You are on page 1of 2

Membincangkan keberkesanan teori yang dipilih dalam pengajaran kepada murid

berkeperluan khas.

Definisi Teori Kohlberg

Idea utama di sebalik teori Kohlberg perkembangan moral adalah bahawa kanak-kanak dan
remaja tidak hanya menyerap atau menghayati akhlak dan nilai-nilai orang dewasa di
sekeliling mereka, tetapi melalui keadaan konflik moral, kanak-kanak membina nilai-nilai dan
akhlak (Stantrock, 1996; Kohlberg, 1958; 1975) mereka sendiri.

Tujuan pendidikan moral adalah untuk merangsang minda kanak kanak dalam usaha
meningkatkan kematangan individu tersebut di mana individu terbabit akan assimilasikan
sikap dan kepercayaan beliau mengikut pendidikan moral yang disarankan ( Duska and
Wheelan, 1975 ). Dalam kajian Kohlberg , telah didapati bahawa pemahaman penyelidikan
dan perkembangan moral akan membantu dalam usaha mencapai tahap yang lebih tinggi
merupakan sesuatu yang wajar .

Teori Kohlberg juga berpandangan bahawa penaakulan moral merupakan asas dari sikap
yang beretika dan mempunyai beberapa tahap perkembangan yang telah dienal pasti .
Perkembangan ini telah diikkuti dengan keputusan moral selari dengan penambahan usia
yang dikaji oleh Piaget yang menyatakan bahawa logik dan moral berkembang melalui
peringkat yang konstruktif ..

Teori perkembangan moral Kohlberg dicadangkan serta Piaget menunjukkan bahawa sikap
dan tingkah laku moral bukanlah hasil pemasyarakatan atau pengajaran yang diperoleh
daripada amalan-amalan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya semata-mata. Tetapi ia
juga berlaku akibat aktiviti spontan yang dipelajari dan dikembangkan melalui interaksi
dengan persekitaran sosial kanak-kanak.

Kohlberg percaya bahawa tahap ketiga dan fasa keenam berlaku dalam satu urutan dan
dikaitkan dengan umur:

a) Sebelum usia 9 tahun, kebanyakan kanak-kanak berfikir tentang dilema moral dengan
cara yang prakonvensional.
b) Pada awal remaja, mereka berfikir dengan cara yang lebih konvensional.
c) Pada awal dewasa, sebilangan kecil orang berfikir dengan cara yang post konvensional

Murid yang yang merupakan kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) adalah mereka
yang merangkumi pelbagai kategori bersama-sama dengan Sindrom Down, meningkat
melalui, autisme, hiperaktif, Cerebral Palsy, Epiletik, masalah emosi dan masalah pertuturan

Latihan khas boleh ditakrifkan sebagai peraturan-peraturan adalah pemasangan khas untuk memenuhi kehendak anak-anak muda yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya . (b) cacat penglihatan kanak-kanak dan (c) pendengaran kanak-kanak..