You are on page 1of 7

Alerta Fiscala Nr. 115 din 31.10.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0868 din 31 Octombrie 2016
OpANAF nr. 2809 din 29 Septembrie 2016
Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor
de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de
către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite
în alt stat membru al Uniunii Europene

Consultați actul normativ aici!
Alerta Fiscala Nr. 115 din 31.10.2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0861 din 28 Octombrie 2016
OpANAF nr. 2901 din 10 Octombrie 2016
Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a
documentului administrativ în format electronic (e-DA)
utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor
cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/
exceptare de accize

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
OpANAF nr. 2809/2016 – Procedură rambursare TVA către
persoane impozabile din alt stat membru

OpANAF nr. 2809/2016 adoptă procedura de rambursare a TVA
către persoane impozabile din alte state membre ce efectuează
importul de bunuri cu o vamă pe teritoriul României respectiv
efectuează achiziții de bunuri și servicii la care plătesc TVA în
România.

Potrivit art. 302 din Codul fiscal, România va rambursa TVA
persoanelor impozabile înregistrate în alte state membre când
acestea efectuează importuri și achiziții de bunuri/servicii pe
teritoriul României, respectându-se cumulativ mai multe condiții:
a. persoana impozabilă străină nu are un sediu fix în România;
b. persoana impozabilă străină nu este înregistrată în scopuri de
TVA în România;
OpANAF nr. 2809/2016 – Procedură rambursare TVA către
persoane impozabile din alt stat membru

c. persoana impozabilă străină nu a efectuat livrări de bunuri
sau prestări de servicii pe teritoriul României cu unele mici
excepții.

Pentru a transpune aceste prevederi a fost adoptată această
procedură cu formularele și documentația aferentă.

Cererea de rambursare se depune la termenul stabilit de
legislația internă a respectivului stat dar nu mai târziu de data de
30 septembrie a anului următor. În acest context, cererile de
rambursare pot fi depuse și trimestrial sau semestrial.

Autoritățile române au prevăzut următoarele termene de
soluționare a rambursării:
OpANAF nr. 2809/2016 – Procedură rambursare TVA către
persoane impozabile din alt stat membru

a. 4 luni de la data primirii cererii de rambursare dacă nu au fost
solicitate informații suplimentare;
b. dacă s-au solicitat informații suplimentare, termenul de
analiză se prelungește cu 2 luni, fără ca restituirea cererii de
rambursare să depășească 6 luni.

Dacă organul fiscal a solicitat informații suplimentare, a primit
unele informații suplimentare și solicită alte informații
suplimentare, termenul se prelungește până la 8 luni.

În cazul în care cererea este aprobată, rambursarea sumei se
efectuează în termen de 10 zile. În cazul în care cererea de
rambursare este respinsă, împotriva acesteia se poate depune
contestație în termen de 45 zile.
OpANAF nr. 2901/2016 – Instrucțiuni completare document
administrativ electronic – transport produse în regim
suspensiv de acciză

Prin OpANAF nr. 2901/2016 se aprobă instrucțiunile de
completare a documentului administrativ în format electronic (e-
DA) utilizându-se aplicația EMCS-RO-Mișcări de control a
deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de acciză.

Din punctul de vedere al transportului de bunuri supuse
accizelor armonizate (băuturi alcoolice, produse energetice,
tutun), transportul acestor produse în regim suspensiv de acciză
se poate face doar dacă acestea sunt însoțite de un document
administrativ electronic, circulația produselor fiind supusă
autorizării.
OpANAF nr. 2901/2016 – Instrucțiuni completare document
administrativ electronic – transport produse în regim
suspensiv de acciză

Acest document electronic reprezintă fundamentul transportului
de produse accizabile între doi operatori economici autorizați
pentru care acciza nu devine exigibilă, document ce trebuie
generat și înregistrat în sistemul de control și urmărire a circulației
produselor accizabile folosit la nivelul Comunității – EMCS.
OpANAF nr. 2901/2016 instituie modul de completare a
documentului administrativ electronic și modul de exploatare a
aplicației EMCS-RO-Mișcări.

Din punctul de vedere al utilizatorului sistemului EMCS, trebuie
acordată o deosebită atenție la introducerea datelor întrucât
erorile sunt foarte greu de corectat iar repetarea unor astfel de
situații poate să conducă la excluderea operatorului economic din
sistemul EMCS.