You are on page 1of 4

Alerta Fiscala Nr. 105 din 11.10.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0797 din 10 Octombrie 2016
HG nr. 727 din 05 Octombrie 2016
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în
agricultură

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
HG nr. 727/2016 – Restituire acciză motorină utilizată în
agricultură

Pentru anul 2016, bugetul alocat pentru subvenționarea
motorinei folosite în agricultură este de 647.248.803 lei, respectiv
aproximativ 145 milioane euro. Procedura de acordare a acestor
subvenții este rambursarea în baza unor documente justificative.

Valoarea accizei restituite este de 99,498 lei/ 1000 litrii, conform
HG nr. 1174/2014, actul normativ ce reglementează acest ajutor
de stat.

Beneficiarii acestui ajutor de stat sunt operatorii economici ce își
desfășoară activitatea în domeniul culturilor vegetale, zootehniei
și al îmbunătățirilor funciare.
HG nr. 727/2016 – Restituire acciză motorină utilizată în
agricultură

Aceștia pot fi întreprinderi mari, indiferent de forma de
organizare, întreprinderi mici și mijlocii, respectiv
microîntreprinderi ori antreprenori persoane fizice autorizate sau
asociații familiale.

Persoanele interesate vor depune la Agenția de Plăți și
Intervenții pentru Agricultură cererea însoțită de documente
justificative.

Actul normativ analizat astăzi modifică procedura de decontare
astfel:
HG nr. 727/2016 – Restituire acciză motorină utilizată în
agricultură

 APIA întocmeşte şi transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi
sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor
de motorină determinate la plată.
 După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a
deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare
către APIA, care, la rândul său, repartizează credite bugetare
centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu
sumele cuvenite.
 Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale APIA
virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform
legislaţiei în vigoare.