You are on page 1of 4

Alerta Fiscala Nr. 117 din 10.11.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0893 din 08 Noiembrie 2016
OpANAF nr. 3140 din 31 Octombrie 2016
Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a
contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în
România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum
şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de
înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de
radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară
activitate în România prin unul sau mai multe sedii
permanente“

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
OpANAF nr. 3140/2016 – Declarația 013

Persoanele juridice străine ce înregistrează în România unul
sau mai multe sedii permanente au calitatea de plătitor de impozit
pe profit conform art. 13 din Codul fiscal.

Îndeplinirea obligațiilor fiscale sau de natură financiar contabilă
se va realiza de un sediu permanent desemnat de persoana
juridică străină.

Acest sediu desemnat să îndeplinească obligațiile contabile și
fiscale trebuie înregistrat fiscal la ANAF. În acest sens, autoritățile
fiscale au reactualizat conținutul declarației 013 „Declaraţie de
înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere
pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în
România prin unul sau mai multe sedii permanente“.
OpANAF nr. 3140/2016 – Declarația 013

Formularul se depune în termen de 30 zile de la înregistrarea
sediului secundar iar eventualele modificări ulterioare se declară
la ANAF în termen de 15 zile.

Formularul se depune la autoritatea fiscală în a cărei
circumscripție se regăsește sediul permanent desemnat să
îndeplinească obligațiile fiscale și contabile.

În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de copii ale
documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta,
organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi
emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul
nerezident.
OpANAF nr. 3140/2016 – Declarația 013

În cazul în care contribuabilul nerezident efectuează operaţiuni
impozabile din perspectiva TVA şi solicită înregistrarea în scopuri
de TVA, organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în
scopuri de TVA.

În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în
scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau
printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri
de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de
TVA.