You are on page 1of 5

Alerta Fiscala Nr. 116 din 09.11.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0894 din 08 Noiembrie 2016
OpANAF nr. 3006 din 21 Octombrie 2016
Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare şi de
administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
OpANAF nr. 3006/2016 – Grupul fiscal unic din perspectiva
TVA

Constituirea unui grup fiscal din punctul de vedere al TVA este
reglementată în anul 2016 de prevederile de la art. 269 alin. (9)
din Codul fiscal ce permit unor persoane impozabile independente
din punct de vedere juridic dar aflate în strânsă legătură
economică și organizatorică să fie tratate de către autoritățile
fiscale ca un grup fiscal unic, din perspectiva TVA.

Se consideră că există o legătură financiar-economică și
organizatorică între persoanele impozabile ce participă la acest
grup dacă unul sau mai mulți asociați/acționari deține direct sau
indirect mai mult de 50% din capitalul social al persoanelor ce fac
parte din grupul fiscal unic.
OpANAF nr. 3006/2016 – Grupul fiscal unic din perspectiva
TVA

Grupul fiscal se poate constitui din minim 2 persoane impozabile
iar acesta se constituie pentru o perioadă minimă de cel puțin 2
ani. Condiția obligatorie este ca toate persoanele participante la
grup să aibă aceeași perioadă fiscală.

Termenul de aprobare/respingere a cererii de înregistrare a
grupului fiscal este de 60 zile de la data primirii documentației
complete.

Se consideră că începerea activității fiscale a grupului este cu
prima zi lucrătoare a lunii următoare deciziei de acceptare a
înființării grupului.
OpANAF nr. 3006/2016 – Grupul fiscal unic din perspectiva
TVA

De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al
grupului completează Decontul de taxă pe valoarea adăugată
pentru operaţiunile proprii şi îl transmite reprezentantului
desemnat al grupului fiscal unic, în vederea întocmirii Decontului
consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată se
întocmeşte de reprezentantul grupului, utilizând modelul
formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“,
aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, în care cumulează informaţiile privind
operaţiunile desfăşurate de toţi membrii grupului.
OpANAF nr. 3006/2016 – Grupul fiscal unic din perspectiva
TVA

Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată, în care
reprezentantul grupului înscrie la rubrica „Date de identificare a
persoanei impozabile“ şi sintagma „reprezentant al grupului fiscal
unic“, se depune, în numele grupului fiscal unic, la organul fiscal
competent.

Persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic
întocmesc primul decont de taxă pe valoarea adăugată, după
părăsirea grupului fiscal care nu încetează, doar pe baza
operaţiunilor efectuate în perioada ulterioară părăsirii grupului,
fără preluarea soldului din decontul aferent perioadei fiscale
anterioare, depus în vederea întocmirii decontului consolidat.