You are on page 1of 3

Procedura închiderii de lună/perioadă

 Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

 stabilirea regulilor pentru verificarea operaţiunilor efectuate în cursul perioadei/lunii;
 efectuarea operaţiunilor de închidere a lunii;
 furnizarea datelor necesare completării raportărilor şi deconturilor aferente perioadei;
 înregistrarea în contabilitate a operaţiilor de evaluare a elementelor monetare
exprimate în valută sau în lei, în funcţie de cursul unei valute.

 Domeniul

Procedura se aplică la operaţiunile aferente închiderii de lună de către persoanele din
cadrul compartimentului financiar-contabil, casierie.

 Reglementări aplicabile

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 Descrierea procedurii

Aspecte de verificat

 Predarea către serviciul financiar-contabil a tuturor documentelor justificative
referitoare la:
 achiziţii de bunuri şi servicii;
 recepţia unor bunuri sosite fără factură/livrarea unor bunuri fără factură;
 facturile primite/întocmite pentru bunurile primite/livrate anterior;
 încasările şi plăţile cu numerar efectuate.

 Existenţa deconturilor pentru avansurile de trezorerie acordate şi a documentelor
justificative aferente;
 Completarea şi predarea unor documente necesare la calculul impozitului pe
profit şi TVA (foile de parcurs, bonurile fiscale cu toate elementele obligatorii a fi
înscrise, etc.)
 Existenţa extraselor de cont aferente conturilor bancare în lei şi valută;
 Existenţa statelor de salarii aferente perioadei/lunii;
 Listarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR valabil pentru ultima zi
lucrătoare din lună.

Înregistrări contabile

 Evaluarea elementelor monetare în valută la cursul de schimb valutar comunicat de BNR
valabil pentru ultima zi lucrătoare din lună şi înregistrarea diferenţelor de curs

- favorabile:

401, 403, 404, 408, 411, 413,
418, 405, 232, 234, 267, 451,
453, 461, 462, 161, 162, 166, = 765
167, 168, 269, 455, 509, 512,
531, 541, 542, 267, 508
Venituri din diferenţe de curs
valutar

- nefavorabile:

401, 403, 404, 408, 411, 413, 418,
405, 232, 234, 267, 451, 453, 461,
665 = 462, 161, 162, 166, 167, 168, 269,
455, 509, 512, 531, 541, 542, 267,
508
Cheltuieli din diferenţe de curs
valutar

 Evaluarea elementelor monetare cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute la
cursul de schimb valutar comunicat de BNR valabil pentru ultima zi lucrătoare din lună
şi înregistrarea veniturilor/cheltuielilor financiare:

- favorabile

401, 404, 408, 411, 418, 232,
234, 267, 451, 453, 461,462, 167, = 768
168, 455, 267
Alte venituri financiare

- nefavorabile

401, 404, 408, 411, 418, 232, 234,
668 = 267, 451, 453, 461, 462, 167, 168,
455, 267
Alte cheltuieli financiare

 Închiderea conturilor de TVA:
4427 = 4426
TVA colectată TVA deductibilă

Şi:

4423 = 4426
TVA de plată TVA deductibilă

sau

4427 = 4424
TVA colectată TVA de recuperat

 Constituirea impozitului pe profit/venit aferent perioadei:

691 = 441
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit/venit

698 = 441
Cheltuieli cu impozitul pe venit
și cu alte impozite care nu apar în Impozitul pe profit/venit
elementele de mai sus

 Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli:

% = 121
601, 602, 603, 604, 605, 606,
607, 608, 611, 612, 613, 614,
621, 622, 623, 624, 625, 626,
627,628, 635, 641, 642, 643, 644, Profit sau pierdere
645, 652, 654, 658, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 671, 681,
686, 691, 698, 709

121 = %
609, 701, 702, 703, 704, 705, 706,
707, 708, 711, 712, 721, 722, 741,
Profit sau pierdere
754, 758, 761, 762, 763, 764, 765,
766, 767, 768, 771, 781, 786