You are on page 1of 4

Alerta Fiscala Nr. 122 din 21.11.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0931 din 18 noiembrie 2016
Legea nr. 218 din 17 Noiembrie 2016
Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998
privind acordarea tichetelor de masa

Consultați actul normativ aici!

Monitorul Oficial nr. 0931 din 18 noiembrie 2016
Legea nr. 220 din 17 Noiembrie 2016
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
Legea nr. 218/2016 – valoare tichete de masă

Începând cu data de 01 decembrie 2016, valoarea unui tichet
de masă poate să fie de maxim 15 lei/zi.

Observăm că legiuitorul folosește o exprimare ce nu mai este
imperativă privind valoarea unui tichet de masă și stabilește doar
un plafon maximal al tichetului de masă.

În acest moment, până la intrarea în vigoare a legii, valoarea
tichetului de masă este stabilită în mod imperativ la suma de 9,57
lei/zi. La intrarea în vigoare a acestei legi, fiecare angajator poate
să stabilească o valoare nominală personalizată a tichetelor de
masă acordate salariaților, cu singura condiție să nu se
depășească valoarea zilnică de 15 lei.
Legea nr. 220/2016 – încă o zi liberă pentru salariați

Începând cu anul 2017, ziua de 01 iunie, cunoscută ca și ”ziua
copilului” este o zi liberă plătită de angajatori.

Cu această ocazie, vă propunem să parcurgem și celelalte zile
libere plătite de angajatori, existente în Codul muncii, raportându-
ne la prevederile de la art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu
modificări ulterioare.

Zilele libere sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 iunie;
Legea nr. 220/2016 – încă o zi liberă pentru salariați

- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat,
Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase
anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât
cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Acordarea zilelor libere se face de către angajator.