie 6. avioane.  Să argumenteze rezultatele obţinute.  Să stabilească asemănări şi deosebiri.  Să exemplifice.  Să stabilească legături. Fumul spuneau ei o să îl bage în camere cu plante multe.  Să aplice cunoştinţe. avioane.  Să clasifice.  Să aprecieze acţiuni.  Să aleagă exemple.  Să identifice.  Să analizeze. termeni în contexte noi. respectiv a ideilor emise de către copii. Prezentarea rezultatelor muncii în grup. deprinderi. creativ care pot avea aplicabilitate.  Dezvoltarea unor capacităţi şi abilităţi:  Cognitive. are avantajele şi dezavantajele ei.  Să combine modele.  Să elaboreze un plan. precum şi sublinierea idelilor noi. vapoare Plastic aruncat la îmtâmplare Fumul de la ţigări Benzină şi uleiuri de Tăierea pădurilor maşini.  Să aprecieze. Ca orice metodă didactică şi tehnica/metoda Lotus. 1 .  De relaţionare. La stabilirea obiectivelor prioritare în proiectarea unei activităţi bazate pe tehnica/metoda Lotus se pot utiliza verbele:  Să conceapă/să construiască. Este momentul în care se face analiza produselor activităţii.

Exemplu : “ Făt – Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu. 1 . Dezavantajele metodei/tehnicii ţin mai mult de faptul că fiind repartizaţi în multe grupuri mici este mai greu să fie supravegheaţi şi îndrumaţi corespunzător.  De autoevaluare şi autoapreciere. Educatoarei îi este greu să îşi distribuie atenţia astfel încât să poată nota fiecare idee lansată de către copii sau să poată corecta informaţiile greşite.  De lider de grup.