You are on page 1of 4

Alerta Fiscala Nr. 106 din 13.10.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0808 din 13 Octombrie 2016
Lege nr. 176 din 07 Octombrie 2016
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
Lege nr. 176/2016 – Modificare Codul muncii – o nouă zi de
sărbătoare legală

Actul normativ analizat astăzi modifică prevederile Codului
muncii în sensul adăugării unei noi zile de sărbătoare legală.

Astfel, conform prevederilor Legii nr. 176/2016, ziua de 24
ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române este declarată zi de
sărbătoare legală.

Conform prevederilor Codului muncii, celelalte zile de
sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
 1 şi 2 ianuarie;
 prima şi a doua zi de Paşti;
 1 mai;
Lege nr. 176/2016 – Modificare Codul muncii – o nouă zi de
sărbătoare legală

 prima şi a doua zi de Rusalii;
 Adormirea Maicii Domnului;
 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat,
Ocrotitorul României;
 1 decembrie;
 prima şi a doua zi de Crăciun.

De asemenea, pentru persoanele aparținând unor culte
religioase legale, altele decât cele creștine, sunt considerate zile
de sărbătoare legală două zile pentru fiecare dintre cele 3
sărbători religioase anuale.
Lege nr. 176/2016 – Modificare Codul muncii – o nouă zi de
sărbătoare legală

În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere,
salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de
sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi
mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii
prestate în programul normal de lucru.